Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1004. Simmerbølle,

Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/108; L. S.*; L. P. B. 180; Lkm. 2/491; St. M.; Kbg. 1718.
———————————

1. (1546. 47). Jørgen Knudsen; maaskee St. 22.

FS nr. 302 (»Georgius Canuti«).

2. 15 . . Niels Jensen; [var 1585 Præst i Roesk.; formodentligt ved Frue K.; see der].

3. (1584). Niels Henriksen Sagen; maaskee St. 68.

FS nr. 597 (»Nicolaus Henrici Nyropensis«).

4. c. 1588. Christopher Knudsen, i 40 Aar; maaskee St. 76; [† c. 1631].

FS nr. 242 (»Christophorus Canuti«).

5. 11/2 1632 [r. Cap. Rudkjøbing-.S., o. 12/8 25] Anders Boesen, f. Langeland 96; St. Od. 22; vist ~ c. 36 en Sstrdtr. af hr. Jacob i Snøde-S.; [„remotus ab officio“(1) 3/10 1638; † Aalbg. •/3 1644; ved sin Død eiede han en Ligprædiken over Mag. Poul Andersen (fmtl. t. Od. Frue K.); see F. H. 7/133].

KUM I, s. 55 (»Andreas Boëtius Langlandinus«); KS 3:5 (1884-86), s. 121 (»Andreas Boëtii«, 29 år gl.); BHMD s. 18, 84, 131 (»Hr. Jacob i Snøde og hr. Anders i Simmerbølle blev forligt. Denne lovede, at han om kort tid ville indgå ægteskab med hr. Jacobs søsterdatter.«) og 160; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 232.

6. k. 1/11 1638 [p. Cap. Tranekjær-T., o. 6/5 35] Anders Frantsen, i 1 Aar; f. 07, St. Od. 30; [fmtl. † c. •/4 1639, eftersom der •/5 s. A. var Uenighed mellem Bønderne om Præstevalget].

KUM I, s. 100 (»Andreas Franciscus«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Andreas Francisci«, 28 år gl.); BHMD s. 161, 168.

7. •/5 1639 [p. Cap. Tranekjær-T., o. 18/8 33] Christen Nielsen Skalkendrup, i 10 Aar, vistnok af Aunslev-B., f. c. 99; St. Od. 20; Rtr. Faabg. 19/9 22; Rtr. Rudkjøb. 23/9 26, tillige uordineret p. Cap. ss. 30/5 27; [† el. forflyttet c. 1649].

KUM I, s. 41 (»Christiernus Nicolai Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Christiernus Nicolai Schalcodorphius«, 24 år gl.), s. 126 (»C. N. Schalcodorphius«, 33 år gl.); BHMD s. 2, 186.

8. o. 6/6 1649. Hans Frandsen; St. Kbh. 44; ~ . . . . . ; 2 D.; [† 1690; fattig; gav dog 65 Kalk og Disk; Pg. br. 25/5 78].

KUM I, s. 183 (»Iohannes Francisci Svenburg.«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Johannes Francisci Svenburgensis«).

9. 13/1 1691. Mads Jensen; St. Od. 79; ~ Inger Hansdtr.; 2 ~ P. Bang; [† 1701].

KUM II, s. 92 (»Mathias Iani«).

10. 30/7 1701 [Diak. Kliplev, i. 27/7 90] Hartvig Jensen Haugen (Haugs); St. Od. 81; ~ Rudkjøb. 1/7 90 Dorothea Cathrine Wardinghausen, f. 73, boede 26 i Rudkjøb.; (Faster t. Hans Christopher W. i Søften F.); F. Hans Christopher Johansen W., Officer på Langeland, siden Tolder i Rudkjøb.; M. Maria Dorothea Thomasdtr. Nissen; 13 B., hvoraf 3 S., 4 D. (i Kliplev); see Etm.; C. J. Kruse i Spandet; Sønnen Johan Hartvig H. blev P. i Hütten v. Slesvig; [b. 24/1 1718].

KUM II, s. 108 (»Hardevicus Iani«); Kbg. Kliplev opsl. 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 61; (Helk II, s. 135, sønnen Johan Hartvig; Achelis I, nr. 4564, sønnen Friderich); E. Brejls skifteuddr.: Ning herred, Vilhelmsborg gods nr. 253; Kbg. Rudkøbing (1686-1794), opsl. 6 (vielse, her kaldet Haag); Kbg. Simmerbølle (1718-1806) opsl. 66 (begr.); Ukendt forfatter: »Fra Wardinghausen til Rasmus Mortensen«, der fmtl. bygger på bogen »Stamtavle over familierne Wardinghausen og Lollesgaard«, af Harald Kier (1913); Wads sedler: Hustrus slægt.

