Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 391. Hasle (St. Michaels) og Rutsker (St. Andreæ),

Nørre Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/257; K. M. 232; B. B. 196; M. 168; L. S. v. W. Kbg. Hasle 1698, Rutsker 1687.
Anm. Rutsker har tidligere været et pastorat for sig, see der.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

0. 1534. Søren Jul; [† el. forflyttet 1537].

1. c. 1537. Hans Jensen (Bruun), i 11 Aar; [† c. 1548].

2. c. 1548. Jacob, i 3 Aar; [† el. forflyttet c. 1551].

3. c. 1551. Knud Hansen, i 32 Aar; [† c. 1583].

4. c. 1583. Christen Jensen Bjerg el. Bjerre; [† Hasle c. 1611; maaskee identisk med Nr. 2 i Rutsker, saa Sognene er blevet forenede da Rutsker Nr. 1 døde].

5. 1609**, 1611. Lars Olufsen Borringholm, i 1 Aar; [1612 Rønne-K.; see der].

6. c. 1612 el. 13. maaskee F. Bdr. Mikkel Olufsen Borringholm (Rysler), i saa Fald maaskee af V. Mariæ, Sp. i 19 Aar; St. 07 (Komm.); ~ . . . . ; F. Bgmstr. i Nestved; 1 D.; 2 ~ Etm.; see H. B. Dresler i Nexø-B.; M. M. Bornholm i Nylarsker; [† Hasle 19/2 1632, b. Rutsker; Lgst.; „Pastorem D. Michaelem heic ebrium offendit“, sc. episcopus (1616); „Concionem habuit minus articulate propositam; auditores tamen laudabiliter eum facere officium uno ore proclamarunt. Admonuit (sc. episcopus) pastorem, non ita festinaret“ (1621; see Hübertz: Aktstykker 601)].

F-P s. 230 (»Michael Olai Borringius«); DanKir bd. 7, s. 323 (se nedenfor).

7. 1632 [r. Cap. Rønne, tillige Rtr. c. 27] Jens Hansen Sode; St. Lund 20; ~ F. E.; 5 S., 2 D.; de 4 Sønner vare samtidigt Præster ved Bornholms 4 Rundkirker; see Hans J. S. i Nyker; Mads J. S., p. Cap. i Nylarsker; Jørgen J. S. i Ø. Larsker-G.; Jacob J. S. i Olsker-A.; J. S. Morsing i Nylarsker; Etm.; Sønnen Michel J. S. blev Sp. i Glimminge i Skaane; [† Hasle 13/10 1654].

KUM I, s. 40 (»Ioannes Iohannis Hallandus«).

8. 1654. Poul Hansen Ancher, f. Skaane; (Bdr. t. Martha H. A. i Nexø-B. og Maren H. A. i Ø. Larsker-G.); F. Hans Poulsen A. af Starup-G., Sp. i Øster Hoby, Ingelstad Hrd. i Skaane; M. Else Olofsdtr.; St. Kbh. 50; Skattekommissær p. Bornholm 68–71; Pr. 85; 1 ~ 55 (trol. 5/6) F. D. Karen Jensdtr. Sode, f. c. 39, † 84; 4 S., 2 D.; 2 ~ Lene Nielsdtr., f. 44, b. Aaker 10/9 29; F. N. Jørgensen, Fyrmstr. v. Sandvig Artilleri; M. Margrethe . . . ; 1 S., 3 D.; 2 ~ 6/8 98 Eskil Nielsen, By- og Herredsfoged i Hasle, † 06; 3 ~ 3/11 09 Gregers Christensen; see Hans P. A. i Rønne-K. (Etm.); Jørgen P. A. i Ø. Larsker-G.; H. P. Langsted i Nyker; [b. 5/11 1697; Hovedperson i de bekjendte Foretagender imod de Svenske, som havde taget Øen i Besiddelse; Lene Nielsdatters Broder blev 28/7 96 henrettet for Brodermord; DBL].

9. 26/9 1685**, Sp. 28/10 97. F. S. Hans Poulsen Ancher; [12/4 1717 Rønne-K.; see der].

10. 18/6 1717 [Pedersker 15/2 96, o. 11/3] Oluf Olufsen Sonne af Ø. Larsker-G., f. c. 1/11 72; St. pr. 92; ~ 15/7 96 Johanne Michelsdtr. Frølund, f. Nexø •/5 73, † Hasle 14/6 26; F. M. Andersen, Bfgd. i Nexø; M. Bodil Eriksdtr. Frenderup; [b. 15/11 1725; hans Navn paa Kirkeklokken i Pedersker 1701].

DanKir bd. 7, s. 569-70 (S. Peders kirke).

