Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 325. Gjøl,

Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 46; E. M.; M. Nr. 497; M. S. III.; P. M. 96; Vahls M. 7; Kbg. 1684.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

0. k. 10/4 1530. Peder Pedersen; [var her vist endnu 1553].

1. efter 1553 [Cap.* (49)] Frants Nielsen; [† 1/4 1561].

2. k. 13/4 1561 [Cap.* c. 51] Peder Christensen Beske; ~ Margrethe Olufsdtr., † 27/7 72; [† 28/4 1577].

3. k. 23/5 1577. Roald Jensen; [† 19/6 1577].

4. k. 15/7 1577 [p. Cap. Klim-T.-V. . . .] Knud Pallesen; 1 S., 1 D.; see P. Sørensen i Nørholm; P. Knudsen i Thisted-T.; [† 5/9 1604].

5. k. 5/10 1600** [Hør. Aalbg. (99)] Peder Eriksen Nibe; maaske St. i Kbh. (96); [afsat •/7 1604; p. Cap. Rær-H.-V. 05; † 25; kunde ikke forliges med Formanden].

F-P s. 145 (»Petrus Ericus«).

6. k. 12/10 1604** [r. Cap. Skagen 16 . . , tillige Rtr.] Søren Andersen*; maaskee St. i Kbh. (97), i Rostock 02 og i Wittenberg 03; ~ . . . . Hansdtr. Buck fra Arrild; 1 S.; [afstod Kaldet til Etm. 1648; † 2/6 1649].

F-P s. 148 (»Severinus Andreæ Morsianus«); Helk I, s. 152 (»Vandalus«); SerRect s. 37.

7. k. 16/6 1648. Niels Pedersen Bjerregaard, f. i Vendsyssel, maaskee i Bindslev S., c. 15; St. Aalbg. 35; ~ 24/6 49 Mette Sørensdtr. Bhie af Ingstrup-H.-A.; 2 S., af hvilke den ene Enevold N. B. til Kjølbygd. og Vesløsgd., Bgmstr. i Thisted og Jstrd., blev adlet 1726 (see S. S. Lugge i Holstebro-M.); 2 ~ Etm.; [† 5/2 1656].

KUM I, s. 130 (»Nicol. Petri.«).

8. k. 27/2 1656 [p. Cap. Aalbg. Frue K.] Lars Poulsen Aalborg, f. c. 27; St. Aalbg. 46; ~ c. 57 F. E., † 87; 3 S., 3 D.; see J. L. Holm i Saltum-H.; V. H. Steenbloch i Høislev-D.-L.; C. C. Stistrup i Ullits-F.; [† 30/4 1684; Eptph. af Steen].

KUM I, s. 201 (»Laurentius Pauli«).

9. 21/5 1684, o. 13/5, Niels Larsen Winde, f. Skive 16/4 57; F. L. W., Kbmd.; M. Maren Lauritsdtr. (Sstr. t. P. L. Skive p. Fuur); St. Vibg. 75, Bacc. 77; C. 11/12 77, n.; Pr. 28/3 09; 1 ~ 85 Mette Hansdtr. Tanche af Aaby-B.; 1 S.; 2 ~ Karen Fogh, b. Aalbg. 18/5 33; see Hans N. W. i Saltum-H.; [† 14/1 1715; stor Berømmelse baade for Levnet og Lærdom].

KUM II, s. 57, 73 (»Nicolaus Lavrentij Winde«); Sixhøj nr. 571, 266; KlitVen, s. 94-95.

10. 22/2 1715. Anders Pedersen Thorning af Torning-K., f. 86; St. pr. 03; C. 2/5 09, l.; Pr. 1/5 41–43; ~ Geske Cathrine Arentsdtr. Printzler, vistnok af Serup-L., f. 93, b. 5/2 68; 5 S., 4 D.; see Arent A. T. i Sønderup-S.; M. P. Fogh i Frøslev-M.; Ove A. T. i Sevel; Thøger A. T. i Torslev; Etm.; (A. Jungersen i Brøndum-S.-T.); [† 22/1 1748; tungsindig og svag].

KUM II, s. 288 (»Andreas Petri Torning«).

11. 15/3 1748 [p. Cap.* 5/5 47, o. 9/6] Peder Jensen Jungersen, f. p. Gjøl 11/7 20; F. Jens Jensen; M. Ellen Christensdtr.; St. Aalbg. 38; C. 42, h.; Pr. 18/11 67; ~ 12/9 48 F. D. Judithe Andersdtr. Thorning, d. 27/9 19, † Brøndum 8/6 00; 2 S., 3 D.; see Andreas J. i Brøndum-S.-T.; P. Estrup i Randers; [† 31/3 1796].

KUM II, s. 591 (»Petrus Iungersen«, 18 år gl.).
(17/6 1796. A. G. Møller; see Byrum-V.-H.)

12. 17/3 1797, o. 17/5, Rasmus Thorsøe, f. Randlev 27/1 62; F. Thoms T., Degn; M. Anna Rasmusdtr.; St. Aarh. 84; C. 20/10 95, n.; ~ Christiansborg Slotsk. 16/6 98 Birgitte Kirstine Buch, † 20/2 23; 1 D.; [† 9/5 1825].

13. 14/9 1825, o. 13/1 26, Conrad Albert Rafn; [18/8 1830 Nordrup-F.; see Gram].

14. 5/11 1830 [p. Cap. Sønderby 2/6 28, o. 18/7] Jørgen Gantzel Blicher Dreyer; [15/8 1834 Torslev-S.; see Ørsted i Fyen].

15. 31/10 1834, o. 10/12, Frederik Winther; [1/4 1835 Slemminge-F.; see der].

16. 9/6 1835, o. 19/8, Johan Arent Flensborg; [29/11 1845 Hvorslev-G.; see der].

17. 29/12 1845, o. 11/3 46 [Skllrr. i Smørum 38] Hans Peter Frandsen; [19/8 1853 Tødse-E.; see Haraldsted-A.].

18. 29/10 1853, o. 23/11 [Overlærer v. Nic. Kirkesk. i Kbh. 46] Søren Kattrup; [24/8 1860 Tamdrup; see der].

19. 30/10 1860 [p. Cap. Brøndum-H. 28/7 55, o. 15/8; Hjelpep. i Rand. . . .] Johan Frederik Langballe, f. p. Urup 27/11 22; F. Kmrd. Niels L., Eier af Dronninggd. v. Rand.; M. Christine Fred. Hansen; St. Aarh. 41; C. 27/4 47, l.; ~ 19/6 61 Charlotte Amalie Wilde, f. 27/9 33; F. Etrd. Johan Christian Pantlitz W., Amtsforv. i Rand.; M. Charlotte Amalie Therkildsen; (68) 3 S.; [22/10 1870 Kristrup-H.; 22/9 77 Ørsted i J.].

20. 15/1 1871, o. 24/2 [Lærer v. Veile Amtssk. i Kold. . .] Victor Christian Høegh-Guldberg; [8/3 1877 Rimsø-K.; see der].

21. 11/5 1877 [r. Cap. Holmsland Klit 5/9 73, o. 17/10] Herman Nicolai Johannes Løchte af Ingstrup-H.-A., f. Kollerup 14/6 37; St. Aalbg. 55; C. 26/1 64, h1.; Instit. i Sæby 64; i Hirschholm •/6 67; Andenlærer v. Realsk. i Nordby p. F. 1/3 68; ~ Egense 14/8 68 Johanne Louise Corfixen, f. Hvidkilde Mølle 14/2 38; F. Henning C., Møller; M. Louise Krag; (73) 2 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 91-95.