Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 792. Mesinge,

Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 160; M. S. 2-a/34; L. S. 1/25; L. P. B. 303; B. M. 492; Lkm. 2/158;
St. M.; L. S. v. W.; Kbg. 1686 (÷ 1745–46).
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra G. Strøm, se nedenfor.]
———————————

1. 15 . . Adser, skal have været catholsk, tillige med Peder Hjort.

DanKir bd. 9, s. 4577 (se nedenfor).

2. 1521. Knud Pedersen, fik præsentats paa Embedet efter Peder Hjorts død.

DanKir bd. 9, s. 4577 (se nedenfor).

3. 15 . . Hans Jacobsen.

4. (1553). Hans Sørensen, f. c. 24; 1 ~ Anne (?) . . . . , † før 89; 6 S., 3 D.; 2 ~ Sidsel Lauritsdtr. Bremer af Dalby-S.; u. B.; 2 ~ N. Kræmmer her, som havde besvangret hende (see Nr. 5b her); see Etm.; Søren H. Hindsholm i Søby-T.; Niels H. Hindsholm i Snøde-S.; Sønnen Jacob H. Hindsholm blev c. 01 Sp. i Sokndal, Christiansands Stift; [† 26/12 1591; „feiler meget paa Melet“ (J. M. l. c.)].

R. Rostrup: B. J. Lunds forfedre.

5. 1591 [p. Cap.*, o. 89] F. S. Laurits Hansen; [† 6/4 tredie Paaskedag 1602; Lgst.].

DanKir bd. 9, s. 4650 (se nedenfor).

5b. 1602 [maaskee p. Cap.* . . .] Niels Kræmmer; ~ 02 Sidsel Lauritsdtr. Bremer, E. e. H. Sørensen her; 1 B.; 3 ~ Etm.; [† 1603].

6. 1603 [p. Cap. p. Langeland] Hans Andersen; (Halvbdr. t. Dorthe Eggertsdtr. ~ C. Ebbesen Fraugde); M. Apollone Nielsdtr. (Svinding), 2 ~ Eggert Hansen Bager, Bgmstr. i Kjerteminde; St. 95; ~ 04 F. E.; 1 S., 2 D.; 4 ~ Etm.; [† 18/9 1609; Lgst.].

FS nr. 373 (»Johannes Andreæ Cartemundanus«); F-P s. 142; DanKir bd. 9, s. 4649 (se nedenfor).

7. 1609. Mikkel Rasmussen (Skalkendrup?), maaskee av Aunslev-B., maaskee St. 03; 1 ~ F. E., † 25/10 32; B. (hun havde tils. 12 B. i alle Ægtesk.); 2 ~ Anna Eilersdtr. af Munkebo, f. c. 15; mindst 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1642; mente captus; 1. Hustrus Lgst.].

FS nr. 562 (»Michael Erasmi Skalchendorp«); F-P s. 200; DanKir bd. 9, s. 4650-51 (se nedenfor).

8. 1642 [p. Cap.*, o. Od. 22/3 40] Peder Berentsen Hovi, f. 09; St. 30; 1 ~ 7/8 42 F. E., † 9/2 50; 1 S., 2 D.; 2 ~ 3/11 50 Else Jonsdtr. (Holmsted) af Viby, f. 1/11 28; 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 11/12 1651].

KUM I, s. 103 (»Petrus Bernhardi Hovidanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Petrus Bernhardi Hovius«, 31 år gl.).

9. o. 9/1 1652. Laurits Jensen Tausen, f. Kjerteminde 25; St. Od. 47; ~ 19/9 52 F. E.; 3 S., 3 D.; 3 ~ Etm.; [b. 20/1 1663; blev meget mishandlet af de Svenske: „thi da han ikke længer kunde underholde den svenske Salvegarde, blev han jævnlig udplyndret af de Svenske og piint til at bekjende, hvad han endnu havde tilovers, paa den Maade, at de i den aftagne Flintesteens Sted satte hans Fingre ind i Hanen paa en Bøsselaas og skruede den sammen; da Neglene derved løsnedes fra Fingrene, rystede han Armen (i hvis Ærme han havde gjemt et Par Sølvskaftede Knive) og sagde grædende: paa min Ære, det er det Sidste, jeg eier; tager dem og mit Liv med, siden I have fordærvet mine Fingre, med hvilke jeg skulde skrive og fortjene mit Brød“].

KUM I, s. 205 (»Laurentius Ioannis Tausonius«); KS 4:2 (1891-93), s. 668, 678.

