Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1425. Brede,

Løgumkloster Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1750; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1581. Jonas Petræus (Petri); [† 1601 (02?); (J. 311; Krafft. 403, L. 10–9 n.)].

2. 1602. Niels Gregersen (Nicolaus Gregorii); St. i Wittenberg 84; [† c. 1633; (Krafft. 403; J. 311); Achelis I, nr. 694; Viborg Landstings Dombog C, 8/6 1616 (f. 172)].

3. c. 1633. [Rtr. Tønder 28] Johannes Mauritius, af Tønder; St. i Rostock 22; see Anton M. i St. og L. Solt; [† 1634; (Krafft. 403; J. 311; Rost. Matr.; Carstens: Die Stadt Tondern, 158); Achelis I, nr. 1535].

4. 1634. Erich Wind, f. Løgumkloster 11/12 10; F. Peter W., Møller; M. Elisab. Boisen; St. i Wittenberg 30, i Rostock 32; ~ 12/6 36 Catharina Villadsdtr. af Løit; see Etm.; [† 2/9 1673, b. 9/9; Eptph.; (Krafft. 403; J. 311; Rost. Matr.; B.-D. 1569; Unsterb. Sterbl. II. 139–141); Achelis I, nr. 1745; DanKir bd. 21, s. 1498 (se nedenfor)].

5. c. 1673 [p. Cap.* 60] Mag. Laurits Mathiasen Friis af Abild, P. her i 24 Aar; St. i Rostock 55; Mag. i Kiel 66; 1 ~ F. D. Catharina Erichsdtr. Wind; 2 ~ Margaretha Paulsdtr. Claudius af Hostrup; 2 ~ Etm.; see Matthias F. her; W. Fabricius i Løit; [† •/4 1684; hans Portrait i Kirken, opsat af Sønnen (Nr. 7 her) i 1706; (Schw. 284.; J. 311; C. lit. I. 199; B.-D. 1569 (Ligt. o. Erich Wind); Sl. Kb. Ud. 164 L. 2 n.; B.-L.); Achelis I, nr. 2579; DanKir bd. 21, s. 1497 (se nedenfor)].

6. 1684. Andreas Fabricius af Løit, f. 7/7 62; St. i Kiel 80, i Kønigsberg 82; ~ 85 F. E.; mindst 1 S.; see Lorenz F. i Medelby; [† 1695; lod 92 »amboniet« (et Pulpitur) bygge; (J. 311; Køn. Matr. II. 129; Sl. Kb. Ud. 164 L. 2–1 n.); Achelis I, nr. 3409; DanKir bd. 21, s. 1495 (se nedenfor)].

7. 1695? Matthias Friis, en Søn af nr. 5 her; St. Kønigsberg 91, Kiel 92; Jena 93, Leipzig 99; ~ Ubjerg 8/9 97 Cæcilia Christiansdtr. Friis af Abild; mindst 1 S., 1 D.; see Lorenz F. i Abild; Ph. E. Lund i Ladelund; [† c. 1713; hans Navn paa Alterkalken 1698; (J. 311; Køn. Matr. II. 176; Nied. F.-G. XII. 146.; Pr.-Saml. 205); Achelis I, nr. 3810, 4941; Kbg. Ubjerg (1649-1701), opsl. 15; DanKir bd. 21, s. 1492 (se nedenfor)].

8. 1713, tillige Degn [Assistent og Pestp. v. Kbh. Petri K. 11] Johann Friedrich Jacobæus, f. Kbh. 10/11 85; St. Kbh. . . , Bacc. 07; ~ . . . . ; see Etm.; [# 1760; † 21/4 1775; (J. 311; V. f. K. 2 R. V. 464); KUM II, s. 319 (»Iohannes Iacobæus«)].

9. 1760 [Løgumkloster 42] Christopher Overbeck, d. Tønder 1/11 16; (Bdr. t. Georg H. O., Diak. i Sønderbg.); F. Georg Hermann O., Rtr.; M. Anna Catharina Bluhme, (Sstr. t. J. B. Bluhme, kgl. Confessionarius); St. Jena 35; 1 ~ F. D. Charlotte Amalia Jacobæus; 2 ~ Brede 24/1 84 Margaretha Zoffmann, d. Sønderbg. 9/5 47, † Løgumkl. 24/2 14; F. Alexander Z., Bgmstr. i Sønderbg.; M. Magdalene Thomsen af Adserballe; 2 ~ Brede 9/5 95 Simon Petersen, Kniplingskræmmer; see Johann Fr. O. i Hammelev; [# 1789; † 5/2 93; (J. 301. 311; J. Brodersen. 330. 357; P.-T. 7 R. VI. 131; Nied. F.-G. XIII. 33); Achelis I, nr. 5464; PT 14:3 (1961), s. 32-33].

10. 1789 [N. Løgum 78] Friedrich Gabriel Braun, f. Nykirke, Tønder Pr., c. 38; F. Johann Hinrich B., Sp. ss; M. Ellen Eleonora Mercatus; St. Tønder 60; Sp. i Katharinenheerd 67; ~ 67 Anna Botilla Peters; see Johann H. B. i Nykirke (T.); [† 9/7 1796; (J. 305. 311. 811; Voss. 129; J. Brodersen. 331); Achelis II, nr. 6411; KUM III, s. 208 (»Fridericus Gabriel Braun«); PT 14:6 (1965), s. 130].

11. 9/12 1796 [Diak. Aabenraa 26/3 90, o. 26/4] Johan Christian Lautrup*, f. Bollerslev, Hjortkjær S., 20/1 63; F. Lorenz Lorenzen, Høker i Tinglev; M. Johanne Christiane Lautrup af Ensted; St. Kbh. 82; C. 89; C. Gottorp s. A.; R.* 6/6 40; ~ 90 Anna Bonnichsdtr., f. 15/2 49, † 6/6 27, (Faster t. B. A. Bonnichsen i Heils-V.); F. B. Andreassen; M. Kirsten Paulsen; see J. S. Jessen i Vedsted; [† 4/7 1845; Portrait i Kirken; Kirkegaardsmonument; Støbejernskors p. N. Løgum Kgd.; (J. 249. 311; M. 301; Fr. B. I. 184; Wulff. 11, II. 7; Had. Joh. 50; Sj. Aarb. 1893 S. 192 ff.); Achelis II, nr. 7132; DanKir bd. 21, s. 1497-98, 1500 (se nedenfor); s. 1538 (Nørre-Løgum Kirke); Fr.B. I, s. 184].

12. 19/12 1845. Nicolai Ratenburg, f. Lindbjerg, Ølgod S., 16/2 01; F. Andreas R., Ldmd.; St. Flensbg. t. Kiel 28; C. Gottorp 32 og 39; ~ 17/6 46 Abigael Louise Ratenburg, f. Bedsted 10/2 07; F. Broder R., Gdeier; M. Anna Nissen; [† 29/3 1874; (M. 301; Fr. B. I. 118; Wulff. 52. 60, II. 22; K.-K. 1862 S. 24; Volb. 52); Achelis II, nr. 9019; Had-His, s. 1189; Fr.B. I, s. 118].

13. 1874 [Randrup 72] Hans Christian Thiessen, f. Hellevad 19/5 40; F. Arendt T., Gdeier; ~ •/5 64 . . . . ; [1884 Diak. Broager; Nybøl (S.) 87; † 23/3 1896; (Had-His, s. 1189; Raben: Nybøl Sogn, s. 20-21)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1184-98.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Brede Kirke, s. 1485-1501.