Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 429. Henne og fra 1681 Lønne,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

Lkm. 6/341; L. S. 1/40; L. P. B. 439; K. 2/242; M. S. III.; D. S. 1/4 338; Kbg. 1682.
Anm. Lønne tidligere til Lydom.
———————————

1. (1556). Oluf Pedersen; tog Tingsvidne på „Sjeleafgiftskornet“.

2. (1573). Jørgen Poulsen; ~ Mette . . . , † Grimstrup 1/4 08; see J. Jørgensen i Grimstrup-Aa.; [† 24/3 1596; b. 28/3; hans Navn paa Prædikestolen 73; Hustrus Gravramme i Grimstrup].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; Hegelund I s. 111, 281, II s. 69; DanKir bd. 19, s. 1257 (se nedenfor), s. 1704 (Grimstrup kirke).

3. o. 31/3 1596. Niels Clausen af S. Bork; ~ Henne 5/6 97 Anna Jørgensdtr. af Grimstrup-Aa., som overlevede ham; mindst 4 S., 2 D.; [† 1621, mel. 4/5 og 7/7].

KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 547; Hegelund I s. 281, 298, II s. 176, 183; PT 11: 5 (1944), s. 56; 1999, s. 309.

4. 1621 [Rtr. Aalbg. 17] Anders Andersen Ringkjøbing; [1633 Varde Nic. K.; see Kbh. Holmens K.; Der kunde, naar det groede godt til, avles 3 Tdr. Korn efter 2 Ørtes Udsæd].

5. o. 31/7 1633. Poul Christensen Skads, f. c. 09; St. Ribe 30; ~ Lisbeth Jensdtr.; (mindst) 1 S., 2 D.; see Etm.; J. P. Høst i N. Nebel.-L.; [† 1665; indgav 1649 Ansøgning til Kongen, hvori han klagede over sin Stilling; beskyldtes 1650 for at have ladet sine Folk tage Hø fra nogle Bønders Enge og blev dømt til at stande til Rette herfor; Lgst.].

KUM I, s. 101 (»Pavlus Christierni f.«); PT 11: 5 (1944), s. 56; DanKir bd. 19, s. 1266, 1267 (se nedenfor).

6. E. f. B. 20/5 1663**. F. S. Christen Poulsen Henne; St. Ribe 60; ~ Helene Andersdtr., E. e. en Kjeld Lydiksen i Møgeltønder; [† c. 1681; Pg. br. 74].

KUM I, s. 281 (»Christianus Pauli Hennæus«).

7. 20/5 el. 29/5 1681**, o. i Vibg., Knud Mikkelsen Guldager el. Hoe, af Ho-O., f. 51; St. Ribe 68; ~ Henne 12/6 85 Anna Knudsdtr. af Sevel; 6 B.; see L. O. Fog i Lønborg-E.; [† 1720; gav 04 Alterkalk til K.; Enken gav 23 Alterskranke til Sevel K.; Lgst.].

KUM II, s. 7 (»Canutus Michaëlis Guldagrius«); Nygaards sedler: Vielse; DanKir bd. 19, s. 1246, 1253-54, 1266-67 (se nedenfor); bd. 18, s. 3174, 3188-89 (Sevel kirke).

8. 2/10 1720. Mikkel Vibe Vinterberg, f. Fred. •/3 89; (Bdr. t. Margrethe C. A. V. ~ C. L. Pontoppidan t. Aarh. Dk.); F. Andreas V., Bgmstr.; M. Margrethe Lange; St. Fred. 09, Bacc. 11; C. 14; ~ Fred. Trin. K. 26/2 21 Margrethe Lauritsdtr. Beder af Beder-M., f. c. • /6 78, b. Fred. Mich. K. 6/7 33; u. B.; [† 1727].

KUM II, s. 342, 354 (»Michaël Wibe Winterberg«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 356; Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 10, i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 29u; Nygaards sedler: Enkens begr.

9. 22/11 1727 [r. Cap. Aurdal i Valdres, Aggershuus St., 20–26] Mag. Oluf Nielsen Sandberg, f. Skaane 26/4 92; St. Kbh. 15; C. 16/5 18, l.; Bacc. 26; Mag. Kbh. 19/6 26; ~ Helene Kirstine Pedersdtr. Blaschowitz; F. P. B., Cancellibud; u. B.; [† 1734; Juledag . . . skete en forargelig Strid i Kirken, idet S. gik ned og udskjældte P. Endorph til Hennegaard, fordi der ingen ny Messehagel var. E. paastod, at den gamle var god nok; samme S. messede undertiden kun det Halve, undertiden slet ikke].

KUM II, s. 391 (»Olaus Sandberg«, 23 år gl.), 476, 477 (»D. Olaus Sandberg, nuper apud Urdalenses in Norvegia verbi divini comminister«); NRA: Prost F. Schiørns Samling: Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900, u. Aurdal; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 17.

10. 26/2 1734 [Skp. t. Ostindien 19/9 29, o. 7/10] Casper Eberhard Hansen Drejer af Fæmø, f. 94; St. Nykjøb. p. F. 13; C. 19/12 27; ~ 15/10 34 Cathrine Marie Pedersdtr. Endorph; F. P. Nielsen E. til Hennegd.; M. Kirstine Sophie Sørensdtr. Bornemann af Lønborg-E.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1756].

KUM II, s. 371 (»Casparus Everhardus Drejer«, 20 år gl.).

