Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 821. Nimtofte og til 14/6 1775 Koed, fra den Tid Tøstrup,

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S.*; L. P. B. 298; P. 66; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/365; Kbg. 1737.
———————————

1. c. 1499. Niels Truelsen*, f. Aarh.; i 61 Aar; see Etm.; [† 1560].

2. c. 1560. F. S.? Søren Nielsen el. Jensen; i 27 Aar; kaldes 84 S. Jensen.

KS 3:2 (1877-80), s. 208.

3. c. 1596. Christen Aagesen el. Ovesen; i 19 Aar.; see O. C. Nimtoft i Hammelev-E.; [var her endnu 1620 »Christianus Haggæus de Nimtofft«].

KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 756.

4. c. 1625 [r. Cap. Rand. St. Mortens K. 11/10 18] Hans Lauritsen Fussing; i 25 Aar; St. Rand. 15, Bacc. 18; ~ Abelone Andersdtr. (Sstr. t. P. Andersen i Astrup-R.-A.); M. Anne Kjeldsdtr. (Trane) af Gunderup-N.; 1 D.; (Hans P. B. i Tirstrup-F.); [† c. 1640].

KUM I, s. 20, 34 (»Iohannes Laurentii Fusingensis Cimb.«); KS 3:2 (1877-80), s. 751 (»Johannes Laurentii Fusingius«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 675; Sixhøj nr. 476.

5. 1640. Jens Madsen Lund, vist fra Lund i Skaane; St. 31; ~ 28/10 41 Hilleborg Madsdtr., vistnok af Hedensted; [† 1677].

KUM I, s. 101 (»Ioannes Matthiæ Lundensis«); P-Aarh. f. 33a, opsl. 35 (»H. Jens Christensen«).

6. 23/12 1669*, o. 15/12 76**, Anders Mogensen Todbjerg, vistnok af Todbjerg-M.; St. Aarh. 60; ~ Anna Sørensdtr., som overlevede ham; [† 13/1 1686].

KUM I, s. 282 (»Andreas Magni Todbierg«); P-Aarh. f. 53b, opsl. 57.

7. 19/1 1686, o. 23/4 [Rtr. Skjelskør 79] Jacob Pedersen Riise, f. Rise p. Ærø c. 54; St. i Kiel 73, i Kbh. 74; Rtr. Nykjøb. 76; see Etm.; Peder J. R. i Vegerslev-V.; [† 1712].

KUM II, s. 44 (»Iacobus Petri Risæus Arrhøensis«); P-Aarh. f. 57a, opsl. 60; KbhMet s. 669-70 (»Iacobus Petri Rise«).

8. 23/6 1712, o. 13/9 [Pestp. Kbh. 11] F. S. Mathias Jacobsen Riise; St. pr. 08; C. 7/9 11, l.; ~ 13(?) Mette Marie Gøttrup; see Etm.; [† c.1744; kjøbte en Gd. af Jstrd. Fogh p. Ryomgd. til Avlingens Forbedring (Skjøde 11/12 1723)].

KUM II, s. 335 (»Mathias Iacobi Risæus«, 20 år gl.).

9. 8/1 1745, o. 30/4, F. S. Jacob Mathiesen Riise, f. c. 19; St. pr. 39; C. 26/1 44, h.; 1 ~ Mette Kirstine Nielsdtr. Saabye af Tirstrup-F., f. 23; 3 S., 2 D.; 2 ~ Voldum 24/1 55 Gjertrud Marie Clemensdtr. Fischer, f. Gjødvad c. 29, † her 13/6 97; (Sstr. t. Jytte K. C. F. ~ M. P. Aaboe i Gjødvad-B.); F. C. Lauritsen F., Rgmtkvarteermstr. og Eier af Ø. Keilstrup; M. Johanne Andreasdtr. Bornich; 3 S., 2 D.; 2 ~ C. J. Mulvad her; see C. V. Hertel i Ø. Tørslev; Frederik N. R. i Mariæ-Magdalene-K.; P. Aa. Müller i Viby-T.; R. Winther i Blegind-H.; [† 13/1 1775].

KUM II, s. 608 (»Iacobus Riisæus«, 20 år gl.); PT 13:2 (1953), s. 59-60, 63 (Fischer).

10. 26/7 1775 [Tøstrup 1/7 68, o. 29/7] Frederik Mortensen Boesen af Ebeltoft-D., d. Kjerteminde 21/4 38; St. Helsing. 58; C. 23/6 61, n.; Lærer v. Waisenhuset 64; ~ 68 Elisabeth Magdalene Johansdtr. Overgaard af Ebeltoft-D., † 77; 3 B.; [† 1/12 1776; W. 3/94].

11. 8/1 1777 [p. Cap. Viby-T. 1/6 75, o. 23/8] Peder Aaboe Müller (Møller?); [20/5 1778** Viby-T.; see der].

12. 6/1 1779, o. 14/4, Carl Jepsen Mulvad, f. Ribe 36; F. J. M., Bgr. og Skræder; St. Ribe 55; C. 18/9 66, n.; ~ Nimtofte 8/8 80 Gjertrud Marie Clemensdtr., E. e. J. M. Riise her, † 13/6 97; [# 10/5 1793; † 8/12 s. A.].

PT 13:2 (1953), s. 63 (Fischer).

13. 16/8 1793 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 1/6 92] Jens Jensen Bering af Skjern, f. N. Gjørding 29/9 58; St. Vibg. 77; C. 2/4 83, n.; p. Cap. Ødum 19/6 89, o. 19/8; ~ Christiane Birgitte Sabroe af Vibg. Dk. r. Cap., d. Ødum 12/2 75, † Kettinge 19/2 1862, efter at have nydt Pension af 9 Præster; 2 S., 1 D.; see Mathias G. B. i Tandslet; [† 3/3 1379].

