Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 949. Sognepræster til Rudkjøbing og Skrøbelev,

Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/106; L. P. B. 185; St. M.; Lkm. 2/497, Kbg. Rudkjøb. 1686, Skrøbelev 1685.
———————————

1. 22/11 1526. Mads Andersen.

FR s. 121.

2. 15 . . Christen Andersen.

3. 1563 [Tryggelev-F. 55] Johannes el. Jens Kaad; r. Cap.* . . ; [† 1572].

4. 1572 [Tryggelev-F. 63] Jørgen Hansen Sleboe; maaskee St. 65; Pr. . . ; mindst 1 D.; see C. S. Harboe i Horslunde; [b. 3/7 1589; meget afholdt; Pg. br. 81].

FS nr. 312 (»Georgius Johannis«).

5. 1589 [Rtr. Assens 80] Christen Sørensen Harboe; [1597 Horslunde; see der].

6. 1597. Anders Rasmussen Bredal af Vinding ved Veile; Pr. 04; 1 ~ Anna Nielsdtr. Friis, † 6/7 23; 2 ~ 26 Abigael Christensdtr.; 2 ~ Etm.; see Peder A. B. i Kjettinge-B.; Mads A. B. i Bredsten; Oluf A. B., r. Cap. Veile-H.; Erik A. B. til Kbh. Frelsers K., siden Biskop i Trondhjem; Albert A. B. i Ø. Ulslev-G.; (H. O. Nysted i Løsning-K.; Z. J. Baudelin i Vrou-R.); [† 1630; Eptph. og Lgst.; W. 1/158; N. 87].

DanKir bd. 10, s. 1463-65, 1468 (se nedenfor).

7. 18/3 1630, o. Svendbg. Nic. K. 19/3, Laurits Jacobsen Hindsholm; Pr. 16/7 30; [14/2 1647 kgl. Confessionarius; see der].

8. 1647 [r. Cap. Snøde-S., o. 8/5 42] Torkil Christensen, f. Rudkjøb. 12; St. Od. 36; Pr. 11/6 61; ~ Karen Hansdtr., f. 21/7 30, † 6/11 86; mindst 1 D.; see Etm.; [† 1686].

KUM I, s. 132 (»Thorchillus Christierni f. Rutcopiensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Torchillus Christierni Rudcopianus«, 30 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 734.

9. 2/9 1674**. Niels Gjødesen* el. Gødesen (Ægidiesen) af Krogsbølle (dengang Agernæs-H.), f. c. 49; St. Od. 70; ~ F. D. Margrethe Torkilsdtr., † før 25; mindst 1 S.; see G. Nielsen i Lindelse; [b. 30/11 1725; gav Penge til et Orgel; hans Navn paa Kirkeklokken 1693].

KUM II, s. 23 (»Nicolaus Ægidius«); DanKir bd. 10, s. 1438, 1460 (se nedenfor).

10. 28/12 1725, o. 22/2 26. Hans Sørensen Fabricius, f. Faaborg 28/3 96; (Halvbdr. t. Christen S. F. i Rise-M. og Farbdr. t. Elias N. J. F. i Kjøng i S.); F. S. Jørgensen Smed; M. Anna Lauritsdtr.; St. Od. 16; C. 4/7 18, l.; Huslærer p. Strømsø (Drammen), Norge 19-21, i Kbh. 21-25; Pr. 52; 1 ~ 8/6 27 Marie Jensdtr. Achthon af Frørup, f. c. 15/3 07, † 9/5 38; 3 S., 3 D.; 2 ~ Kbh. Frue K. 21/10 39 Else Cathrine Jacobsdtr. Ursin, f. Kbh. 16; † hos sin Søn Otto i Kbh. 12/2 85; (Sstr. t. Laurits C. J. U. i Lindelse, t. Anna Helene J. U. ~ J. A. Kløcker i Aarby og Halvsstr. t. Margrethe E. J. U. ~ M. J. Hvistendahl, N. Cap. t. Kbh. Frue K. ); F. J. Lauritsen U. af Jerslev-B., Byskriver; M. Margrethe Cathrine Christophersdtr. Tønder; 5 S., 1 D.; see P. S. Kjerulf i Svindinge; Laurits S. H. F. i Raklev; Christen H. F. i Leirskov-J.; Otto F. til Kbh. Frelsers K.; N. J. Møller i Krummerup-F.; (H. Hammer i Besser-O.); [† 28/11 1755].

KUM II, s. 399 (»Iohannes Severini Fabricius«, 21 år gl.); Kbg. Rudkøbing (1686-1794), opsl. 316 (1. hustrus begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 1; i Kbh. amt, København nr. 222; Københavns byting nr. 2156, Københavns stadsret nr. 259; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 1, 46-102.

