Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1447. Nørre Løgum og (til 1/5 1739) Løgumkloster,

Løgumkloster Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1710; Kirkesproget er dansk.
Anm. Præsten i Nørre Løgum boer i Løgumgaarde.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1550 [Rtr.? Løgum Sk.] Lave (Lago) Truelsen (Trogelius), f. Tønder c. 24; [† 1613; (J. 305; Tresch. 330; Pr.-Ber. 1797 VII. 204; K.-S. 3 R. I. 739 f.)].

2. 1596** [Foretoft (94)] Laurentius Boysen af Haderslev Hofp., f. Vilstrup c. 55; ~ Magdalene Selmer; F. Mølleeier i Schmalstede, Brügge S.; see Etm.; Jørgen B. i Hellevad-E.; [† 1619; (J. 305. 519; R. 159 Note; Krafft 399 L. 1. 403; K.-S. 3 R. I. 701. Sj. Aarb. 1929 S. 153–60 [Angivelsen (S. 157 f.) af, at Magdalena Selmer var D. af Matthias S. († 1588), er af Artiklens Forf. rettet dertil, at hun var D. af Mølleejer S. i Schmalstede]; PT 1984, s. 114; 1981, s. 65; 11:5 (1944) s. 89-90; 2020 s. 131-132; SdjyAarb. 1927, s. 258; 1929 s. 153-160].

3. 1620 [St. Laurentii p. Før 08] Christian Bruun, f. Løgumkloster c. 84; F. . . . Bruun; M. Maren . . . (2 ~ Hinrich Boysen d.y., Hsmd. i Løgumkloster); St. Tønder t. Rostock 06; Diak. Horsbøl 07; ~ F. D. Sara Laurentiusdtr. Boysen, f. Nybøl (T.), 84, b. her 19/8 41; 3 S., 6 D.; see Peter B. i Skads; Etm.; J. Boysen i Beftoft; Sønnen Jørgen blev P. i Rødenæs; (Peter Zitscher i Tønder; Christen U. Z. i Kattrup-Ø.-T.; Ulrik Z. i Lundum-H.; C. A. Brun i Hjortkjær); [† c. 1645 (el. 50); (W. Suppl. 102; Krafft. 399. 402; J. 305. 533. 1580; R. 159 Note; C. lit. I. 200 L. 10–11; O. H. Moller. X. Note 6; B.-D. 1029; Rost. Matr.; Pr.- Ber. 1826 S. 390; V. f. K. 2 R. IV. 432 (Stamt.); K.-S. 2 R. VI. 556; Sj. Aarb. 1927 S. 268 Note); Achelis I, nr. 1114; »see K. Bramsen i Øsby« udgår, Chr. Bruun var ikke »af Sottrup«, hans hustru var ikke »af Hellevad-E.«, cfr. PT 1981, s. 61-64 (se nedenfor); 11:5 (1944) s. 89-90; 2020 s. 131, 135].

4. c. 1645 [Crtr. Bordesholm 42] F. S. Mag. Christopher Bruun, f. p. Før; St. Rostock 32; Kønigsberg 36; Mag.; ~ 48 Anna Hansdtr.; F. H. Callesen, Husfoged i Aabenraa; M. Anna Catharina Geisler; 3 S., 4 D.; see T. Andersen og P. Brorson i Ballum; A. Brorson p. Amrum; Etm.; (Kalder i Ligt. over Erik Wind i Brede, Laurits Friis ss. og dennes Hustru Cathar. »Svoger og Svigerinde«); [levede 1673; † 1688?; (J. 305; R. 159 Note; C. lit. I. 73 (opføres her som to forskellige Personer); Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 367; A. Halling: Meine Vorf. I. 455; Sj. Aarb. 1927 S. 268 Note); Achelis I, nr. 1795; PT 1981, s. 65, 66-67].

