Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 395. Haslund og Ølst,

Galten Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

P. 9; K.; L. P. B.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/759; Kbg. 1763.
———————————

1. (1517) [Munk i Essenbæk Kloster] Knud Skov (ikke Schive); [† 1558].

2. 1558 [Rtr. Randers c. 55 (aliquamdiu)] Mag. Rasmus Kjeldsen, f. 35; Pr. (84); see Etm.; [† 11/11 1587; hans Navn paa Lysestagerne i H. K.].

3. 10/6 1584**. F. S. Kjeld Rasmussen; [† 1632. Sønnen Christen Kjeldsen, Foged paa Dronningborg, var Fader til J. C. Thorup i Ø. Velling-H.-G., saa at R. Kjeldsen er Stamfader til den berømte Prof., Rector Thorup i Ribe og min ærede Hr. Provst].

4. c. 1635 [Rtr. Hors. (33)] Otto Thomsen Lyngaae af Lyngaa-S., f. 21/12 08; St. Sorø 28; Pr. 13/1 54; 1 ~ Ide Margrethe(?) . . . ; 1 D.; 2 ~ c. 50 Karen Christensdtr., f. c. 20, † eft. •/12 97; F. vist Christen Hansen i Aarh.; M. vist Kirsten Poulsdtr.; eiede 83 en Gd. og 5 Boder i Aarh.; 4 D.; see A. A. Winding i Horsens (= Etm.); P. N. Galthen i Galten-V.-H.; C. M. Sommer i Sjelle-S.-L.; C. R. Liime i Fjaltring-T.; [† 21/12 1671; Eptph.].

KUM I, s. 90 (»Ottho Thomæ Longaa, Cimber«); SB s. 144; P-Aarh. f. 4a, opsl. 6; PT 2005, s. 113-114; FAaW, s. 11, 19-20.
(16/4 1668*. C. J. Thorsager; contramanderet 9/5 s. A.; see Holme-T.).

5. o. 11/8 1671**. Anders Andersen Winding; [16/1 1695 Horsens; see der].

6. 16/3 1695 [Houlbjerg-G. 31/1 91] Sigvard Poulsen el. Paulin, f. Nybg. 11/6 63; (Bdr. t. Anne P. ~ H. J. Sperling i Aunslev-B., Morbdr. t. Alexander P. G. i Boeslunde, t. Anne E. P. G. ~ G. N. Kabel i Hodde-T. og t. Birgitte P. G. ~ H. R. F. Monrad i Hesselager); F. P. Corneliussen, Amtsforv. og Proviantsforv.; M. Margrethe Mathiasdtr. Foss; St. Nybg. 82; C. 30/10 85; Cabp. paa Frijsenborg 20/3 89, o. 6/6 90; V.-Pr. . . ; ~ Dorothea Augusta Schurberin el. Schindlerin, E. e. Dr. med. Joh. Valentin Viel?; [† 1/3 1733. Kom i Houlbjerg i betydelig Fortræd med Cai Lykke og Fru Øllegaard Gyldenstjerne over nogle Ord, som han havde brugt paa Prædikestolen dem til Fornærmelse. Citeret for Landemodet, slap han dog ved Biskop Braëms (see Roesk. Dk.) Intercession med en Forpligt til Herskabet. Havde været udenlands med nogle adelige Personer og havde derover saaledes forelsket sig i det tydske Sprog, at han ofte talte Tydsk, naar han kunde faae den allermindste Leilighed dertil. Ofte brød han sin Tale af paa Prædikestolen og prædikede Tydsk, fornemmeligt naar han saae Ryttere fra Rand.].

KUM II, s. 117 (»Sigvardus Paulinus«); P-Aarh. f. 59b, opsl. 63; E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 528.

7. 27/4 1733, o. 3/6, Herluf Frederik Nielsen Krogstrup, f. Brahetrolleborg 20/2 08; (Bdr. t. Hans N. K. i Espe-V., t. Anne N. K. ~ F. H. Schurmann i Besser-O., t. Sara N. K. ~ A. Jacobsen i Galten-V.-H. og t. Anne Cathrine K. ~ H. A. Godske i Tanderup); F. N. Hansen K., Skrvr. i Salling H., Forv. p. Brahetrolleborg; M. Gjertrud Winther; St. pr. 27; ~ Mariche Cathrine Lyndelsøe af Radsted; [† 13/2 1746; Pietisterne havde en af deres fornemste Samlepletter hos ham; „Sognepræsten Hr. H. K. gjorde en meget herlig og hjertetrængende Formaningstale; men Sognefolkene, boende strax i Nærheden af Randers, ere en særdeles vantro og gjenstridig Slægt, der ikke engang skjøtte om at høre Ordet, langt mindre at annamme det og lægge det paa Hjerte, som de høre“. See J. H. 3/380].

