Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1330. Vilslev (St. Nicolai K.) og fra 1672 Hunderup,

Gjørding Herred, Ribe Amt og Stift.

L. S.*; M. S. III.; K. 4/411; R. M. 30/10; 1766; Lkm. 6/274; S. i K.; Kbg. 1727.
Anm. Hunderup var tidligere (senest 1538) Annex til Bramminge.
———————————

1. 15 . . Johan Fuorle, f. Fol; [† 1544; „changerede Religion“].

2. 1542 [p. Cap.* 14/11 36**] Claus Gjørding, f. Gjørding; ~ Maren . . .; 4 B.; see Etm.; G. Poulsen i S. Gjørding-V.; [† 15/4 1571; havde været el. var vicarius capituli ripensis; havde Disput med Jedsted og Hillerup Byer om Kvægtiende].

Hegelund I s. 5, 68, II 6, 42; DKR s. 28.

3. o. 18/4 1571. F. S. Mag. Niels Clausen Wilslev; St. i Leipzig 64, i Wittenberg 67, Mag. ss 24/8 68; ~ 14/6 73 Gertrud Rellufsdtr.; F. R. Nielsen, Herskabsfoged i Ribe; 1 S., 1 D.; see H. N. Wilslev i Husby-N.; Etm.; [† 30/3 1594].

Helk I, s. 425; Hegelund I s. 5, 68, 85, 90, 102, 253, (268), II 6, 53; KS 3:2 (1877-80), s. 210.

4. o. 26/2 1595. Morten Pedersen Hegelund, f. Ribe; F. P. Mortensen H., Bgmstr.; M. Marine Laugesdtr.; St. Ribe t. Kbh. 84, i Wittenberg 91, Heidelberg 92, Franeker s. A.; ~ 25/5 95 F. D. Sidsel (Cecilie) Nielsdtr. Wilslev; B.; [† 15/9 1606; hasteligt betagen 3/9 af en Rørelse(1)].

F-P s. 104 (»Martinus Petri Hegelund«); Helk I, s. 245; Hegelund I s. 165, 212, 265, 268, 307, 465, 466, 475, II 79, 166, 169, 264.

5. o. 29/10 1606 [Hør. Ribe 4/8 00 – 10/3 05] Daniel Hansen Riber, f. Ribe 21/2 71; F. H. Nielsen Tjæreborg; M. Johanne Lauritsdtr.; St. Ribe t. Greifswald 93, Rostock s. A.; Udenlands som præceptor 05–06; [† 1618].

Helk I, s. 236; Hegelund I s. 351, 436, 467, 475, II 207, (248), 264; KS 5:2 (1903-05), s. 557.

6. 1618 [Rtr. Ringkjøb. 9/4 16] Peder Mathiesen Pors af Ribe Dk., f. c. 94; St. Ribe t. Leiden 12, Franeker s. A., Oxford 13, Enkhuizen 14, i Kbh. 15; ~ . . . . ; B.; 2 ~ Etm.; see C. O. Lønne her; [† 1646].

KUM I, s. 20 (»Petrus Porsius Ripensis«); Helk I, s. 348; KS 2:6 (1872-73), s. 546; Hegelund I s. 613, II 317.

7. o. 25/4 1646 [Crtr. Ribe 42] Mag. Anders Laugesen Wedel (Wellejus) af Ribe Cathr. K., f. Visby 19; St. Ribe 37; St. i Rostock 40, i Franeker 42; Mag. Kbh. 15/5 43; Pr. 18/2 52; ~ 6/5 47 F. E.; u. B.; see H. P. Hegelund i S. Omme-H.; [† 1660].

KUM I, s. 138, 180 (»Andreas Lagonis Ripensis«); Achelis I, nr. 1948; Helk I, s. 419; PT 15:2 (1967-68), s. 201-02.

8. o. 15/3 1660. Christen Olsen Lønne af Ribe Hosp., f. Lønne; St. Ribe 47; ~ F. Stdtr. Sidsel Pedersdtr. Pors, f. 32, b. 24/9 80; 4 S., 2 D.; [† 1679; underlig og drikfældig].

KUM I, s. 206 (»Christiernus Olai Lønne«).

