Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1004. Simmerbølle,

Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/108; L. S.*; L. P. B. 180; Lkm. 2/491; St. M.; Kbg. 1718.
———————————

1. (1546. 47). Jørgen Knudsen; maaskee St. 22.

FS nr. 302 (»Georgius Canuti«).

2. 15 . . Niels Jensen; [var 1585 Præst i Roesk.; formodentligt ved Frue K.; see der].

3. (1584). Niels Henriksen Sagen; maaskee St. 68.

FS nr. 597 (»Nicolaus Henrici Nyropensis«).

4. c. 1588. Christopher Knudsen, i 40 Aar; maaskee St. 76; [† c. 1631].

FS nr. 242 (»Christophorus Canuti«).

5. 11/2 1632 [r. Cap. Rudkjøbing-.S., o. 12/8 25] Anders Boesen, f. Langeland 96; St. Od. 22; vist ~ c. 36 en Sstrdtr. af hr. Jacob i Snøde-S.; [„remotus ab officio“(1) 3/10 1638; † Aalbg. •/3 1644; ved sin Død eiede han en Ligprædiken over Mag. Poul Andersen (fmtl. t. Od. Frue K.); see F. H. 7/133].

KUM I, s. 55 (»Andreas Boëtius Langlandinus«); KS 3:5 (1884-86), s. 121 (»Andreas Boëtii«, 29 år gl.); BHMD s. 18, 84, 131 (»Hr. Jacob i Snøde og hr. Anders i Simmerbølle blev forligt. Denne lovede, at han om kort tid ville indgå ægteskab med hr. Jacobs søsterdatter.«) og 160; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 232.

6. k. 1/11 1638 [p. Cap. Tranekjær-T., o. 6/5 35] Anders Frantsen, i 1 Aar; f. 07, St. Od. 30; [fmtl. † c. •/4 1639, eftersom der •/5 s. A. var Uenighed mellem Bønderne om Præstevalget].

KUM I, s. 100 (»Andreas Franciscus«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Andreas Francisci«, 28 år gl.); BHMD s. 161, 168.

7. •/5 1639 [p. Cap. Tranekjær-T., o. 18/8 33] Christen Nielsen Skalkendrup, i 10 Aar, vistnok af Aunslev-B., f. c. 99; St. Od. 20; Rtr. Faabg. 19/9 22; Rtr. Rudkjøb. 23/9 26, tillige uordineret p. Cap. ss. 30/5 27; [† el. forflyttet c. 1649].

KUM I, s. 41 (»Christiernus Nicolai Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Christiernus Nicolai Schalcodorphius«, 24 år gl.), s. 126 (»C. N. Schalcodorphius«, 33 år gl.); BHMD s. 2, 186.

8. o. 6/6 1649. Hans Frandsen; St. Kbh. 44; ~ . . . . . ; 2 D.; [† 1690; fattig; gav dog 65 Kalk og Disk; Pg. br. 25/5 78].

KUM I, s. 183 (»Iohannes Francisci Svenburg.«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Johannes Francisci Svenburgensis«).

9. 13/1 1691. Mads Jensen; St. Od. 79; ~ Inger Hansdtr.; 1 D.; 2 ~ Peder Nielsen Bang i Rudkjøbing; [† 1701].

KUM II, s. 92 (»Mathias Iani«); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 297.

10. 30/7 1701 [Diak. Kliplev, i. 27/7 90] Hartvig Jensen Haugen (Haugs); St. Od. 81; ~ Rudkjøb. 1/7 90 Dorothea Cathrine Wardinghausen, f. 73, boede 26 i Rudkjøb.; (Faster t. Hans Christopher W. i Søften F.); F. Hans Christopher Johansen W., Officer på Langeland, siden Tolder i Rudkjøb.; M. Maria Dorothea Thomasdtr. Nissen; 13 B., hvoraf 3 S., 5 D. (i Kliplev); see Etm.; C. J. Kruse i Spandet; Sønnen Johan Hartvig H. blev P. i Hütten v. Slesvig; [b. 24/1 1718].

KUM II, s. 108 (»Hardevicus Iani«); Kbg. Kliplev opsl. 49 (indsættelse), børn: 50 (Jan Christopher 91), 52 (Marie Charlotte Sofie 93), 53 (Friderich 94), 55 (Armgard Margrete 96), 56 (Maria Dorothe 97), 57 (Armgard Margrete 98), 58 (Armgard Margrete 99), 61 (Johann Christopher 01); (Helk II, s. 135, sønnen Johan Hartvig; Achelis I, nr. 4564, sønnen Friderich); Danske Kancelli: Kaldsbrev, (patronens) ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Ning herred, Vilhelmsborg gods nr. 253; Kbg. Rudkøbing (1686-1794), opsl. 6 (vielse, her kaldet Haag); Kbg. Simmerbølle (1718-1806) opsl. 66 (begr.); Ukendt forfatter: »Fra Wardinghausen til Rasmus Mortensen«, der fmtl. bygger på bogen »Stamtavle over familierne Wardinghausen og Lollesgaard«, af Harald Kier (1913); Wads sedler: Hustrus slægt.

