Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 908. Randrup (Randerup),

Lø Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 3/286; R. M. 2/9 1767; L. S. v. W.; M. S. III.; Lkm. 6/79; S. i K.; Kbg. 1815.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1553. Troels Jacobsen; [† 1566; havde været Munk i 16 Aar].

2. 1566. Tyge Bentzon; [vist # før 1579; † 95].

3. o. 23/3 1575. Iver Mortensen af Medolden; ~ Anne Mikkelsdtr.; [† 3/6 1600].

Hegelund I s. 104, 347, II s. 65-66, 381.

4. o. 29/6 1600. Oluf (Olaus) Hansen; [# el. † før 1623].

Hegelund I s. 348, II s. 206 (ordination).

5. (1623). Laurits Sørensen Ørndrup; [† 1646].

SdjyAarb 1959, s. 2, 5, 10, 21, 28 (note 10), 29 (note 51).

6. o. 30/9 1646. Steen Christiansen, f. Svendbg.; St. Slag. 39; [† el. forflyttet 1649].

KUM I, s. 152 (»Steno Christierni Svenburg.«).

7. k. 4/12 1649, o. 31/12, Broder Pedersen, f. Drengsted (Pædopolitanus el. -polensis), Døstrup S., 5/2 20; F. P. Jensen Pedersen i Drengsted; M. Kirsten Andersdtr.; St. Ribe 42; ~ 9/6 50 Ellen Hansdtr., f. Harris, Brede S., 13/7 23, † 87; 6 S., 1 D.; see A. Brorson p. Amrum; P. Brorson i Ballum; Etm.; [† 22/6 1685; Eptph.].

KUM I, s. 172 (»Broderus Petri Holsatus«); Achelis I, nr. 2105; DanKir bd. 21, s. 1468 (se nedenfor); Bed-1600 s. 5.

8. 8/7 1685, o. 13/8 [Hør. Ribe 13/10 84] F. S. Broder Brodersen (Brorson), f. 28/6 62; St. Ribe 82; ~ 89 Cathrine Margrethe Clausen, f. p. Trøiborg 18/7 66; F. Nicolai C., Forv. p. Trøiborg; M. Agnete Cathrine Steenbech; 3 S.; 2 ~ Etm.; see Nicolai B. B. til Kbh. Nic. K.; Broder B. B. og Hans Adolph B. B. til Ribe Dk.; [† 28/3 1704].

KUM II, s. 115 (»Broderus Broderi Randerupius«); Achelis I, nr. 3507.

9. 13/5 1704 [Huslærer i Randrup Pg. 04] Ole Jonasen Holbech; St. Roesk. 85; ~ 05 F. E., † 32; 1 D.; see J. J. Hygom her; [† •/8 1721; fik sin Helsot ved, at maatte flygte af Pgden. om Vinteren formedelst Vandflod].

KUM II, s. 139 (»Olaus Ionæ Holbecensis«).

10. 24/12 1721. F. Sts. Hans Adolph Brodersen Brorson; [1729 tredie Præst i Tønder; see Ribe Dk.].

11. 30/9 1729. Jens Jacobsen Buch Hygom af Hygum, f. 8/11 90; St. pr. Sommersted 08, Bacc. 11; C. 30/3 14, l.; ~ Cathrine Steenbech Olesdtr. Holbech, f. her 06, † 63; 2 S., 4 D.; [† 8/2 1763].

KUM II, s. 332, 354 (»Iensenius/Ianus Iacobæus Hygum«, 17 år gl.); Achelis I, nr. 4478.

12. 3/6 1763 [Chinap. 13/10 60] Caspar Hansen, f. Helsing. 19/6 33; F. H. Caspar Christiansen, norsk Postmstr.; M. Anna Margrethe Jørgensdtr.; St. Helsing. 54; C. 20/12 56, n.; ~ 18/8 62 Gunild Dorthea Lauritsdtr. Suhm, f. Kbh.; F. L. S., Thee- og Porcellainshandler; 1 S., 1 D.; [† 1797].

KUM III, s. 141 (»Casparus Iohanides«, 23 år gl.).

13. 5/1 1798, o. 27/2 [Hør. Ribe 88] Johannes Kiøbke, f. Ribe 65; F. Veste K., Kbmd.; M. Anna Elisabeth Krag af Guldager; St. Ribe 83; C. 2/4 88, n.; ~ Margrethe Elisabeth Hansen; sep. 19/11 11; [# 21/4 1810; † Ribe 2/8 33].

E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1450; Nygaards sedler: Separation, død.

14. 31/8 1810 [p. Cap. Daler 26/8 08, o. 16/9] Gabriel Koch, tillige ad. int. P. i Medolden 20/12 15; [9/6 1835 Jerne-S.; see der].

15. 6/5 1835, o. 24/6, Jørgen Ploug Sparrevohn; [18/9 1850 Sneum-T.; see der].

16. 24/11 1850, o. 29/12, Hans Ludvig Ammentorp, f. Hostrup v. Fred. 8/5 11; F. Niels Ancher A. af Tirsted-S.-B.; M. Ane Margr. Sophie Ehler; St. Hors. 32; C. 7/7 37, h.; 1 ~ Kbh. Trin. K. 1/11 45 Cecilie Achen, f. Gimlinge 12/1 14, † 27/5 97; F. Major Peter Henrik v. A.; M. Anna Cathr. Meyer; u. B.; sep. . . , og 2 ~ Fred. Vilh. Theodor Bricka, Overlæge i Kbh.; 2 ~ Ribe Cathr. K. 30/5 55 Ane Margrethe Elisabeth Termansen, f. Ribe 25/12 20, † ss. 22/2 72; F. Clemens Nielsen T., Boghandler; M. Else Cathr. Meiner; 1 S., 1 D.; [† 10/9 1857; Støbejernskors paa Kgd.].

DanKir bd. 21, s. 1469 (se nedenfor).

17. 26/11 1857 [p. Cap. Fraugde 11/6 46, o. 1/7; Søndersø 2/5 55] Joachim Vilhelm Krøyer; [afsat 20/5 1867 af den preussiske Reg. formedelst Eedsnægtelse; see Nordby p. S.].

18. c. P. 1867. Christian Frederik Dau, tillige Sp. Ballum 65; [# her 1872; see Ballum].

19. 1874. Hans Christian Thiessen; [1874 Brede; see der].

20. 10/11 1874 [c. P. Romø 19/2 72, fast ansat 19/7 73] Georg Gottlieb Jacobsen, f. Haderslev 13/9 44; F. Jørgen J., Orgelbygger og Pianofortefabr.; M. Cecilie Jørgensen; St. Haderslev 63; C. Kbh. 28/6 69, h2; p. Cap. Lysabild 22/6 70, o. 6/7; ~ Haderslev 13/12 72 Olga Fabiane Andrea Flatau, f. Kbh. 28/3 45; F. Wulff Chr. F., Kbmd. i Hillerød; M. Julie Vilh. Petersen; [10/1 1882 Buderup-G.; Bregninge-B. 92; † 29/1 1900].

Achelis II, nr. 10374; Elvius s. 83.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1199-1209.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Randerup Kirke, s. 1459-1470.