5. 1688. F. S. Christian Bruhn, f. 61; St. i Kiel 78, Leipzig 81; ~ c. 91 Anna Catharina Stahl (»Stählin«), f. Aabenraa 6/5 69; F. Sebastian S., Amtsskrvr. i Aabenraa; M. Catharina Hansdtr. Callesen; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Friedrich C. B. i Rinkenæs; N. Brorson t. Kbh. Nic. K.; [† 1708; Lgst.; (J. 305; J. Brodersen. 356; Sj. Aarb. 1927 S. 268 Note); Achelis I, nr. 3352; PT 1981, s. 67, 71-72; DanKir bd. 21, s. 1125 (se nedenfor)].

6. 22/7 1708. Johann Roost, d. Tønder 29/11 76; (Bdr. t. Ingeborg R. ~ B. Brodersen i Ballum, t. Johanna R. ~ F. C. Bruhn i Rinkenæs og t. Helene R. ~ J. Henningsen i Møgeltønder); F. Jacob R., Bgmstr.; M. Ancke Lorenzen; St. i Jena 96, Halle 99, Kiel 01; ~ 09 F. E., † 23/11 36; [† 9/5 1737; Lgst.; (J. 305; Pr.-Ber. 1797 VII. 204; V. f. K. 2 R. V. 464; J. Brodersen. 357; Nied. F.-G. XII. 147); Achelis I, nr. 4008; PT 1981, s. 67; Kbg. Tønder (1653-1726, opsl. 123 (dåb); DanKir bd. 21, s. 1125 (se nedenfor)].

7. 1737 [Fp. 34] Poul Christian Zoëga; [1739 Ravsted; see der].

Nørre Løgum og Løgumkloster blev 1/5 1739 separate Pastorater.

Nørre Løgum alene:

8. 1739. Johannes Johansen Krag af Hørup, f. 10/7 07; St. i Wittenberg 26, i Kbh. 31; C. Kbh. 31; ~ Dorothea Sophia Petersdtr. Lorentzen, d. 26/12 09 (Sstr. t. Peter L. i Svenstrup, t. Johannes L. i Haderslev og t. Lorenz L. i Ulkebøl); F. P. L., Rtr. i Sønderborg; M. Dorothea Sophie Hansen; 1 S.; [† 3/4 1777; (J. 305; D.-P.; J. Brodersen: 345; Sb. Latinsk. 17); Achelis I, nr. 4977; KUM II, s. 524 (»Iohannes Kragius, Hørupio-Holsatus«); Kbg. Hørup (1690-1788), opsl. 32 (dåb); Kbg. N. Løgum (1739-88), opsl. 7 (søn 4/12 1740), opsl. 163 (død)].

9. 1778 [Katharinenheerd 67] Friedrich Gabriel Braun; [1789 Brede; see der].

10. 1789 [Enge 84] Peter Ludvig Lauritsen Bernth; [1793 Varnæs; see der].

11. 1793 [Aventoft 76] Asmus Petersen, f. Rønshoved, Holbøl S., 28/10 42; F. Peter Jessen, Gdeier. i Rønshoved; M. Maren Jørgensdtr.; St. i Halle 60, Jena 63, i Kbh. 65; 1 ~ Broager 25/7 77 Maria Margaretha Christiansdtr. (Martini) af Broager Diak., f. 30/11 50, † 3/9 05; 2 ~ N. Løgum 25/4 07 F. Sstr. Maria Hedewig Christiansdtr. (Martini), f. Sottrup 16/3 35, † 13/6 12; [# 1825, men forvaltede Embedet til sin Død; † 29/4 26; Lgst.; (J. 305. 544; M. 342; Pr.-Ber. 1826 S. 105, 1827 S. 196; J. Brodersen. 345); Achelis II, nr. 6408; DanKir bd. 21, s. 1538 (se nedenfor)].

12. 14/2 1826. Ulrik Sechmann Boesen; [21/1 1834 Oxenvad-J.; see Fjelstrup].

13. 19/8 1834 [Cap. p. p. Kettinge 33] Hans Balsløv Momsen; [# 1850; Store Vi 64; see Nr. 16 her].

