Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 92. Ballum,

Lø Herred, Ribe Amt og Stift.

M. S. III.; K. 1/168; Lkm. 6/99; Kbg. 1681 (÷ 1718).
Anm. Lige fra Middelalderen laa Ballum direkte under Ribe Kapitel, der havde Kaldsretten.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 153. . Ægidius . . .

Han var ikke Tolk for Biskop Hans Wandal, men er forvekslet med Ægidius i Billum, se Kinch II, s. 11, 163.

1b. (1584). Søren Andersen; see Etm.; [† 25/9 1606].

KS 3:2 (1877-80), s. 211; Hegelund I s. 246, 466; II s. 158, 261.

1c. 1606 [Cap.*, o. 19/9 93] F. S. Laurits Sørensen; ~ Kirsten Lauritsdtr., f. i Reisby, Ballum S., levede endnu 36; F. Laurits Jensen, Gdm.; M. Ingeborg . . . ; see Anders Laustsen (Laurentii) i Skads; P. Bruun og M. I. Mulvad i Skads; [vist † c. 1610, da der ikke var nogen P. her nævnt ved Kongehyldningen].

Hegelund I s. 246; II s. 158; KS 2:6 (1872-73), s. 645; 5:2 (1903-05), s. 558; SdjyAarb 1959, s. 5, 24, 28 (note 4); PT 2020 s. 131, 132, 134-135.

2. c. 1610(?) [Hør. Ribe 87] Jacob Christensen, f. Ribe c. 72; St. Ribe 94; [afsat 1623 »formedelst sit løsagtige Levneds Skyld«; er delvis forvekslet med Ib Christensen i Billum].

F-P s. 133 (»Jacobus Christierni Ripensis«); SdjyAarb 1959, s. 1, 3, 28 (note 4).

3. 1623 [Hør. Ribe (22)] Ancher Jensen Buch; [afsat 1637; see Sest].

4. 1637 [Rtr. Od. 12/5 28, afsat 7/12 32 formedelst Egenraadighed og Drikfældighed] Mag. Ingvard Nielsen Mulvad, f. Mulvadgd. c. 94; F. N. Hansen M., Herredsskrvr. i Gørding Hrd.; M. Maren Hansdtr.; St. Ribe 14, Bacc. 16; St. i Jena 19-21; Crtr. Od. 24; Mag. Kbh. 9/5 25; Pr. (49); (mindst) 2 S.; see Mads I. M. i Skads; [# 1670; † 76; susp. 37 fordi han Pintsedag brugte uconsacreret Brød ved Sacramentet; frikjendt 21/6 38; dog mulkteret].

KUM I s. 15, 24, 73 (»Ingvardus Nicolai Cimb./Ingvardus Nicolai Mulvardius(!)«); PT (1910), s. 114; Helk I, s. 319; EM bd. 5, s. 456; SdjyAarb 1959, s. 25; Viggo Mulvad: Mulvadslægten, 1989, s. 24-25, 27-28.

5. o. 1670. Thomas Andersen, f. Vesterende-Ballum c. 41; F. A. Thomsen, Gdmd. i Vesterende og Birkefgd. i Ballum Birk; M. Gyde Hansdtr.; St. i Wittenberg 62, i Kbh. 63; ~ c. 70 Sara Christophersdtr. Bruun af N. Løgum og Løgumkl., f. c. 51; 1 D.; 2 ~ Etm.; (see N. O. Clausen, r. Cap. t. Ribe Dk. o.s.v.); [† 1681; ikke i M. S.].

KUM I s. 317 (»Thomas Ballumer Tundera - Holsatus«); Achelis I, nr. 2845.

6. 11/11 1690 [Cap.*, i. 29/5 81] Peder Brorson (Brodersen) af Randrup, f. c. 50; St. Ribe 70; Hør. Ribe . . ; Pr.; ~ 82 F. E., † 3/9 00; 4 S., 4 D.; see Etm.; C. P. Ballum i Lunde-Ou.; [† 1723; hans Navn paa Kirkeklokken 1709].

KUM II s. 22 (»Petrus Broderi Randerupius«); Achelis I, nr. 3100; PT 14:6 (1965), s. 130; 1981, s. 66, 70-71; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 18; DanKir bd. 21, s. 1414 (se nedenfor).

7. 1712**. F. S. Broder Pedersen (Brorson), f. 11/12 86; St. Ribe 04; C. 14/3 07, h.; ~ Ingeborg Roost, d. Tønder 14/12 84, † 11/4 60 (Sstr. t. J. Roost i N. Løgum og Løgumkl., t. Johanna R. ~ F. C. Bruhn i Rinkenæs og t. Helene R. ~ J. Henningsen i Møgeltønder); F. Jacob R., Bgmstr. i Tønder; M. Ancke Lorenzen; 2 S.; see Etm.; Jacob B. Brorson (Brodersen) i Førslev-S.; [† 1732].

