Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 784. Mariæ-Magdalenæ (Marie-Malene) fra 16 . . til 26/7 1775 Skarresø, siden Kod,

S. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; P. 63; Aarh. M.; Lkm. 5/363; Kbg. 1684 (÷ 1788); Koed 1737.
Anm. Mariæ-Magdalenæ K. bygget 1458 af Otto Nielsen til Bjørnsholm (Rosenholm?); Skarresø før og siden til Kolind-E.; Kod tidligere Nimtofte.
———————————

1. 15 . . Laurits Sørensen, f. her.

2. (1584). Laurits Nielsen; [fmtl. † el. forflyttet c. 1599].

2b. c. 1599. Søren Katholm, maaskee fra Katholm i Aalsø S.; [fmtl. † el. forflyttet 1606; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1599: »søger om et »lidet Kirkekald«, der nu var ledigt i Hald Herred«].

KS 3:2 (1877-80), s. 743 (»Severinus Katholmius«).

3. 1606. Anders Sørensen Medelfart; [1626 Veilby-H.; see der].

KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 747 (»Andreas Seuerini Midiotrajectensis, vocatus ad Mari-Magdalenæ«).

4. 1626 [Rtr. og Cap. Mariager (15)] Andreas Ibsen; [1627 Rand. Hosp.].

Ledigt i 2 Aar; Eftermanden besørgede det.

5. o. 1629. Hans Hansen Aarsleff (Aarslev) af Aarslev-H.; St. Aarh. 22; ~ Anna Jacobsdtr.; 5 S., 3 D.; see J. H. Bruun i Tøstrup; [† 1667; ingen god Mand; levede blandt Andet i Uenighed med Smeden; blev tilsidst syg, og kaldte Smeden til sig, som for at forlige sig med ham; men havde lagt et gloende Plovjern ved Enden af Sengen og bad Smeden, at tage det ud med sig, for at gjøre det tilrette; Smeden tog det trohjertet fat, men brændte sig skammeligt; denne kom siden med en Bistade (de havde nemlig Bier sammen), som for at spørge, om de skulde leve; men kastede den i Sengen til Præsten, som var meget forlegen ved disse mange vrede og bevæbnede Gjæster; i hans Tid blev Skarresø Annex; han synes, at have ranet det; Eptph.].

KUM I, s. 56 (»Iohannes Iohannis Arsleff Cimb.«).

6. o. 17/5 1667. Mag. Knud Hansen Uttrecht; [17/9 1673 Ebeltoft-D.; see der].

7. 15/11 1673, o. 3/12, Christen Mikkelsen Tæbring af Tæbring-O.-R.; St. Vibg. 60; ~ Mette Sørensdtr. Ebeltoft, f. c. 14, † 16/4 02; u. B.; [b. 9/2 1701].

KUM I, s. 281 (»Christianus Michaëlis Hopontanus«); Sixhøj nr. 348; Nygaards sedler: hustrus død; u. B.

8. 12/3 1701, o. 29/4, Niels Nielsen Brandt (Brandhonius) af Todbjerg-M., f. c. 68; St. Hornslet(!) 84; ~ Maren Christensdtr. Bruun; 2 ~ Etm.; [† 1719; god, habil Medicus; practiserede hos Høie og Lave; der fandtes endnu 1774 i Haven en Urt til medicinsk Brug, som han havde indført (Rhabarbar?)].

KUM II, s. 133 (»Nicolaus Nicolai Brantzonius«).

9. 19/6 1719, o. 28/7, Terkil Nielsen Galthen, vistnok af Ribe Cathr. K. r. Cap., f. 3/8 73; St. Ribe 96; C. 17/11 98, n.; ~ 20 F. E., levede her 43, † p. Aas i Taars S. 23/2 69; [† 1730].

KUM II, s. 220 (»Torchillus Nicolai«).

10. 17/7 1730, o. 8/9, Niels Christian Thembsen (Timsenius, Thomsen?), f. 97; St. pr. 18, Bacc. 19; ~ 13/6 31 Mette Hedvig Lange fra Christiania, b. Aarh. 11/5 64; u. B.; [† 1746; riig; byggede paa Pgden.; „Prædikede med udvortes Gaver; dog synes han ikke at have nogen synderlig Forstand paa eller Indsigt i Guds Riges Hemmeligheder, ihvorvel han ellers er en forstandig Mand og lever Ingen til Forargelse“. See J. H. 3/385].

KUM II, s. 415, 423 (»Nicolaus Christianus Timsen/Timsenius«, 20 år gl.).

11. 20/5 1746 [r. Cap. Thorsager-B. 19/2 45, o. 30/4] Frederik Christian Nielsen Westphal; [1/5 1761 Tirstrup-F.; see der].

12. 12/6 1761 [N. Gjørding-V.-B. 1/11 54] Jens Jensen Bering; [16/10 1761 Skjern; see der].

13. 16/10 1761. Mogens Thomsen Gjørup af Gunderup-N., f. 31; St. Aalbg. 48; C. 29/10 53, h.; ~ Martine Mortensdtr. Boesen af Ebeltoft-D., f. 42, † 9/6 82; 1 S., 5 D.; [† 16/11 1785; fik eft. Rescr. 14/6 1775 Kod til Annex 26/7 s. A. istedet for Skarresø, som kom til Kolind-E.].

14. 30/12 1785, o. 8/3 86, Frederik Nicolai Riise af Nimtofte-K., f. 21/12 57; St. Aarh. 77; C. 9/10 82, h.; 1 ~ 86 Sara Drejer, f. 61, † 10/1 93; 1 S., 1 D.; 2 ~ Grenaa 6/8 94 Anna Dorothea Bie, f. 72, † 2/8 98; 1 S.; 3 ~ 22/1 99 Hansine Erasmine Reinfranch af Kolind-E.-S.; u. B.; [† 23/4 1802].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Sønderhald hrd. nr. 3.

15. 18/6 1802, o. 27/9, Christian Thygesen; [29/12 1826 Hasle-S.-L.; see der].

16. 9/3 1827, o. 2/5, Carl Ulrik Boesen; [22/7 1835 Knebel-R.; see Høie-Taastrup].

17. 21/10 1835, o. 1/12 [Adj. Kold. 18] Jens Lund; [13/10 1838 Stavning; see der].

18. 22/12 1838 [p. Cap. Lindelse 23/12 35, o. 5/2 36] Gomme Frederik August Graae; [29/9 1848 Ribe Cathr. K.; see Idestrup].

19. 7/12 1848, o. 23/2 49 [c. Adj. Aarh. 4/10 45; Adj. ss. 13/11 46] Andreas Evald Meinert Thomsen; [8/1 1864 Balslev-E.; see der].

20. 21/3 1864 [c. Cat. Hjørring 60] Sophus Scheel Brummer; [9/6 1875 Egtved-Ø.; see der].

21. 30/8 1875 [o. Cat. Skanderborg 15/6 70, o. Od. 31/8] Christian Cornelius Lerche Schjødte af St. og L. Fuglede, f. Vrou 20/11 40; St. Roesk. 58; C. 22/1 66, l.; Lærer v. Østre Friskole i Kbh. c. 5 Aar; Alumnus p. Borchs Coll. 28/2 66 – 13/7 70; ~ Eiby 25/8 70 Dorothea Camilla Elisabeth Poulsen af Eiby-D., f. Kornerup 7/9 42; (78) 4 D.; [11/8 1880 Farum-V.; † p. Dr. Kochs Klinik i Kbh. 17/3 1907].

Borchs K. nr. 721; Elvius s. 114; G-HF I, s. 180-181.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.