Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 860. Odder,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K. 3/72; Aarh. M.; M. S. III.; P. 89; Lkm. 5/169; Kbg. 1655.
Anm. Indtil den nyere Tid var Tvenstrup et Sogn for sig. Kong Fred. III. gav 1674 Tilladelse til Kirkens Nedbrydelse; men Sognefolkene udvirkede hos Admiral Rodsteen, at den blev staaende, mod at de selv vedligeholdt den; den blev dog omsider nedbrudt formedelst Brøstfældighed 1820. Paa Fillerup Mark findes endnu Ruiner af „Ulv“ Kirke.
———————————

1. 15 . . Laurits . . .

2. 15 . . Claus . . .

3. 15 . . Peder . . .

4. 1564. Søren Jensen; ~ Anne . . . ; [† 1585].

5. k. 5/3 1585. Laurits Madsen Nyborg; f. Nyborg; St. i Kbh. (76); see Etm.; [var her endnu 1619; meget afholdt af Kong Fred. II.].

FS nr. 522 (»Laurentius Matthiæ«); F-P s. 78; KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757.

6. (1629). F. S. Hans Lauritsen; St. 15; Pr. (45, 61); ~ Abel Christensdtr. (Blichfeldt) af Aarh. Frue K.; see A. C. Achthon t. Vibg. Graabrødre K.-A.-T.; J. H. Trige i Virring-E.; Etm.; [vist † c. 1672].

KUM I, s. 18 (»Iohannes Lavrentij Oderus«); P-Aarh. f. 35b, opsl. 38.

7. k. 30/12 1655** [p. Cap.*, o. 13/10 54] F. S. Christen Hansen Blichfeld; St. Aarh. 44; Pr. 9/5 72; ~ Margrethe Hansdtr.; see Niels C. B. i Rold-V.; Ulrik C. B. i Tise; H. L. Carlbye i Virring-E.; [† 1677].

KUM I, s. 187 (»Christiernus Iohannis Blichfeldius«); P-Aarh. f. 6b, opsl. 9; f. 16a, opsl. 18.

8. k. •/12 1677** [Hundslund 13/6 76, o. 22/9] Christen Justesen Schjønning, f. Jydld. c. 41; F. J. Mortensen S., Herredsskr. i Aars Hrd.; M. Kirsten Jespersdtr.; St. Rand. 61; Pr. 01; 1 ~ Margrethe Mogensdtr., † 07, E. e. Niels . . . ; u. B.; 2 ~ Mette Margrethe Christensdtr. Lyngbye af Aalsø-H., f. c. 82; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 20/6 1709].

KUM I, s. 300 (»Christiernus Iustinus Schønning«); P-Aarh. f. 53b, opsl. 57; Danske Kancelli: Kaldsbrev til Hundslund, ansøgning; Nibe birks tingbog (1678-80) 12/7 1679 opsl. 288, hans far (f. 146b-147a); HimF s. 217-18 (men her mangler sønnen Christen); FAaW, s. 34; Nygaards sedler: 1. hustrus død, 1. hustrus arvinger, testamente med 2. hustru; »see A. C. Svendstrup i Hygum« udgår, se DanKir bd. 20 (1954), s. 760 (Hygum Kirke).

9. 13/7 1709**, o. 30/8 [Hør. Aarh. 05] Jørgen Davidsen (Møller), f. Aarh. 10/3 82; F. D. Jørgensen, Kornhdlr., Consumtionsforp. og Øltapper; M. Maren Sørensdtr.; St. Aarh. 98, Bacc. 99; C. 8/5 01, h.; ~ F. E., † 7/7 43; 2 S., 4 D.; see Etm.; A. F. Raarup i Ølsted; D. N. D. Mehl i Barrit-V.; [† 30/10 1733; gav 100 Rdlr. til en Morgenbøn at holde i Odder; eiede fra 1722 Tulstrup K., Ning. H., som efter hans Død eiedes af hans Enke].

KUM II, s. 238, 245 (»Georgius Davidis Mollerus/Müller«, 16 år gl.); FAaW, s. 34; Nygaards sedler: Børn, enkens død; DanKir bd. 16, s. 2360 (Tulstrup Kirke).