11. 28/12 1725 [p. Cap. Clemensker . . .] Børge Poscolan, vist af Sorø, f. Ølby, Ribe St., c. 1/6 96; St. Sorø 15; C. 10/6 21, n.; ~ 25/2 22 Barbara Kirstine Jørgensdtr. Sandbye af Clemensker, f. 01, b. Hasle 29/7 73; 3 B.; see J. P. Kofod i Povelsker; [† 9/5 1749, b. 15/5].

12. 11/7 1749 [p. Cap. Aas, Aggerh. St., o. 14/10 40] Laurits Lauritsen Randers, f. Hølen, Vestby S., Aggersh. St., 19/10 10; F. L. R., Bgr. t. Christiania og Kbmd. i Hølen; M. Johanna Soelgaard; St. Hlh. 29; Huslærer i Vestby, Aggersh. St.; C. 13/4 38, h.; 1 ~ Norge (før 45) Anna Henrikke Barbye, b. 3/7 67; 1 S., 2 D.; 2 ~ Karen Madsdtr. Engel, d. Hasle 23/6 33, † ss. 24/5 00, b. 29/5; F. Cpt. M. Clemensen E.; M. Karen Hansdtr. Ancher af Rønne-K.; 2 ~ Mads Pedersen Kofoed, Bgrcpt. i Hasle; see L. H. Mahler i Aaker; H. A. Langhorn i Pedersker; [† 15/5 1780; hans Navn paa Altertavlen i Rutsker 1753].

KUM II, s. 505 (»Laurentius Randers«, 19 år gl.); NST 4 (1934), s. 218; Hlh. s. 92 og 101; DanKir bd. 7, s. 319 (se nedenfor).

13. 23/8 1780 [p. Cap. Aaker 14/8 70, o. 19/10] Poul Poulsen Arboe, f. Rønne 8/9 29; F. P. Ottesen A., Snedker; M. Barbara Jensdtr.; St. Helsing. 52; C. 27/5 54, n.; Hør. Rønne 67; ~ Aaker 14/5 71 Johanne Cathrine Hansdtr. Whitte af Aaker, f. Nylarsker 5/9 50, † Rønne 1/12 21; 1 S.; [† Hasle 10/9 1786, b. 15/9].

14. 15/12 1786 [r. Cap. og Rtr. Rønne-K. 5/6 66] Mads Alexandersen Kofod, f. Almegaard, Knudsker S., 26/8 35; F. Cpt. A. K., Propr. p. Almegd.; M. Elisabeth Carlsdtr.; St. Fdbg. 49; C. 4/11 58, n.; p. cap. Rønne-K. 6/8 63, o. 28/10; 1 ~ Rønne 14/11 67 Mette Marie Lorentsdtr. Selmer, f. Kbh. 11/6 39, † Rønne 12/6 74; F. L. Asmus (Rasmus) Nielsen S., Bfgd. i Rønne og Fgd. i Vester H.; M. Maren Svendsdtr. Holm; 1 S., 1 D.; 2 ~ 14/9 74 Mette Marie Mortensen, f. 4/8 55, † 27/3 36; F. Jens M., Gdeier; M. Ellen Thorsdtr.; 3 S., 1 D.; 2 ~ 9/11 98 Bgrcpt. Baltzer Engel Kofoed, Coff.-Cpt., † 27/3 36, 1 ~ Caroline Ulrikke Whitte af Aaker; [† Hasle 14/6 1792, b. 19/6].

15. 31/8 1792 [r. Cap. Rønne-K. 15/12 86] Johan Christian Melbye; [28/2 1816 Svaneke-I.; see der].

16. 28/2 1816 [Dvergberg, Tromsø St., 10/4 12, o. Kbh. 7/5] Vilhelm Olsen, f. Helsing. 22/6 82; F. O. Villumsen, Toldbetj.; M. Anna Magdalene Børgesen; St. Helsing. 01; C. 23/4 07, h.; ~ V. Mariæ K. 28/6 12 Dorothea Margrethe Christine Mangor, f. 18/8 89; † 7/3 79; F. Elovius M., Lect. v. Kongsberg Sølvværk, senere Prof. v. Kbhs. Universitet; M. Marie Dahlstrøm; 2 S., 2 D.; [† Hasle 26/11 1819, b. 1/12].

17. 31/5 1820 [Hundborg-J. 5/10 10] Constantin Barbye Mahler af Aaker, f. Olsker 10/6 73; St. Rønne 95; C. 13/7 03, n.; p. Cap. Clemensker 28/10 03, o. 2/11; Ø. Mariæ 16/6 09; ~ 21/12 08 Christine Prahl, f. Hasle 1/11 76, † Kbh. 29/8 53, af Kolera, b. 31/8; F. Jens Christian Jacobsen P. af Svaneke-I., Bfgd. i Hasle, Herredsfgd. i Nørre H.; M. Ane Dorthea Nielsdtr. Bidstrup; 1 S., 1 D.; see O. E. S. Kofoed i Ø. Larsker-G.; [† Hasle 27/1 1830; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 7, s. 82 (se nedenfor).