KUM II, s. 491 (»Herlovius Fridericus Krogstrup«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 1584; Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 89; Maribo amt, Musse hrd. nr. 74.

8. 18/3 1746 [Ø. Velling-H.-G. 19/2 45] Knud Jensen Schiwe, f. Aarh. 98; F. J. Jensen, Kbmd.; M. Anna Knudsdtr. Klog; St. Vibg. 21; C. 36, h.; r. Cap. Thorsager-B. 8/6 42, o. 14/9; 1 ~ •/9 46 F. E. i Ø. Velling: Elisabeth Friis, † 20/4 52; u. B.; 2 ~ 23/10 55 Else Elisabeth Pedersdtr. Mohr; F. Cpt.; M. Marie Marg. Winding; 1 D.; [† 15/9 1763; „Sognepræsten Hr. K. Schiwes Prædikemaade er enfoldig og tydelig. Ungdommene havde han, siden han kom til Kaldet, bragt i temmeligt god Stand; thi tilforn vare de Unge ligesaa vankundige, som de Gamle ugudelige og gjenstridige“. See J. H. 3/380].

KUM II, s. 437 (»Canutus Schive«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 906.

9. 7/10 1763. Anker Mortensen Bredsdorff af Lunde-Ou., f. Bredstrup 23/2 34; St. pr. 49, Bacc. 50; C. 52; Pr. 71; ~ Hillerslev i F. 23/3 64 Christiane Augusta Bachmann, f. p. Høirupgd. 43, † Værum 1/4 08; F. Hans B., Godsinsp.; M. Ellen Marie Scheel; 3 S., 2 D.; [† 18/2 1796].

KUM III, s. 90, 98 (»Ansgarius Bresdorph/Ancher Bredstrup«, 16 år gl.).
(19/3 1790*. Fred. Hansen).

10. 26/5 1796 [Ødum 14/11 94, o. 22/11] Carl Christian Beck, f. Kbh. 9/8 68, d. Kbh. Petri K. 15/9 69; F. Cclrd. Jens Michelsen B., Plantageeier i Vestindien, boede siden i Gentofte, Forfatter; M. Lovise Sophie Hagen, Forfatterinde; St. pr. Kbh. 86; C. 26/10 90, h.; p. Cap. Borbjerg-R. 1/3 93; ~ Borbjerg 16/7 93 Cathrine Charlotte Hjersing, d. 7/7 75, † Kbh. 17/2 47; F. Mag. Jens H. af Ørslevkloster, Rtr. Vibg.; M. Dorthea Maria Malling (2 ~ P. Schaarup i Borbjerg-R.); 5 S., 10 D.; [† 14/9 1818].

KUM III, s. 415 (»Carol. Christ. Bech«, 17 år gl.); Nygaards sedler: P. kap. Borbjerg, vielse, barn i Borbjerg, børn i Ødum, børn i Haslund, børn i Ølst; Kbg. Kbh. Petri K. (1737-78 F) opsl. 78 (dåb); EM I, s. 309 (far), s. 312-13 (mor).

11. 20/11 1818 [Torslev-S. 14/5 17, o. 25/6] Carl August Schmidt af Galten-V.-H., f. 10/2 81; St. Rand. 00; C. 10/10 05, l.; 1 ~ Johanne Marie Lund, E. e. Bertel Kjerkegaard, f. c. 86, † 6/11 47; u. B.; 2 ~ Anne Poulsen Blicher, f. c. 86, † 6/7 80; [# 12/7 1858; † Rand. 7/4 61].

(16/9 – 19/11 1858. H. J. Glud; see Jebjerg-L.).

12. 19/11 1858 [Ryde-H. 26/6 48] Hans Adolph Sølling af Frederiksborg-H.-H., f. Hjørlunde 24/7 08; St. Fdbg. 26; C. 17/4 34, h.; Cat. Rudkjøb. 28/6 41, o. 15/9; Pr. 15/11 67; ~ Rudkjøb. 22/7 42 Julie Augusta Bay, f. 4/2 16; F. Erik B., Kbmd. i Rudkjøb.; M. Sidsel (Cecilie) Ring; 2 S., 3 D.; [† 11/4 1879].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.