Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 589. Kjeldby,

Møenbo Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/251; K. M. 99; P. M. B. 504; Lkm. 1/1101; M. 154; Kbg. 1685.
———————————

1. 15 . . Christen Pedersen; havde været Munk i Od. og tilhører maaskee endnu den cath. Tid.

2. 15 . . Hans Nielsen, f. c. 20; [† 1573].

3. (1584. 1608. 10) Laurits Mikkelsen; see Etm.; [† c. 1610].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 149 (note 14).

4. o. 9/2 1610, F. S. Anders Lauritsen; ~ Maren Andersdtr., der endnu levede 46; [levede endnu 4/4 1646; gav 100 Rdlr. til Stege lat. Sk.].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; 6:2 (1936-38), s. 479; Kopskatten 1645, opsl. 109.

5. 22/6 1634**, o. 12/9 [Rtr. Stege (34)] Jacob Nielsen Mehrn, f. c. 10; St. Vdbg. 30; ~ (45) Karen Hansdtr., b. Stege 28/1 81; 2 S. kendes; 2 ~ c. 55 H. J. Jersin i Stege; see N. J. Cheldorph i Fanefjord; A. J. Cheldorph i Bogense-S.; [† fmtl. ca. 1654].

KUM I, s. 102 (»Iacobus Nicolaus Mernerus«); PT 8:6 (1927), s. 192; Kopskatten 1645, opsl. 109; Tingbog for Møns Østre herred (1673-77), opsl. 147 (Karen »Sl. H. Hansis«, var søster til borgemester i Stege Mads Hansen og mor til Niels Jacobsen, hører i Stege, siden præst i Fanefjord), opsl. 200 og 201.

6. 16 . . Jens Rasmussen; maaskee St. Nakskov 36; [† 1656, ei hos M.; maaskee p. Cap.].

KUM I, s. 136 (»Ioannes Erasmi Selandus«).

7. o. 1/2 1656 [Rtr. Stege 45] Hans Nielsen Stege, f. c. 21; St. Slag. 42; ~ Karen . . . . , der endnu levede 77; [† 1673, skifte 22/12; udm. vittig og lærd; Lgst.].

KUM I, s. 172 (»Iohannes Nicolaj Stegensis«); Tingbog Møns V. herred (1674-81) opsl. 103 (enken, 5/2 1677); DanKir bd. 6, s. 973 (se nedenfor).

8. 6/5 1673 [Rtr. Stege 60] Niels Rasmussen Teilgaard, f. c. 23; (Bdr. t. J. R. Nestved i Tybjerg); vist St. Kbh. 53; ~ Stege 28/7 74 Thale Hansdtr. Wiburg, f. Lund i Skaane c. 53; (vist Sstr. t. Christence H. ~ L. C. Uggerløse og C. Didriksen i Nestved St. Mort.); F. Mag. H. Jensen W.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm. [† 4/11 1685; god lat. Philol., ogsaa Botaniker].

KUM I, s. 241 (»Nicolaus Erasmi«); S.H. Finne-Grønn: Familierne Treschow og Wiel. NTG, bd. 1, 1910, s. 195; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 7, 15.

9. 4/11 1685 [p. Cap.* 29/4 84] Rasmus Gertsen Treschow el. Treschou, f. Stege 1/10 54; (Bdr. t. Dorothea G. T. ~ G. A. Sidelmann i Gloslunde-G., Halvbdr. t. Anne Jensdtr. ~ A. Olufsen, r. Cap. i Stege); F. Gjort Rasmussen T., Rdmd.; M. Anna Nielsdtr.; St. Kbh. 78; 1 ~ 7/4 87 F. E., † 20/8 99; 1 D.; 2 ~ Kbh. 9/6 00 Mette Clemensdtr. Clementin af Sæby-H., d. 11/9 73, † Kjeldbymagle 7/11 47; 1 S.; 2 ~ 18/5 19 Andreas Lous, Dirctr. ved Navigationsskolen paa Møen; [† 13/10 1708, b. 19/10; Eptph.].

KUM II, s. 82 (»Erasmus Gothardi Treschovius«); S.H. Finne-Grønn: Familierne Treschow og Wiel. NTG, bd. 1, 1910, s. 194-96; DanKir bd. 6, s. 972 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 15, 28.

10. 7/11 1708, i. 23/12, Jacob Hansen Sperling, vistnok af Bogense-S.; St. Od. 87; vist O.; [b. 4/4 1710].

KUM II, s. 152 (»Iacobus Sperlingius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 30.

