Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 152. Bringstrup og Sigersted,

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/240; L. S.*; L. P. B. 399; K. M. 4; Lkm. 1/477; M. 77; S. L. v. W.;
Beyers Beskrivelse(1); Kbg. Bringstrup 1645, Sigersted 1671.
———————————

1. (1551). Hans Olufsen; Pr. (61); [† 1571; kgl. Befaling •/10 1551 »til Jacob Brockenhus at undersøge, om Hr. Hans Olsen, Sognepræst i Syerstedt, er saa fattig, som han har indberettet, og hvis han „haver Brøst til sin Underholdning“, at han da flyr ham noget af Kronens Part af Tienden af hans Sogn, eftersom hans Trang er«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 88.

2. 1571. Andreas Pedersen; [† 6/9 1583; W. 3/597; N. 454].

3. k. 29/1 1584 [Skp.] Bertel Pedersen Bruun, f. c. 53; Pr.; ~ c. 84 Barbara Willumsdtr., † 24/2 12; [† 11/12 1605; hans Navn paa Altertavlen i Sigersted 1596; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 402; DanKir bd. 5, s. 428, 435 (se nedenfor).

4. k. •/3 1605 [p. Cap. og Hør. Sorø] Jørgen Pedersen Fanning af Sorø, f. 77; (Sorø 08); Pr. 15; ~ Cathrine Christophersdtr. Knoph af kgl. Confess., f. c. 85; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† 24/8 1619; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 5, s. 428 (se nedenfor); PT 3:2 (1893), s. 261.

5. o. 22/9 1619 [Hør. Roesk. 12] Henrik Thygesen Colding*, f. c. 91; St. 14, Bacc. 16; Pr. 53; 1 ~ 20 F. E. i 24 Aar, † c. 44; 2 ~ Gyrstinge 4/6 45 Bodil Jensdtr. Sascerides af Gyrstinge; 2 ~ Etm.; see F. H. Stheen, r. Cap. t. Slag. St. Mik. K.; [† indebrændte 6/5 1663 i Gyrstinge Pg.; blev c. 45 af sin første Hustrus fætter, Daniel Knoph, Borger i Kbh., beskyldt for Misligheder i sin Svigerfaders Bo, for »uoprigtig politishe Streger«, men frifandtes ved Rettertinget 9/4 46; hans og Hustrus Navne paa Sygekalken 58; Lgst.].

KUM I, s. 13, 24 (»Hendricus Tychonis Colding.«); PT 8:6 (1927) s. 185; KS 6:2 (1936-38), s. 464; KR nr. 5852; DanKir bd. 5, s. 425, 428 (se nedenfor).

6. o. 12/6 el. 22/6 1663 [Hør. Kbh.] Søren Pedersen af Førslev-S., f. c. 34; St. Kbh. 53; ~ F. E., † Nestved 26; [b. 9/4 1674].

KUM I, s. 241 (»Severinus Petræus«); Kbg. Bringstrup (1645-1748) opsl. 90 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 189.

7. 27/4 1674. Christen Christensen Glob, f. Roesk. 45; St. Roesk. 63; ~ 5/5 76 Elisabeth Nielsdtr. Knoph af Alsted-F., d. 15/10 59; 2 ~ Etm.; [b. 30/9 1689; gav 85 Disk og Kalk til Sigersted Kirke; hans Navn paa Altertavlen i Bringstrup 85, paa Prædikestolen i Siegersted K. 80].

KUM I, s. 316 (»Christianus Christiani Glob«); Kbg. Bringstrup (1645-1748) opsl. 90 (begr.); Kbg. Alsted (1645-1761), opsl. 21 (hustrus dåb); DanKir bd. 5, s. 424, 436, 440 (se nedenfor).

