Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 345. Grinderslev og Grønning samt fra 12/5 1824 Tise, som fra 12/3 1864 kuns ad interim er Annex; see Tise.

Nørre Herred, Viborg Amt og Stift.

Lkm. 3/309; A. H. N.; M. S. III; Kbg. 1813.
Anm. Præsten boer i Breum.
———————————

1. (1544. 55). Oluf . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 14.

1b. 15 . . Balthasar . . . ; [† ipso die sanctorum Viti et Modesti (15/6) 1565 (Nye khist. Saml. 6/375)].

1c. (1568. 70). Peder Madsen.

KS 3:5 (1884-86), s. 514; DV s. 41.

1d. (1584) Michel Michelsen; understod sig at døbe udi en Mølledam; see theol. Tidsskr. 2/215; [var her endnu 1619: »H. Michel y Breum. Hans Medtienere H. Jens«].

KS 3:2 (1877-80), s. 205; 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105.

2. (1619**. 45). Jens Thøgersen; Pr.; ~ Anna Jespersdtr.; see E. J. Breum, r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T.; C. J. Breum i Ørum-G.

3. (1661) [Cap.* 56] Peder Christensen Hissel; vist St. Vibg. 42; see Etm.; Valdemar P. H. i Gjødvad-B.; [† 1685].

KUM I, s. 171 (»Petrus Christiani Viburgensis«); Sixhøj nr. 134.

4. 7/12 1680**. Søren Mortensen Bryndum, fmtl. af Brøndum-H.; St. Vibg. 69; C. 29/4 72, n.; ~ 81 F. D. Sophie Pedersdtr. Hissel; 2 S., 1 D.; 2 ~ C. P. Sinding i Vorde-F.-R.; see M. S. Breum i Ullits-F.; P. S. Breum i Ørum-B.-G.; J. K. Steen Ørum-B.-G.; [b. 3/2 1699].

KUM II, s. 13 (»Severinus Martini Bøndum«); Sixhøj nr. 487.

5. 15/2 1699 [p. Cap. Grytten i Romsdal, Trondhj. St., 93] Peter Clausen Rumohr, f. Lærdal, Bergens St.; F. C. Petersen R., Kbmd. ss. (fra Sønderborg); St. Bergen 79; ~ Marie Elisabeth . . . , f. 70, † 8/9 50; mindst 3 S., 2 D.; see Conrad F. R. i Tvede-L.; [7/6 1701 Skjeberg, Aggersh. St.; blev 16/3 16 tagen til Fange af Svenskerne under Krigen, † i Fængsel 18/10 1718].

KUM II, s. 94 (»Petrus Claudii Rumor«); STD, s. 260; NKB 7, s. 125; DBL.

6. 4/6 1701 [p. Cap. . .] Hans Madsen Brunow, d. Nybg. 11/2 63; F. M. Hansen, By- og Rådstueskriver i Nybg.; M. Elisabeth Henriksdtr.; St. Nybg. 80, Bacc. 81; Pr. . . ; ~ c. 01 Anna Eriksdtr. Sterch, † 6/5 54; (Sstr. t. Christen E. S. i K. Hyllinge-L.); F. E. S., Farver i Holstebro, siden Eier af Nørgd. i Salling; 3 S.; 2 ~ Mads Jensen Brøndum af Brøndum-H., p. Hovbrogd.; see Etm.; [† 1728; Pg. br. 6/2 15; fik kgl. Oprejsning 11/11 02 fordi hans Kone var kommet for tidligt i Barselseng].

KUM II, s. 103, 106 (»Iohannes Matthiæ Brunovius«); Kbg. Nyborg (1646-1703) opsl. 56 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Hald amt nr. 62, Skivehus amt nr. 269, 270, Nyborg byfoged nr. 621, 342; Nygaards sedler: Pg. br., for tidlig fødsel, oprejsning, børn; JJJ uden kildeangivelse.

