Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1442. Hostrup,

Slogs Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1734; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1520). Andreas Thomsen (Thomæ); (J. 404).

2. (1539. 56). Richelius Nicolai, f. i Ravsted; see Etm.; [† c. 1569; (J. 404)].

3. 1569. F. S. Peder Richelsen, f. c. 37; St. i Rostock 63, i Wittenberg 66; ~ c. 69 Marine . . . , f. c. 48, † 25/10 08; see Etm. ; [† 16/3 1603; (J. 404; Witt. Matr.; Sj. Aarb. 1905 S. 106; Sl. Kb. Ud. 164 L. 10–9 n.); Achelis I, nr. 357].

4. 1606. F. S. Riggel (Richelius) Pedersen; St. i Rostock 03; ~ 22/1 09 Margaretha (Merrit) Froddesdtr. Schmidt; F. F. S., Bgr. i Tønder; M. Marina . . . ; see P. Claudius her; [† 1634; (Krafft. 399; J. 404; O. H. Moller. XIII. No. 53; Sj. Aarb. 1905 S. 106–08); Achelis I, nr. 1051].

5. 1634 [p. Cap.* ? 30] Johannes Martinius; St. i Rostock 27; [† c. 1638?; (J. 404); Achelis I, nr. 1705].

6. 1637. Paul Clausen Claudius af Emmerlev, f. 2/11 14; St. i Hamburg 35, i Kønigsberg s. A., i Rostock 37; 1 ~ Anna Riggelsdtr. Pedersen, f. her; u. B.; 2 ~ Herlich Lorenzdtr., b. Høist 16/1 89; F. L. Jensen i Tønder; 1 S., 5 D.; see Etm.; L. Fries og A. Fabricius i Brede; Peder C. i Humtrup; [† 29/9 1665; Portrait i Kirken; Kirketaarnet brændte ved Lynild Natten mellem 11-12/9 56; (Krafft. 399; J. 404; Køn. Matr. I. 351; Rost. Matr.; Sl. Kb. Ud. 164 (Stamt.).); Achelis I, nr. 1961; PT 11:4 (1943), s. 188, 190; 12:3 (1948), s. 196; Ambders II, s. 83; DanKir bd. 21, s. 1556, 1563-64 (se nedenfor)].

7. •/10 1666. Mag. Johannes Mauritius af Tønder, f. 13/11 39; St. i Rostock 55 og 61, i Kiel 66; Mag. ss. 66; ~ F. D. Ingeborg Paulsdtr. Claudius; mindst 1 S., 1 D.; see C. P. Claudius i S. Løgum; [† 26/12 1695; Portrait i Kirken; (Schw. 284; J. 404; C. lit. I. 393; Rost. Matr.; Sl. Kb. Ud. 164 L. 3 n.); Achelis I, nr. 2604; DanKir bd. 21, s. 1563-64 (se nedenfor)].

8. 1696. Johan Christian (Caspar) Fabricius af Løit, f. 59; St. i Kiel 76, i Leipzig 78, i Kønigsberg 82; ~ Mette (Birgitte?) Christine Buchholtz; mindst 2 S., 1 D.; see Vilhelm J. F. i Varde; Etm.; G. Eichel her; [† •/12 1716; (J. 404; Køn. Matr. II. 129; Carøe. I. 37 L. 3–4); Achelis I, nr. 3293].

9. 1717. F. Bdrs. Johann Christian Wilhadsen Fabricius af Løit, f. 6/12 90; St. i Kiel 06, i Jena 08; ~ 14/7 18 (Bev. 15/3) F. D. (sin Cousine) Anna Johanne Johansdtr. Fabricius, f. her 00; 2 ~ Etm.; [† 13/8 1721; (J. 404); Achelis I, nr. 4398; PT 1980, s. 45-52; 1981, s. 75].

