Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1200. Torslev og efter Rescr. 19/1 1817 Svenstrup,

Ø. Han Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 49; M. S. III.; H. 7/131; L. S.*; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 113; Lkm. 4/213;
Vahls M.; Kbg. Torslev 1685, Svenstrup 1728.
Anm. Svenstrup var tidligere Annex til Broust; Pæsten boer i Aarup.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 15 . . Poul . . .

1b. (1553). Erik Banner til Kokkedal; han havde ingen Præstegaard.

2. (1568). Hans Jensen; [levede endnu 1599; havde heller ingen Pg., men boede i Kirkeladen].

3. (1610). Jacob Andersen; Pr. (41); 1 ~ (04) Anne Nielsdtr. af Tolstrup-S., † 30; 1 D.; 2 ~ Anne Gregersdtr., der endnu levede 49; [† 7/10 1654; boede paa en Bondegaard i Aarup, der 54 blev Pg.].

PT 11:3 (1942), s. 244 (se nedenfor).

4. k. 10/3 1654**. Anders Olufsen Trane af Vibg. Graabrødre K., f. 5/8 25; St. Vibg. 44; Pr. 62; ~ 26 Trin. (19/11) 54 Maren Jacobsdtr. Brunow af Aalbg. Bud. K., d. 15/10 37; 3 D.; 2 ~ Etm.; see L. H. Schrøder i Kjetterup-G.; [† 11/2 1685; fik 54 Aarup til Pg. af Kokkedals Eier Karen Galde].

KUM I, s. 187 (»Andreas Olai Wiburgensis«); Sixhøj nr. 168.

5. k. 2/3 1685, o. 8/4 [Hør. Aalbg. 79] Jørgen Hansen Horne, f. Horne i F. 17/9 52; F. H. Andersen H.; M. Anna Bernhardsdtr.; St. Slag. 73; C. 7/11 78, h.; Pr. 16/10 89; ~ 29/7 86 F. E., b. Aalbg. 28/9 16; u. B.; [† 1/2 1704; havde været Tjener hos Fru Anna Güldencrone (Güldenstjerne?) paa Hvedholm, hvor han listede sig til, at være Tilhører ved den Underviisning, hendes Sønner fik af Hovmesteren; Eptph.].

KUM II, s. 39 (»Georgius Iohannis Horneus«).

6. 19/2 1704 [p. Cap.*, o. 5/10 03] Christen Svendsen, f. Aalbg. 3/1 78; F. S. Mortensen, Skipper; M. Elisabeth Jensdtr.; St. Aalbg. 97; C. 6/5 00, h.; ~ Aalbg. Bud. K. 20/8 05 Kirsten Jensdtr. Jyngling (Jøngling), f. 85, b. 2/1 15; F. J. Jochumsen i Aalbg.; M. Anne Nielsdtr.; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 2/6 1713].

KUM II, s. 228 (»Christianus Svenonis«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2054, 1385, 1485; Gejstl. sk. i Hjørring amt, Ø. Han hrd. nr. 2; Nygaards sedler: Børn, enkens begr..

7. 1/7 1713, o. 27/9, Ancher Jensen Anchersen, f. Rand. 13; F. J. A., Kbmd.; M. Inger Jensdtr.; St. Rand. 02; C. 18/10 05, h.; 1 ~ 2/5 14 F. E., † 22/12 14; 1 S.; 2 ~ Mette Pedersdtr. Spentrup af Gylling; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Jens A. A. i Storvorde-S.; [† c. 3/1 27].

KUM II, s. 279 (»Ansgarius Iani«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Ø. Han hrd. nr. 3, 8; Nygaards sedler: Børn.

8. 31/1 1727, o. 12/3 [Hør. Aalbg. 19] Andreas Jacobsen Schow, f. Aalbg. •/5 94; F. J. Nielsen S., Tømrer; M. Karen Andersdtr.; St. Aalbg. 13; C. 10/12 16, n.; ~ F. E., b. Aalbg. 17/5 62; 3 D.; see C. A. Schalesin i Ellidshøi-S.; [b. 10/7 1735].

KUM II, s. 372 (»Andreas Jacobi Schow«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Ø. Han hrd. nr. 19; Nygaards sedler: Børn.