9. 22/4 1675**, o. 3/4 76, Hans Mortensen Friis, f. Ribe 21/5 50; (Bdr. t. Christen M. F. i Thorstrup-H.); F. M. Lassen Hillerup, Bgmstr.; M. Ingeborg Christensdtr. Friis af V. Vedsted; St. Ribe 70; C. 72; Pr. o. 24/10 94; tillige i Malt Herred 8/11 99; ~ 27/2 el. 29/9 73 Else Baggesdtr. Suur, f. Kbh. 57, † 14/5 16; (Sstr. t. Ide B. S. ~ A. S. Brandt i Veien-L.); F. B. Lauritsen Suur, siden Rdmd. i Aalbg.; M. Margrethe Carstensdtr.; 12 S., 5 D.; see Etm.; Laurits H. F. i Ørre-H.; Morten H. F. i Thorstrup-H.; I. G. Krabbe i Aastrup-S.; Hans H. F. i Grimstrup-Aa.; Carsten H. F. i Astrup-R.-A.; Bagge H. F. i Ulkebøl; (Anders C. F. i Brøndum-H.; Bagge C. F. i Daugbjerg-M.-S.); [† 29/4 1708; opførte sig ei altfor vel; fik 28/7 73 efterladt sin Leiermaalsforseelse med Else Baggesdtr. og Bevill. paa at være fri for aabenbare Skrifte; hans Navn paa Altertavlen 1684; Hustrus Kisteplade].

KUM II, s. 22 (»Iohannes Martini Frisius«); OD-RFR, bd. 2, s. 195-196, 197; Nygaards sedler: Lejermål; DanKir bd. 19, s. 3136, 3157-58 (se nedenfor).

10. 19/6 1708. Christen Friis Antonsen Barchmann, f. v. Kold. 10/1 79; (Bdr. t. Herman F. A. B. i Gudbjerg); F. A. B., Regimentsskrvr. i Riberhuus Amt; M. Ingeborg Lauritsdtr. Friis; St. Ribe 96, Bacc. 97; C. 14/7 99, h.; ~ 2/5 09 F. D. Else Hansdtr. Friis, † •/12 42; 2 S., 2 D.; see L. H. Gram i Stege; [† 1/12 1746 paa Sønderriis i Guldager Sogn, som han eiede].

KUM II, s. 221, 225 (»Christianus Frisius Barchmannus«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 727, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 72.

11. 1743** [Hornslet 6/3 33] Laurits Hansen Gram; [14/1 1744 Emmerlev; see Stege].

12. 18/4 1744**, o. 6/5 [Hør. Ribe 37] Knud Jørgensen Lang af Deibjerg-H., f. 26/5 18; St. Ribe 35, Bacc. 38; C. 11/5 39, l.; ~ Hunderup 27/11 44 Anna Marie Nielsdtr. Bagger, p. Kærgd., f. Faabg. 19, † her 5/5 95; F. N. Henriksen til Sværupgd. i Fyen; 4 S., 1 D.; see 2 Etm.; [† 21/4 1781; W. 1/569 og 3/450; N. 332].

KUM II, s. 562, 588 (»Canutus Lang«, 18 år gl.); Nygaards sedler: Fødsel og død, vielse, børn, enken, enkens død.

13. 23/4 1777**, o. 4/6, F. S. Jørgen Knudsen Lang, d. 7/12 46; St. Ribe 65; C. •/12 73, n.; Pr. c. •/4 85; ~ Jerne 27/6 77 Johanne Johansdtr. Bøtcher af Jerne-S., f. 10/7 50, † 19/8 87; [† 25/6 1787].

Nygaards sedler: Døbt, vielse, død, enkens død (hun var ikke gift med etm.); Provst: Kbg. Vilstrup (1727-1801), s. 213, opsl. 141.

