Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 764. Løsning og Korning,

Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 427; P. 22; K.; Lkm. 5/116; Kbg. 1699.
Anm. Kirken blev 1582 overdraget til Aarh. Provstembede; Kaldet blev 22/4 1693 perpetueret til Aarh. Dk.
———————————

1. 15 . . Poul . . .

2. 15 . . Hans Madsen.

3. (1584. 94). Hans Bentzen; see Etm; hans Navn på Kirkeklokken 1594.

DanKir bd. 17, s. 1760 (se nedenfor).

4. c. 1602. Hans (Andersen?) Tausen (Riber); F. vist A. Madsen Pors, Kbmd. i Hors.; M. Lisbeth Hansdtr. Tausen af Roesk. Dk. (2 ~ H. Madsen i Horsens; vistnok 3 ~ Anders Madsen (Pors), Bgmstr. i Horsens); kom i Sorø Skole 89; St. i Kbh. (94); ~ 20/2 1603 F. D. . . . Hansdtr.

Hegelund I s. 397, II s. 230; KoM s. 347 (»Johannes Tausanus Ripensis«); SB s. 106; KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 755; Kinch i SJHT 1:5 (1874-75), s. 235-38 (Hans Tavsens Børn).

5. før 1637. Mag. Ferdinand Pedersen Payngk, f. Husum 07; F. P. Dideriksen P., Dr. med. og Hofchemicus hos Kong Chr. IV.; M. Cathrine Ahasveri Schreiber; St. Sorø 23; St. i Rostock 26; Mag. Kbh. 16/5 37; [† 1660; N. 454].

KUM I, s. 60 (»Ferdinandi Petri Payngius«); Helk I, s. 338; SB s. 147; PT 1:3 (1882), s. 272; EM 6, s. 239.

6. o. 20/10 1660. Ole Jensen Jerløs; f. c. 34; St. Kbh. 57; ~ Margrete Christensdtr. Graa, f. Vibg. 52; F. Chr. Mouritsen G.; M. Birgitte Andersdtr. Viborg; 2 ~ Etm.; [† 1674].

KUM I, s. 272 (»Olaus Iani Ierlosius«); P-Aarh. f. 18b, opsl. 21 (»Olaus Jani Jerlosius«, 26 år gl.); DanKir bd. 17, s. 1761-62 (se nedenfor).

7. 27/6 1674, o. 12/8, Rasmus Pedersen Tøxen, f. Aarh. 40; St. Aarh. 60; 1 ~ F. E., † 10/5 81; 5 B.; 2 ~ Lene Holgersdtr af Hylke, f. Hylke c. 10/3 40; (Sstr. t. Maren H. ~ J. P. Bredal i Klovborg-T.-G.); u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1693; Lgst.; Eptph.].

KUM I, s. 282 (»Erasmus Petri Arhusius«); P-Aarh. f. 52a, opsl. 55 (»Erasmus Petri Tøxonius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 9; DanKir bd. 17, s. 1761-62 (se nedenfor).

8. 23/5 1693, o. 11/8 [Rtr. Hors. 91] Hans Olufsen Nysted* (Neapolitanus), f. Trondhj. 14/8 64; F. O. Hansen N., handelsborger paa Liland i Ofoten, hvis Moder Mette A. Bredal var af Rudkjøbing-S.; M. Cathrine Christensdtr. Seested (Seest); St. Trondhj. 84; C. 84; Hør. Hors. 90; 1 ~ 28/3 94 F. E., b. 18/5 14; u. B.; 2 ~ 25/10 14 Maren Jensdtr. Juel af Ørum-D., E. e. M. A. Gjødesen i Hedensted, f. c. 54, b. 24/7 38; u. B.; [† 31/12 1740; Philolog og Historiker. „Senex venerabilis et celeberrimus studiisque philologicis mirifice deditus” (Thuras valvæ apertæ). Fortalte Bønderne mange moersomme Historier; ialmindelighed een, medens han sad paa Vognen, een, naar han gik ind i Kirken, og een, naar han gik ud. Havde adskillige besynderlige Meninger; saaledes gav han skarp Censur over den, som først havde begyndt med, at prædike udenad. Deriverede det danske Sprog af det græske (f. Ex. Krabat dvs. lad og doven) af Κραββατοσ, en Lodbænk. Havde ingen Børn, men desflere Penge. Der fandtes efter ham nogle gamle Skriin, hvori over 7000 Rdlr., muldende af Ælde. Spiste aldrig Rugbrød, men alene Havrekager. T. 215; W. 2/132; N. 436; gav 1723 en Oblatæske til K.].

KUM II, s. 131 (»Iohannes Olai Neapolitanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 19; Nygaards sedler: 1. hustrus død; NST 16 (1958), s. 294; PT 1990, s. 104; DanKir bd. 17, s. 1753 (se nedenfor).