KUM II s. 295 (»Broderus Petræus«, 18 år gl.); Achelis I, nr. 4321; PT 1981, s. 71; Kbg. Tønder (1653-1726, opsl. 171 (hustrus dåb).

8. 16/5 1732, o. 18/7 [Hør. Ribe 27] Frederik Danielsen Blechingberg af Gram, f. 28/5 07; St. Ribe 26; C. 31, h.; 1 ~ c. 32 Ottilia Dorothea Schanke, f. 29/9 15, † 1/9 42; F. Oluf S., Tolder i Ribe; M. Sara Bolvig; 2 ~ F. D. Sara Brorson, f. 6/5 21, † 6/11 46; 3 ~ 4/5 51 Anna Sophie Detlefs, f. Vesterende 14/11 26, † 22/4 73; F. Detlef Henriksen, Delefgd. og Birkeskriver i V. Ballum; M. Hanne . . . ; Otto D. F. B. i Vordingbg.-K.; [† 29/7 1765; W. 1/120; N. 69].

KUM II s. 480 (»Fridericus Bleckingberg«, 19 år gl.); Achelis I, nr. 5121; PT 14:6 (1964-65), s. 33 (Slægten Mølmark).
(1/9 1758*. Jacob Brorson (Brodersen); see Førslev-S.).

9. 1/11 1765, o. 1/3 66, Peter Cramer; [18/3 1797 Møgeltønder; see der].

10. 17/3 1797 [r. Cap. Emmerlev 9/12 78, o. 27/1 79] Hans Vilhelm Bagger af Kundby, f. Skamstrup 31/8 46; St. Roesk. 64; C. 15/12 67, l.; 1 ~ Ingeborg Sophie Manliæ fra Nykjøb. i S.; 2 ~ 98 Anna Cathrine Klint, f. Møgeltønder 25/9 74, † 11/1 54; F. Jens K.; M. Anna Margrethe . . . ; see Jens K. B. i Fruering-V.; [† 4/1 1811].

PT 2:4 (1889), s. 28 (tavle).

11. 15/2 1811 [o. Degn p. Romø 25/3 03] Hans Carl Ludvig Holm; [18/2 1824 Moltrup-B.; see Emmerlev].

12. 18/8 1824 [p. Cap. Farum-V. 19/9 21, o. 5/10] Honoratus Bonnevie; [22/9 1824 Vallekilde-H.; see der].

13. 22/9 1824 [Vallekilde-H. 14/12 06] Jens Kragh Walther; [3/7 1827 Bjært; see der].

14. 31/10 1827, o. 14/12, Jørgen Hansen; [30/6 1830 Notmark; see Igen].

15. 17/9 1830 [Daler 9/11 27] Peter Severin Fønss; [29/8 1832 Møgeltønder; see Grundfør-S.].

16. 24/10 1832, o. 4/12 [Adj. Hlh. . .] Poul Christian Tillisch; [30/8 1833 Borup-K.; see Herlufsholm].

17. 27/12 1833, o. 2/4 34 [Adj. Sorø 29/9 32] Peter August Wendelboe; [29/10 1853 Krogsbølle; see der].

18. 27/1 1854, o. 24/2 [c. Adj. Hors. 1/5 41; Adj. ss. 30/10 46] Johan Laurits Sandal Bohr; [1/4 1865 Møgeltønder; see der].

19. 24/6 1865 [Cap. p. p. Lemvig-N. 28/10 58, o. 5/11, Døstrup 30/8 61] Christian Frederik Dau, tillige c. P. Randrup 67–72; f. Rendsborg 26/5 22; F. Frederik D., Ingeniørmajor, siden Insurgentofficer; M. Elise Johanne Cathrine Volquartz; St. pr. 41; C. 24/6 58, h2; ; ~ 24/6 66 Vilhelmine Rosenvinge Christensen, f. Lemvig 11/9 32; F. Christen Øe C., Proc. i Lemvig; M. Ane Margrethe Grønlund; [† 16/1 1873].

Elvius s. 655-656.

20. 1873 [Diak. Aabenraa 68] Christian Wilhelm Grønning, f. Fred. 22/11 13; F. Christian Peter G., Gjørtler; M. Else Marie Struer; Miss.sk. Hamburg 40–45; Miss. Teluguland 46–65; ~ Dorothea Elisabeth Henriette Krug, f. 6/2 16, † 8/10 50; [# 1888; † 7/2 98].

Had-His (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1223-33.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Ballum Kirke, s. 1401-1418.