Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 288. Frøslev og Mollerup,

Sønder Herred paa Mors, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 84; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; Lkm. 4/361; P. M.; Kbg. 1733.
———————————

1. (1540. 71). Niels Madsen; Pr. 68; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde det store Antal 13 Bøger.

2. (1572. 99). Christen Madsen.

2b. (1608) Simon Madsen; [† el. forflyttet c. 1609].

KS 5:2 (1903-05), s. 547 (note 10).

3. (1610. 25). Jens Nielsen Tøfting.

KS 5:2 (1903-05), s. 547; 3:3 (1881-82), s. 746.

4. (1637. 46) [vist p. Cap. Herlufsholm, o. 15/4 35] Christen Christensen af Veierslev-B.; St. Nykjøb. 26; ~ . . . ; 3 S.; [† c. 1647; hans Fættere var Jens Olufsen Find i Vilsted-V. (deres mødre var Søstre) og C. N. Morsing i Hjardemaal].

KUM I, s. 77 (»Christianus Christiani Morsianus«); PT 8:6 (1927) s. 192 (»Christen Christensen Morsing«); 10:6 (1939), s. 78; 11:3 (1942), s. 234; KS 6:2 (1936-38), s. 221.

5. (1661). Mads Knudsen Soelberg af Solbjerg-S.; St. Roesk. 44; [† 1674].

KUM I, s. 184 (»Matthias Canuti Solimontanus, Cimber«).

6. 27/6 1674, E. f. B. 28/10. Mads Larsen Hvidberg, f. Hvidbjerg 20/12 44; F. L. Knudsen; M. Cecilie Madsdtr.; St. Roesk. 65; C. 16/2 70, n.; ~ Elisabeth Jensdtr. Kaalund af Herfølge-S.; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† •/12 1678].

7. 11/6 1678**, o. 17/1 79, Niels Christensen Krag el. Kragh af Ø. og V. Assels; (F. C. Graversen); St. Vibg. 72; C. 30/9 74, n.; ~ F. E.; u. B.; [† 24/1 1686].

KUM II, s. 32 (»Nicolaus Christiani«); Sixhøj nr. 533; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 50.

8. 6/2 1686, o. 12/3, Christian Jacobsen Erich; [20/8 1692 Dragstrup-S.; see der].

9. 20/8 1692 [Præst i Ostindien . . . ] Laurits Sørensen Bergendal af Kbh. Frue K. 1. r. Cap., d. Kbh. Frue K. 14/4 54; St. Kbh. 72; ~ Bodil Andersdtr. Bergen; i Kbh. 1 S., 1 D.; [† 1704 i stor Armod, saa Enken gik fra Arv og Gjæld].

KUM II, s. 35 (»Lavrentius Severini Bergendal.«); KbhMet s. 663-64; Kbg. Kbh. Frue (1631-1656), f. 110b, opsl. 223.
(1/6 1704*. F. Christensen Sylve; see Flade-D.)

10. 10/10 1704, o. 19/12, Augustinus Bendsen Haard (Haarder, Harder); [10/3 1705 Præstø-S.; see der].

11. 10/7 1705, o. 13/9, Mag. Knud Berntsen Spormann, f. Od. 9/2 69; F. B. Frederiksen S., Bgr.; M. Marie Knudsdtr.; St. Od. 92; C. 30/5 95, illum.; Mag. 06; ~ 22/9 06 Elisabeth Johanne Andersdtr. Brasen af Galtrup-J.; [† 1732; selvraadig, egensindig og forsømmelig; død i Armod; Boet udbragt til 13 Rd. 5 Mk. 10 Sk.; cfr. Bkrd. Dgbg. 501; Pg. br. 06].

KUM II, s. 187 (»Canutus Bernhardi Spormacherus«).

12. 24/10 1732, men kom først 22/10 33 [p. Cap. Haus, Bergens St., o. 28/11 29] Søren Jensen Bergendal af M. Bjergby-B., f. 21/9 95; St. Bergen 14; C. 18/11 16, h.; ~ Anna Kirstine Smit; 3 B.; [# 10/5 1735 i saa fattige Omstændigheder, at han ikke kunde betale sin Kbmd. 8 Rd. 51 Sk.; der gik Dom over ham, som blev ham forkyndt 19/4 35; men han overlevede ikke længe denne Krænkelse].

KUM II, s. 383 (»Severinus Bergendal«, 20 år gl.).

13. 17/6 el. 17/7 1735, o. 10/2 36 [Hør. Aalbg. 33] Morten Pallesen Fogh, f. Aalbg. 11/9 05; F. P. el. Palæmon Jacobsen F., Kbmd.; M. Kirstine Vognsen; St. Aalbg. 23; C. 3/6 28, n.; ~ 10/6 38 Johanne Marie Andersdtr. Thorning af Gjøl, f. 18, † Aalbg. 5/6 96; 1 D.; [† 1742].

KUM II, s. 453 (»Martinus Fogh«, 19 år gl.).

14. 27/4 1742 [r. Cap. Dronninglund 30/10 39] Laurits Hansen; [15/6 1742 Hals; see der; kom maaskee slet ikke hertil].

15. 6/10 1742, o. 28/11, Johan Henrik Carlsen Cheverie, f. Kbh. 24/6 11; F. Oberst C. Ulrik C.; M. Sophie Christensdtr. Schytte af Vestervig-A.; St. Helsing. 29, Bacc. 30; Huslærer hos J. L. Bonne i Hillerslev-K. 39; C. 19/12 40, n.; O.; [† 30/4 1743].

KUM II, s. 508, 516 (»Iohannes Henricus Cheverye«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 23; HiThi 1967, s. 399-420.

