Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1117. Svaneke (Svannike) og Ibsker,

Bornholms Øster Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/263; K. M. 239; M. 164; L. S. v. W.; B. B. 197; Kbg. 1687.
Anm. Præsten boer i Ibsker.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. (1529). Hans Olufsen; havde været Munk.

2. 1542. Arvid Pedersen, f. Lund c. 00; St. Wittenberg 24–25; Pr. 49; [† Ibsker 1558; berømmelig Poet i sin Tid; Salmedigter; Forfatter af Salmen: Velmødt I Kristene Fromme; W. 2/178; N. 454; DBL].

3. c. 1545**. Mogens (Magnus) Banke el. Banche; Sp. i Allinge (53); tillige edfæstet Landsskriver ss. (58); Pr. 60; Lybsk Landskriver; [† Ibsker 1588; udgav Evangelierne paa Vers med Noder til; S. P. Judicher anfører i dansk Rimkunst han Værk som Eksempel paa, hvorledes man ikke skal skrive Vers; W. 1/58 og 3/45; DBL].

4. c. 1585**. Antonius Jensen; maaske St. i Kbh. (59); [† Ibsker 1593].

F-P s. 36 (»Anthonius Johannis«).

5. 1593. Niels Jensen Wendelboe, f. Væ i Skaane; [† Ibsker 1605].

6. 1605. Hans Jørgen Nestved el. Normand („gamle Hr. Hans“), f. Nestved; F. Jørgen Hansen, Guldsmed; M. Anna Frantsdtr.; St. (Kom.) 97; ~ . . . . . . ; 3 S.; maaskee 2 ~ Etm.; [† Ibsker 1620; „vir doctus et bonus“; see Hübertz Aktst. 604].

F-P s. 151 (»Johannes Gregorii Nestvedensis«).

7. 1620, o. Lund 27/9, Mikkel Nielsen Noseby* af Kbh. Holm. K., f. Kbh. c. 89; (Svoger til R. P. Ravn, r. Cap. Rønne-K.); St. 17; 1 ~ 20 maaskee F. E.; 2 ~ Christine . . ., † Ibsker 20/10 53; 1 S.; 3 ~ Maren . . . , † Ibsker 13/7 58; 1 D.; 4 ~ 59 (trol. 26/4) Rachel Johansdtr.; 1 B.; see H. B. Dresler Nexø-B.; [† Ibsker 1670, i stor Armod; Siges ikke at være blevet Provst, fordi han eet Aar var blevet 2 Gange gift; hans Navn paa Kirkeklokker i Ibsker 1628 og 1663; Pg. br. 28/9 69].

KUM I, s. 30 (»Michaël Nicolai Noseby«); DanKir bd. 7, s. 505-06 (se nedenfor).

8. 17/11 1666** [p. Cap. Nexø-B., o. 1/8 s. A.] Bent Joensen (Klov); St. Kbh. 62; ~ Kbh. Frue K. 10/7 67 Susanne Hansdtr., d. Kbh. Holm. K. 23/8 46; F. H. Rasmussen, Høibaadsmd.; M. Marie Michelsdtr.; 2 ~ Etm.; [† Ibsker 12/11 1679; Pg. br. 28/9 69].

KUM I, s. 310 (»Benedictus Ionæ Bornholmius«).

9. 15/2 1681 [Fp. (79)] Hans Larsen Klov, fmtl. af Rønne-K.; St. Kbh. 68; 1 ~ ? Od. St. Hans K. 23/7 76 Maren Lauritsdtr.; 2 ~ 79 (Bev. 21/5) Marie Christensdtr.; 3 ~ 80 (Bev. 10/8) F. E., b. Bodilsker 17/9 28; [† Ibsker 12/11 1681, b. 19/11; svag i Fødderne, saa han ikke kunde staa paa Prædikestolen].

KUM II, s. 6 (»Iohannes Laurentii Borringholmensis«).

