Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 63. Anst og Gjesten,

Anst Herred, Ribe Amt og Stift.

Lkm. 6/134; K. 1/116; M. S. III.; R. M.; Kbg. 1723.
Anm. Præsten boer i Gamst.
———————————

1. 1525. Mads Iversen; see Etm.

FR s. 94.

2. (1545. 46). F. S. Iver Madsen; [c. 1560 Vorbasse-G.; see der].

3. 11/6 1561 [Cap. Kold. o.s.v. (61)]. Jens Simonsen, f. Linde, Aarh.; vist St. i Rostock 50; ~ Maren Jacobsdtr.; (mindst) 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see P. J. Jerne i Jerne-S.; C. J. Harboe i Ø. Starup-N.; [† 14/12 1577; hans Navn p. Prædikestolen i Gjesten K. 74; indrettede 74 et Bibliothek bag Alteret i Anst K.; Eptph.].

Hegelund I s. 124, 128, II s. 76, 78 (han var ikke magister); KS 2:3 (1864-66), s. 339-340 (kaldsbrev); Helk I, s. 377 (»Joannes Simonis de Arhusen«); KB 3 (1561-65), s. 39-40; Viborg Landstings Dombog C, 1/3 1617 (f. 115), 26/4 1617 (f. 180), det sidste referat indeholder fejl, se originalen; DanKir bd. 19, s. 2485, 2500, 2505-07, 2528-30 (se nedenfor).

4. o. 19/3 1578 [r. Cap. Kold. o.s.v. c. 70] Mag. Jon Jensen Colding*, f. ved Kolding; St. Ribe; Hør. Ribe c. 66; Rtr. Kolding c. 66; Mag. Kbh. 12/5 91; ~ 1/6 78 F. E., † 25/10 14; 2 D.; see Etm.; [† 1609; kom i Fortræd 95, fordi han i sin descriptio daniæ havde anført, at der faldt 6000 Svenske ved Falkenberg; men han klarede sig godt for Consistorium; W. 1/233; N. 126; topographisk Forfatter; forfattede en latinsk Tekst til en Indskrifttavle af Sten, til Latinskolen i Kolding; hans Navn p. Stolestade i Gjesten K. 88 og p. Kirkeklokken sm.st. 82; »forestod sammen med lensmanden paa Koldinghus, betydelige forbedringer og nyanskaffelser til Anst K.: alterstager 1589, klokke 1590, tårn 1592, stolestader o. 1600, prædikestol 1602 og kassettelofter 1605«; Monument p. Kgd.].

PT 1:3 (1882), s. 125-26; Hegelund I s. 127, 128, 220, 269, 323, II s. 78, 169, 254; KS 3:2 (1877-80), s. 209; EM II, s. 275-277; Viborg Landstings Dombog C, 1/3 1617 (f. 115), 26/4 1617 (f. 180), det sidste referat indeholder fejl, se originalen; DanKir bd. 17, Kolding Skt. Nikolaj kirke, s. 593, bd. 19, s. 2464, 2478, 2479, 2485, 2493, 2497, 2503-04, 2505, 2507, 2508-09, 2530, 2536 (se nedenfor).

5. 1609 [Cap.*, k. 20/7 06, o. 3/8] Mag. Niels Mortensen Grum af Aastrup-S., f. c. 78; St. Ribe (97); udenlands som Præceptor 02; St. i Wittenberg 03–04; Mag. ss. 19/3 05; Pr. (49. 53); ~ 14/8 06 F. D. Kirsten Joensdtr.; see Jens N. G., r. Cap. Vibg. Dk.; S. R. Gamst i Verst-B.; Poul N. G. i Ikast; [† 1653; hans Navn paa Loftet over Alteret i Gjesten K. 53].

F-P s. 154 (»Nicolaus Martini Ostropius Cimber«); Helk I, s. 226; Hegelund I s. 398, 463, 464, 465, II s. 254-55; KS 5:2 (1903-05), s. 556, samt note 28; 2:6 (1872-73), s. 548, 656; Viborg Landstings Dombog C, 1/3 1617 (f. 115), 26/4 1617 (f. 180), det sidste referat indeholder fejl, se originalen; DanKir bd. 19, s. 2522 (se nedenfor).

6. o. 3/11 1653 [Hør. Ribe 17/1 45] Mag. Hans Laugesen Wedel el. Wellejus af Ribe Cathr. K., f. Visby 24; St. Ribe 43; Pr. (60); see Etm.; [† c. 1674].

KUM I, s. 178 (»Iohannes Lagonis Vellejus Ripensis«); Achelis I, nr. 2144.

7. 24/2 1674, o. 23/5, [Hør. Ribe] Laurits Nielsen Aagaard af Faxe; St. Sorø 69; ~ F. D. Elisabet Hansdtr. Wedel, † •/11 13; 3 S., 5 D.; [† 1699].

KUM II, s. 17 (»Laurentius Nic. Aagardus«); SB s. 198; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 4, 8.

8. 22/4 1699. August Jochumsen Richter, f. 30/10 70; F. J. R., Rdmd. i Fred.; M. Elisabeth Evers (Edvardsdtr.); St. Fred. 90; ~ Marie Elisabeth . . . , der endnu levede 48; 1 S., 1 D.; [† 1/9 1712].

KUM II, s. 178 (»Augustus Ioachimi Richterus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 9.; Fredericia byfoged nr. 299, 717; Nygaards sedler: Forældre, enken.