9. 28/2 1714** [p. Cap.*, o. 15/12 13] Clemens Nielsen Ussing, f. c. 87; (Halvbdr. t. Jens L. N. U. i Greis-S., t. Bagge N. U. i L. Lyngby-Ø. og t. Jens N. U. i Høist); F. N. Jensen, Stiftsskriver og Eier af Ussinggd. og Merringgd., Korning S.; M. Maren Clementsdtr.; St. pr. 07, Bacc. 08; ~ Kbh. Frue K. 2/11 13 Magdalene Maria Pedersdtr. Poi, f. c. 90, † 22/5 63; 1 S., 4 D.; see Peder C. U. i Thorstrup-H.; [† 1748. Bestyrede Korning medens Formanden levede].

KUM II, s. 320, 328 (»Clemens Ussingius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1276, 679, 671, 1526; Kbg. Kbh. Vor Frue (1704-13) opsl. 92 (vielse).

10. 30/8 1748. Hans Frandsen Boje, f. c. 14; St. pr. 33; 1 ~ Bodil Hansdtr. Termans, Skifte 26/10 59; 2 ~ Ørum 25/5 60 Birgitte Kirstine Looft, E. e. . . . Vindelef, f. c. 11, b. Engom 16/11 92; 1 S., 1 D.; [† 22/12 1760].

KUM II, s. 544 (»Iohannes Boye Franc. fil.«, 19 år gl.).

11. 20/2 1761. Niels Simonsen Elkjær; [2/9 1763 Hatting; see der].

12. 23/9 1763. Erik Kjær Nielsen Thorup, f. S. Vissing c. 28; F. N. Jørgensen T. af Ring-F., Skoleholder; M. Gedske Krag; St. Hors. 50; C. 12/9 54, n.; ~ Vær 20/1 64 Anna Friborg; 2 S., 2 D.; 2 ~ 7/11 88 M. F. Woldum i Hvirring-T.; see H. Rosendal i Hatting-T.; [b. 23/2 1782].

(22/1 – 20/3 1782. J. A. Monrad; see Refsnæs.)

13. 1/5 1782, o. 14/8, Andreas Christopher Poulsen Bildsøe af Kbh. Holmens K., d. 13/9 51; St. Rand. 70; C. 22/6 79, h.; 1 ~ Ø. Nykirke 8/7 83 Kirstine Lorentsdtr. Stallknecht af Ø. Nykirke-G., † 19/2 91; 1 S., 4 D.; 2 ~ Fred. Mich. K. 23/3 92 Margrethe Kirstine Matfeldt, f. c. 56, † Bredsten 27/8 25; F. Herman Vilhelm M., Vicerdmd. og Kbmd. i Fredericia; M. Marie Elisabeth Geding; 1 S., 3 D.; 2 ~ Hatting 13/8 96 Niels Bircherod Duche, Kbmd. i Horsens; see Poul M. B. i Taulov; [† 10/5 1793].

E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1051, 1208; Nygaards sedler: 1. vielse, børn, enkens 2. ægtesk., enkens død.

14. 28/6 1793 [p. Cap. Aarh. Dk. 16/3 92, o. 23/5] Hans Peter Hingelberg, f. Fred. 8/11 68; F. Christ. H., Rgmtbøssemager; M. Ane Marg. Jensdtr.; St. Rand 86; C. 14/7 91, h.; ~ Aarh. Dk. 27/5 94 Henriette Anna Cornelia Rothe, f. 23/11 75, F. Etrd. Caspar Peter R. t. Urupgd.; M. Edle Cathrine Severine Soelberg; 2 S., 3 D.; 2 ~ 14 N. Kjersgaard, Kbmd. i Grenaa og † 5/11 22; [b. 26/6 1801].

15. 2/10 1801 [Skp. 3/5 99] Jacob Kjer; [Paa Grund af et for resterende Skatter foretaget Udlæg i Alt, hvad han eiede, frasagde han sig 27/6 1819 Embedet; boede i Hors. og Skjolde; 19/2 1823 Skorup-T.; see der].

16. 29/12 1819 [p. Cap. Ørslev-S. 22/6 10, o. 10/10] Frederik Vilhelm Grüner af Ørslev-S., f. Toksværd 17/3 85; St. Slag. 03; C. 16/4 07, h.; 1 ~ Ørslev 20 Anna Kirstine Hansen, f. 1/4 95, † 7/4 37; 5 S., 4 D.; 2 ~ 22/5 38 Ingeborg Skriver, f. 14/1 10; levede i Kbh. 68; 2 S., 1 D.; [† 9/4 1852].

17. 22/7 1852 [r. Cap. Besser-O. 13/3 45] Joachim Godske Adam Vilhelm Bang; [3/2 1866 Roesk. Frue K.-J.; see der].

18. 14/4 1866 [Adsbøl-G. 26/6 62; afsat 17/11 64 af d. t. R.] Henrik Georg Clausen Gad; [10/3 1876 Tranekjær-T.; see der].

19. 18/5 1876. Hans Hansen Andersen Meier; see Gadbjerg-L.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 17, Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Løsning Gamle Kirke, s. 1731-1766, Korning Kirke, s. 1775-1818.