Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 315. Gjerrild og Hemmet,

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 46; M. S. III.; Aarh. M.; S. i K.; L. S. v. W.; Kbg. 1657.
———————————

1. 1517. Jens Nielsen i 28 Aar; [† 1545].

SevKV s. 9.

2. 1545. Jens Jespersen, f. Rand.; [† 1575].

3. 1575. Laurits Jensen af Voldum-R.; [† 1615].

4. 1615 [Tøstrup (08.10)] Hans Sørensen Aars, f. Aarh.; St. i Kbh. (97); [† 1631].

F-P s. 156 (»Johannes Severini Arhusiensis«); KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 756.

5. 1631. Mag. Christen Jensen Fischer, f. Vibg.; St. Vibg. 26; Mag. 45; see 2 Etm.; Christen C. F. i N. Lyndelse; Jens C. F., ø. Cap. t. Kbh.Nic. K.; [† 1653].

KUM I, s. 75 (»Christiernus Iohannis Fischerus Wiburg«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 10.

6. 1653, E. f. B. 8/11 [maaskee r. Cap. Præstø-S. 48] Søren Palæmonsen (Amdisen) af Agri-E.; St. Aarh. 40; ~ 3/7 58 F. D. Susanne Christensdtr. Fischer; 2 ~ Etm.; [† 1657].

KUM I, s. 157 (»Severinus Palæmonis Agriensis, Arhusiensis«); P-Aarh. f. 15b, opsl. 18.

7. o. 17/7 1657. Hans Pedersen Cappel, f. Svendbg.; St. Kjøge 47; ~ Gjerrild 27/12 58 F. E., † 23/6 95; 4 S., 3 D.; see Jacob H. C. i Ørum-G.; Peder H. C. i Tølløse-Aa.; Etm.; J. J. Buch i Aalsø-H.; [† 27/5 1684].

KUM I, s. 207 (»Iohannes Petri Capellinus«); Nygaards sedler: Vielse, børn.

8. o. 16/5 1684. Anders Nielsen Haasum (Hosum) af Haasum-R.; St. Vibg. 76; ~ 7/10 85 F. D. Karen Hansdtr. Cappel, f. 30/10 59; 3 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Hans C. A. H. i Holbæk-U.; N. C. Lyndesøe i Radsted; L. H. Trige og N. B. Bruun i Virring-E.; [† 24/12 1699].

KUM II, s. 64 (»Andreas Nicolai Hosumius«); Sixhøj nr. 573 (511); P-Aarh. f. 56b, opsl. 60; Nygaards sedler: Børn, død, hustrus fødsel.

9. 17/4 1700, o. 30/4, Gregers Otto Jochumsen Bruun af Sæby-G., f. 3/1 72; (Bdr. t. Jacob J. B. i Taulov); St. Roesk. 90; 1 ~ 10/3 01 F. E., † 13/9 23; 1 S.; 2 ~ 7/8 24 Anna Mikkelsdtr. Müller af Holbæk-U., f. 15/1 01, † 23/4 74; 1 S., 1 D.; 2 ~ Kgrd. Niels Langballe, Veier og Maaler i Aarh.; 3 ~ Prof. Jens Worm, Rtr. ss.; see E. G. P. Begtrup i Vistofte; Jochum G. B. t. Aarh. Frue K.-Aa.; [† 10/12 1742; Enkens Kisteplade i Ølsted K.].

KUM II, s. 176 (»Gregorius Brunovius«); DanKir bd. 16, s. 1734 (Ølsted kirke).
(Den hos Lengnick i Familien Lange S. 5 omtalte Faber, ~ . . . Lange, kan ialtfald kuns have været Hjelpepræst her.)

10. 1/2 1743 [Vindum 3/3 41, o. 22/3] Anders Hansen Haasum af Holbæk-U., f. 16/6 14; St. Aarh. 30; C. 22/9 35, h.; 1 ~ Christiane Magdalene Lauritsdtr. Harlev af Bjerregrav-Aa.-T.; 3 S., 5 D.; 2 ~ Mette Marie Jeremiasdtr. Müller af Karlby-V., d. 12/7 40; 2 B.; see Etm.; M. Kirkebye i Veilby-H.; [† •/6 1777].