10. 25/11 1681 [P. i Kjelstorp-Lilla Beddinge i Skaane 73, men, da han i Krigens Tid bad for den danske Konge, maatte han fortrække, afsat 77] Hans Dominicussen (Dominici), f. 48; F. D. Jacobsen, Sp. i V. Ahlstadt-Fru; M. Boel Hansdtr.; St. i Lund 66, Greifswald s. A., Lund 69; p. Cap. St. Harie-Wirke, o. 19/9 73; 1 ~ Margrethe Andersdtr., f. 7/2 34, † Ibsker 29/9 94, b. 5/10, fmtl. E. e. Hans Pedersen, Sp. i Kjellstorp-L.; F. fmtl. Anders Matzøn, Sp. i Kjellstorp-L.; 3 S., (de fleste af de 11 Børn, som hand flygtede med fra Skaane, og som ved en Ildebrand 1680 mistede alt, hvad de ejede i Kbh., maa have været hans Stedbørn); 2 ~ Rønne 13/5 96 Anna Petronelle Scheel, † Rønne 16/9 98, b. Ibsker 23/9; derpaa trolovet 26/6 05 med sin Pige, Margrethe Madsdtr., hvorpaa Nogle fortrøde og beskyldte hende for, at være berygtet; [† Ibsker 4/2 1706, b. 2/3; Hans sidste Præd. sluttede saaledes: „Men Skam og Skjændsel faae alle de, som dine Tjenere gjøre Vee – foruden al Aarsage.“ Eftermanden i Kjelstorp antegnede Følgende om ham: „Non obiit hic, sed abiit hinc, secutus non penultimi præpositi pietatem et constantiam sed ultimi levitatem inconstantiamque, h. e. tempore ultimi belli una cum præposito suo, pastori Gersloviensi, Andrea Severini, non fugatus sed fucatus fugit Daniam, ibidem locum habens inter famosissimos Bornholmenses. Ingressus 72, egressus 77“ (Cawallin: Lunds Stifts Herdaminne 2/203); hans Navn paa Prædikestolen i Svaneke 1683 og paa Skriftestolen og Kirkeklokken 1701].

Caw II, s. 203; Danske Kancelli: Ansøgning 1681 om at få sætte bækken foran kirkedørene, kaldsbrev, hans ansøgning om kaldet; DanKir bd. 7, s. 102, 106 (se nedenfor).

11. 6/4 1706 [r. Cap. Rønne c. 93, till. Rtr. 04] Mag. Niels Frederik Lauritsen Hjort af Skamby, f. 6/1 73; St. Od. 91; Rtr. Nexø . . .; 1 ~ Antonette Gerhn, f. •/7 79, b. Ibsker 15/1 14; 1 S., 1 D.; 2 ~ Svaneke 11/1 15 Barbara Jørgensdtr., f. 83, E. e. Hans Poulsen Kofoed; b. Svaneke 26/7 62; see Laurits N. H. i Aaker; [† Svaneke 2/5 1729; hans Navn paa Pulpituret 1725].

KUM II, s. 181 (»Nicolaus Fridericus Cervinus«); DanKir bd. 7, s. 102-103 (se nedenfor).

12. 6/6 1729 [p. Cap. V. Mariæ 23, o. 15/12; Rønne-K. 27] Jacob Nielsen Prahl, f. Vibg. 4/7 96; F.? N. P., Damaskvæver; St. pr. 17; C. 31/8 23, h.; ~ Margrethe Rasmusdtr. Marcher af V. Mariæ, f. c. 97, † Rø 23/5 82; 6 S., 1 D.; see Jacob P. J. P. i Ø. Mariæ; (C. B. Mahler i Hasle-R.); [† Ibsker 11/4 1752; gav Oblatæske 1752; hans Navn paa Altertavlen i Ibsker 1739].

KUM II, s. 411 (»Iacobus Pral«, 23 år gl.); DanKir bd. 7, s. 501, 502 (se nedenfor).

13. 28/7 1752 [Skp. til China 19/10 45, o. 17/11] Christian Benedict Hermansen Valeur, f. Kbh. 13/10 21; F. H. V., Silke- og Lærredskrmr.; M. Margrethe Christiansdtr. Ottesen; St. Sorø 37; C. 13/6 41, h.; Lærer ved Frelsers Fattigskole 44; 1 ~ 41 Anna Margrethe Nielsdtr. Greve, f. 23, b. Kbh. v. Frels. K. 7/5 45; F. N. G.; 1 D.; 2 ~ Kbh. V. Frels. K. 13/9 47 Marie Margrethe (Ane) Meyer, f. Kbh. 11/7 19, † Ibsker 13/12 67, E. e. Hans Abildgaard, Assist. i Kbh.; F. . . . . Meyer, Bgr. i Kbh.; M. Ide Margrethe Greens; 4 S., 3 D.; 3 ~ 68 Marina Josepha Andreasdtr. Agerbech af Christiansø, d. Clemensker 21/11 45, b. Sigersted 4/5 05; 6 S., 4 D.; [† Ibsker 4/5 1779; hans Navn p. Kirkeklokken i Ibsker 1773].

KUM II, s. 583 (»Christianus Benedictus Waleur«, 16 år gl.); SB s. 257-258; DanKir bd. 7, s. 505 (se nedenfor).

14. 28/7 1779 [ 3/2 58, o. 28/6] Jens Michael Pedersen Hjorth af Rønne-K., f. 6/12 25; St. Helsing. 49; C. 12/4 53, n.; Chordegn i Nexø 54; ~ Aaker 2/4 59 Antonette Larsdtr. Hjorth af Aaker, d. 21/10 43, † Rø 13/11 25, b. 21/11; 3 S., 1 D.; see Peter R. H. i ; Jens A. H. i Ørum-V.-V.; Laurits H. H. i Frøslev-M.; [† Ibsker 4/11 1795].

