Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1220. Tæbring, Outrup og Rakkeby,

Mors Sønder Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 85; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/365; Vahls M. 103; Kbg. 1769.
Anm. 1 Rakkeby bestyredes af en capellan til 18/12 1660. Af disse Cap. kjendes kun:
1630 Thomas Mortensen.
Anm. 2 6/9 1558 bevilligede Kong Chr. III., at efterdi Rakkeby K. var bestemt, at skulle ødelægges, og Sognemændene beklagede, at det vilde være dem besværligt, at søge nogen anden K., da maatte Sp. holde en god Cap., som skulde boe i Rakkeby Pg., og til hans Underholdning blev Tienden af dette Sogn henlagt. Pont. Atl. 5/559 og KB bd. 2 (1556-60) s. 202-03.
———————————

1. (1540). Anders Balk; maaskee den i Aktstykker til Dr. Rørdams Universitetshist. S. 176 Omtalte. Havde af Nødværge begaaet et Drab.

2. (1553). Peder Lauritsen; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde det efter Tiderne betydelige Antal af 17 Bøger.

3. (1568. 73). Anders Mortensen; maaskee liig Nr. 1; P. Lauritsen var da Capellan.

4. (1584. 87). Christen Lauritsen.

KS 3:2 (1877-80), s. 203.

5. (1590. 1625). Mads Jensen Holm; Pr. (20); havde 1620 Capellanen Anders Andersen.

6. 16 . . Christen Jensen Lørslew af Liørslev-Ø.; maaskee St. 13; [† 1632; epilepticus].

KUM I, s. 12 (»Christiernus Ianus Cimb.«).

7. 1632 [Rtr. Hobro . . .] Mikkel Nielsen Hobroe*, f. c. 08; St. Hobro 27; ~ Else Jacobsdtr. Holm, maaskee af Nykjøb.-L.-E., † Gudum Pg. før 12/2 89; mindst 3 S., 2 D.; see N. M. Tæbring i Gudum-V.; J. M. Tæbring i Liørslev-Ø.; C. M. Tæbring i Mariæ-Magdalene-S.; L. M. Skive i Hundborg-J.; [† •/8 1678].

KUM I, s. 88 (»Michaël Nicolai Hopontanus«); Sixhøj nr. 348.

8. 10/9 1672**, o. 26/2 73, Bagge Jacobsen Bruun af Aalbg. Bud. K., f. 24/8 41; St. Aalbg. 60; C. 20/7 64, n.; udenlands i 2 Aar; ~ Karen Olufsdtr. Jelstrup af Hundstrup-Ø., f. c. 54, † Jegindø 11/11 37; 1 D.; [† 15/6 1686; historicus; Enken gav 98 en Alterdug til K. da Datteren »Ingeborg Cathrine Brønow« begravedes].

KUM I, s. 282 (»Baggo Iacobi Brun Alburgens.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 51, 397, 399; DanKir bd. 12, s. 815 (se nedenfor).

9. 10/7 1686, o. 27/10 [Aman. Aalbg. . .] Peder Pedersen Holst; [30/1 1694 Vraa-E.-S.; see der].

10. 30/1 1694, o. 28/3, Jens Jensen Jegind af Lemvig-N., f. 20/8 62; St. Kbh. 82; C. 23/9 84, illum.; (Rtr. Lemvig 85); Pr. 15/4 11; ~ Dorothea Hjorth; 2 ~ Johan Chr. Hass el. Hasse til Østergd. i Salling; [† 7/10 1712].

KUM II, s. 114 (»Ianus Iani Iegindus«).

11. 28/10 1712, o. 16/12 [Hør. Aalbg. 10] Hans Christian Madsen Tidemand, f. Aalbg. 26/4 82; F. M. Nielsen, Garver; M. Maria Hansdtr. Tidemand; St. Aalbg. 02; C. 25/5 05, h.; ~ Sophie Bang; 1 S.; 2 ~ Clemens Aarestrup, Kbmd. i Aalbg.; [† •/7 1725].

KUM II, s. 278 (»Iohannes Christianus Matth. f.«, 21 år gl.).

12. 22/10 1725, o. 5/12 [Hør. Aalbg. 22] Niels Graversen Assels af Ø. og V. Assels, f. 11/12 90; St. Vibg. 11; C. 8/6 16, n.; [† 1729].

KUM II, s. 357 (»Nicolaus Graveri Asselius«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 815.

13. 25/7 1729, o. 2/9, Christian Hansen Mohr (Maar), f. Nybg. 11/12 96; F. Hans Jensen, Skomgr.; M. Anne Christensdtr. Maar; St. Nybg. 24, Bacc. 26; C. 7/3 29, h.; ~ Margrete Martinsdtr. Grønvold, f. c. 96, † p. Blidstrup Hovedgd. 16/3 75; U. B.; [† 30/8 1769, da han saae paa sine Høstfolk].

KUM II, s. 464, 476 (»Christianus Iohannides Mohr«, 28 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 639, 367, 529, Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 43; Nygaards sedler: Enkens begr..

14. 20/10 1769 [Miss. ved Godthaab 4/3 63, o. 23/3] Christian Frederik Schnell Bjørn; Pr. 30/6 84; [21/9 1787 Tversted-U.-B.; see Jerslev-B.].

15. 23/11 1787, o. 30/4 88, Caspar Schade; [22/11 1793 Nykjøb.-L.-E.; see der].

16. 22/11 1793 [Miss. ved Godthaab 20/3 82, o. 19/4] Andreas Ginge; [26/10 1796 Hellevad-H.-Ø.; see der].

17. 6/1 1797, o. 17/5, Engel Johan Daniel Jermiin; [6/12 1820 V. og Ø. Hassing; see der].

18. 23/5 1821 [Tømmerby-L. 9/4 17] Immanuel Nyboe; [6/11 1829 L. Lyngby-Ø.; see der].

19. 20/1 1830 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 3/2 28] Peter Høy Aabye; [28/7 1845 Vaalse; see Anst-G.].

20. 17/10 1845 [Aggersø-O. 4/6 34, o. 3/9] Svend Bondrop Brahm af Gjesing-N., f. Torsted 9/11 99; St. Aarh. 22; C. 28/10 29, h.; Lærer ved Nic. Kirkeskole i Kbh. 24; ~ Emma Sophie Leisner, f. 11/5 00; M. Alhed Amalie Wiehe; 1 S., 2 D.; see Pet. G. E. B. i Klim-T.-V.; N. P. Christensen i Ryde-H.; [† 23/1 1870].

21. 23/4 1870. Janus Severin Mollerup; [6/4 1878 Houlbjerg-G.; see Liørslev-Ø.].

22. 2/9 1878 [Frøslev-M. 26/2 69] Hans Bernstorf Lillelund, f. Koustrup, S. Haa S., 24/12 27; F. Anders Nic. L., Propr.; M. Kirstine Elisabeth Lund; St. Vibg. 46; Friv. Underofficer i Krigen 48; C. 2/6 54, h1.; Instit. i Thisted . . . ; Cap. p. p. Ø. og V. Assels 14/4 66, o. 4/6; ~ 30/11 70 Christine Charlotte la Cour af Odder, f. Faxe 8/11 46; (78) 3 S., 1 D.; [† Hornslet 1905].

Sixhøj nr. 1724.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Tæbring Kirke, s. 813-818, Ovtrup Kirke s. 819-826, Rakkeby Kirke, s. 827-832.