14. 30/9 1850, o. 14/11 [Lærer v. Opfostringshuset 26/11 40; Lærer v. Søetatens Drgsk. 15/4 41; Overlærer ss. 6/6 44] Peter Christian Garde; [30/6 1858 Feiø; see Søborg-G.].

15. 24/9 1858 [Cat. Rudkjøb. 8/4 54, o. 5/5] Sophus Vilhelm Ørsted; [afsat 20/5 1867 formedelst Edsnægtelse; see Sønderby].

16. 1868 [Store Vi 64] Hans Balsløv Momsen af Dybbøl, f. 7/10 03; St. i Kiel 24; C. Gottorp 28; Cap. p. p. Kettinge 12/4 33; Sp. her 19/8 34, # 50; O.; [# 1875; † Burkal 8/7 80; (J. 305; M. 230. 342; Fr. B. I. 88; Wulff. 45, II. 8; K.- u. S.-bl. 1880 S. 122; J. Brodersen. 353); Achelis II, nr. 8772; Fr.B. I, s. 88].

17. 1875 [Diak. Løit 71] Christian August Lassen; [1879 Skjærbæk; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1170-72.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Løgum Klosterkirke, s. 1050-1130, Nørre-Løgum Kirke, s. 1523-1540.
Jacobsen, Svend: En sønderjysk slægt Bruun i 4 generationer. Christian Bruun, sognepræst i Nr. Løgum-Løgumkloster, og hans efterkommere i 3 led. Personalhistorisk Tidsskrift, 1981, s. 61-80.
 
 

 

 

No 1448. Løgumkloster,

Løgumkloster Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1710; Kirkesproget er dansk.
Anm. Ved kongelig resolution af 1. maj 1739, blev Løgumkloster et selvstændigt kald.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1739 [Diak. Oldesloe 37] Otto Riese (Ries) af Sottrup, f. •/11 06; St. i Wittenberg 26, Kbh. 34; C. Kbh. 35; Hospp. (Fp.) 36; [b. 20/2 1742; Lgst.; (J. 301; Lüb. 474; D.-P.; Bangert. 320); Achelis I, nr. 5124; KUM I, s. 550 (»Otto Lorentzen Riise, Sunderburgo-Holsatus«, 27 år gl.); DanKir bd. 21, s. 1126 (se nedenfor)].

2. 1742. Christopher Overbeck; [1760 Brede; see der].

3. 1760 [Fp. 58] Niels Jensen Windekilde; [1774 Vilstrup; see der].

4. 1774 [Crtr. Haderslev 57] Andreas Holm, f. Løgumkloster 7/10 25; F. Andreas H., Kniplingshandler; M. Apollone Christin Bjørn af Vodder; St. Sommersted 44; St. i Wittenberg 47; Hofm. hos Generalmajor Carl Gotthilf v. Irminger; O.; [† 1/4 1790; (J. 301; R. 259; Had. Joh. 5. 111 f.; Lautrup. 77; Achelis II. 438; J. Brodersen. 359; P.-T. 7 R. VI 138, 8 R. IV. 249); Achelis II, nr. 5771; PT 2016, s. 156 (Familien Bjørn fra Ribe)].

5. 1790 [Ording 87] Christian Detlev Balsløv af Dybbøl, f. 27/7 56; St. pr. t. Kiel 75; C. Gottorp 86; ~ Dybbøl 14/9 93 Christina Weiss, f. 9/6 22, † 10/3 1801, E. e. Claus Hansen, Feldbereder, Boelsmd. og Kirkeværge i Løgumkloster; F. Capt. Claus W., Landcomiss.; M. Margrethe Petersdtr. Jensen; u. B.; [# 1801, formedelst Sindsvaghed; † Sønderby, Vilstrup S., 6/5 1836; (J. 301. 838; M. 329; Voss. 200; Wulff 7; Giessing II, 1 S. 113. L. 12 n.; Lengnick: Fam. Balsløv; J. Brodersen 350); Achelis II, nr. 6897; Kbg. Dybbøl (1763-1857), opsl. 197 (vielse); Kbg. Vilstrup (1798-1847), s. 425, opsl. 224 (død); Kbg. Løgumkloster (1793-1822), s. 691, opsl. 356 (hustrus død); DanKir bd. 21, s. 1126 (se nedenfor)].