KUM II, s. 520 (»Andreas Haasumius«, 18 år gl.).

11. 6/11 1776**, o. 19/11, F. S. Hans Cappel Haasum, f. Vindum 42; St. Aarh. 64; C. 10/9 66, h.; (Boddum-Y. 14/8 70*); ~ 20/10 77 Elisabeth Sophie Abrahamsdtr. Dahl; F. Kromd. i Gjerrild; 2 S., 4 D.; see G. J. Brandt i Gamtofte; (C. L. Nielsen, Cap. p. l. i Frederiksberg-H.); [† 5/3 1809].

KUM III, s. 246 (»Iohannes Cappel Haasum«, 22 år gl.).

12. 21/7 1809 [Hove 19/8 03] Nicolai Kamph; [23/3 1827 Skive-R.; see Skjærbæk].

13. 13/7 1827, o. 16/10 [Adj. p. Hlh. 22] Hans Erik Colding; [24/2 1832 Ørsted i Jydld.; see Od. Frue K.].

14. 15/6 1832 [Byrum-V.-H. 5/11 17] Peder Nielsen Hjersing, f. Virksund, 17/9 76; F. N. Dinesen H. af Ørslevkloster, Færgemand i Sundstrup (Virksund); M. Anne Kirstine Nim; St. Vibg. 95; C. 29/10 99, h.; r. Cap. Byrum-V.-H. 26/11 02, o. 3/12; 1 ~ 04 Karen Jacobi Dørch, † 14/4 20; F. Skibsbygger i Hals; 6 S., 5 D.; 2 ~ Byrum 25/5 21 Maren Hansdtr. Bruun, † 14/7 40; F. H. B., Avlsmd. p. Dronningborg; 5 S., 3 D.; [† 8/2 1837].

KUM III, s. 747 (»Petrus Hiersing«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1518; Kbg. Lynderup (1769-1813) f. 12b, opsl. 15; Kbg. Ørslevkloster (1774-1812), opsl. 112.

15. 25/4 1837 [Nimtofte-T. 25/11 25, o. •/2 26] Niels Bay Welling, f. Rand. 1/8 83; F. Rasmus W., Kbmd. og Statshauptmd.; M. Else Cathrine Bay; St. Rand. 02; C. 18/7 10, h.; Møller i Demstrup 19; ~ 2/11 19 Mette Grarup; F. Pet. G., Tobakspinder i Aarh.; M. Marie Rasmussen; u. B.; [† 17/8 1850].

16. 29/10 1850 [V. Tørslev-S. 16/3 39] Peter Henriksen, f. Gudum 5/2 02; F. H. Poulsen, Fæster; M. Karen . . . ; St. Aalbg. 23; C. 2/5 31, h.; p. Cap. Thorsager-B. 28/11 32, o. 15/2 33; ~ 34 Dorothea Ulrikke Budtz af Thorsager-B., f. 24/5 00; see S. Holm i Skjoldborg-K.; Bertel C. H., Cand th. 68/2; [† 10/2 1861].

17. 26/4 1861 [Gjesing-N. 11/10 55] Hans Christopher Elers Koch af Horbelev-F., f. 4/8 19; St. Nykjøb. 39; C. 30/10 45, l.; p. Cap. Horbelev-F. 27/12 45, o. 6/2 46; Veggerløse 23/9 48; Pr. for Rougsø, S. Hald og Nørre HH. 22/6 59; ~ 11/4 56 Karen Elisabeth Paludan, f. 13/12 21; F. Julius Fred. P. af Fanefjord, P. og Pr. Aamodt, Christiania Stift; M. Georgine Elise Thesen; 3 S., 1 D.; [31/8 1877 Horbelev-F.].

18. 17/11 1877 Peter Carl Dyrhauge; see Fjellerup-G.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.