7. 13/9 1728 [p. Cap.* 30/4 s. A., o. 4/6] F. S. Erik Hansen Brunow, f. 95; St. Aalbg. 14; C. 7/8 26, n.; 1 ~ 30 Cathrine Nielsdtr. Schytte af Jebjerg-L., f. 03, † 31/12 36; 2 S.; 2 ~ 40 Christiane Elisabeth Jensdtr. Thornam af Brøndum-S.-T., † 14/11 43; 1 D.; 3 ~ 12/10 50 Anna Christensdtr. Sinding af Vorde-F.-R., f. c. 09, † Breum 28/6 79; u. B.; see Deibjerg-H.; [† 9/3 1762].

KUM II, s. 385 (»Ericus Iohannis/Iani Bruun«,19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Salling Nørre hrd. nr. 8, 22; Nygaards sedler: Enkens død.

8. 23/4 1762 [p. Cap. Fjaltring-T. 31/12 56, o. 18/5 57] Christopher Christiansen Nørager, f. 4/11 24; F. C. N.; M. Anna Elisabeth Christophersdtr. Lihme af Fjaltring-T.; St. Hors. 47; C. 50; (Torsted 26/3 62); ~ Hillerød 28/7 62 Malene Geis (Greis), Skifte Torup Pg. 5/12 05; F. Gartner p. Frederiksbg.; M. Kirstine Birgitte Pedersdtr. Kragelund af Kallehave; u. B.; [† 15/10 1776].

KUM III, s. 77 (»Christophorus Nørager«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Strø hrd. nr. 42; Viborg amt, Salling Nørre hrd. nr. 33; Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 27; PT 2002, s. 142, 144; Richter I, s. 85.

9. 12/12 1776, o. 19/3 77 [Hør. Vibg. 60] Laurits Hasse; [13/4 1787 Fred. Mich. K.-E.; see der].

10. 1/6 1787, o. 4/7, Otto Sommer Spliid af Tem, f. 6/6 57 (O. P.); St. Vibg. 76; C. 25/6 83, n.; ~ 29/10 87 Anna Pouline Bjørn, f. c. 63, † Skive 45; F. Mads Lauritsen B. til Grinderslev Kloster; M. Birgitte Cathrine Nørkjær; 6 S., 4 D.; [# 19/11 1819; † 20].

KUM III, s. 350 (»Otto Spliid«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1375.

11. 7/4 1820. Peter Iversen Holm af Sindal-A., f. 88; St. Aalbg. 05; C. 17/4 12, l.; ~ Nestved 3/10 20 Juliane Eleonore Trolle v. Post, f. 9/1 97; F. Oberstlieut. Knud T. v. P.; M. Sylvia Christ. v. Gartz; u. B.; 2 ~ 26 Cclrd. Christian Martin Crone, Bkdmr. i Antvorskov Birk; [† 3/3 1821].

12. 3/10 1821 [p. Cap. Skive-R. 7/5 13, o. 4/8] Jens Møller*, f. Kbh. 29/8 86; F. Erik M., Kbmd.; M. Lovise Lauritsdtr. (Aastrup) af Rødding-L.-P.; St. Kbhs. Bgdsk. 02; C. 17/4 07, h*.; 12/5 24 tillige Tise; Pr. 1/8 34; Amtsraadsmedlem 42–51; Medlem af Stændeforsamlingen for N. Jydland 44; R.* 6/10 54; D.-M. 17/4 (7/5) 63; ~ 5/12 16 Cecilie Giessing Leth af Skive-R., f. Vibg. 14/5 99; † Kbh. 16/5 73; 6 S., 3 D.; see Erik H. M. i Kjølstrup-A.; Jens L. M. i Tyregod-V.; Frederik B. M., Cap. p. l. i Herfølge-S.; P. J. C. Scharling i Hirschholm; Theodor C. F. M. i Velling; [† 12/6 1863. Blandt Andet fortjent som Udgiver af en god Haandbog for Præster og en Beskrivelse over Danmarks geistlige Embeder; E. 2/393 og S. 2/492; Pg. br. 17/6 59].

JJJ uden kildehenvisning.