9. 12/8 1735 [Laastrup-S. 10/11 30] Rasmus Henriksen Kop, f. Rand. 19/5 94; F. H. K.; M. Karen Rasmusdtr.; St. Rand. 12; C. 5/7 17, n.; p. Cap. Astrup-R.-A., o. 3/10 15; Vorning-K.-H. 29/8 28; 1 ~ Elisabeth Nielsdtr. Knabe af Gjerlev-E.; 2 ~ Mariane Nielsdtr. Blicher af Rødding-L.-P., f. 13, b. Vibg. 17/10 65; 14 B.; see Henrik R. K. i Vorning-K.-H.; Niels R. K. i Ullits-F.; [† •/7 1761].

KUM II, s. 367 (»Erasmus Kop«, 19 år gl.).

10. 14/8 1761 [p. Cap. V. og Ø. Hassing 10/11 58, o. 7/2 59] Thøger Andersen Thorning af Gjøl, f. 28; St. pr. Aalbg. 47; C. 25/10 51, h.; Pr. 65; ~ 14/9 62 Kirstine Birgitte Pedersdtr. Høyer af Hammer-H.-S.-A., f. 39, † 30/6 91; 4 S., 4 D.; see Niels L. T. i Næsborg-S.-O.; [† el. b. 7/4 1792].

11. 15/6 1792 [Hjortdal 1/5 89] Hans Høyer af Skyum-H., f. 24/8 60; St. pr. Aalbg. 76; C. 12/9 80, h.; p. Cap. Thisted-T. 21/4 86, o. 14/7; ~ V. Vandet 3/11 89 Magdalene Borberg, f. 69, † Broust 22/1 44; F. Niels Madsen B. i Skive; M. Anne Margrethe Pedersdtr.; [# 29/1 1817; † 14/2 s. A.].

E. Brejls skifteuddr.: Hobro byfoged nr. 172; L. P. Borberg: Slægtebog over Familien Borberg. Skive 1944, s. 148.

12. 14/5 1817, o. 25/6, Carl August Schmidt; [20/11 1818 Haslund-Ø.; see der].

13. 16/4 1819, o. 9/6, Mathias Bramsen; [8/7 1828 Harte-B.; see der].

14. 12/9 1828 [p. Cap. Ølstykke 20/8 23, o. 8/10] Hans Michael Feld; [4/6 1834 Haverslev-B.; see der].

15. 15/8 1834 [Gjøl 5/11 30] Jørgen Gantzel Blicher Dreyer; [12/5 1841 Nors-T.; see Ørsted i F.].

16. 10/7 1841, o. 6/10, Peter Christian Prytz; [16/9 1858 Hillerslev-K.; see der].

17. 5/12 1858 [Aastrup-S. 30/7 52] Laurits Laurbjerg Kongslew Simonsen, f. Simonsbjerg, Alsted Sogn i Sjælld., 26/2 15; F. Rasmus S., Arvefæster; M. Charlotte Helene Mette Christence Kongslew; St. Hlh. 35; C. 30/10 39, h.; Institutbest. i Hirschholm (Hørsholm) •/4 42; Cap. p. l. i Linaa-D. 27/11 46, o. 31/3 47; susp. c. 51, da han ikke kunde bevise sine Beskyldninger mod Spsten.; ~ 25/4 43 Sophie Hedvig Schrøder, f. p. Svenstrup 9/5 15; F. Kmrd. Poul Benedict S., dengang Godsforv. paa Svenstrup; M. Marie Christine Boeck; 2 S., 5 D.; [† 11/4 1865; E. 3/175 og S. 3/181].

18. 10/7 1865 [Cat. Odense 24/2 55, o. 23/3] Iver Christian Theodor Vesterboe; [24/2 1874 Fjelsted-H.; see der].

19. 5/5 1874. Johan Peter Jørgen Engholm; [19/5 1877 Tømmerup; see Christiansø].

20. 20/7 1877 [Blære-E. 2/9 71] Otto Frederik Paludan af Raarup, f. p. Alrø 9/6 36; St. Hors. 57; C. 29/6 63, h2.; Cap. p. p. Raarup 20/10 64, o. 7/12; Cap. p. l. Raarup 24/5 70; ~ 10/7 67 Sophie Frederikke Worm, f. Aldumgd. 6/6 47; F. Christ. Jac. W., Propr.; M. Vilh. Justine Andriette Hastrup; (78) 5 S., 2 D.; [10/5 1884 Gunderup-N.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 316-318.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Torslev s. 244).