Sixhøj nr. 1707.

14. 21/6 1799, o. 25/9, Clemens Thygesen; [2/4 1802 Kristrup-H.; see der].

15. 18/6 1802 [Miss. i Egedesminde, Grld., 25/2 91] Hans Peter Jansen; [17/7 1807 Saltum-H.; see der].

16. 7/8 1807, o. 28/10, Johan Christian Hahn; [1/2 1811 Braband-K.; see der].

(28/6 – 15/11 1811. J. Møller; see Søby-S.-H.).

17. 15/11 1811 [Hvam-H. 3/1 06] Niels Jacob Schou; [2/4 1813 Søby-S.-H.; see Aarslev-H.-L.].

18. 5/11 1813, o. 15/12, Martin Nicolai Møller, f. Kbh. 72; St. 92; C. 5/11 98, h.; O.; [# 12/8 1825; † 25/10 s. A.].

19. 25/10 1825, o. 1 Onsdag i Fasten (8/2) 26 [Møller i Demstrup 19] Niels Bay Welling; [25/4 1837 Gjerrild-H.; see der].

20. 25/7 1837 [p. Cap. Faxe 14/8 32, o. 16/5] Peter Christian la Cour; [27/10 1853 Aalsø-H.; see Odder].

21. 19/1 1854 [Cat. Rudkjøb. 2/9 48] Henrik Julius Leth; [24/2 1861 N. Jernløse-K.; see der].

22. 26/4 1861 [p. Cap. Vær-N. 2/7 42, o. 10/8; Odder 5/8 49] Carl Frederik Vilhelm Bernth, f. Kors. 21/6 16; F. Jstrd. Laurits Andr. B., senere Foged i Vær og Nim H. H.; M. Stephanie Lange af Stillinge; St. Hors. 35; C. 4/11 41, h.; ~ 29/10 44 Andrea Marie Amalie Emmaline Bechmann af Raarup; 3 S., 3 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1229. Tøstrup,

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/200; P. 47; L. S.*; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/327; L. S. v. W.; Kbg. 1791.
———————————

1. (1584). Rasmus Sørensen Rud; Pr. (84); tillige Thingskriver.

KS 3:2 (1877-80), s. 208.

2 (3). (1608. 10). Hans Sørensen Aars; [1615 Gjerrild-H.; see der].

KS 5:2 (1903-05), s. 553.

3 (2). 1615. Morten Lauritsen, f. i Sognet; [var her 1620; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 18/12 1614].

KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 750 (»Martinus Laurentii F.«).

4. (1645). Niels Pedersen, f. Rand.; St. Rand. 15; [† 1657].

KUM I, s. 19 (»Nicolaus Petri Randrusiensis«); P-Aarh. f. 33a, opsl. 35.

5. k. 7/6 1657, o. 17/7, Jacob Hansen Bruun af Mariæ-Magdalene-S.; St. Aarh. 52; ~ 77 (Bev. 19/11) Birgitte Andersdtr.; 2 ~ E. A. Skraffve i Veilby-H.; [† c. 1675].

KUM I, s. 237 (»Iacobus Iohannis Brun«); P-Aarh. f. 17a, opsl. 19.

6. 29/4 1675. Hans Lauritsen; [† el. forflyttet 1680].

7. 27/3 1680 [P. i Skaane, flygtede derfra] Jørgen Olufsen el. Offersen; vist ~ Johanne Knudsdtr. Gadbjerg, vistnok af Gadbjerg-L.; 2 ~ E. A. Skrafve i Veilby-H.; [† 1684; flygtede fra Skaane, hvor han var Præst, fik 82 Benaadning, at nyde 1 Rdlr. af hver Kirke i Aarh. og Aalbg. Stifter til sin Pgds. Opbyggelse].

8. 5/2 1684, o. 16/5, Stephan Gregersen Hvid; (Bdr. t. Hans G. H. i Sevel og t. Sidsel G. H. ~ M. J. Gjedsted i Nautrup-S.-V.); St. Vibg. 65; [† 1703].

KUM I, s. 327 (»Stephanus Gregorii Albinus«); P-Aarh. f. 56a, opsl. 59; Sixhøj nr. 439.

9. 6/3 1703, o. 7/9, Jens Andersen Halse* (Hals) af Hellevad-H.-Ø., f. c. 72; St. Aalbg. 94; 1 ~ Anna Dorothea Hansdtr. Lindegaard, † 05; 2 ~ Else Richardsdtr. Winchel, Skifte 20/6 44; 3 S., 2 D.; see Etm.; Andreas R. J. H. i Ø. og V. Alling; [† efter 24/11 1753; tro og vindskibelig; flittig; studerede og skrev til det Sidste; Pg. br. 7/12 41].

KUM II, s. 202 (»Ianus Andreæ Halsius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 29, Støvring hrd. nr. 92; KlitVen s. 129.

10. 3/5 1746**, o. 25/9, F. S. Peder Cøler Jensen Halse, f. 18; St. pr. 35; C. 4/4 40, n.; ~ Kirstine Marie Tørslev, f. c. 30, † Grenaa 12/12 01; F. Hans Vincentsen T. til Estruplund; M. Maren Christensdtr.; u. B.; [† 8/3 1768].

KUM II, s. 565 (»Petrus Colerus Hals«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 56, 121.

11. 1/7 1768, o. 29/7, Frederik Mortensen Boesen; [26/7 1775 Nimtofte-T.; see der].

Derefter blev Tøstrup Annex til Nimtofte istedetfor Kod,
som kom til Mariæ-Magdalene.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.