13. 12/3 1864, o. 20/5 [Insp. v. Grüners Handelsacad. i Kbh. . .] Jens Ring Stochholm af Aalbg. Bud. K., f. Vammen 29/8 25; St. Aalbg. 43; C. 1/11 49, l.; Guldmedaille 50 for en Afhandling over den theol. Priisopgave: Fremstilling af Lactantii theol. Lærebegreb o.s.v.; Reise i Tydskland, Schweitz og Italien 52–54; Alumnus p. Borchs Coll. 10/12 56 – 2/3 62; Lærer v. Fris’ Realsk., Borgerdydsk. Kbh., tillige Inspektør v. Grüners Handelsakademi; var Medudgiver og Udgiver af „Evang. Ugeskrift“ 59–64; ~ Grønning 3/2 74 Erikke Margrethe Marie Marg. Achthon, E. e. Rasmus Jul. Kirketerp t. Grinderslev Kloster, f. Lykkesholm., Lyngby S., 4/9 30; F. Ped. A., Eier af Lykkesholm v. Grenaa; M. Margrethe Grotum Secher Mønsted; u. B.; [# 31/12 1898; E. S. 3/287].

Borchs K. nr. 667; Elvius s. 159; G-HF I, s. 288-289.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1185. Tise,

Nørre Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. P. B. 207; Lkm. 3/317; M. Nr. 497; Kbg. 1813.
Anm. Præsterne boede i Grettrup, Junget Sogn, hvilken By tidligere var et Sogn for sig (Kirken nedbrudt 1552).
———————————

1 (2). c. 1543 [Hør. Vibg. . .] Søren Ibsen; [gav sig igjen til Skolen 1544; see Roslev-R.].

2 (1). (1532). Peder Thomsen; Sp. til Grettrup og Tise . . ; [da Pgden. laa paa en Strandbrinke og var saa ussel, og Sognene saa ringe, at han ikke kunde have sin Næring der, flyttede han over til Himmersyssel og fingede Farsø Sogn istedet (dvs. blev Sognekapellan i Gislum-T.-F.-V.-S.); see der].

FR s. 417, 418; KS 7:3 (1957-59), s. 14.

3. c. 1546(?). Christen Jensen Sommer; [c. 1552 Junget-T.; see der].

4. c. 1552. Niels Mogensen; [1557 Jebjerg-L.; see der].

5. c. 1557. Christen Christensen; [levede 1568, 78 og 84, da han forgjæves søgte, at faae Pgden. i Tise tilbage; † 1585-86].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 3:2 (1877-80), s. 205; 2:6 (1872-73), s. 620.

5b. (før 1601) Iver Christophersen.

JJJ uden kildeangivelse.

5c. (1608. 30) Christen Poulsen; [var her endnu 1638].

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105; JJJ m. henv. til Dombogen 1630 og Stiftsbogen 1690 II.

6. (1648). Jens Christensen Gammelgaard, f. c. 06; St. Vibg. 26; ~ Lisbeth Christophersdtr., † 87; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see P. H. Abel i Vive-O.-V.; R. C. Fogh i Bierring-M.; [† 1660].

KUM I, s. 26 (»Ian. Christian. Gammelgaard«); FAaW s. 13.

7. 1660. Morten Thøgersen Holst, f. 34; St. Vibg. 57; 1 ~ F. E., b. 22/11 87; 3 S.; 2 ~ 19/9 88 Dorothea Nielsdtr., f. p. Hostrup; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Jens M. H. i Junget-T.; Thøger M. H. i Farsø-V.; Christen M. H. i Louns-A.; Niels M. H. i Vesterbølle-Ø.; [† 6/10 1694].

KUM I, s. 269 (»Martinus Theochari Wiburgensis«); Sixhøj nr. 319.

8. 16/10 1694. Ulrik Christensen Blichfeld af Odder, f. c. 70; St. Randers 90; C. 26/9 92, mediocr.; ~ 10/7 95 F. E.; 5 S., 2 D.; [† •/12 1710; ærlig, skikkelig og lærd; Pg. br. 21/10 97].

