Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1489. Enge,

Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1739; Kirkesproget var tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1558. 68). Jacob Momsen; [(J. 496)].

2. 1588 [Diak. Læk c. 78] Andreas Knisner*, f. Ungarn 50; vist St. i Wittenberg 79; Lærer p. Fresenhagen, Dänischenhagen S., c. 76; [† 24/2 1645; (J. 491. 496; Krafft. 400; Heimr. II. 74; Tresch. 309; Witt. Matr.; Pr.-Ber. 1791, 4 Hf. 13; H. C. Carstensen. 47)].

3. 1645 [Cap.* 39] Paul Laurentii, f. Breklum; St. i Rostock 31; [† 1661; (J. 496; Krafft. 401); Achelis I, nr. 1780].

4. 1662. Lorenz Lorenzen, f. Arup, Strukstrup S., 3/8 32; F. Jürgen L., Kbmd. i Arup; M. Anna Kløcker; St. i Rostock 57; ~ Margareta Johannsdtr. Breckling av Hanved, f. 24, † •/3 98, E. e. 1) A. P. Bonnix, Diak. i Læk, 2) Nis Martensen, Organist i Bredsted; [† 21/1 1698; (J. 496; O. H. Moller. II. 3 L. 26; Haustedt: Bord. 183); Achelis I, nr. 2670; Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 2, 9, 84].

5. 1698. Lorenz Carstens, f. Enge 6/3 74; F. Junge Carsten, Husmd.; St. i Kiel 95; ~ Margaretha Gunmarch(?); (mindst) 1 D.; see Etm.; [† 29/7 1746; (J. 496; V. f. K. 2 R. V. 458); Achelis I, nr. 3958].

5b. Cap.* 1745. Johann Friedrich Berlach, f. Haddeby c. 21; F. Hinrich B., Degn; St. Slesvig t. Gøttingen 40, C. Rendsburg 45; ~ 45 F. D. Maria Elisabeth Carstens; [† 4/4 1746; (J. 496; Nied. F.-G. VIII. 116); Achelis I, nr. 5640].

6. 1747. Carsten Redleff Carstensen, f. Tønder 10/11 19; F. Thomas C., Kbmd.; M. Anna Richtsen; St. Tønder t. Gøttingen 37, i Jena 39, i Kbh. 42; C. Tønder 45; [† 22/1 1783; (J. 496; Intelligensbl. for Tønder og Omegn 1859 No. 38; Nied. F.-G. XIII. 77); Achelis I, nr. 5515; KUM III, s. 25 (»Carsten Redleff Carstensen, Tunderensis, hactenus Academiæ Gøttingensis civis«, 25 år gl.)].

7. 1784 [Diak. St. Laurentii p. Før 20/3 1782, o. 12/6] Peter Ludvig Bernth; [1789 N. Løgum; see Varnæs].

8. 3/12 1789, i. 7/3 90, Gerhard Holst, f. Flensbg. 10/10 62; F. Matthias H., Kbmd. og Hosp.forst.; St. Flensbg. t. Gøttingen 82, i Kiel 84; C. Gottorp 87; ~ Anna Maria Rodeberts, † 16/5 43; [1792 Archidiak. Kiel St. Nicolai; † 14/12 1815; (J. 496; M. 960; Lüb. 556 f.; Wulff. 7; Kordes. 175; Lüb. & Schr. 261; Pr.-Ber. 1816 S. 212; Kiel. Pred.-G. 80; Nied. F.-G. X. 89); Achelis II, nr. 7119].

9. 9/7 1792. Christian Thomas Bargum; [9/1 1801 Ravsted; see der].

10. 14/5 1801. Johan Martensen Zoëga; [1/5 1808 Emsbøl; see Tinglev].

11. 22/2 1809. Christian Hansen Hoeck; [28/7 1818 Hellevad-E.; see Hostrup].

12. •/12 1818 [Langenes 31/3 13] Peter Haasberg, f. Humtrup 5/2 69; F. Christian H., Husmd. i Gresbøl; St. i Kiel 93; C. Gottorp 08; [† 2/2 1834; (J. 496. 689; M. 385. 460; Wulff. 30; Pr.-Ber. 1814 S. 196); Achelis II, nr. 7563].

13. 10/7 1834, o. 5/10 [Huslærer p. Tolkskovby 30] Johannes Andreas Iversen; [20/5 1840 Nykirke (F.); see der].

14. 4/11 1840. Friedrich Wilhelm Linde, f. Mølhorst, Kosel S., 15/5 05; F. Christian Wilhelm L., Godseier; St. Lübeck t. Kiel 24, i Berlin 25; C. Gottorp 29; 1 ~ Juliane Louise Amalie Sude; 2 ~ Juliane Ottilie Lucie Sude; [13/11 1847 Borreby; cst. Pr. 77-78; # 86; † Borreby 13/3 1903; (J. 497; M. 385. 630; M.-H. III. 287; Fr. B. I. 106; Wulff. 46, II. 7); Achelis II, nr. 8769; Fr.B. I, s. 106].

15. 12/3 1847. Peter Petersen Gotthard, f. Østerbargum, Bargum S., 27/5 14; F. Godber G., Skolelærer; St. Flensbg. t. Kiel 37; C. Gottorp 41; ~ 6/5 47 Catharina Dorothea Johanne Germar fra Løgum; [† 3/12 1858; (M. 385; Fr. B. I. 121; Wulff. 62, II. 25; Volb. 53); Achelis II, nr. 9461; Fr.B. I, s. 121].

16. 1860. Theodor O. Wilhelm Hieronymus Groth; [1864 c. Sp. i Vilstrup, Tyrstrup-H. og Skrydstrup; see Oxenvad-J.].

17. cst. Sp. 1864 [o. Cat. Kbh. Frederiks tydske K. 61] Wilhelm Julius Steger; [1866 Valsbøl; see der].

18. 1866 [Schlichting 60] Johannes Harboe Andresen, f. Haselau 24/9 12; F. Jürgen A., Sp. Haselau; M. Margaretha Elisabeth Johansdtr. Harboe af Hoptrup; St. Flensbg. t. Kiel 33; C. Gottorp 38; [1868 Compast. Grube; † 19/8 1872; (M. 385. 888. 1120; Wulff 59, II. 20; Volb. 53); Achelis II, nr. 9290].

19. 1868. Friedrich Prall; [1876 N. Haksted; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 496-97.