11. 6/2 1756 [Venø 2/1 50, o. 15/4] Adam Frederik Pedersen Grib, f. Kbh. 22/4 20; F. P. G., Søcpt.; M. Anna Sophie Bjørn; gik i Altona Sk.; St. pr. 36, Bacc. 37; C. 15/4 41, h.; Cons.-Rd. 21/7 58; ~ 27/9 58 Hedvig Cathrine von Zypthen (Zytphen), f. c. 35, † Volstrup 4/1 87; F. Cpt. Ernst Fried. v. Z. til Volstrup; M. Øllegaard Marie Jensdtr. Jermiin af Hjerm-G.-V.; 2 D.; 2 ~ Volstrup 13/6 66 Løitn. Ludvig Wilhelm Høeg; [b. 25/9 1761; byggede Pg. 60; Eptph. i Hjerm K.].

KUM II, s. 570, 580 (»Adamus Fridericus Grib«, 16 år gl.); Nygaards sedler: Hustrus alder, hustrus 2. ægtesk., enkens død; DanKir bd. 18, s. 2034, 2037, 2045, 2081-82, 2085 (Hjerm kirke), s. 1217, 1223, 1229 (Venø kirke).

12. 5/3 1762 [Svendborg Frue K. 30/3 30] Gregers Hansen Hjort af Steenstrup-L., f. 03 el. 02; St. Nybg. 22; C. 27/6 26, l.; ~ Bodil Cathrine Nielsdtr. Nykirch af V. Hæsinge-L., † 75, b. Svendbg. Graabr. K.; 3 S., 3 D.; [b. 4/9 1769; beklagede i sin Afskedsprædiken i Svendbg., at, naar to el. tre Mænd ikke havde været, maatte han have gaaet med Pose og Stav; næste Morgen befandtes en Pose og en Stav ophængte udenfor hans Port].

KUM II, s. 444 (»Gregorius Hiort«, 21 år gl.); DanKir bd. 10, s. 577 (Svendbg.: Gråbr. Klosterk.).

13. 20/10 1769 [Kistrand og Kjelvig, Finmarken, Trondhj. St., 24/7 61] Jens Eriksen Grøn, f. Trondhj. 8/6 26; F. E. Jensen G., Bgr.; M. Anna Middelfart; St. Trondhj. 48; C. 4/7 50, h.; r. Cap. Vardø og Makur, Trondhj. St., 55; ~ 56 (m. sit Sødskendebarn) Aleth Kristina Mørch, f. c. 23, † 30/9 93; F. Niels Jensen M., Nordlandshandler, siden Kbmd. i Trondhj.; M. Malene Eriksdtr. Grøn; 4 D.; (datteren Margrethe Marie G. blev ~ Andreas Frederik Schroeter, P. i Hedrum i Aggershuus stift); [b. 11/6 1796].

NST 19 (1964), s. 41-42; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 17.

14. 9/9 1796 [r. Cap. Kallundbg. 22/7 85] Niels Rudolph Suhr af Kjøbelev-V., f. 14/4 47; St. Nakskov 65; C. 30/11 68, l.; Hør. Nakskov . . ; r. Cap. Nakskov-B. 15/5 77, o. 18/7; Pr. . . ; ~ Lovise Friborg, f. 28/3 63, † 6/6 24; F. Chr. Pedersen, Rgmtchir. i Ringsted; M. Rita Holgersdtr. Rørdam af Vigersted-K.; 1 S., 2 D.; see N. C. Bendz i Søllinge-H.; Peter B. C. S. i Hørby; [† 15/7 1811; W. 3/760; N. 589].

15. 22/4 1812 [r. Cap. Middelfart-K. 31/5 99, o. 23/8] Hans Peter Egede Lund af Stege, f. Stubbekjøb. 31/8 69; St. Vdbg. 88; C. 12/1 92, l.; (Sjelle-S.-L. 09); Apr. 10/4 16; ~ 22/10 00 Marie Frederikke Meyer, f. Stege 5/12 83, † 7/6 32; F. Bertel M., Kbmd.; M. Marg. Charlotte Jørgensen; 1 S., 5 D.; [# 1/3 1833; † Rudkjøb. 18/9 46; gav Døbefont til K. 1837; N. 355; E. 2/167 og S. 2/253].

DanKir bd. 10, s. 1427 (se nedenfor).

16. 17/5 1833 [Sydstrømø 26/5 24] Christen Pram Gad; Pr. 29/11 33; [29/1 1839 Andenpræst til Roesk. Dk.; see Stouby-H.].

17. 23/4 1839 [r. Cap. Aarh. Dk. 2/3 31] Laurits Peter Winding Grüner; [6/6 1846 Andenpræst til Roesk. Dk.; see der].