15. 5/2 1796 [Nestved St. Mortens K. 1/10 90] Holger Finchenhagen Olivarius af Ørslev-B., f. 17/2 57; St. Slag. 74; C. 20/3 81, h.; Lærer ved Opfostringshuset Kbh. 82; r. Cap. Stubbekjøb.-M. 21/7 86, o. 6/9; 1 ~ 87 Sophie Magdalene Thillerup af Frederiksberg-H., f. Magleby v. Skjelskør 60, † Ibsker 4/5 97, b. 10/5; 1 S.; 2 ~ Kbh. Frue K. 18/8 98 Anna Cathrine Beckmann, d. Kbh. St. Pet. K. 24/11 53, † Kbh. 21/1 14, b. Ibsker 31/1; F. Jstrd. Johan Didrik B., Rdmd.; M. Dorothea Dürkop; u. B.; [† Ibsker 30/10 1815; Lgst. i Ibsker].

DanKir bd. 7, s. 507 (se nedenfor).

16. 28/2 1816 [Hasle-R. 31/8 92] Johan Christian Melbye*, f. Od. 16/10 54; F. Ulrik Christian M., Postmstr.; M. Birgitte Thorsdtr.; St. Od. 72; Alumnus p. Borchs Coll. 79–84; C. 27/6 85, n.; Lærer ved Waisenhuset 20/12 82; r. Cap. Rønne-K. 25/12 86, o. 2/3 87; ~ 86 Marie Møller, f. Odense 30, E. e. Christen Pedersen Høst, Hægemstr. Kbh. Waisenhus, og b. Hasle 20/11 09; u. B.; [† Ibsker 3/11 1838; N. 384; E. 2/252 og S. 2/351; Kirkegaardsmonument over Hustruen i Hasle; Lgst. i Ibsker].

Borchs K. nr. 383; DanKir bd. 7, s. 508, s. 82 (Hasle kirke).

17. 29/1 1839 [Povelsker 1/11 32, o. 13/2 33] Carl Adolph Købke, f. Citadellet Frederikshavn 24/12 04; F. Peter Behrendt K., Bager ss.; M. Cecilie Margrethe Petersen; St. Fdbg. 22; C. 24/4 28, l.*; ~ 33 Susanne Dorothea Ryder, f. 9/4 15, † Kbh. 20/4 89; F. Carl Hartvig R., Melhandler i Kbh.; M. Maria Gigengak; 2 S., 2 D.; [† Ibsker 28/12 1840; Lgst. i Ibsker].

DanKir bd. 7, s. 508 (se nedenfor); Kbg. St. Jacob i Kbh. (1889-1891), s. 148, opsl. 58 (enkens død).

18. 15/5 1841 [Christiansø 31/1 37] David Borgen, f. Ølgod 3/12 02; F. Major Christian Erhard B. af Lyngaa-S., Hospforst. i Kold.; M. Anna Margretha Birgitte Borgen af Holmsland; St. Kold. 23; C. 31/10 31, h.; Skllrr. paa Christiansø 33; Ord. Tilladelse 17/10 35, o. 18/4 36; ~ 34 Kirstine Caroline Vilhelmine Hammond, f. Bogense 14/9 03, † 8/7 64; F. Peter H., Toldkass. og Postmstr., senere Contr. ved Kbhs. Maleværk; M. Sophie Amalie Strambow; 1 S., 3 D.; [† Ibsker 2/6 1845; Lgst. i Ibsker; B. D. G. 1/183].

DanKir bd. 7, s. 508 (se nedenfor).

19. 2/9 1845, o. 24/9, Edvard Julius Anger; [8/12 1855 Gyrstinge-F.; see Horslunde-N.].

20. 16/3 1856, o. 23/4, [c. Adj. Rønne 3/8 44; Adj. ss. 31/10 45] Carl Julius Jessen, f. Kbh. 14/10 16; F. Student Henrik J., Overlærer ved Søetatens Drengesk.; M. Bolette Kirstine Birgitte Lützen; St. Kbh. 35; C. 9/11 41, h. og 7/7 42, l.*; ~ 19/8 44 Cathinka Drewsen, f. Kbh. 2/7 13, † 1/7 1907; F. Kmrd. Johan Christian D., Eier af Papirfabr. Strandmøllen, Stænderdeput.; M. Johanne Ophelia Rosing; 1 S., 3 D.; [1/8 1871 Nordrup-F.; † ss. 16/2 75].

21.23/10 1871. Laurits Christian Hansen; Pr. 11/2 75; R.* 25/8 1876; see Olsker-A.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 103–110.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Svaneke Kirke, s. 95-111, S. Ibs Kirke, s. 489-509.