16. 5/7 1743 [r. Cap. Boddum-Y.-H. 14/2 38, o. 2/4] Johannes Villumsen Schmidt af Harring-S., f. 24/5 01; St. Kbh. 23; C. 28/1 37, n.; ~ 13/12 45 Helle Helene Saxesdtr. Ascanius af Boddum-Y.-H., f. c. 12, b. Nykjøb. p. M. 3/11 81; see F. Lorenzen i Rødding-S.; [† 23/6 1772].

KUM II, s. 452 (»Iohannes Smith«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 14, 26.

17. 17/9 1772, o. 3/12, Frederik Lorenzen; [susp. 1775; 26/11 77 Vorbasse-G.; see Rødding-S.].

18. 16/11 1775 [p. Cap. Aasted-S. 21/1 66; Elling-T. 14/4 69] Poul Nielsen Fogh; [25/11 1785 Flade-D.; see der].

19. 3/2 1786 [p. Cap. Thisted-T. 10/10 81] Peder Weytorp; [25/4 1794 Dragstrup-S.; see der].

20. 11/7 1794, o. 14/1 95, Niels Sommer; [27/2 1795 Seierslev-E.-J.; see der].

21. 15/5 1795, o. 19/6 [Hør. Kold. 87] Peter Winther; [8/8 1800 Hundslund; see der].

22. 8/8 1800 [p. Cap. Hundslund, o. 31/10 93] Søren Spandet Hjort; [21/7 1809 Thorstrup-H.; see Jerne-S.].

23. 30/12 1809, o. 28/3 10, Mathias Svendsen; [23/3 1818 Gyrstinge-F.; see der].

24. 30/9 1818 [p. Cap. Hillerslev-K. 4/3 14, o. 8/6] Peder Rasmussen Hjorth; [22/8 1821 , see der].

25. 2/1 1822 [Skarrild-A. 28/2 16] Laurits Henrik Hjorth af Svaneke-I., f. Rø 75; St. Rønne 95; C. 5/11 99, n.; p. Cap. Svaneke-I. 16/8 15, o. 1/9; ~ c. 12 Frederikke Lytz, f. c. 85, † Sønderhaa 6/1 55; 2 S., 5 D.; [† 15/5 1833; Kisteplade i K.].

AaDB s. 107; DanKir bd. 12, s. 807 (se nedenfor); Nygaards sedler: Børn i Skarrild, børn i Frøslev, enken 1834, enkens død.

26. 4/9 1833 [p. Cap. Esbønderup-N. 14/7 29, o. 26/8] Jacob Vilhelm Wolff af Tingsted, f. 7/11 02; St. Kbh. 20; C. 21/7 27, h.; O.; [† Svendbg. 17/8 1838].

27. 27/11 1838 [p. Cap. Vridsted-F. 4/6 31, o. 27/6; Seierslev-E.-J. 18/10 33] Peter Mathias Fohlmann Finchenhoff af Vallensbæk, f. Hellevad 28/1 07; St. Vibg. 25; C. 29/10 30, h.; ~ Mette Jørgine Christine Harder; F. Thomas Pauli H., Guldsmed og Stadshauptmd. i Vibg.; M. Marie Elisab. Zabel; [† i Svendbg. paa en Reise af Typhus 9/1 1855].

Sixhøj nr. 1626.

28. 24/4 1855 [r. Cap. Nykjøbing-L.-E. 19/1 51] Frederik Nielsen; [27/6 1861 Aasted-S.; see der].

29. 4/9 1861 [p. Cap. Rødby-R. 27/1 49, o. 7/3; Kjetterup-G. 6/8 53; Eiby-D. 25/5 55] Adolph Theodor Synnestved, f. Kbh. 28/7 17; F. Cpt. Magnus Urban S., Insp. v. Vandvæsenet; M. Cecilie Klingberg; St. pr. 35; C. 25/4 44, h.; ~ Frøslev 20/3 63 Justine Vilhelmine Knutzen, E. e. Exam. jur. Christ. Vilh. Barfred i Nykjøb. p. M.; F. Cancellist. i Generalitetet; M. Elisab. Christ. Høppfner; u. B.; [† 4/12 1868].

30. 26/2 1869 [Cap. p. p. Ø. og V. Assels 14/4 66, o. 4/5] Hans Bernstorf Lillelund; [2/9 1878 Tæbring-O.-R.; see der].

31. 8/11 1878 [r. Cap. Karby-H.-R. 24/6 75, o. Vibg. 18/8] Frederik Sextus Otto Alfred Petersen Nygaard, f. Holbæk 1/5 45; F. Jstrd., lic. jur. Christ. Poulsen Norbom Petersen, Borgmstr. i Holbæk; senest Bkdmr. i Kronborg v. Distr.; M. Emilie Scavenia Ringsted; adopt. af sin Stedfader, exam. jur. Knud Otto Vilh. Nygaard, senest Eier af Aldershvile; St. Kbh. 64; C. 27/6 70, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 31/8 70 – 30/9 70; Lærer v. Ryslinge Folkehøiskole 70; Forst. for Sønderholm Folkehøisk. 8/11 72; ~ Kbh. Johs. K. 27/10 71 Elise Henriette Christensen, f. Taarnby, Kastrup 25/3 50; F. Christ. C., Toldcontr.; M. Anna Barbara Jensen; (75) 2 S., 1 D.; [28/11 1882 S. Næraa Valgmenighed; † 29/8 97].

Borchs K. nr. 744; Elvius s. 374; G-HF II, s. 550-551.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Frøslev Kirke, s. 798-808, Mollerup Kirke s. 809-812.