10. 8/1 1731, o. 5/2, Jens Andresen Kragballe* af Gjesing-N., f. 24/5 00; St. pr. 21, Bacc. 22; C. 22/6 24, l.; 1 ~ Odder 28/6 35 F. D. Øllegaard Jørgensdtr. Davidsen, f. 17, † 8/3 48; 3 S., 6 D.; 2 ~ Odder 11/7 49 Birgitte Cathrine Nielsdtr. Hutfeld af Holme-T., f. c. 13, b. 11/4 94; 2 S., 1 D.; see Etm.; N. N. Langballe i Ousted-T.; D. F. Mehl i Barrit-V.; Jørgen N. K. i Vistofte; J. N. F. Müller i Ormslev-K.; (J. Müller i Veiby-T.); [† 1/7 1789].

KUM II, s. 438, 442 (»Ianus Kragballe«, 19 år gl.); Nygaards sedler: 1. vielse, børn, 2. vielse, enkens begr.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus Amt, Ning hrd. nr. 72.

11. 28/6 1775*, 24/3 86**, o. 19/4, F. S. Anders Jensen Kragballe, f. 6/9 42; St. Hors. 62; C. 6/3 65, n.; ~ 28/7 86 Elisabeth Cathrine la Cour, f. Baadsgd., Høislev S., d. 16/1 58; F. Forp. v. Vibg.; u. B.; 2 ~ 98 N. Wormslev i Viby-T.; [† 3/11 1796].

12. 6/10 1797 [r. Cap. Grenaa 7/10 96, o. 4/1 97] Otto Christopher Nielsen Behr, f. Grenaa 28/10 69; F. Jstrd. N. Erik B., Bfgd. i Grenaa; M. Christiane Sophie Magd. Weinigel; St. Aarh. 87; C. 26/4 91, h.; udenlands 93–95; ~ Anna Pallene Hoff; F. Lieut. Hans Edvard Christ. el. Henrik H.; M. Cathr. Koppe; 2 ~ Etm.; [† 8/2 1799].

13. 5/4 1799, o. 24/4, Christian Frederik Temler Gottschalck*, f. Aalbg. 15/10 72; F. Mag. Hans G., Rtr. ss.; M. Cathrine Marg. Junge; St. Aalbg. 91; C. 20/10 94, l.; R.* 5/4 49; 1 ~ 13/12 99 F. E., † 26/8 23; 1 S., 3 D.; 2 ~ 16/1 24 Adamine Vilhmine v. Voss, d. Fred. 3/6 78, † •/12 25; F. Kmhre., Oberst Johann Gustav v. V.; M. Fred. Sophie v. Pentz; u. B.; [† 28/2 1861].

14. 6/5 1861 [Aalsø-H. 27/10 52] Peter Christian la Cour, f. Odder 26/1 05; F. Jørgen la C., Cand. th. og Degn; M. Christine Charlotte Guldberg (2 ~ H. P. Barfod i Faxe); St. Aarh. 24; C. 2/5 31, h.*; p. Cap. Faxe 14/3 32, o. 16/5; Sp. Nimtofte-T. 25/7 37; Rigsdagsmd. for Rand. Amts 4de District 5/10 48; Folkethingsmd. for samme Valgkreds 4/10 49; Formand for Randers Amts Landcommunalforening; Medlem af Amtsraadet 49; ~ Ønslev 30/12 35 Caroline Jacobine Bregendahl af Kbh. Frelsers K., f. Skjørping 9/6 09, levede i Odder 68; 2 S., 6 D.; see H. P. Lillelund i Tæbring-O.-R.; [† 16/3 1865; E. S. 1/339].

15. 10/7 1865 [Tirstrup-F. 21/3 57] Peter Joachim Boesen, f. Kbh. 26/3 16; F. Jstrd. Johannes B. af Vigerslev-V., Contoirchef i Rentekammeret; M. Sophie Frederikke Hammerich; St. v. W. 33; C. 1/5 40, *l.; Lærer v. Waisenhuset 44; Sp. Aulum-H. 2/12 50, o. 21/1 51; Pr. 12/1 62; 1 ~ 17/12 46 sit Sødskendebarn Marie Cathrine Sophie Frederikke Boesen af Vigerslev-V., f. 5/9 16, † 30/5 58; 3 S.; 2 ~ 20/1 62 Caroline Marie Christine Baggesen, f. 15/10 36; F. Magnus Hagen B., Stud. og Lærer; M. Caroline Hee; (68) 2 S., 1 D.

Strøm 3, s. 22.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Odder Kirke, s. 2519-2581, Tvenstrup Kirke, s. 2587-2590.