8. 18/5 1689 [Nordrup-F. 2/10 88**] Bertel Clausen Pavels, d. Ringsted 24/9 54; F. Claus Pavelsen, Bgmstr. i Ringsted; M. Magdalena Bertelsdtr. (fmtl. Sstr. t. Birgitte B. A. ~ N. H. Knoph og J. Borchardsen i Alsted-F.); St. Ringsted 73; ~ Bringstrup 8/10 90 F. E., † c. 21; u. B.; 3 ~ 14/1 11 Forv. Niels Thøgersen paa Jægersborg, han 2 ~ c. 22 Anna Dorothea Meller, E. e. L. Grøngaard i Asminderød-G. (Eptph. over N. T. og 2 Hustruer i Sigersted K.); [† 14/11 1709].

KUM II, s. 40 (»Bartolus Claudii Pawels«); PT 8:5 (1926), s. 209 (testamente 1698); Kbg. Ringsted (1645-1741), opsl. 20 (dåb); Kbg. Bringstrup (1675-1748), f. 57a, opsl. 60 (vielse); opsl. 66 (enkens 3. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 1606; DanKir bd. 5, s. 440 (se nedenfor), Ringsted S. Bendts kirke, s. 180 (hans moders navn).

9. 11/12 1709. Mag. Christen Rømer Aagaard, f. Vdbg. 11/6 84; (Bdr. t. Kirstine C. Aa. ~ H. Ottesen i Ledøie-S.); F. Anders Aa. af V. Vedsted, Amtsskriver i Vdbg.; M. Mette Christensdtr. Rømer (Sstr. t. Professor Ole Rømer); St. pr. 03, Bacc. 04; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/6 04 – 11/6 09; C. 27/1 07, l.; Mag. 08; ~ Sorø 19/3 11 Inger Dorthea Jensdtr. Schjelderup af Sorø, d. 13/4 91; vistnok u. B.; 2 ~ 39 Cmcrd. Christensen i Holbæk; [† 14/10 1736; sengeliggende fra c. 1722 (el. tidl.); Lgst.].

KUM II, s. 290, 291 (»Christiernus Aagaardus Rømer«, 19 år gl./»Christianus Rømerus Aagaard«); Borchs K. nr. 67; EM I, s. 3, IX s. 263; Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning om kapellan 1722; Kbg. Vordingborg (1679-1756) opsl. 5 (dåb); Kbg. Bringstrup (1645-1748) opsl. 90 (begr.); Kbg. Sorø (1690-1718) opsl. 7 (hustrus dåb), opsl. 57 (vielse, han var kun gift én gang); DanKir bd. 5, s. 428 (se nedenfor).
(k. 1/12 1723, konf. 30/7 1728, Ole Lind, p. Cap. her, f. c. 92; St. Roesk. 13, Bacc. 14; [afgaaet c. 8/4 1730]).
                   KUM II, s. 373, 381 (»Olaus Lind«, 21 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning, Præstekaldsbog Sjælland.

10. 14/5 1728** [Døllefjelde-M. 10/2 el. 10/3 30] Otto Hansen West af Mesinge, f. 19/8 91; St. Od. 07; ~ 27/10 40 Karen Thillerup, f. c. 05, b. 29/6 51; [b. 12/2 1755].

KUM II, s. 321 (»Otto Iohannis Westius«, 17 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev med succession 1728, ansøgning; Kbg. Bringstrup (1645-1748) opsl. 90 (begr.); Strøm 3, s. 69-70.
(8/4 1730 [p. Cap. Alleslev 25/7 28] Ole Christensen Saxtorph (Saxtrup), p. Cap. her; [13/7 1738 Meirup; see der]).