11. 19/9 1710 [r. Cap. Stege 17/5 06] Jens Jensen With, f. c. 75; St. Nykjøb. p. F. 98; ~ Johanne Poulsdtr. Herløv af Stege r. Cap., † 9/11 41; 5 S., 4 D.; see Etm.; Jens J. W., r. Cap. Stubbekjøb.-M.; Poul J. W., r. Cap. Stege; Morten R. J. W. i Kettinge; Mathias J. W. i Notmark; Johan J. W. i Hunseby; [#? 29/6 1742; † 16/11 44; Meningen er vist, at Etm. da blev Adj. et successor].

KUM II, s. 241 (»Ianus Iani With«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Stege byfoged nr. 172, Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 69, 79.

12. 29/6 1742 [p. Cap.* 6/10 41, o. 17/11] Ludvig Ottesen Stoud, f. Christiansand 13/12 09; F. Mag. O. Ludvigsen S., Sp. t. Hvidesø (Kviteseid) i Øvre Telemark; M. Ingeborg Hansdtr. Beermann; St. Fdbg. 31; ~ 8/8 42 F. D. Anna Marie Jensdtr. With, d. 21/10 21; 4 S., 7 D.; see C. F. Platou i Ø. Egesborg; [† 6/11 1765].

KUM II, s. 528 (»Ludovicus Stoud«, 21 år gl.); S.H. Finne-Grønn: Familierne Treschow og Wiel. NTG, bd. 1, 1910, s. 205-206; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 110, 119.

13. 31/3 1766 [Elmelunde 13/2 50] Peder Haagensen Hagen, f. Christiania 23/9 18; St. Christiania 38; C. 23/2 41, n.; ~ Anna Lauritsdtr. Terpager af Mern, f. 31, † Kjeldby 17/1 20; 6 S., 6 D.; [b. 27/3 1783].

KUM II, s. 592 (»Petrus Hagen«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 127; Friis-Petersen, H. De ældste Led af Familien Terpager, Aarhus 1943, s. 5.

14. 28/5 1783 [r. Cap. Kbh. d. Garn. 18/3 78, o. 18/3] Niels Christiansen Ballum, f. Kbh. 13/10 48; F. C. B., Sætter i et Bogtrykkerie; M. Inger Ammentorp; først Viinhandlersvend; St. pr. 74; C. 75, n.; 1 ~ Kbh. Garn. K. 23/4 79 Marie Hansdtr. Ballum, f. Stege 14/8 56, † Kbh. 25/10 79; F. H. Andersen B.; M. Anne Kirstine Stefansdtr.; u. B.; 2 ~ Kbh. Garn. K. 15/1 82 F. Sstr. Ane Hansdtr. Ballum, f. Stege 16/2 51, † 8/5 85; u. B.; 3 ~ Kbh. 31/8 85 Anna Dorothea Discher af Birkerød, d. Bloustrød 30/10 53, † 91; 3 D.; 4 ~ Kbh. 2/5 92 F. Sstr. Maria Margrethe Discher, E. e. F. C. N. With, r. Cap. Taarnby, og † Kbh. 02; u. B.; (see S. N. P. Hasle i Asnæs; P. E. Lind i Sæby-H.); Datteren Inger Birgitte blev gift med den berømte Geheime-Cfrrd., Prof. i Physik Hans Christian Ørsted; [† Kbh. 14/5 1792. Han er et mærkeligt Exempel paa, hvorledes en brændende Lyst, et bestemt Forsæt og en utrættelig Flid, endog uden synderligt Talent, kan komme til Maalet; W. 3/44; N. 33].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 145, 147; Kbg. Stege (1734-1764), f. 111a, opsl. 225 (2. hustrus dåb); f. 149a, opsl. 307 (1. hustrus dåb).

15. 10/8 1792 [Holeby-B. 17/10 88, o. 26/11] Christen Andersen Lund*, f. Kbh. 24/12 63; F. A. C. L., Hørkrmr. og Brygger, samt een af Stadens 32 Mænd; M. Joh. Børs; St. pr. 80; C. 13/10 88, h.; Cons.-Rd. 1/11 28; 1 ~ 5/6 89 Marie Sophie la Cour, E. e. S. Thørche i Holeby-B., og † 9/8 01; F. Peder la C., Forp. p. Strandet, Ørum i Fjends hrd.; M. Margrethe Susanne Hertzberg; u. B.; 2 ~ 9/4 02 Karen Charlotte Johanne Jørgensen, f. Stege 26/3 83, † Kjeldby 13/1 55; F. Jstrd. Fred. Christ. J., Bfgd. i Stege; M. Birgitte Platou af Damsholte; 1 D.; (see T. Steenbuch t. Od. St. Hans K.); [† 10/8 1833; N. 353; E. 2/161 og S. 2/247; Støbejernskors p. Kg.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 162; DanKir bd. 6, s. 973 (se nedenfor).