11. 25/3 1718. Peder Pedersen (Lund), f. Kors. •/7 90; (Bdr. t. Niels P. L. i Tyrsted-U. og t. Else P. L. ~ J. S. Hee t. Od. Hosp.); F. P. Pedersen, Bfgd. i Korsør; M. Maren Nielsdtr.; St. Kors. 09; Hør. Kors. . .; C. 17/2 16, h.; ~ F. D. Marie Charlotte Sofie Haugen, d. Kliplev 25/4 93; 2 S.; 2 ~ Tryggelev 28/1 28 Susanne Fischer Axelsdtr. Weile af Tryggelev-F.; mindst 1 D.; 2 ~ Etm.; see J. Reinhold, r. Cap. i Ærøskjøb.; [b. 29/5 1729].

KUM II, s. 342 (»Petrus Petræus«, 19 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 5; Odense amt, Odense hrd. nr. 38; Ning herred, Vilhelmsborg gods nr. 253; Kbg. Kliplev opsl. 52 (hustrus dåb).

12. 11/6 1729. Frederik Jensen Marstrand af Snøde-S., d. 6/4 94; St. Od. 17; C. 16/3 22, h.; ~ F. E.; 3 S., 2 D.; see Etm.; Jacob C. F. F. M. i Ryslinge; J. B. Thormøhlen i Bregninge; [† 29/8 1766; han gav (6/10 44) 100 Rdlr. til Fattige i Snøde-S.].

KUM II, s. 408 (»Fridericus Iani Marstrand«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 5.

13. 20/4 1759**, o. 17/8, F. S. Jens Frederiksen Marstrand, f. 32; St. Od. 50; C. 29/8 58, n.; 1 ~ 15/8 69 Karen Jensdtr. Soelgaard af Ønslev-E., d. Maribo 15/7 33, † 29/12 70; u. B.; 2 ~ 20/5 72 Dorothea Christine Rhode, f. 41, † 24/4 73, E. e. C. C. Wiinholt i Horslunde-N.; 1 D.; 3 ~ Anne Dorthe Møller, † Od. 15/10 06; F. Søren M., Kbmd. i Od.; u. B.; see H. F. W. Brown i Brenderup-O.; [† 27/5 1803].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5572, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands nørre hrd. nr. 7, 11, 44; Kbg. Od. Frue K. (1787-1809) opsl. 315 (enkens begr.).

14. 8/7 1803 [p. Cap. Idestrup 28/3 00, o. 2/5] Peter Wilhjelm; [23/5 1805 Longelse-F.; see Snøde-S.].

15. 22/11 1805 [Sunds 19/6 01] Magnus Ernst Bojesen; [30/8 1810 Lindelse; see der].

16. 17/5 1810, o. 6/7, Ulrik Adolph Plesner; [13/8 1813 Longelse-F.; see Humble].

17. 29/10 1813 [p. Cap. Magleby p. L. 2/11 04, o. 19/12] Vilhelm Østrup; [17/1 1821 Longelse-F.; see der].

18. 27/4 1821 [r. Cap. Humble 8/3 05, o. 17/4] Christian Jørgensen Wind*, f. Løgtved, N. Løgum, 7/11 64; F. Jørgen Christensen, Bde.; M. Marg. Rasmusdtr.; St. Haderslev 86; C. 16/10 00, h.; Cons.-Rd. 8/3 55; ~ Kbh. 2/9 93 Sophie Schytz (Schytte) af Vigerslev-V. r. Cap., † Humble 25/11 09; 5 S., 3 D.; [† 1/4 1856; grundærlig, nøisom og tarvelig; meget sprogkyndig; fik ved sit Jubilæum en Polyglotte, som glædede ham meget].

Achelis II, nr. 7294; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands sønder hrd. nr. 31.

19. 15/7 1856 [Hasle-R. 3/11 45] Christen Madsen Ørsted, f. Rudkjøb. 1/2 14; F. Branddrctr. Jacob Albert Ø., Kbmd.; M. Pernille Cathrine Bang; i Huset hos Farbrdren. A. S. Ørsted fra sit 11. Aar; St. Kbhs. Bgdsk. 34; C. 30/4 40, h.; Skp. 13/5 41, o. 21/5; Hjelpep. Kbh. Vartov K. 19/1 44; c. P. i Hasle-R. 3/11 45; ~ Rudkjøb. 28/9 46 Lovise Henriette Gebhard, f. Kbh. 30/11 17, † 18/3 97; F. Krgs.-Ass. Fred. Christ. G., Districtslæge i Rudkjøb.; M. Claudine Dorothea Mule; 7 S.; [# 10/9 1884; † Kbh. 16/5 1899, b. Simmerbølle 24/5 s. A.; E. S. 3/744].

AaDB, s. 68.
———————————

Noter:

(1) »remotus ab officio« = fjernet fra Embedet.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 2, 11, 18, 39, 67, 84, 131, 160, 161, 168, 186 (fejlagtigt kaldet "(Holgersen)".