9. 14/10 1712 [Øland 26/6 11, o. 12/8] Jens Andersen Høeg (Heug), f. Aalbg. 80; (Bdr. t. Gundel A. H. ~ J. J. Bergh i Vraa-E.-S.; F. A. Jensen i Aalbg.; M. Ide Clausdtr. Høgh (Heug); St. Aalbg. 98, Bacc. 00; C. 09, h.; ~ 30/9 12 Anna Maria Poulsdtr. Mørk af Aalbg. Frue K. r. Cap.; u. B.; 2 ~ Peder Worm; [† p. Kjergd. 30/9 23; b. Aalbg. Frue K. 11/10 1723; gav Sygesæt og Oblatæske til K.].

KUM II, s. 239, 253 (»Ianus Andreæ Høg«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1016; Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 15; DanKir bd. 19, s. 2491-92 (se nedenfor).

10. 5/11 1723. Bertram Jochumsen Høyer af Fuur, f. c. 93; St. pr. 13; 1 ~ 24 Adelgunde Mette Juul, † 4/8 38; F. Lieutn. J.; 1 S.; 2 ~ 38 Else Christine Pedersdtr. Storm af Egtved-Ø., † Kolding 16/5 62; [† 26/9 1759; ondt Forhold mod sin „Kjæreste“; hvorom Breve fra Biskop H. A. Brorson; see kirkehist. Saml. 1/173; Portrait i K.].

KUM II, s. 371 (»Bertram Høyer«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Anst hrd. nr. 24; Nygaards sedler: Enkens død; DanKir bd. 19, s. 2503 (se nedenfor).

11. 9/11 1759. Jens Nielsen Høstmark af Pjedsted-G., f. Skodborg 13/2 32; St. pr. 51; C. 55; 1 ~ Herslev 20/11 65 Amalie Cathrine (Christine) Margrethe Stellwagen, † 25/4 70; F. Lieutn. i Kold.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Aarh. 15/8 71 Ide Johanne Vilhelmsdtr. Rogert af Hvidbjerg-L., f. 28/6 30, † 16/8 77; u. B.; [† 15/1 1793; hans Navn paa en Sygekalk 63; Eptph.; Lgst.].

Achelis II, nr. 6029; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København, nr. 22; Nygaards sedler: 1. vielse, børn, 2. vielse, testamente, 2. hustrus fødsel; DanKir bd. 19, s. 2491-92, 2507, 2508 (se nedenfor).

12. 24/12 1793 [Hør. Kold. og maaskee Præst i Norge] Caspar Frederik Junghans, f. 56; C. 78, n.; Anst-G. 29/12 86*; Cons.-Rd. 1/8 29; 1 ~ 6/8 89 Karen Gløerfeldt, f. c. 1745, † 3/8 12; 2 ~ 13/9 12 F. Bdrdtr. Dorthea Kirstine Gløerfeldt, f. c. 83, † Vedslet 12/7 45; [† 1833].

13. 28/5 1834 [Brorstrup-R.-H. 21/8 12] Jørgen Winge; [2/10 1838 N. Aaby-I.; see der].

14. 29/12 1838 [Janderup-B. 20/4 25] Thøger Kjersgaard Asch, f. Krænkerup p. Loll. 29/3 78; F. Søren A., Herredsfoged; M. Sophie Amalie Begtrup; St. pr. 96; C. 11/7 00, h.; Tiendecomm. i Ø. og V. Horne, Slaugs og Skads Herreder 24/6 37 – 18/2 47; Cons.-Rd. 16/4 47; ~ Jytte Kirstine Hanson, f. 82, † 12/3 48; F. Capt. I. I. H. p. Lyngsbækgd.; 1 S.; [† 13/12 1848; havde været Møller].

15. 10/3 1849 [Vaalse 28/7 45] Peter Høy Aabye, f. Hors. 3/1 01; F. Rasmus Aa., Skrædermstr.; M. Ane Helene Høy; St. Hors. 19; C. 17/1 26, l.; c. Adj. Hors. 27; r. Cap. Skovlænge-S.-G. 3/2 28; Sp. Tæbring-O.-R. 20/1 30; ~ 12/12 29 Ovidea Margrethe Lytzen, f. Rødby 20/4 06: F. Niels L., Kbmd.; M. Palline Kirstine Margrethe Saabye; 5 S., 7 D.; [26/9 1850 Heils-V., dengang til Slesvig, nu til Danmark; # 1870; † Veile 17/7 74].

16. 2/10 1850 [Ringgive-G.-L. 9/6 35] Jens Christian Schousboe af Skibet, f. Thorstrup 4/11 05; St. Aarh. 25; C. 27/10 30, l.; p. Cap. Veile-H. 22/2 32; Pr. 16/1 60 – 13/10 89, tillige for Malt og Slavs hrd.; R.* 16/7 77; ~ Aarh. 29/9 35 Petrine Frederike Raben, f. Haderslev 27/1 05, † 20/5 71; F. Math. R., Kbmd.; M. Laurentia Maria Guldager; 3 S., 2 D.; see Pet. S. S. i Gadbjerg-L.; J. C. Terkildsen i Malt-F.; [† 6/6 1881; fik 30/1 71 Mindegaver som 20aarig Formd. for Sogneraadet].

VejAar 1928, s. 114-118 (Præsterne i Ringive).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1991-94. Anst Kirke, s. 2463-2514, Gesten Kirke, s. 2515-2540.