11. 23/8 1754**, o. 6/11, Anders Samsing Mathiesen Fibiger; [20/7 1764 Ø. Linnet; see Fanefjord].

12. 20/7 1764 [Skp. 62 el. 57] Peder Nielsen Wiborg, f. Tøistrup i F. 26; (Bdr. t. Maren N. W. ~ S. M. Thestrup i Dalby-S., t. Frederikke C. W. ~ P. D. West i Bringstrup-S. og t. Jens E. N. W. i Munkebo); F. N. Hansen W. t. Tøistrup; M. Elisabeth Cathrine Jensdtr. Erreboe; St. Nybg. 43; C. 46; p. Cap. Dalby-S. 19/11 56, o. 17/12; ~ Bredstrup 14/8 64 Johanne Birgitte Ulsøe, † 77; 1 S., 2 D.; 2 ~ Marie Kirstine Holm, f. 54; 2 ~ J. J. P. Bierring p. Manø; [b. 7/6 1782].

Nygaards sedler: 1. hustru, 2. hustru.

13. 14/8 1782 [Manø 6/5 78] Søren Johansen Krag af Guldager, f. 4/12 37; St. Ribe 54; C. 6/10 57, n.; p. Cap. Guldager 5/6 68, o. 7/9; ~ Voldborg el. Valborg Mathiasdtr., b. N. Nebel 26/11 11; 1 S., 1 D.; [b. 24/1 1787].

(9/3 1787. Johan Jørgen Bjerring; see Manø)

14. 1/6 1787 [p. Cap. Varde 10/9 83, o. 22/10; r. Cap. ss. 85] Vitus Bering; [12/1 1798 Alslev-H.; see Hesselager].

15. 12/1 1798 [Jegindø 2/8 93] Søren Jacobsen Grundtvig; [15/3 1811 N. Snede-E.; see der].

16. 12/8 1811, o. 12/11, Oluf Christian Holt Cortsen; [3/10 1821 Andsager; see Saltum-H.].

17. 27/2 1822 [p. Cap. Mosbjerg-H. 30/10 18, o. 21/4 19] Iver Hansen Wadum (Vadum); [7/8 1822 Horne-A.; see Galten-V.].

18. 18/8 1824, o. 24/11, Jens Christian Fischer; [13/2 1831 Hviding; see Arninge].

19. 4/6 1831, o. 17/8, Johan Anton Storm Borchsenius; [24/5 1836 Arrild; see der].

20. 26/7 1836, o. 7/10, Carl Ludvig Herbst Gulstad; [9/10 1847 Døllefjelde-M.; see der].

21. 28/12 1847 [Cat. Ringkjøb. 12/3 41] Gomme Frederik Brandt; [9/5 1856 Storring-S.-G.; see der].

22. 11/7 1856 [p. Cap. Oure-V. 14/10 47, o. 27/10] Rasmus Ludvig Riis af Oure-V., f. Slag. 30/10 20; St. Slag. 38; C. 25/10 42, l.; ~ 15/6 54 Antonie Caroline Sophie Erichsen, f. Nyborg 19/11 26; F. Erich Christ. E., Maanedslieut., Koffardicapt., tilsidst Kvarantainebestyr.; M. Rachel Tobiæ Volch; (68) 1 S., 5 D.; [18/6 1870 Harlev-F.].

23. 24/9 1870 [Miss. v. Upernavik, Grld., 19/3 58, o. 12/5 – 67] Christian Ulrik Topp Mielche, f. Nestved 2/5 33; F. Ernst Aug. M., Kbmd.; M. Ane Dorth. Soph. Topp; St. Hlh. 50; C. 22/1 57, h2.; 1 ~ Rittenbænk, Grld., 10/3 61 Hanne Dorthea Nielsen, f. Naugenak, Rittenbænk, 31/3 41, † Kbh. 28/12 68; F. Niels Rud. N. af Ramløse-A., Bødker og Udligger; M. Kar. Dorthea Petersen; 2 S., 2 D; 2 ~ Sorø 9/5 72 Engeline Christensen, f. Kbh. 26/4 46; F. Jensenius Theod. C., Fuldm. i Domainecont.; M. Mette Marie Myhre; (73) u. B.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19, Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Henne Kirke, s. 1239-1272, Lønne Kirke, s. 1273-1292.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 763. Lønne,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

D. S. 1/346; Kbg. 1682.
———————————

1. (1580). Jens Hansen Rusk (el. Rusvard); mindst 2 S. (Hans og Mikkel); [23/11 1610 blev han Troldom oversvoren af Kirkenævn; fængslet i Ribe; brændt paa Kjærgaards Thing 1/2 1611; han kom bl. A. engang i Striid med en Mand, om hvem der først skulle have malet, og da, denne fik først malet, sagde han, at han aldrig skulde smage Brød af det malede Korn, og Bonden væltede paa Hjemveien og brak sin Hals; blev 1599 tiltalt for Vold, fordi hans Nød gik i en Bondes Korn; hans Navn p. et Stolestade 1597].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; 5:2 (1903-05), s. 560; Hegelund I s. 555, 560, II s. 295; PT 11: 5 (1944), s. 55-56; DanKir bd. 19, s. 1265 (Henne kirke), 1273-74, 1286 (se nedenfor).

2. o. 30/1 1611. Oluf Pedersen; [5/4 1641 Ribe Hosp.; see der].

KS 2:6 (1872-73), s. 547.

Derefter ved Rescript 18/6 1632 og 17/7 33 Annex til Lydom; see der.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19, Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Lønne Kirke, s. 1273-1292.