Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 551. Jerne og Skads,

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

N. Sk. 33; K 2/573; M. S. III; Kbg. 1640.
———————————

1. 15 . . Palle . . . . ; see Etm.

2. (1569). Jørgen Pallesen Jerne; (mindst) 3 S., 1 D.; see 2 Etm.; see E. Jørgensen i Bramminge-H.; [† 16/4 1590; fik 20/7 69 kgl. Brev paa Fæste af nogle Enge, der tilhørste Jerne Kirke].

Hegelund I s. 208, II s. 133; KS 3:2 (1877-80), s. 212; O. Nielsen, s. 33-34 (se nedenfor).

3. o. 17/6 1590. F. S. Hans Jørgensen Jerne; St. i Rostock 80; [† 2/4 1592].

Hegelund I s. 210, 228, II s. 134 Helk I, s. 267.

4. 1592. F. Bdr. Palle Jørgensen Jerne, f. Hors.; St. i Rostock 80; Pr. (37); 1 ~ 13/10 94 Bodil (Bolde) Madsdtr., † i sin første Barselseng, b. 9/7 97; F. M. Jensen, Rdmd., siden Bgmstr. i Varde; 1 B.; 2 ~ 3/6 99 Anne Jensdtr. af Anst-G., som overlevede ham; 5 S., 1 D.; see J. P. Jerne t. Varde Jacobi K.; Etm.; [† 1637].

Hegelund I s. 260, 299, 323, 330, II s. 163-64, 196; KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 547; Helk I, s. 267; EM 4, s. 277; PT 11:5 (1944), s. 59; O. Nielsen, s. 34 (se nedenfor); Viborg Landstings Dombog C, 1/3 1617 (f. 115), 26/4 1617 (f. 180), det sidste referat indeholder fejl, se originalen.

5. 1637. Hans Jensen Hersleb (Hersleff) af Herslev-V.; vist St. 27, Bacc. 32; ~ F. D. Bodil Pallesdtr., † 53; 2 S., 3 D.; see Etm.; P. H. Jerne i Herringe; J. H. Jerne i Hammelev-E.; [† 1653 el. 54].

KUM I, s. 86 (»Iohannes Iohannis Cimber«), s. 111 (»Iohannes Iani Herslevius«).

6. E. f. B. 8/3 1654. Jørgen Olufsen Alslev af Alslev-H.; St. Varde 46; ~ F. D. Kirsten Hansdtr. Hersleb; [† 1659].

KUM I, s. 198 (»Georgius Olaj Cimber«).

7. o. 26/6 1659. Bent Jacobsen el. Jepsen Warde, vistnok f. Varde; St. Ribe 56; ~ Vibeke Kjeldsdtr. af Ulfborg; 2 ~ J. J. Kors i Farup; see J. Bentsen i Vejen-L.; [† 1672].

KUM I, s. 266 (»Benedictus Iacobi Vardensis«).

8. 30/3 1672 [Hunderup 25/9 og 22/10 69] Hans Pedersen Bartsker; 1 ~ Birgitte Pedersdtr. Høst af N. Nebel-L.; u. B: 2 ~ Margrethe Nielsdtr. Øgaard, † 96; F. N. Pedersen Ø., Bgr. i Varde, proviantforv. i Vardesyssel; M. Lene Baggesdtr.; 1 S., 1 D.; 3 ~ Lene Nielsdtr. Kragelund af Leirskov-J., † 01; 1 S.; [† 1701].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 470; Ringkøbing byfoged nr. 195; Gejstl. sk. i Ribe amt, Skast hrd. nr. 1; Nygaards sedler: Børn.

9. 1/3 1701**, o. 19/11, Mag. Maturin Caspersen Carstensen, f. p. Nybølgd., Gram S., 30/3 69; (Bdr. t. Carsten C. C. i Sneum-T., t. Bagge C. C. i Thorstrup-H., t. Hans Friis C. C. i Lunde-Ou. og havde 3 Søstre ~ i hhv. Lønborg-E., Ho-O. og Øsse-N.); F. C. Christopher C., Bgmstr. i Ribe; M. Kirsten Baggesdtr.; St. Ribe 88; C. 89; Alumn. og Insp. p. Borchs Coll. 29/5 91 – •/6 96; Mag. Kbh. 11/5 06; Pr. 39; O.; [† 7/11 1747. Som Naturkyndig og Mathematiker ansaaes han dygtig i Manen og Uddrivning af Aander. Man hentede ham endogsaa fra andre Landsdele, navnlig fra Fyen, hvor han engang skal have manet en Djævel fra et Menneske ind i en Hund. Samlede sig en paa den Tid betydelig Formue og testamenterede c. 20,000 Rdlr. til Stiftets andre Kirker, Skoler og Fattige (Hfm. 4/586). Eiede Hennegd. og begge Pastoratets Kirker; W. 1/212; N. 118; hans Fader eiede Jerne og Skads Kirker fra 1687; Eptph.; Gravkapel; Kisteplade].

KUM II, s. 162 (»Maturinus Christophori Castanæus«), 310 (»Dn. Maturinus Castanæus, pastor eccl. Ierne et Schads«); OD-RFR II, s. 198; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 11; Riberhus amt nr. 132A; DanKir bd. 19, s. 972, 992, 999, 1881 (se nedenfor); Borchs K. nr. 14; Nygaards sedler: Kaldsbrev, død.