6. 1802 [Diak. Aabenraa 00] Falle Eriksen Eisbøl; [1807 Heils-V.; see der].

7. 1807 [Kværs 84] Hans Christian Hinrichsen, f. Buskemose, Rinkenæs S., d. 27/10 50; F. Ebbe Andreas H., Sognefoged; St. i Gøttingen 73, Kiel 75; C. Gottorp 83; [† 12/10 1813; (J. 301. 1446; M. 145. 329; Wulff. 4; Pr.-Ber. 1814 S. 195; Nied. F.-G. X. 66); Achelis II, nr. 6813].

8. 1814. Nicolai Iwersen, f. Bjerndrup, N. Løgum S., 13/2 77; F. Iver Andersen, Gdeier.; St. i Kbh. 97; C. ss. 03; [† 27/12 1835; (J. 301; M. 329; Fr. B. I. 267); Achelis II, nr. 7783].

9. 3/6 1836. Johann Peter Hermann Höcker; [# 1848; atter Sp. her 50; see Nr. 11].

10. 1849 [Cap. p. p. Moltrup-B. 48] Peter Hjort Neiling; [# 1850; Hjelpep. i Itzehoe s. A.; see Tyrstrup-H.].

11. 1850 [Sp. her 3/6 36, # 48] Johann Peter Hermann Höcker, f. Slesvig 5/9 99; F. Bernh. Gottlieb H., Bager; M. Margar. Dorothea Hammer; St. i Kiel 21, i Kbh. 22; C. ss. 28 og 29; 1 ~ Marie Katharina Koch; 2 ~ Dora Johanne Bothilde Carstens; [1850 Sørup, Ny Hrd.; † 3/4 1853; (J. 301; M. 280. 329; Fr. B. I. 95; Hjelholt); Achelis II, nr. 8580; Fr.B. I, s. 95].

12. 31/1 1851, o. 26/3 [Lærer Holstebro 43] Niels Peter Krarup; [6/11 1862 Vraa-E.; see der].

13. 1863 [Adj. v. Sorø Acad. 54] Christian Sophus Gad; [afsat af d. t. R. 21/12 1864; 1865 Hirschholm; see der].

14. cst. 1864 [Rtr. i Pinneberg 52] Christian Ludwig Nissen, tillige P. i Valsbøl; [1865 Skjærbæk; see der].

15. 1865 [Diak. Aabenraa 64] Jacob Hansen Holdt, f. Ulstrup, N. Løgum S., 9/11 01; F. Laurs Hansen H., Ldmd. i Koldkaad, N. Løgum S.; M. Anne Marie Jacobsdtr.; St. i Kiel 27; C. Gottorp 31; Lærer; d. P. v. Flensbg. Helligg. K. 20/1 41; c. tydsk Compast. Aabenraa 50, fast ansat 51; ~ Anna Magdalene Møller, f. 4/4 14, † 21/5 89; M. Cathrine Margrethe Way; see Jacob L. P. H. i Oddense-O.; [# 1877; † 24/11 79; (J. 891; M. 110. 224. 329; Fr. B. I. 107; Wulff. 50, II. 6; Alb. I. 368; K.-K. 1862 S. 15; Volb. 13; Hjelholt); Achelis II, nr. 8943; Wib. Suppl., s. 120; Had-His 9B, Løgumkl.; Kbg. N. Løgum (1763-1855) opsl. 83 (dåb); Fr.B. I, s. 107].

16. 1877. Theodor Emil Jørgensen, f. p. Samsø 47; [1884-1917 Døstrup].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1173-83.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Løgum Klosterkirke, s. 1050-1130.
Vesten, L.: Laurentius Boëtius den yngre. Sønderjyske Årbøger, 1929, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 153-160 (Præst i Løgumkloster).