14. 14/9 1787 [Jerne-S. 28/3 76**, o. 17/4] F. Bdr. Niels Knudsen Lang, d. 15/10 49; St. Ribe 68; C. 3/12 73, n.; 1 ~ F. D. i Jerne: 27/6 77 Ingeborg Johansdtr. Bøtcher af Jerne-S., f. 27/3 52, b. Jerne 27/7 79; 1 S.; 2 ~ her 10/6 96 Anna Sofie Nissen, f. 20/5 74; (Sstr. t. Niels B. N. i Sneum-T. og t. Kirstine N. ~ H. D. Friis i Veile-H.); F. Frederik N., Organist i Ribe; M. Anne Cathrine Pedersdtr. Thun af Ø. Linnet; u. B.; [† 25/5 1821]

Nygaards sedler: Døbt, børn i Jerne, hustrus begr., 3. vielse, død, testamente; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Stiftsprovstiet nr. 38, 51.

15. 2/10 1821 [Øsse-N. 30/5 88] Hans Hjerrild af Øsse-N., f. 4/2 59; St. Ribe 70; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/7 75 – 11/7 80; C. 20/3 81, h.; p. Cap. Øsse-N. 23/7 85, o. 28/9; ~ Varde Jac. K. 26/9 88 Maren Guldager, f. 17/3 62, † 21/7 30; 5 S., 3 D.; [† 23/3 1827].

Borchs K. nr. 361; Nygaards sedler: Vielse.

16. 9/6 1827 [Rind-H. 11/12 12] Morten Thomsen Næblerød, f. Næblerød, Haldagerlille Sogn, 80; F. T. Mortensen, Fæstegdmd.; M. Anna Lauritsdtr.; St. Roesk. 01; C. 23/10 07, h.; p. Cap. Udby i Sjælld. 27/1 09, o. 1/3; Pr. 16/7 28 – 29/7 35; ~ 6/3 10 Christine Hedvig Bilsted, f. Kbh. 28/1 83, † (blind ) Kbh. 16/5 49; F. Cclrd. Jac. B., Grossr.; M. Karen Rothe; mindst 4 S., 3 D.; [† 7/8 1835; meget duelig og nidkjær; E. 2/481 og S. 2/571].

17. 30/10 1835 [Hjortlund-K. 28/5 19, o. 23/8] Johannes Villadsen Angel, f. Ribe 20/9 78; F. V. Johansen, Smed; M. Johanne Marie Thygesdtr.; St. Ribe 98; C. 25/4 09, h.; Lærer v. Trin. Fattigsk., Kbh., 11; Timelærer ved Metropolitansk. 12; Adj. Ribe 12/8 14; O.; [# 23/12 51; † . . ; E. 1/19 og S. 1/34].

18. 15/3 1852 [Brøns 26/7 36] Hans Nicolai Tranberg Friis, f. Endrup Mølle, Nykirke S., 28/11 00; F. Gabriel Michael F. af Nordby p. Fanø, Retsskriver i Gjørding, Malt og Skads Herreder, Eier af Endrup Mølle; M. Frederikke Tranberg; St. Ribe 19; C. 29/10 24, h.; Vicepastor Jernved 17/3 26, o. 16/9; ~ 29/9 27 Sophie Amalie de Teilmann, f. Endrupholm, Nykirke S., 4/8 03, † Ribe 18/2 77; (Sstr. t. Christine M. de T. ~ N. G. Fabricius i Høirup); F. Thøger de T. til Endrupholm, Godseier; M. Else Hansen; 4 S., 4 D.; [# 27/12 1873; boer i Ribe].

Elvius s. 587.

19. 21/2 1874. Hans Jørgen Jacob Sørensen; see V. Vedsted.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Note:

(1) Rørelse = slag; slagtilfælde; lammelse; apopleksi; (»blev rørt« = fik et slagtilfælde).

 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Vilslev Kirke, s. 3109-3164, Hunderup Kirke, s. 3165-3208.
Mikkelsen, Michael: Knud Lang, Sognepræst til Vilslev og Hunderup. Fra Ribe Amt, bd. 3, 1911-1917, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 266-296.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 500. Hunderup,

Gjørding Herred, Ribe Amt og Stift.

Anm. Tidligere Annex til Bramminge.
———————————

1. 25/9 og 22/10 1669. Hans Pedersen Bartscher; [30/3 1672 Jerne-S.; see der].

Derefter Annex til Vilslev.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Hunderup Kirke, s. 3165-3208.