10. 1722. Georg Eichel af Beftoft-T., f. 24/3 97; St. pr. Sommersted 16; C. 22; ~ F. E., b. 9/2 46; 4 S., 2 D.; 2 ~ 50 Adelheit Benedicta Lütgen, E. e. . . .; u. B.; see Etm.; [† 29/1 1767; Portrait i Kirken; (J. 404; P.-T. 8 R. IV. 244. 254; Worm. III. 182; Carøe. I. 34); Achelis I, nr. 4773; KUM II, s. 398 (»Georgius Eichel«, 1 år gl.); PT 14:6 (1965), s. 131; 1980, s. 45-52; 1981, s. 75; DanKir bd. 21, s. 1564 (se nedenfor)].

11. 1767 [p. Cap.* 65] F. S. Friedrich Wilhelm Eichel, d. 13/8 38; St. Altona 57; ~ Anna Cathrine Groth, f. Hors. 49, † 18/7 23; F. Knud G., Bager; M. Agathe Elisabeth . . . ; u. B.; [# 1813; † 15/2 1820; hans Navn paa Kirkeklokken 1790; (J. 404 f.; M. 318; Pr.-Ber. 1814 S. 196, 1822 I. 95 f.); Achelis II, nr. 6266; PT 1980, s. 50; DanKir bd. 21, s. 1564 (se nedenfor)].

12. 1813 [Hjerpsted 05] Friedrich Müller, f. Tønder 23/9 75; F. Lorentz M., Bundtmager; M. Maria Heilwig Lorenzen; St. i Kiel 96; C. Gottorp 01; ~ Tønder 5/7 05 Bothilla Christina Sønnichesen, f. Hestholm 25/12 79, † 15/8 26; F. Sønnich S., Propr.; M. Sophie Margr. Bruhn; [† 5/2 1827; (J. 393. 404; M. 318. 322; Wulff. 24; Pr.-Ber. 1814 S. 197); Achelis II, nr. 7696].

13. 18/3 1828 [Hellevad-E. 28/7 18] Christian Hansen Hoeck, f. Bodsholm, Høist S., 15/4 79; (fmtl. Bdr. t. Lorenz P. H. i Felsted); F. Hans Petersen H., Ldmd.; M. Anna Petersdtr.; St. Flensborg t. Kiel 03; C. Gottorp 06; Sp. i Enge 22/2 09; ~ 8/6 10 Anna Schmidt Tychsen, f. 26/5 86; F. Balzer Schmidt T., Fideikommisbesidder; M. Eleonore Charlotte Wilhelmine Carstens; [# 5/11 1856; † S. Løgum 28/2 1873; (J. 288. 405. 496; M. 127. 318. 385; Fr. B. I. 45; Wulff. 28; Volb. 55; K.- u. S.-bl. 1874 S. 31); Achelis II, nr. 7948; Had-His 9B, Hostrup; Fr.B. I, s. 45].

14. 2/5 1857 [Reisby 16/5 49, o. 13/7] Maurits Mørch; [afsat 28/10 1864 af d. t. Reg.; Ø. Starup-N. 27/1 66; see Bjært].

15. c. Sp. 1864 [Humtrup 45] Jep Jepsen, til 23/11 s. A.; [1867 Tandslet; see der]

16. 23/11 1864 [c. Sp. Sønderborg 64] Christian Damm, f. Kværs 25/1 13; F. Peter D., Ldmd.; M. Marie Cathr. Jessen; St. Flensborg t. Kiel 32; C. Gottorp 37; Institutbest. i Itzehoe 37; p. Cap. Ullerup 17/6 43; Sp. Kværs 25/2 47; ~ 13/7 47 Marie Friederica Clausen; F. Friedrich Hans C., Skibscapt.; M. Marie Friederica Thomsen; [† 26/11 1877; (M.-H. II. 67; M. 145. 202. 318; Fr. B. I. 112; Wulff. 57, II. 18; Alb. I. 148; K.-K. 1862 S. 17); Achelis II, nr. 9233; Had-His 9B, Hostrup; Fr.B. I, s. 112, 371].

17. 13/8 1878. Johann Heinrich Weiland; [# 1907; see Bedsted].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1261-64.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Hostrup Kirke, s. 1553-1567.