11. 25/3 1718. Peder Pedersen (Lund), f. Kors. •/7 90; (Bdr. t. Niels P. L. i Tyrsted-U. og t. Else P. L. ~ J. S. Hee t. Od. Hosp.); F. P. Pedersen, Bfgd. i Korsør; M. Maren Nielsdtr.; St. Kors. 09; Hør. Kors. . .; C. 17/2 16, h.; ~ F. D. Marie Charlotte Sofie Haugen; 2 S.; 2 ~ Tryggelev 28/1 28 Susanne Fischer Axelsdtr. Weile af Tryggelev-F.; mindst 1 D.; 2 ~ Etm.; see J. Reinhold, r. Cap. i Ærøskjøb.; [b. 29/5 1729].

KUM II, s. 342 (»Petrus Petræus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 5; Odense amt, Odense hrd. nr. 38; Ning herred, Vilhelmsborg gods nr. 253.

12. 11/6 1729. Frederik Jensen Marstrand af Snøde-S., d. 6/4 94; St. Od. 17; C. 16/3 22, h.; ~ F. E.; 3 S., 2 D.; see Etm.; Jacob C. F. F. M. i Ryslinge; J. B. Thormøhlen i Bregninge; [† 29/8 1766; han gav (6/10 44) 100 Rdlr. til Fattige i Snøde-S.].

KUM II, s. 408 (»Fridericus Iani Marstrand«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 5.

13. 20/4 1759**, o. 17/8, F. S. Jens Frederiksen Marstrand, f. 32; St. Od. 50; C. 29/8 58, n.; 1 ~ 15/8 69 Karen Soelgaard af Ønslev-E., d. Maribo 15/7 33, † 27/12 70 (71?), 1 D.; 2 ~ 20/5 72 Dorothea Christine Rhode, f. 41, † 24/4 73; 1 D., E. e. C. C. Wiinholt i Horslunde-N.; 3 ~ Dorothea Møller, † Od. . .; F. Søren M., Kbmd. i Od.; u. B.; see H. F. W. Brown i Brenderup-O.; [† 27/5 1803].

14. 8/7 1803 [p. Cap. Idestrup 28/3 00, o. 2/5] Peter Wilhjelm; [23/5 1805 Longelse-F.; see Snøde-S.].

15. 22/11 1805 [Sunds 19/6 01] Magnus Ernst Bojesen; [30/8 1810 Lindelse; see der].

16. 17/5 1810, o. 6/7, Ulrik Adolph Plesner; [13/8 1813 Longelse-F.; see Humble].

17. 29/10 1813 [p. Cap. Magleby p. L. 2/11 04, o. 19/12] Vilhelm Østrup; [17/1 1821 Longelse-F.; see der].

18. 27/4 1821 [r. Cap. Humble 8/3 05, o. 17/4] Christian Jørgensen Wind*, f. Løgtved, N. Løgum, 7/11 64; F. Jørgen Christensen, Bde.; M. Marg. Rasmusdtr.; St. Haderslev 86; C. 16/10 00, h.; Cons.-Rd. 8/3 55; ~ Kbh. 2/9 93 Sophie Schytz (Schytte) af Vigerslev-V. r. Cap., † Humble 25/11 09; 5 S., 3 D.; [† 1/4 1856; grundærlig, nøisom og tarvelig; meget sprogkyndig; fik ved sit Jubilæum en Polyglotte, som glædede ham meget].

Achelis II, nr. 7294; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands sønder hrd. nr. 31.

19. 15/7 1856 [Hasle-R. 3/11 45] Christen Madsen Ørsted, f. Rudkjøb. 1/2 14; F. Branddrctr. Jacob Albert Ø., Kbmd.; M. Pernille Cathrine Bang; i Huset hos Farbrdren. A. S. Ørsted fra sit 11. Aar; St. Kbhs. Bgdsk. 34; C. 30/4 40, h.; Skp. 13/5 41, o. 21/5; Hjelpep. Kbh. Vartov K. 19/1 44; c. P. i Hasle-R. 3/11 45; ~ Rudkjøb. 28/9 46 Lovise Henriette Gebhard, f. Kbh. 30/11 17, † 18/3 97; F. Krgs.-Ass. Fred. Christ. G., Districtslæge i Rudkjøb.; M. Claudine Dorothea Mule; 7 S.; [# 10/9 1884; † Kbh. 16/5 1899, b. Simmerbølle 24/5; E. S. 3/744].

AaDB, s. 68.
———————————

Noter:

(1) »remotus ab officio« = fjernet fra Embedet.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 2, 11, 18, 39, 67, 84, 131, 160, 161, 168, 186 (fejlagtigt kaldet "(Holgersen)".