KUM II, s. 177 (»Uldaricus Christierni Blichfeldius«).

9. 13/3 1711. Morten Jensen Basse, f. 77; St. Roesk. 98; ~ 2/5 14 Sophie Cathrine Westerholdt; 1 S.; [b. 7/3 1718].

KUM II, s. 240 (»Martinus Iani Basse«, 22 år gl.).

10. 1/4 1718. Hans Andersen Høyer, f. p. Østergd. 7/1 93; (Bdr. t. Peder A. H. i Hammer-H.-S.-A. og Halvbdr. t. Christian N. A. H. i Tisted-B.); F. A. Hansen H., Eier af Østergd. i Salling; M. Anna Jensdtr. Møller; St. Vibg. 12; C. 19/2 15, n.; Pr. 31; ~ Skyum 9/8 18 Maren Jespersdtr. Friis af Junget-T., f. 15/1 87, † Irup, b. 23/7 70; 4 S., 1 D.; see Etm.; Jesper H. H. i Harring-S.; Christian H. i Skyum-H.; [b. 7/3 1744; veldædig; talede paa sit Yderste i 48 Timer over det Sprog: Omvender Eder, thi Himmerigets Rige er kommet nær (Mth. 3, 2)].

KUM II, s. 365 (»Iohannes Høyer«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 833, 822, 849.

11. 18/4 1744 [p. Cap. Torslev-L. 7/2 s. A., o. 1/4] Mikkel Hansen Holm, f. Holme 10; F. H. Jensen; M. Maren Mikkelsdtr.; St. Aarh. 32; C. 4/4 40, h.; Degn i Ulsted 41; i Ø. Brønderslev-H. kort efter; 1 ~ F. D. Anna Hansdtr. Høyer, f. 19; 2 D.; 2 ~ Sara Kirstine Mortensdtr. Holst af Louns-A., f. 5/11 24; 2 S.; see Etm.; [b. 29/3 1774].

KUM II, s. 538 (»Michaël Holm«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 833, 822, 849.

12. 28/10 1768*, o. 8/6 74, Johan Høyer Delmann Thomsen Hopp, d. Aalbg. 9/7 39; F. Cons.-Rd. Thomas Knudsen H., Rtr. ss.; M. Mette Andersdtr. Munchhart; St. pr. Kbh. 59; C. 11/6 61, n.; ~ 30/9 74 F. D. Marie Kirstine Mikkelsdtr. Holm, f. 46, b. 11/5 89; 1 S., 2 D.; [b. 31/8 1791].

13. 1791, o. 22/3 92 [Lærer ved Waisenhuset i Kbh. 88] Sivert Sivertsen; [15/2 1799 Ferslev-V.; see der].

14. 15/2 1799, o. Kbh. 3/5 [Lærer v. Waisenhuset i Kbh. 94] Jens Paludan Müller; [23/1 1801 Kjerteminde-D.; see Od. St. Knuds K.].

15. 8/5 1801 [Venø 5/3 90] Jørgen Svendsen Wedel af Sal, f. 7/7 42; St. Vibg. 61; C. 65; r. Cap. Hjerm-G. 23/9 85, o. 7/12; ~ Rødding 25/5 91 Maren (Marie) Morsing, maaskee af Durup-T., E. e. Niels Schive af Voldum-R., Selveier i Ingstrup, Rødding S., f. c. 42, † Torum 1/3 29; u. B.; [† 28/12 1806].

KUM III, s. 214 (»Georgius Svenonis Wedel«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1273; Nygaards sedler: Vielse, Hustru, Hustrus 1. ægtesk., Enkens død.

16. 18/12 1807, o. 12/2 08 [Cat. Od. St. Knuds K. 14/4 99; tillige Chordegn 1/11 02] Lars Tange Hjerm; [17/3 1824 Durup-T.; see der].

Ved Rescript 12/5 1824 forenet med Grinderslev og Grønning;
men agtes nu igjen oprettet til et Pastorat for sig.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.