10. 1663 [p. Cap.*, o. 17/10 60] Abraham Gottfredsen Becker, f. Husum 24/8 32; F. Mag. G. B., Rtr.; M. Elisabeth Ehrenreich; St. i Rostock 54; Huuslærer hos Ole Thestrup i Dalby-S. i 4 Aar; St. i Kbh. 60; ~ 6/12 63 F. E., b. Kjerteminde 31/5 94; 2 S., 2 D.; (see Abraham G. B. p. Fæmø); [† 16/1 1671; hans Datter indebrændte i Kbhs. Operahuus 89; der fortælles, at skjøndt han under sit Ophold i Dalby havde øvet sig i det danske Sprog og derved bragt det saa vidt, at han prædikede Dansk, kom han dog aldrig videre i det, end at han var ganske uforstaaelig for Bønderne i Sognet, da han blandede Tydsk med Dansk].

KUM I, s. 285 (»Abrahamus Becher Holsatus«); KS 5:3 (1905-07), s. 732.

11. 20/1 1671, o. 5/4, Rasmus Olsen Thestrup af Dalby-S., f. 48; St. pr. 66; C. 7/2 71, illum.; (Dalby-S. 3/1 70*); ~ Gislev 14/6 74 Sille Brodersdtr. Riisbrich af Gislev-E., vist b. Ulbølle 9/10 18; 1 S., 5 D.; 2 ~ Knud Hansen Krag (Bdr. t. Frants H. K. i Magleby p. L. og Morbdr. t. Hans L. Krag i Gamborg), senest Eier af Rødkilde, Ulbølle S.; see P. A. Hegelund, r. Cap. t. Nestved St. Pet. K.; [† 25/3 1685; lærd og curieus; havde studeret Medicin].

KUM I, s. 337 (»Erasmus Olai Thestrupius«); PT 3:4 (1895), s. 146 (Krag); 16:6 (1978), s. 47-48 (enkens 2. ægteskab); Kbg. V. Skerninge-Ulbølle (1681-1760) opsl. 194 (enkens begr. »den gamle Qvinde paa Rødkilde«).

12. 18/4 1685, o. 28/5, Hans Pedersen West, f. p. Vestergd., Gjestelev S., 29/7 52; (Bdr. t. Knud P. Dan i Steenløse-F.); F. P. Christensen, Bde.; M. Maren Knudsdtr.; St. Od. 78; C. 10/4 85; ~ 11/3 86 Birthe Ottosdtr. Køcher, f. Kiel c. 57, b. 7/11 35; F. O. K., Cptlieut. i Od.; 5 S., 2 D.; see Etm.; Otto H. W. i Bringstrup-S.; P. C. Rud i Ø. Ulslev-G.; [† 20/11 1719; efter Sagnet forlod han Ploven med een Sko og een Træsko og begav sig uden Forældrenes Vidende til Odense, fra hvis Gymnasium han blev Student].

KUM II, s. 82 (»Iohannes Petri Westius«).

13. 10/12 1712*, o. 13/9 15, F. S. Frederik Hansen West, f. 3/11 88; St. Od. 06, Bacc. 07; C. 21/5 10, l.; ~ 12/5 16 Maren Zachariasdtr. Danchel af Ø. Ulslev-G., f. •/2 81, † Ø. Ulslev 6/10 38; 3 S.; see Etm.; Peder D. F. W. i Bringstrup-S.; [† 26/7 1750].

KUM II, s. 311, 319 (»Fridericus Ioh. West«, 18 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 24 (Poul Danchels Optegnelser).

14. 16/10 1744**, o. 26/2 45, F. S. Hans Zacharias Danchel Frederiksen West, f. 26/2 19; St. Od. 37, Bacc. 38; C. 21/11 40, l.; ~ 15/9 45 Maren Jacobsdtr. Hetting, f. 22, † 20/1 78; F. J. Christensen H., Kbmd. i Od.; M. Abel Arentsdtr. Sibbern; 3 S., 8 D.; see H. Crone i Flødstrup-U.; P. S. Terpager og Niels Holm i Sandager-H.; (C. O. A. Andresen i Kjeldby); [† 6/1 1771, ramt 1/1 eft. Gudstjenesten af et apoplectisk Tilfælde; „Non diu, sed bene vixit“; Pg. br. 31/10 63, foranlediget af Røgterens Tobakspibe og Fyrtøi; alle Bygningerne afbrændte undtaget et Stykke af Stuehuset, som var opført 1759 og teglhængt].

