Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1175. Thorstrup og Horne,

Øster-Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

L. S.*; L. P. B. 501; K. 4/40; R. M.; M. S. III; Lkm. 6/362; D. Kirker 1868/122; Kbg. 1734.
———————————

1. 1532. Christen Nielsen; [† 1542].

2. 1542. Niels Glambek; adelig; see Peder G. i Steenløse-V.; [fmtl. † c. 1558, da der var Strid om Indsættelsen af en ny (ikke navngiven) Præst; var halvanden Gang saa tyk og lang som den føreste Mand; Nr. 9 saae hans Beenrad].

KB bd. 2 (1556-60) s. 174.

3. 15 . . Lauge Ravn, f. Velling, Smidstrup S.; [† 22/8 1579].

SJHT 1:10 (1884-85), s. 2 (Indber. t. P. Resen 1687).

4. o. 12/8 1579. Christen Christensen; [† 6/5 1601].

Hegelund I s. 134, 364, II s. 82; KS 3:2 (1877-80), s. 213.

5. •/6 1601 [p. Cap. Kvong-L. 93, o. 25/4] Christen Mikkelsen Kvong af Kvong-L.; ~ Maren . . . , der overlevede ham; [† c. •/2 1633].

Hegelund I s. 240, II s. 155, 214; KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 548; SJHT 1:10 (1884-85), s. 2 (Indber. t. P. Resen 1687).

6. 12/5 (3tia post pascha) 1633 [Varde Nic. K. (30)] Mads Hansen Trane, f. Finderup i Fyn; St. Helsing. 23; ~ . . . . ; 3 D., gifte med Bønder; [† 11/8 1645; som P. i Varde blev han 8/7 30 anklaget for at han »ved Hr. Chresten Hansens Bryllup i Varde, havde skudt Ifver Nielsen i Veigne, saa at han døde deraf, (fmtl. C. H. Stenderup i Veien-L.)].

KUM I, s. 59 (»Matthias Iohannis Fionus«); KB bd. 18 (1630-1632), s. 158; SJHT 1:10 (1884-85), s. 2 (Indber. t. P. Resen 1687).

7. o. 16/10 1645. Lambert Poulsen Barfod af Øsse-N., f. c. 09; St. Roesk. 38; ~ Kold. 19 Trin. (24/10) 47 Inger Jensdtr., f. 24, † 4/1 60; mindst 1 S., 3 D.; 2 ~ Anna Gertsdtr., f. Od. 30, † 13/6 64; F. G. Gertsen, Slagter i Od.; M. Karen Nielsdtr.; mindst 2 S.; see 2 Etm.; Laurits L. B. i Lydom-L.; [† 14/6 1672; Lgst.; efter Pont. Atl. 5/736 † 60].

KUM I, s. 148 (»Lambertus Pauli Oesenius Cimber«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 521, 463; Barfod s. 11-12; DanKir bd. 19, s. 1436-37 (se nedenfor).

8. 3/9 1665**, o. 9/11, Gregers Iversen Krabbe af Skjern; St. Ribe 60; vist ~ F. D. Karen Lambertsdtr.; B.; 2 ~ Etm.; see Iver G. K. i Aastrup-S.; [† 27/3 1675].

KUM I, s. 281 (»Gregorius Ivari Schierne«); Barfod s. 12.

9. 6/4 1675, o. 7/5 [Hør. og Cant. Ribe 68] Christen Mortensen Friis, f. Ribe 15/1 50; (Bdr. t. Hans M. F. i Vilslev-H.); F. M. Lassen Hillerup, Bgmstr.; M. Ingeborg Christensdtr. Friis af V. Vedsted; St. Ribe 68; Pr. 83; ~ F. E., † 4/4 13; 1 S., 3 D.; see Morten C. F. i Hemmet-V.; [† 4/6 1695].

KUM II, s. 7 (»Christianus Martini Frisius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 6; OD-RFR, bd. 2, s. 195-196; Barfod s. 12.

10. 30/7 1695. Bagge Caspersen Carstensen, f. c. 68; (Bdr. t. Carsten C. C. i Sneum-T., t. Maturin C. C. i Jerne-S. og t. Hans Friis C. C. i Lunde-Ou. og havde 3 Søstre ~ i hhv. Lønborg-E., Ho-O. og Øsse-N.); F. Casper Christopher C., Bgmstr.; M. Kirsten Baggesdtr.; St. Ribe 88; Alumnus p. Borchs Coll. 29/5 91 – 11/2 92; ~ 96 (Bev. 14/11) Vibeke Nielsdtr. Hoe af Ho-O., dengang 15 Aar, dvs. f. ca. 80; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1699].

KUM II, s. 162 (»Bago Christophori Castanæus«); Borchs K. nr. 13; OD-RFR II, s. 198; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 8, 17; Nygaards sedler: Bev. til vielse (de var næstsøskendebarn); R. Rostrups artikkel s. 5-6.

11. 11/4 1699. Thor Lauritsen Møller, f. Varde c. 70; F. L. Thorsen, Bgmstr.; M. Cathrine Reinholdtsdtr.; St. Varde 88; ~ (trol.) F. E., men han døde før Vielsen; 3 ~ Etm.; [† 25/6 1700].

KUM II, s. 163 (»Torenus Laurentij Møller«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 9; PT 1982, s. 91 (Sletting).

12. 26/6 1700. Morten Hansen Friis af Vilslev-H., f. 26/12 77; St. Ribe 95; ~ 01 (Bev. 11/06) F. E.; 1 S., 1 D.; 4 ~ Etm.; [† af Kopper 20/3 1705].

