Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 242. Fanefjord,

Møenbo Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/249; L. P. B. 496; K. M. 100; Pal. 1/509; Lkm. 1/1093; M.; Kbg. 1754.
Anm. Ogsaa kaldet Sønder Sogn. Præsten boer i Vollerup.
———————————

1. 15 . . Anders Buxeløs; i de Tiders Armod havde Man nemlig kuns en Kjole, tæt knappet og til Knæerne afstumpet; see Etm.

2. (1584). F. S. Niels Andersen.

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

3. 1588. Oluf Jensen; see J. O. Møenboe i ; [† 1610].

KS 2:5 (1869-71), s. 149.

4. 1610. [Rtr. Hobro] Hans Thomsen Stege, f. Stege; [† 1628; W. 2/477; N. 576].

5. o. 5/12 1628. Hans Andersen Skytte*, f. Stege; St. 27; 1 ~ Gyde Olufsdtr.; 2 S., 4 D.; 2 ~ Stubbekjøb. 15/6 56 Maren Jacobsdtr., f. 35, † 31/12 80; F. J. Williamsson, Kbmd. i Stubbekjøb.; M. Gundel Carstensdtr.; 1 S., 4 D.; see Etm.; [† 2/3 1681; T. 324].

KUM I, s. 86 (»Iohannes Andreæ Monensis«); PT 8:6 (1927), s. 190; 1980, s. 134-137; Kopskatten 1645, opsl. 109; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 1, 18; han var næppe »af Tostrup-R.«, siden han ved ord. kaldes »Steege« og hans navn på altertavlen fra 1634 er »Hans Andersøn Stæge«, jfr. DanKir bd. 6, s. 1022 (se nedenfor).

6. 28/4 1676**. Niels Jacobsen Cheldorph af Kjeldby, f. c. 44; St. Vdbg. 66; Hør. Stege (75); ~ 21/9 81 F. D. Margrethe Hansdtr., b. 19/3 98; 3 S., 2 D.; see L. S. Kaalund p. Bogø; [b. 5/5 1696; saare religiøs og retskaffen].

KUM I, s. 337 (»Nicolaus Iacobi Kieldorph«); PT 1980, s. 136-137; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 14; Tingbog for Møns Østre herred (1673-77), opsl. 90 (han var hører i Stege 1675), opsl. 147 (hans mor Karen »Sl. H. Hansis«, var søster til borgemester i Stege Mads Hansen), opsl. 200 og 201.

7. 7/7 1696. Mag. Hans Nielsen Olivarius af Ørslev-B., f. 71; St. Slag. 88; Mag. 00; ~ Kbh. 21/10 96 Anne Margrethe Kølichen; F. Caspar K. Stadsphysicus i Kbh.; M. Thyre Beate Bornemann; 10 B.; see Niels H. O. i N. Vedby-A.; Etm.; Henrik H. O. i Butterup-T.; H. C. Mesler i Esbønderup-N.; [b. 13/2 1726].

KUM II, s. 161 (»Iohannes Nicolaj Olivarius«); L. H. F. de Fine Olivarius: Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine. Kbh. 1894, s. 28.

8. 1/2 1726. Ole Langsted, f. Kbh. 29/11 92; St. Kbh. 13, Bacc. 14; 1 ~ Gjertrud Margrethe Horn, f. c. 93, † 25/5 31; (Halvsstr. t. Frederikke Lovise H. ~ N. Olivarius i N. Vedby-A.); F. Reinholt H., Landstingshører; M. Christine . . . ; 1 D.; 2 ~ F. D. Thyra Hansdtr. Olivarius; E. e. . . . Bentzen, Skoleholder i Helsingør; u. B.; see N. Gjelstrup i S. Felding-A.; [b. 16/12 1732].

KUM II, s. 370, 381 (»Olaus Langsted«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 54 og 55, Københavns borgret nr. 46; L. H. F. de Fine Olivarius: Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine. Kbh. 1894, s. 29.

9. 9/1 1733, o. 25/2 [Hør. Kbh. c. 29] Ancher Christensen Borch; [25/11 1757 Vordingborg-K.; see der].

10. 25/11 1757 [r. Cap. Vordingborg-K. 7/7 41, o. Kbh. Frue K. 23/8] Jens Johansen Schjelderup, f. Skogn, Trondhj. St., •/12 06; F. J. Sørensen S., Sp. ss.; M. Karen Jensdtr. Collin; St. pr. 24; C. 11/9 27, l.; Hør. Trondhj. c. 28–34; Cat. Kbh. Holmens K. 10/4 39; ~ 13/9 41 Anne Jørgensdtr. Lund, vistnok af Everdrup; [† 10/6 1766; stor, stærk og rask; syslede med at dreie og snedkre; tarvelig, rig og ulastelig; gik bestandigt i Skindpels].

KUM II, s. 464 (»Ianus Schelderupius«, 17 år gl.); Erl. I, s. 300; NST 4 (1934), s. 211; OST, s. 78; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 112.

