Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 547. Jebjerg og Lyby,

Nørre Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 335; M. S. III.; Lkm. 3/319; Kbg. 1701.
———————————

1. 15 . . Peder . . . ; skal have været den første efter Reform.

1b. (1545). Kjeld . . . (»Her Kild y Jebierig«).

KS 7:3 (1957-59), s. 14.

1c. 1557 [Tise 52] Niels Mogensen, var her endnu 1570.

KS 3:5 (1884-86), s. 514; DV s. 41.

1d. (1584). Anders Jensen.

KS 3:2 (1877-80), s. 205; »see P. P. Getzør i Høien-J.« udgår, see Hegelund I, s. 330.

2. (1610. 19) [p. Cap. Balling-V. i 4 Aar] Erland Nielsen Skaaning; W. 2/386; N., 557.

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105.

3. (1649). Niels Henriksen Arctander af Selda-Aa., f. 18; St. Vibg. 38, Bacc. 40; ~ Cathrine Justsdtr. Boemand, f. Vibg. 31; F. J. B., Rdmd.; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 1657].

KUM I, s. 141, 159 (»Nicolaus Henrici Arctander«); Sixhøj nr. 54.

4. 1657. Christen Lauritsen; St. Vibg. 47; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [b. 10/4 1671].

KUM I, s. 208 (»Christiernus Laurentius«); Sixhøj nr. 211.

5. 12/4 1671. Niels Jacobsen Winther, f. Vibg. c. 42; F. J. Sørensen W., Kbmd. og Rdmd.; M. Kirstine Nielsdtr. Trane; St. Vibg. 65; ~ F. E, b. 9/11 05.; 1 S., 1 D.; see Etm.; [afstod Kaldet 27/9 1698; b. 17/1 1724].

KUM I, s. 327 (»Nicolaus Iacobi Winter«); Sixhøj nr. 441; Nygaards sedler: Afståelse, begravelse.

6. 27/9 1698**, o. c. 11/11, Niels Knudsen Schytte af Søndbjerg-O., f. c. 76; St. pr. 93; C. 15/7 95, mediocr.; ~ Jebjerg 12/7 01 F. D. Marie Nielsdtr. Winther; 10 S., 6 D.; see Etm.; E. H. Brunow i Grinderslev-G.; [b. 14/3 1735].

KUM II, s. 198 (»Nicolaus Canuti Skytte«); Nygaards sedler: Vielse, børn, begravelse.

7. 22/4 1735, o. 15/12, F. S. Knud Nielsen Schytte, d. 5/6 04; St. Vibg. 27, Bacc. 28; C. 5/11 33, n.; ~ (49) Christiane Barbara Parsberg Winther, d. Thisted 16/11 18, † Levring 11/8 90; F. Niels Pedersen W., Herredsfoged i Hassing og Refs; M. Kristine Sophie Friderichsdtr. Parsberg; 5 S., 3 D.; see L. H. Sveistrup i Levring-H.; [† 14/5 1752].

KUM II, s. 488, 495 (»Canutus Schytte«, 24 år gl.); Sixhøj nr. 944; Nygaards sedler: Børn, hustrus dåb; PT 1:6 (1885), s. 190 (hustrus forældre).

8. 21/1 1752 [Kjøllefjord, Ø. Finmarken, 21/5 42] Vilhelm Henrik Patberg*, f. 28/4 14; St. Fdbg. 35; C. 27/2 40, n.; 1 ~ c. 42? Anna Cathrine Mentz, f. Kbh. c. 20, † 30/12 53; F. Michael M., Brygger; M. Benedicte Lovise Brandt; 2 ~ Hylleborg Johansdtr. Assels af Hem-H.-D., d. 12/7 22, † Skive 2/6 10; [# 1793; † Skive 22/8 97; Pg. br. . .].

KUM II, s. 561 (»Vilhelmus Henricus Patberg«, 21 år gl.).

9. 21/3 1794 [Nautrup-S.-V. 31/7 89] Michael Feld; [12/11 1817 Ølstykke; see der; Pg. br. 98].

10. 22/4 1818 [Estvad-R. 5/11 90, o. 16/2 91] Jens Kjeldsen Schjørring, f. Egensekloster, d. 25/4 62; F. Mads S., Forp.; M. Mette Cecilie Johansdtr. Budtz af Sal; St. Aalbg. 83; C. 6/5 89, n.; Pr. i Ginding Herred . . ; ~ Aalbg. 19/9 92 Maria Elisabeth Dorothea Scharschou Schiwe af Astrup-R.-A., f. 29/6 73, † 17/11 54; 4 S., 3 D.; see Mathias J. S. i Fruering-V.; [# 2/2 1836; † Vibg. 28/1 45].

11. 24/5 1836, o. 11/8 [Adj. Hlh. 32–33] Lic. th. Frederik Nielsen; [2/6 1843 Lyngby-A.; see Thoreby].

12. 18/8 1843 [Vildbjerg-T.-N. 4/9 33] Hans Jacob Glud, f. p. Vinderslevgd. 16/4 99; F. Søren Christian G., Propr.; M. Marie Cathrine Hansen; St. Rand. 21; C. 4/11 25, h.; p. Cap. Gunderup-N. 26/11 28, o. 17/12; (Haslund-Ø. 16/9 – 19/11 58); ~ 4/11 33 Ane Rebekka Arffmann, f. Aalbg. 28/9 06; F. Johs. A., Kbmd.; M. Ane Sophie Assan; 6 S., 3 D.; see Etm.; C. D. Conradsen i Nautrup-S.-V.; [# 22/1 1873; † her 28/2 79].

Elvius s. 243.

13. 1/4 1873 [Cap. p. p. her 15/6 62, o. 13/8] F. S. Niels Christian Glud, f. Vildbjerg 3/1 35; St. Rand. 54; C. 19/1 60, h1.; (75) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.