KUM II, s. 212 (»Martinus Ioh. Frisius«); Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 11, 15; Nygaards sedler: Bev. til vielse (de var beslægtet i 3. led).

13. 5/5 1705. Clemens Lauritsen Weile af Hammer-L., d. 27/2 28; St. Hlh. 93; Pr. . . ; ~ F. E., † Grimstrup 21/1 55; 2 S., 3 D.; [† 27/2 1728].

KUM II, s. 197 (»Clemens Laurentii Vellejus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 15, 17, 19, 22; PT 1982, s. 91 (Sletting); Nygaards sedler: Enkens begr..

14. 16/4 1728. Christen Høst; [1/12 1730 K. Helsinge-D.; see der].

15. 10/2 1731 [r. Cap. Ribe Cathr. K. 19/6 11] Lars Christiansen Lund; Pr. 40; [29/10 1741 Vang i Valdres, Aggersh. St.; see Hersted-Ø. og V.].

16. 20/10 1741 [Rtr. Veile og Sp. Vinding 26/9 32, o. 23/1 33] Oluf Hansen Bagger af Kvong-L., f. 10/10 96; St. pr. 14; C. 21/2 23, h.; Hør. Varde . . .; 1 ~ Magdalene Rasmusdtr. Fog af Guldager, f. 09, † 26/5 48; 1 S., 2 D.; 2 ~ Thorstrup 7/11 49 Mette Marie Hansdtr. Poulsen, f. Ribe c. 14, † Ribe 2/9 80; F. H. P., Veier og Maaler i Ribe (Bdr. t. C. Poulsen i N. Vedby-A. og t. M. Poulsen i Harridslev-A.); M. Anne Cathrine Jacobsdtr. Bonum af Sneum-T.; u. B.; [† 4/12 1754; var kaldet til Vang, men byttede med Lund].

KUM II, s. 385 (»Olaus Iohannis Baggerus«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 26; Ribe stiftsprovsti nr. 28, 47; Ribe byfoged nr. 718, 824; Nygaards sedler: ægteskabsbev. (han og hans 2. hustru var beslægtede i 2. og 3. led), vielse.

17. 31/1 1755, o. 26/3 [Hør. Aarh. 48] Ludvig Theosophus Christiansen Pontoppidan; [1/10 1777 Hygum; see der].

18. 10/12 1777 [Brørup-L. 12/7 54] Peder Clemensen Ussing af Løsning-K., d. 2/12 17; St. Ribe 38; C. 27/4 45, h.; p. Cap. Brørup-L. 24/11 52, o. 15/12; Pr. 69; ~ 16/9 56 Maren Henriksdtr. Wederkinch af Nykjøb.-S., f. Søborg 33, † Levring Pg. 11/10 20; 8 S., 8 D.; see P. H. Bladt og J. M. M. Wassard i Øls-H.-D.; M. H. Lund i Sevel; A. G. Jahn i Vesterbølle-Ø.; [† 1/4 1784].

KUM II, s. 591 (»Petrus Vssing«, 21 år gl.); ON-Malt, s. 144; Nygaards sedler: Børn, enkens død; Richter I, s. 117.

19. 11/6 1784 [Grindsted-H. 17/4 67] Christopher Sølling*, f. Kold. 24/4 29; F. Peter S., Skomager; St. Kold. 49; Hør. Kold. 55; C. 15/12 s. A.; Kold. Hosp. 22/3 60**, o. 12/11; Pr. i Jerslev-Slaugs Herreder 74-84; Pr. her 84; ~ Kolding 25/11 62 Anna Cathrine Magdalene Juhl (Juul, Juel), d. Kold. 21/10 40, † Smidstrup 15/12 21; F. Erik Hansen J., Jagtbetjent i Kolding; M. Inger Hansdtr.; 2 S., 4 D.; see H. Høxbroe i Rødding-S.; H. C. Jørgensen og V. C. Schousboe i Skibet; Peter S. til Frederiksborg-H.-H.; P. D. Høst i Smidstrup-S.; [† 20/5 1809].

E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 803, 603; Nygaards sedler: Vielse, hustrus dåb, enkens død; VejAar 1909, s. 124.

20. 21/7 1809 [Frøslev-M. 8/8 00] Søren Spandet Hjort; [9/3 1827 Jerne-S.; see der].

21. 7/6 1827, o. 22/8 [Adj. Sorø 23/7 22] Jacob Brøgger Daugaard; Pr. 28/7 29; [6/5 1845 Ribe Dk.; see der].

22. 19/7 1845 [Hodde-T. 8/12 36] Christopher Leberecht Tobiesen; Pr. Ø. Horne, V. Horne og Skads HH. 19/8 45; [9/5 1858 Dannemarre-T.; see der].

23. 18/7 1858 [Hjelpep. Spjellerup-S.; ord. Tilladelse 16/10 50, o. 20/11; Hjelpep. Vordingbg.-K. 53; past. vic. ss. 54] Frederik Magnus Sommer af Tjæreby-A., f. Grindsted 22/4 21; St. Roesk. 38; C. 10/5 44, l.; ~ 2/7 55 Ovine Dorothea Schmidt, f. Vedbæk 12/4 24; F. Kgrd. Andr. Petrus S., Toldcontr. i Kbh.; M. Lucia Magd. Colding (Kolding); 2 S., 3 D.; 2 ~ M. R. G. Assens i Jerne-S.; [† 24/11 1868].

Elvius s. 142.

24. 6/2 1869. Didrik Peter Svendsen; see Faaborg-Aa.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1998-91. Torstrup Kirke, s. 1417-1442, Horne Kirke, s. 1443-1468.