11. 25/7 1766 [r. Cap. Kbhs. d. Garn. 17/3 47, o. 22/3] Peder Justesen, f. Faabg. 8/12 12; F. J. P.; M. Eva Olsdtr.; St. Faabg. 32; C. c. 40; ~ Anna Marie Busch, f. Faabg. 22, † p. Sct. Jørgensbjerg 12/2 82; F. Peter B., kbmd.; M. Ane Hedvig Jacobsdtr.; 1 S., 1 D.; [† 1/10 1769; meget indskrænket, men god og retskaffen].

KUM II, s. 539 (»Petrus Iustini Foburg«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 118.

12. 24/11 1769 [Ø. Linnet 20/7 64] Andreas Samsing Mathiesen Fibiger, f. Nybg. 28/11 30; (Halvbdr. t. Abel Cathrine M. F. ~ H. H. Wowern, r. Cap. i Assens-Kj., t. Karen M. F. ~ A. C. Hassel i Huusby-V. og t. Gjertrud Cathrine M. F. ~ N. P. Basse i Sønderby ); F. M. Georg Jørgensen F., Rdmd., Bogbinder, Veier og Maaler i Nybg.; M. Johanne Marie Sørensdtr. Ballow (2 ~ U. A. Sontum i Kippinge-B.); St. pr. 48; C. 50, l.; Henne-L. 23/8 54, o. 6/11; 1 ~ 26/11 58 F. E. i Henne Cathrine Marie Pedersdtr. Endorph, b. 13/5 78; F. P. Nielsen E. til Hennegd.; M. Kirstine Sophie Sørensdtr. Bornemann af Lønborg-E.; u. B.; 2 ~ 21/10 78 Anna Olesdtr. Huulegaard, f. c. 53, † 19/4 94; F. O. H.; 2 ~ J. P. Stauning i Stege; her 6 S., 3 D.; [† 30/5 1788; skaffede Bønderne Eiendom og Frihed].

KUM III, s. 82 (»Andreas Samsing Mathiæ Fibiger«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 729, Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 123, 140; Arends I, s. 247: W. I. 339; J. 1472; R. 443; Pr. Saml. I. 46 f.; (Arends’ litteraturforkortelser).

13. 12/9 1788 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 21/7 86] Johan Paludan af Kallundborg, f. 22/9 56; St. Roesk. 75; C. 23/1 82, h.; r. Cap. Stubbekjøb.-M. 15/7 85, o. Kbh. 19/8; ~ 85 Anna Elisabeth Paludan af Thorslunde-I., f. 10/12 62, † 21/5 29; 5 S., 6 D.; (see H. C. E. Koch i Gjerrild-H.); Sønnen Julius F. P. blev Pr. og P. til Næs p. Hedemarken; [† 10/1 1821; Forf. af Møens Beskrivelse; E. 2/531 og S. 2/618; N. 448].

14. 2/5 1821 [Feiø 8/4 08] Johan Jacob Kirchheiner af Borre, f. Kbh. 27/11 64; St. Vordingbg. 86; C. 12/7 92, h.; r. Cap. Stubbekjøb.-M. 13/2 95, o. 17/4; c. Pr. . . .; ~ 94 Benedicte Erikke Thomasine Wadskjær, f. 71, † 5/3 26; F. Prof., Mag. Christ. Fred. W.; M. Christiane Annette Friedenreich af Stege; 8 S., 3 D.; [† 27/5 1841; svag og ringe begavet; ikke meget afholdt p. Feiø; B. D. G. 1/141].

15. 26/8 1841 [Klim-T.-V. 22/4 35] Palæmon Fogh Obel af Dronninglund, f. Tostrup 9/3 91; St. Aalbg. 10; C. 25/10 14, l.; r. Cap. Byrum-V.-H. 15/4 18; Sp. Jetsmark 18/8 19; Pr. 5/8 35; ~ Kverkeby 8/8 18 Claudine Maria Schnack, f. 14/10 97; † 16/4 67; F. Otto Didrik S.; 2 S., 5 D.; see A. L. Bruun i Vium-S.-A.; [# 5/4 1857; † 6/8 s. A.].

16. 9/7 1857 [Lunde-Ou. 25/7 37, o. 11/10] Marcus Peter Teisen, f. Od. 16/8 11; F. Hans T., Kbmd.; M. Dorothea Elisabeth Abel; St. Od. 28; C. 26/10 32, l.; 1 ~ 20/9 39 Pauline Christiane Gustava Holm af Brendekilde-B., f. 17/4 17, † Lunde 22/2 53; 4 S., 3 D.; 2 ~ Lunde 14/9 59 Thora Sophie Elisa Holck, f. Skanderbg. 18/4 26; F. Frederik Carl Emil H., senest Consumptions-Insp. i Slag.; M. Anna Margrethe Grarup; (68) 1 S., 5 D.; see Hans V. T. i Aaker; Niels C. G. T., cd. th. 75/2; [† 1880].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Fanefjord Kirke, s. 1014-1026; Hårbølle Kapel, s. 1026.