18. 26/5 1830, o. 8/7 [c. Adj. Roesk. •/3 18; Adj. ss. 3/11 s. A.] Laurits Smith; [16/8 1838 Saxkjøbing; see Aagerup-K.].

19. 25/10 1836 [Christiansø 3/8 31, o. 24/8] Claus Benjamin Hellemann, f. p. Rygaard 25/9 04; F. Jørgen H., Forp.; M. Frederikke Dorothea Wellerup; St. Roesk. 22; C. 21/10 29, l.; ~ Kbh. 22/8 22 Cecilie Kjær, f. Kbh. 22/8 02, † Christiansø 29/7 33; F. Christian Olaus Lysgaard K., Silke- og Klædehandler i Kbh.; M. Mette Marie Reimert; 1 D.; [# som sindsvag 4/12 1840; † Hillerød 11/2 54, b. 17/2].

20. 10/2 1841, o. 2/4, Dr. phil. Adolph Peter Adler, f. Kbh. Hel. G. 29/8 12; F. Niels A., Gross.; M. Anna Charlotte Christine Enghel; St. pr. 32; C. 4/5 36, l.; udenlands 37; Mag. 40; ~ Kbh. Chrbg. Slotsk. 16/5 41 Margrethe Charlotte Amalie Kofod af Kbg. Hel. G. K., f. 3/3 19, † Kbh. 10/3 92; 1 S., 1 D.; [19/1 1844 suspenderet paa Grund af nogle sælsomme Yttringer i Fortalen til „Nogle Prædikener“, da man antog ham for afsindig. Trods Beboernes Ansøgning og sin egen Protest # uden Lov og Dom, men i Naade og med Pension, 26/8 45. Udfoldede baade før og efter en høist mærkelig Virksomhed baade som philosophisk og theol. Forfatter; see B. D. G. 1/186; † Hasle 5/10 1869; E. 1/8 og S. 1/6].

Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 39 (vielse).

21. 3/11 1845 [Skp. 13/5 41; Hjelpep. her 44] Christen Madsen Ørsted; [15/7 1856 Simmerbølle; see der].

22. 29/9 1856, o. 15/10 [Lærer v. Søetatens Dgsk. 46; Overlærer ss. 48] Christian Albert Ravn; [10/7 1865 Hjembæk-S.; see der].

23. 1/11 1865 [Hjelpep. i N. Næraa-B. (65)] Michael Herman Theodor Hertz, f. Kallundborg 5/6 20; F. Herman Adolph H. af Roesk. Dk., Læge; M. Catharina (Ketty) Thomasine Potter; St. Roesk. 37; C. 28/4 45, n.; p. Cap. Bogense-S. 2/12 47, o. 8/3 48; Hjelpep. i Longelse-F. 53; p. cap. Od. St. Hans K. 14/8 53; c. Fp. for de dansktalende Tropper i Holsteen med Bolig i Rendsborg 17/6 54; ; ~ Skovby 3/7 54 Cecilie Larsen, f. Bogense 28/7 29, † c. 1919; F. Peter Clausen L., Districtslæge; M. Sophie Magdalene Utke; u. B.; [† Hasle 20/11 1873; Bekjendt som Forfatter af to geistlig-statistiske Calendere og af de fortræffelige „Efterretninger om geistlige Embeder i Danmark“. Har ogsaa udgivet nogle Prædikener; E. S. 1/788].

24. 7/2 1874 [o. Cat. v. Kbh. St. Johs. K. 12/4 72, o. 24/4] Hans Christian Stephanus Brix, f. Rosenholm, Nyker S., 28/11 33; F. Jens Nicolai B., Propr. og exam. juris.; M. Ane Cathrine Dam; St. Rønne 51; C. 28/1 58, h.1; Lærer v. Kbh. Bgrsk. p. Blegedamsv. 15/2 58 – 31/7 71, tillige Insp. ss. 69; ~ Kbh. Frue K. 16/12 56 Jensine Cæcilie Elma Ulrichsen, f. Kbh. 27/11 31, † 16/4 1902; F. Jens U., Blokkedreier, Oldermd. for Dreierlauget; M. Cæcilie Petrine Kyhn; 5 S., 3 D.; [14/12 1881 Svaneke-I.; # 25/11 99; † Lyngby 4812 1900].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 53–60.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Hasle Kirke, s. 72-83, Ruts Kirke, s. 297-325.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 952. Rutsker (Røedskirke),

Nørre Herred, Bornholms Amt, dengang til Lunds Stift.

H. Aktst. 496 og 549; Kbg. 1687.
———————————

1. (1584). Niels Rasmussen.

2. (1599). Christen . . . er maaskee identisk med Nr. 4 i Hasle-R., see der.

Derefter Annex til Hasle.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 80.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Ruts Kirke, s. 297-325.