18. 7/8 1846 [Svendbg. Nic. K.-T. 8/1 34] Carl Ludvig Steen, f. Frederikshald 20/8 99; F. Laurits S., Kbmd.; M. Karen Fearnley; St. Aarh. 17; C. 15/1 22, l.; Cat. Nybg. 6/6 29, o. 8/7; ~ 26/9 34 Caroline Kirstine Fryd, f. 12/2 13, † Rudkjøb. 19/11 78; F. Hans Peter F., Districtslæge i Nybg.; M. Jacobine Schou; 1 S.; [# 1/3 1877; b. 11/8 s. A.].

19. 14/5 1877 [Sandby 10/3 73] Christen Lundsgaard Nielsen; see Tikjøb-H.-H. r. Cap.

———————————

 

 

No 950. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) til Rudkjøbing og Skrøbelev.

[Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

Lkm. 2/482.
———————————

0. (1532). Bent Pedersen, „predicanter vti Rudkiøping“.

FR s. 433.

1. 15 . . Johannes Kaad; [1555 Tryggelev-F.; see Sp.*].

2. 1555. Jacob Sørensen; [1556 St. Jørgens-S.; see der].

3. c. 1578. Hans Nielsen.

3b. o. 23/9 1621. Mads Olufsen, f. 89; St. Od. 09; [fmtl. † el. forflyttet 1623].

FS nr. 556 (»Matthias Olai«); F-P s. 252; KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Matthias Olai«, 34 år gl.).

3c. o. 10/10 1623. Hans Poulsen, f. Langeland 95; St. Od. 20; [fmtl. † el. forflyttet 1625].

KUM I, s. 44 (»Iohannes Pauli Langlandinus«); KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Johannes Pavli«, 28 år gl.).

3d. o. 12/8 1625. Anders Boesen; [1628 Simmerbølle; see der].

4 (5). o. 15/6 1628. Oluf Andersen Bredal; [1629 r. Cap. Veile-H.; see der].

5 (4). o. 20/9 1629. Jacob Nielsen Bogense; [1631 N. Ørslev; see der].

6. o. 14/8 31 [Hør. Nykjøb. (29)] Niels Christensen Othsing; [•/9 1633 r. Cap. Nykjøbing-S.; see N. Vedby].

6b. o. 13/10 1633. Peter Hansen Glamdorf; [c. 1637 r. Cap. Od. St. Hans K.; see Broager].

7. o. 27/9 1638. Hans Lauritsen Bogense, tillige Rtr.; [1638 Gloslunde-G.; see der].

8. o. 4/11 1638. Christopher Hansen Bech, tillige Rtr.; [•/6 1639 Vaalse; see der].

9. 1639 [p. Cap. Fraugde, o. 20/12 37] Christen Jacobsen, f. Od. 09; St. Od. 31; Hør. Od.; [fmtl. † el. forflyttet 1649].

KUM I, s. 105 (»Christianus Iacobi Otthonianus.«); KS 3:5 (1884-86), s. 129 (»Christiernus Jacobi Othonianus«, 28 år gl.).

10. o. 15/7 1649. Jens Nielsen Kaiberg, tillige Rtr., f. 05; St. Od. 29; ~ Cathrine . . . ; 2 ~ H. Th. Barsmark i Tved i F.; [† c. 1662].

KUM I, s. 95 (»Iohannes Nicolai Caimontanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Janus Nicolai Caimontanus«, 44 år gl.), s. 145.

11. o. 8/10 1662. Laurits Frandsen af Ærøskjøb. r. Cap., f. c. 31; St. Od. 57; [† c. 1679].

KUM I, s. 268 (»Laurentius Francisci Arroënsis«); Achelis I, nr. 2666; KS 5:3 (1905-07), s. 738.

12. 19/2 1679. Søren Sørensen Ancher, tillige Rtr. 85, # 1/3 10, f. Horsens c. •/7 48; vist St. Aarh. 72; ~ Ellen . . . , f. Od. c. 40, b. 31/1 19; [# 30/6 1710, overlod Kaldet til Etm. formedelst Alderdom; b. 8/9 1712].

KUM II, s. 33 (»Severinus Severini«); Danske Kancelli: Rektorembedet 1685, den ny rektors kaldsbrev (1/3 1710), efterfølgerens kaldsbrev (30/6 1710), sammes ansøgning; Kbg. Rudkøbing (1686-1794) opsl. 297 (begr.).

13. 30/6 1710. Børge Dinesen Pontoppidan; [31/10 1722** Herlufsholm; see Torkildstrup-B.].

14. 22/1 1723. Henrik Sørensen Hjort, f. Vinding 12/11 84; vist St. Vdbg. 05; C. 20/10 17, n.; [fmtl. † el. forflyttet c. 1727]

KUM II, s. 307 (»Henricus Severini Hiorth«, 20 år gl.).