11. 6/12 1754** [p. Cap.* 4/5 53] F. Bds. Peder Danchel Frederiksen West af Mesinge, f. 23/4 21; St. Od. 39; C. 18/6 43, l.; ~ Dalby i F. 4/10 54 Frederikke Cathrine Nielsdtr. Wiborg, f. 31, † Kbh. 13/1 09; (Sstr. t. Jens E. N. W. i Munkebo, Peder N. W. i Henne-L. og t. Maren N. W. ~ S. M. Thestrup i Dalby-S.); F. N. Hansen W. til Tøistrup; M. Elisab. Cathr. Jensdtr. Erreboe; 1 S., 1 D.; [# 1768, b. Ringsted 13/3 70].

KUM II, s. 600 (»Petrus Danchelius West«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 111, i Kbh. amt, København nr. 815; Strøm 3, s. 69-70; PT 11:6 (1945), s. 24 (Poul Danchels Optegnelser).

12. 15/7 1768**, o. 23/11, Seyer Mahling Beyer; [25/4 1788 Egeslevmagle; see der].

13. 25/4 1788. Jens Bindesbøll; [23/6 1797 Ledøie-S.; see der].

14. 30/6 1797. Ernst Christian Fischer, f. Vinding 67; vist Bdr. t. Jens H. F. i Bregninge-B.; F. Palle F., St. og Degn i Vinding-B.-V.; Stud. Od. 89; C. 17/10 96, l.; ~ 2/5 00 Lucie Marie Quistgaard, f. 26/2 78, † 4/3 32; F. Cclrd. Jørgen Q. til Vibygd.; M. Elisabeth Jacobsen; 4 S., 3 D.; [† 23/2 1822].

15. 19/6 1822 [Hald 11/1 11] Eiler Hagerup Smith af Ringsted-B., f. Hillerød 16/8 73; St. Hlh. 93; C. 22/1 98, h.; p. Cap. Ringsted-B. 2/11 98, o. 9/11; Hjelpep. Helsinge-V. 01–09; ~ 22/6 04 Anne Margrethe Hammer af Helsinge-V., d. 6/6 84, † Spurveskjul v. Frederiksdal 23/2 59; 3 S., 5 D.; see C. H. Visbye i St. Hedinge; [† 14/12 1838].

Smith, Olliver: Andrew Lawrenceson Smith og Lauritz Anderssøn Smith’s mannlige etterkommere i Norge og Danmark, Oslo 1943, s. 52.

16. 5/3 1839 [Reisby 11/5 31] Poul Olesen Winther, f. Flamsted, Gunderup S., 12/4 92; F. O. W., Selveier; M. Christine Andersdtr.; St. Aalbg. 14; C. 14/1 18, l.; p. Cap. Faxe 16/9 18, o. 7/10; o. Degn p. Romø 29/6 21; Sp. Sønderho 10/9 23; ~ Pauline Hjort; F. Vandmstr. i Kbh.; 4 S., 5 D.; [# 6/9 1863; † Kbh. 25/6 32. „Mindre fremtrædende men særdeles hæderlig og agtet“; see D. T. 72/57].

17. 17/12 1863 [Aggersborg 15/4 53, o. 25/5] Johan Frederik Wedel af Helsinge-V., f. Torup 31/3 13; St. Fdbg. 31; C. 28/4 37, h.; Skolebest. i Hillerød 49; ~ 24/6 53 Anna Adolphine Louise Staffeldt, f. Kbh. 23/11 23; F. Kmjkr. August Ludvig S., Skovrider i Herlev; M. Marie Dorothea Louise Staffeldt; u. B.; [# 15/2 1884; † 25/12 87].

Elvius, s. 75; Richter II, s. 1164.
———————————

Noter:

(1) »Beyers Beskrivelse« = Beyer, Seyer Mahling: En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk beskrivelse over Brinstrup og Sigersted sogne ved Ringsted med en tragisk fortælling over disse sognes første beboere og folkeslægt, i henseende til deres liv, skiebne og sørgelige tildragelser. Sorøe, 1791. - XVI, 230 s., Med 1 Kort og 2 Kobbertavler.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Bringstrup Kirke, s. 420-429; Sigersted Kirke, s. 430-442.