10. 12/1 1748, o. 28/2 [Lærer v. Waisenhuset 42] F. Søstersøn Johannes Tobiesen Bøtcher, d. Fred. 12/8 19; (Bdr. t. Marte Kristine B. ~ J. H. Burchardt i Toftlund); F. T. Johansen B., Rtr. ss.; M. Fs. Sstr. Ingeborg Caspersdtr. Carstensen; St. 37, Bacc. 38; ~ Ribe 5/6 49 Anna Leth Bruun, d. Ribe 10/2 26, b. 31/5 06; F. Jstrd. Jørgen B. til Krogsgaard, Amtsforv.; M. Johanne Madsdtr. Bundesen; 2 S., 3 D.; see J. K. Lang i Vilslev-H.; Etm.; [# 1789; † 11/2 1792, samme Dag og Time som sin Sstr. i Toftlund, b. 17/2 92].

KUM II, s. 581, 589 (»Iohannes Bøtcher«, 19 år gl.); Kbg. Toftlund (1610-1810) opsl. 220; DanKir bd. 19, s. 1904, 1906 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 132A, 346; Nygaards sedler: Dåb, forældre, mors slægt, vielse, børn, hustrus dåb, enkens begravelse; Chr. Ottesen: Det kgl. Vajsenhus gennem to hundrede Aar, Kbh. 1927, s. 232.

11. 28/9 1776**, o. 17/4, Niels Lang; [14/9 1787 Vilslev-H.; see der].

12. 16/9 1789 [p. Cap.** 26/9 87, o. 7/11] Niels Bønnelykke, d. Gaarslev 7/11 56; (Bdr. t. Svend B. i Brenderup-O.); F. Laurits Eriksen B., Skllrr. i Gaarslev (Pjedsted); M. Maren Nielsdtr. Boll (Buhl); St. Fred. 78; C. 21/4 84, n.; ~ Varde 16/9 91 Christiane Cathrine Hansen af Store Vi, f. 50, † 2/10 20; u. B.; [† 12/12 1826].

KUM III, s. 367 (»Nicolaus Bønnelycke«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Holmans hrd. nr. 20; Nygaards sedler: dåb, far, mor, vielse, ft. 1801, hustrus død (og opphav).

13. 9/3 1827 [Thorstrup-H. 21/7 09] Søren Spandet Hjort, f. Ribe 8/2 65; F. Palle Jensen H., Kbmd.; M. Anne Kirstine Sørensdtr. Spandet; St. Ribe 82; C. 87, h.; p. Cap. Hundslund 3/8 93, o. 30/10; Sp. Frøslev-M. 8/8 00; ~ 12/10 00 Mecthilde Helene Hyphoff af Tyrsted-U., f. 2/10 78, † 8/4 28; 4 S., 1 D.; see Christian F. C. E. H. i S. Broby; Erhard A. H. i Røgen-S.; [† 24/3 1835].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1244, 1127.

14. 9/6 1835 [Randrup 31/8 10, tillige Medolden 20/12 15] Gabriel Koch, f. Ribe 7/5 83; F. Christian K., Kbmd. og Kæmner; M. Marie Kirstine Koch; St. Ribe 01; C. 5/5 06, h.; p. Cap. Daler 26/8 08, o. 16/9; 1 ~ •/10 10 (09?) Maria Dorothea Petersen, vist af Gjellerup, † •/10 11 (10?); 1 S.; 2 ~ 11/10 14 Ane Margrethe Hedvig Ramus af Brøns, f. 21/3 85, † 12/3 58; 5 S., 4 D.; see J. P. Sparrevohn i Sneum-T.; [# 26/3 1858; † Jerne 29/11 61].

15. 9/6 1858, o. 4/8 [c. Adj. Aalbg. 5/9 46; Adj. ss. 19/11 47] Michael Rodevald Gjørup Assens af N. Aaby-I., f. Ørslevkloster 10/6 24; St. pr. 40; C. 8/7 44, l.; Pr. Ø. og V. Horne og Skads HH.12/5 66; R.* 21/12 78; ~ Aarslev 11/8 49 sin Kusine Sophie Erasmine Assens af Aarslev-T., f. 2/7 24, † 22/4 65; 5 S., 4 D.; 2 ~ Jerne 28/8 70 Ovine Dorthea Schmidt, f. Vedbæk 12/4 24, † Fred. 25/11 1905, E. e. F. M. Sommer i Thorstrup-H.; F. Kgrd. Andr. Petrus S., Toldcontr. i Kbh.; M. Lucia Magd. Colding (Kolding); see Erhard Christ. A., cd. th. 76/2; [12/1 1880 Gauerslund-V.; Pr. Elbo, Holmans, Brusk, Jerlev og N. Tyrstrup HH. 17/4 88;; D.-M. 28/7 94; # 31/12 99; † Fred. 12/10 1911; E. S. 1/43].

Elvius s. 142; G-HF I, s. 249-250; Nygaards sedler: 1. hustrus fødsel.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, O.: Historiske Efterretninger om Skadst Herred (Ribe Amt). Kjøbenhavn 1862, s. 33-41 (præsterne).
Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Jerne Kirke, s. 972-1002, Skast Kirke s. 1881-1910 (udg. 1988-91).