16. 3/1 1834 [r. Cap. Randers 19/6 22, tillige Hospp. ss.] Christopher Otto Andreas Andresen af Søllinge-H., f. 2/1 77; St. Nybg. 93; C. 16/1 98, l.; Søllinge-H. 24/12 02, o. 13/1 03; Longelse-F. 19/3 13; Bogense-S. 4/6 13; Cons.-Rd. 23/12 52; ~ Od. 28/5 06 Christiane Louise Vilhelmine Holmer, f. Od. 12/4 88, † Kjeldby 25/6 53; F. Peder H., Hospitalsforst. i Od.; M. Charlotte Amalie Hansdtr. West af Mesinge; 1 S., 4 D.; see H. P. G. Bruun i Dover-V.; Peter M. A. i Hammel-V.-S.; [† 6/6 1856; N. 17; E. 1/18 og S. 1/31].

Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 210.

17. 3/9 1856 [Aalbg. Bud. K. 11/3 37] Dr. th. Peter Tetens Hald af Oddense-O., f. 9/3 02; St. Aalbg. 22; C. 18/4 26, l.*; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 8/11 26 – 1/11 31; Lic. th. 8/12 28; r. Cap. Aalbg. Bud. K. 18/1 33, o. 13/2; Sp. Aalbg. Frue K.-T. 7/6 s. A.; Dr. th. 22/10 36; Pr. og Stpr. 11/3 37; Stænderdep. 13/2 38; Amtsraad 26/3 42; R.* 6/10 52; ~ Birkerød 19/4 33 sin Cousine Marie Regine Christine Hald, f. Kbh. Chrbg. Sl. 8/7 03, † Stege 28/6 68; F. Peter H., Viinkyper og Skriver ved den kgl. Viinkjælder; M. Birgitte Gørlt; 4 S., 2 D.; [† 31/10 1864; E. 1/552 og S. 1/643].

KUM III, s. 616 (»Hald, Petrus Tetens«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 514; Kbg. Birkerød (1813-57) opsl. 32 (vielse); Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1777-1828 F), opsl. 92 (hustrus dåb); DBL.

18. 20/1 1865 [P. og Forst. ved Døvstumme-Inst. i Kbh. 26/1 39, o. 17/5] Prof. Søren Johan Heiberg, f. Kbh. 1/6 10; F. Cand. jur. Peter Wilken H. af Faxe, senest Forst. for Vartov Hosp.; M. Elisabeth Christine (Catharine) Schrøder; St. v. W. 27; C. 15/1 36, h.; Alumnus p. Walkendorfs Coll.; Lærer ved det kgl. Døvstumme-Inst. 3/9 36; udenlands 38–39; R.* 6/10 52; tillige P. ved Tvangs-Arbeidsanstalten p. Ladegaarden v. Kbh. 25/2 53 – 8/5 57; Medlem af Bestyrelsen for det nye Blinde-Inst. 10/3 57; titul. Prof. 20/4 s. A.; var Aumonier(1) hos Enkedr. Caroline Amalie; 1 ~ 6/11 39 Engelke Marie Rørdam af Tølløse-Aa., f. Ondløse 22/3 14, † 6/9 55; 6 S., 3 D.; 2 ~ 7/2 57 F. Sstr. Emma Rørdam, f. Ondløse 3/9 12; u. B.; see H. R. M. J. Hansen til Døvstumme-Institutet i Kbh.; Johan Alfred H., cd. th. 72/1, dansk Præst i Nordamerika under Sjællands Biskop 3/6 73, o. 14/5, siden i Aulum-H.; N. Jacobsen i Høislev-D.-L.; [† 15/1 1871; „Indtil Slutningen af Mai 1865, altsaa i c. 29 Aar, bestyrede han med udmærket Dygtighed det kgl. Døvstumme-Institut; 1858 blev han Medlem af Direktionen for det og senere Formand for samme. Sit Ønske om udelukkende præstelig Virksomhed saae han opfyldt, da han kaldtes til Sp. for Kjeldby. Hans fornemste Virksomhed knytter sig selvfølgeligt til Døvstumme-Institutet, der under ham flyttedes fra Stormgade til sin nuværende Plads paa Citadelveien. Anstaltens udmærkede Indretning skyldes væsentligt ham; dens Organisation var udelukkende hans Værk, ligeledes Oprettelsen af en ugentlig Gudstjeneste paa Institutet, en tidsvarende Omordning af Underviisningen saavel af den intellectuelle som i forskjellige Haandværker paa Anstalten, Oprettelsen af en Fond til at understøtte Døvstummes Anbringelse i Haandværkslære m. M.“ See Berl. Tid. 71/14; E. S. 1/745].

Elvius s. 264.

19. 17/4 1871. Ludvig Blædel; see Nustrup.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Note:

 (1) Aumonier (Almosenier) = Huskapellan, Slotspræst
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Keldby Kirke, s. 957-974; Spejlsby Skt. Jørgens Kapel, s. 973-974 .