15. 28/2 1727. Anders Pedersen Wulff, d. Mariager 6/12 (9/12) 98; F. Peder Feldbereder; St. Vibg. 18; C. 5/12 24, n.; 1 ~ 8/10 27 Anna Lyche, b. her 16/9 57; u. B.; 2 ~ Rudkjøb. 5/5 58 Anna Marie Henriksdtr. Hoppensach, d. Kjerteminde 8/8 01, † Rudkjøb. 29/4 85, E. e. Hans Madsen; F. H. Pedersen H. i Kjerteminde; M. Dorthe Hansdtr. Bager; u. B.; [† 23/1 1762].

KUM II, s. 418 (»Andreas Petri Wolfius«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 891; Kbg. Mariager (1683-1759) opsl. 62 (dåb); Kbg. Rudkøbing (1686-1794), opsl. 327 (1. hustrus begr.), opsl. 35 (2. vielse), opsl. 335 (enkens død); Kbg. Kerteminde (1677-1718) opsl. 89 (2. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 374 (2. hustrus familie), Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 3, 22.

16. 14/5 1762 [p. Cap.* 3/5 60, o. 10/7] Hans Hansen Rifberg, f. Rudkjøb. 24; F. H. R., Sømand; M. Anna Marg. Thousenia; St. Od. 46; C. 5/8 49, n.; ~ Leopoldine Juel, f. c. 40, b. 13/2 08; 2 S., 2 D.; [b. 5/5 1774?].

17. 5/7 1775,o. 6/10 [Hør. Od. 59] Erik Helm; [1/3 1776 Taars; see der].

18. 26/6 1776, o. 20/9, Johan Daniel Wandeler Jochumsen Debbert; [10/3 1786 Føvling-H.; see der].

19. 9/6 1786, o. 6/9, Tarald Ross Olsen Høyer; [10/10 1788 Tved i F.; see der].

20. 19/12 1788 [p. Cap. Veggerløse (84)] Bondo Simonsen (Christophersen) Ferslew, f. Od. 35; F. C. Poulsen, Muurmstr.; M. Cathrine Simonsdtr.; St. Od. 56; C. 11/12 58, n.; p. Cap. Skydebjerg-O. 15/9 73, o. 14/1 74; O.; [† 1/9 1797].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 35, Odense byfoged nr. 4198.

21. 12/11 1797, o. 24/11, Ole Frederik Sand; [25/5 1804 Maibølle; see Førslev].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

 

 

No 951. Ordinerede Catecheter i Rudkjøbing.

[Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

———————————

1. 5/3 1813, o. 30/6, Johan Christopher Ambrosius Krebs; [29/12 1819 Svendbg. Nic. K.-T.; see Idestrup].

2. 19/5 1820, o. 26/8 [Adj. Rand. 5/10 16] Laurits Esbern el. Esbernsen Dahl; [6/6 1821 Sp. til Meirup og Cat. i Holstebro; see Brenderup-O.].

3. 6/6 1821 [Sp. Meirup og Cat. i Holstebro 28/5 19] Christian Bagge Jensen; [19/12 1827 Cat. Hors.; see Fred. Trin. K.-V.].

4. 9/4 1828, o. 24/4, Christian Graae; [27/1 1830 Tryggelev-F.; see Tranekjær-T.].

5. 16/4 1830, o. 28/7, Hans Jacob Drejer; [14/3 1832 Tryggelev-F.; see Humble].

6. 3/8 1832 [p. Cap. Græse-S. 14/9 27] Ludvig Christian Johannes Thygesen; [10/3 1844 Sjelle-S.-L.; see Søften-F.].

7. 28/6 1841, o. 18/9, Hans Adolph Sølling; [26/6 1848 Ryde-H.; see Haslund-Ø.].

8. 2/5 1848, o. 13/10, Henrik Julius Leth; [19/1 1854 Nimtofte-T.; see N. Jernløse-K.].

9. 8/4 1854, o. 5/5 [Skllrr. i Kbh. . .] Sophus Vilhelm Ørsted; [24/9 1858 N. Løgum; see Sønderby].

10. 5/5 1859, o. 10/6 [Lærer v. Helsingørs Realsk. 52] Anders Sandøe Ørsted Petersen, f. p. Fæmø 1/8 21; F. Cclrd. Jens Ditlev P., Bkdmr.; M. Ane Cathr. Sophie Petersen(?); St. Nykjøb. 42; C. 2/11 47, h.2; ~ 53 Eliane Petrine Petersen, f. 2/9 27; F. Jens P., Saltmstr.; M. Sara Sophie Petersen(?); (67) 2 S., 1 D.; [20/3 1869 Brøndum-S.-T.].

11. 25/8 1869, o. 3/9, Theodor Demetrius Ferdinand Mathiesen; [29/5 1873 Skarrild-A.; see K. Søby-T.].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2016. Rudkøbing Kirke, s. 1349-1492, Skrøbelev Kirke (endnu ikke udgivet).
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.