Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 165. Brøns (Brønæs, Brøndsø),

Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.

Lkm. 6/51; Rh. 513; K. 1/324; M. S. III.; Kbg. 1663.
Anm. Hørte tidligere til Ribe Bispestol.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1–2. Nr. 1 og 2, hvis Navne ikke kjendes, forlode Kaldet.

3. 1543. Christen Madsen; [afsat? 1544].

4. 1544 [Cap.* (39)] Christen Gregersen; see Etm.; [† 1558; hans Løn var i Læst Byg].

5. o. 1558. F. S. Gregers Christensen*, f. c. 38; ~ Maren . . . , levede 18 i Ribe; [† 1614; Tr. 291; Lgst.].

Hegelund I s. 247, II s. 87, 159; KS 2:6 (1872-73), s. 528; DanKir bd. 21, s. 1239 (se nedenfor).

6. 1615 [Hør. Ribe 10/8 13] Christen Christensen Billum, vist af Billum; St. Ribe 09; ~ . . . Andersdtr.; F. A. Hansen t. Havervadgd.; see S. L. Hütter i Branderup; K. C. Hoe i Ho-O.; [† dræbt 1627 af Sp. Hans Andreasen i Skjærbæk].

F-P s. 250 (»Christianus Christiani Bilem«); Hegelund I s. 619, II s. 321; PT 1984, s. 119.

7. 1627. Jens Pedersen; vist St. Ribe 26; Pr. 55; see Etm.; [† 1666].

8. E. f. B. 28/2 1663**, Ægidius Laugesen Wedel el. Wellejus af Ribe Cathr. K., f. 19/6 35; St. Ribe 55; 1 ~ F. D.? 13/9 63 Boeld Jensdtr., † •/9 44; 1 S.; 2 ~ 19/9 70 Margrethe Christine Reimers af Bedsted, f. 48; 3 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Lauge Æ. W. t. St. Laurentii p. Før; Anders Æ. W. i Daler; [† 1/11 1686; Lgst.].

Bed-1600 s. 4, 6; DanKir bd. 21, s. 1241 (se nedenfor).

9. 18/12 1686 [Hør. Kold. 8/10 77] Jens Lauritsen Guldager af Guldager, f. 47; St. Ribe 71; ~ 3/5 88 F. E.; 1 S.; 3 ~ Etm.; [† 2/2 1691; Lgst.].

Bed-1600 s. 10; DanKir bd. 21, s. 1241 (se nedenfor).

10. 14/3 1691**. Peder Ægidiisen Daler* af Daler, f. 29/5 65; St. Varde 82; Pr. 33; ~ 25/11 91 F. E., † 10/1 29; 1 S.; [† 10/3 1746; gav 35 Oblatæske og 36 Lysekrone til Kirken; hans Navn paa Kirkeklokken 31; Lgst.].

Bed-1600 s. 15; DanKir bd. 21, s. 1230-31, 1236, 1238, 1241 (se nedenfor).

11. 29/4 1746 [p. Cap. Greis-S. 1/12 42, o. 8/2 43] Mathias Pedersen Wind, f. Kbh. 13/4 15; F. P. Mathiesen W.; M. Mette Stockemark; St. Od. 36; C. 40; ~ 28/11 46 Margrethe Hedvig Hansdtr. Brorson af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. Randrup 29; 6 B.; see S. P. Schandorph i Spandet; J. J. With i Lysabild; J. Mechlenburg i Beftoft-T.; Hans A. W. i Spandet; I. P. Bjørn i Bjolderup; C. R. Mechlenburg p. Amrum; H. C. Petersen i Tinglev; [† 1781].

VejAar 1937, s. 203-205 (om tiden i Grejs-S.); E. Brejls skifteuddr.: Varde kbst. nr. 459.

12. 26/9 1781, o. 17/10, [Aman. Ribe, tillige Klokker v. Dk. ss. 74] Jochum Frederik Melchior Ramus af Assens-Kj., f. Marslev 25/2 52; St. Od. 66; C. 24/4 71, h.; Pr. 90; 1 ~ Christiane Bruun, f. Assens; F. Kmrd. Christian B., Amtsforv.; M. Ursula Pohle (altsaa Søster til min Kones Bedstemoder; see H. Storch i Huusby-V.); 2 ~ Marie Thobine Wulf; F. Peder Pallesen W., Toldcontr. i Middelf.; M. Ane Marie Paludan; see J. Gjelstrup i Skjærbæk; G. Koch i Jerne-S.; H. A. Wind i Spandet; [† 30/7 1813].

13. 6/4 1814 [Vodder 92] Hans Radoor af Reisby, f. 13/6 61; St. Ribe 80; C. 85; p. Cap. Gram 25/1 88, o. 27/2; ~ Gl. Haderslev 26/6 85 Marie Elisabeth Outzen, f. 67, † 6/1 44; F. Detlev Hansen Ou., Bkdmr. i Løgumkloster; M. Christiane Hanna Andersen fra Brøns Mølle; see Christian R. i Føns-Ø.; [† 11/5 1836].

PT 1984, s. 125, 127.

14. 26/7 1836 [Jernved 17/3 26] Hans Nicolai Tranberg Friis; [15/3 1852 Vilslev-H.; see der].

15. 26/5 1852 [Aastrup-S. 14/10 44] Christian Frederik Carl Emil Hjort; [27/5 1863 S. Broby; see der].

16. 10/8 1863 [Jernved 16/9 58, o. 29/10] Jes Paulsen Jochimsen, f. Abildgd., Høirup S., Haderslev Amt, 14/12 03; F. Claus J., Kromand og Eier af Abildgd.; M. Malene Jesdtr. (Paulsen?); St. Kiel 28/4 27; C. Gottorp 35 og 8/10 38 (II.); 1 ~ c. 38? en Bgrdtr. fra Kiel, † 43; 2 ~ . . . ; [† 29/8 1865].

17. 2/7 1866 [P. v. d. tydske Menigh. i Dona Francisca i Prov. Santa Cathrina i Brasilien 59] Johann Friederich Stapel, f. Wandsbeck 16/4 12; F. Joh. Fried. S., Glarmstr.; M. Marie Christine Brauer; St. i Kiel 32, i Halle; C. Gottorp 36 (II.*); Cat. Kbh. Petri K. 24/12 39, o. 4/3 40; # 8/5 1848; Hjelpep. i Siek 49–50; Institutbest. i Wandsbeck 56; ~ 23/6 57 Eugenie Françoise Pinçon, f. Hamburg 19/5 32; F. Casp. Adolph P., Litograf i Hamburg; M. Eduina Math. Friedr. Stromer; [# 1885; † Wandsbek 21/1 1901].

Elvius s. 662; Kbg. Brøns (1876-1926) opsl. 267.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Brøns Kirke, s. 1217-1245.