KUM II, s. 582, 588 (»Iohannes Zacharias West«, 21 år gl.).

15. 25/2 1771 [p. Cap. Bamble og Langesund, Aggershuus Stift, 17/6 63, o. 27/7] Andreas von Cappelen, f. Kongsvinger 18/11 31; F. Johan von Cappelen, Cpt. v. Artilleriecomp. ss.; M. Sophia Glastrup; St. Christiania 53; C. 8/3 57, n.; ~ Bamble 25/6 70 Karen Sørensdtr., f. p. Tangvald i Bamble, d. 29/11 36, † 5/2 78; 4 S., 1 D.; [† 17/5 1786].

E. A. Thomle: Familien (von) Cappelen i Norge og Danmark. Christiania 1896, s. 10 og 25.

16. 14/7 1786 [p. Cap. Fæmø 3/12 83, o. 8/1 84; Flødstrup-U. 26/8 85] Peter Høyer af Fæmø, f. p. Aggersø 14/11 58; St. Od. 79; C. 27/6 82, h.; 1 ~ Dalby 10/11 86 Charlotte Amalie Jørgensdtr. Fog af Humble, f. Dalby 21/2 67, † 2/12 90; 1 D.; 2 ~ 20/11 95 F. Sstr. Georgine Fog, f. Dalby 7/5 75, † Mesinge 4/10 56; u. B.; see Etm.; [† ved Krampeslag under Badning 26/5 1809; duelig; hans og 1. Hustrus Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 9, s. 4651 (se nedenfor).

17. 21/7 1809 [Norup 14/11 00] Jacob Christian Schmidth*, f. Esbønderup 22/8 64; F. Mathias Jensen, Gdmd., Smed og Hestehandler i Lindved, Sindbjerg Sogn; M. Cathrine Christensdtr. fra Skanderbg.; St. Hors. 89; C. 19/4 96, h.; Sp. p. Vaagø, Fær., 31/3 97, o. s. D.; Cons.-Rd. 31/3 47; 1 ~ 1/6 92 Ingeborg Lerche, E. e. Friseur og Kammertjener Olsen, f. Kornerup Mølle 57, † 10/12 08; 1 S., 4 D.; 2 ~ 10/12 09 F. D. Vilhelmine Charlotte Amalie Høyer, f. 17/4 88, † 27/1 43; 7 S., 6 D.; see Ulrik K. S. i Skanderup; H. R. Buchhave i Sal-E.; L. J. Aagaard i Velling; [† 26/7 1848; „en begavet Taler og en Fader for sin Menighed; retsindig og opoffrende; blid og from“; see S. Necrol. 1/351 ff.; Monument p. Kgd.].

Dåb 26/8 1764: Kbg. Esbønderup (1737-99) opsl. 40 (nederst t.v.); Fær, s. 24; DanKir bd. 9, s. 4651 (se nedenfor).

18. 23/9 1848 [Seiling-S. 24/2 44] Rasmus Christian Lehn, f. Nybg. 13/10 07; F. Rasmus L., Bkdmr. p. Holckenhavn; M. Vilhelmine Constance Vogelsang; St. Nybg. 24; C. 14/7 29, n.; Eier af Stobshoved i Gudme S. 29, hvor han levede som Ldmd. til 38; p. Cap. Gislev-E. 13/2 38, o. 27/3; ~ 30 Elisabeth Utke, f. 1/11 00, † 2/1 73; F. Kgrd. Joh. Fred. U., Landinsp. og Eier af Brolykke; M. Sophie Hedvig Heilmann af Kjerteminde-D.; 1 S., 5 D.; see G. C. K. Schiøler i Gunderup-N.; [# 7/2 1873; boer i Kbh., † 15/7 79].

19. 20/6 1873 [o. Cat. Kjerteminde 25/8 69, o. 3/9] Viggo Hagbard Theobald Fich, f. Greve 31/3 37; F. Jac. Christ. Ditl. F., Skllrr.; M. Amalie Lovine Rødder; St. Roesk. 56; C. 19/1 63, h1.; Reserveoff. 15/10 63; Tredielærer v. Fdberg Sk. 65; ~ Fdberg 26/1 67 Veronique Françoise Nielsen, f. Kbh. 14/2 39; F. Hans Christ. N., Lithograph; M. Mette Cathrine Steenstrup; (73) 2 S., 4 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Rynkeby-Revninge, Dalby-Stubberup, Mesinge og Viby. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 6, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1873, s. 56-81.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Mesinge Kirke, s. 4577-4664.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.