Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 941. Rold og Vebbestrup,

Hindsted Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/173: L. S. v. W.; Kbg. 1700.
———————————

1a. 8/3 1530. Anders Pedersen; [# 1532].

FR s. 248, 296.

1b. 3/1 1532. Jacob Olsen.

FR s. 296.

1c. (1544). Søren . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 20.

1d. (1568). Clemet Nielsen.

KS 3:5 (1884-86), s. 514.

1 (e). (1581). Jacob Andersen Brasen af Ulbjerg-L.; St. i Rostock 76; [var her endnu 1610].

Helk I, s. 179; KS 5:2 (1903-05), s. 549; Viborg Landstings Dombog 1581, 15/11 1581 (f. 259).
(Udgår her. Har fmtl. været Cap. el. samme som 1b. 1 (d). 15 . . 16 . . Clemens Jensen.)

2. (1619). Jacob Christensen, maaskee af Gjødvad-B.; maaskee St. i Kbh. (09).

F-P s. 245 (»Jacobus Christiani Gidvad«); KS 3:5 (1884-86), s. 106.

3. (1630. 42) [Cap.* (19)] Christen Jensen af Skibsted-L.; St. i Kbh. (07), Bacc. 11; ~ (33) Sophie Mikkelsdtr., som overlevede ham; mindst 1 S.; [† 4/10 1653; 46 fik han 24 mænds tingsvidne om, at han boede ved alfarvej mellem Aalborg og Randers og var blevet saa udskattet og udplyndret med indkvartering og daglig overlast af svenskerne, at han ikke kunde betale kobber- og tinskat].

KUM I, s. 3 (»Christian. Skibstad.«); F-P s. 226 (»Christianus Johannis Skibsted«); KS 3:5 (1884-86), s. 106; PT 11:2 (1941), s. 125.

4. 1653 [P. t. Aalbg. Hosp. •/5 50] Laurits Nielsen; St. Vibg. 42.

KUM I, s. 171 (»Laurentius Nicolaj«); Sixhøj nr. 137, 131 (han er forvekslet med navnebroderen i Kbh. Hel. G. K.).

5. (1661) [Ulstrup-G., k. 23/11 49, afsat 54] Mads Johansen Aars; maaskee St. Ribe 42; ~ Mette Christensdtr., levede 82; [† 4/12 1668; eft. Jesper Lund levede han endnu 73; blev afsat i Ulstrup, uvist af hvilken Aarsag].

KUM I, s. 172 (»Matthias Iohannis Ripensis«); PT 11:3 (1942), s. 239 (Fussing om Revs herred); Nygaards sedler: Enken 1682.

6. 15 /12 1668 [Skp. 28/9 66] Mikkel Lauritsen Helsingør (Jugendteufel), f. Helsing.; St. Helsing. 53; ~ Anne Jensdtr. Brun, levede 87; u. B.; [† •/4 1687].

KUM I, s. 245 (»Michaël Laurentii«); KS 4:4 (1895-97), s. 558 (skibspr.); Nygaards sedler: Skibspr., hustru, 1682 (navnet Helsingør), 1687.

7. 19/4 1687, o. 30/6, Niels Christensen Blichfeld af Odder, f. 62; St. Aarh. 82; C. 19/5 86, n.; Pr. •/10 98; ~ Lene Jacobsdtr.; [† 25/4 1700; fik Tilgivelse for den sædvanlige Forseelse 8/5 86].

KUM II, s. 116 (»Nicolaus Christiani«).

8. 15/5 1700, o. 20/10, Mag. Antonius Hansen Muus (Musæus), f. Od. 6/9 65; F. H. Antonsen M., Chir.; M. Gjertrud Juliusdtr. Rummel; St. Od. 86, Bacc. 90; Mag. Kbh. 19/5 00; ~ Slotsk. 4/8 00 Johanne Margrethe Mogensdtr. Crone; 2 D.; [† P. i Kallundbg.; b. 3/8 1711; var meget yndet af Dronning Charlotte Amalie, som undertiden besøgte ham; W. 1/101].

KUM II, s. 145, 172, 255 (»Antonius Iohannis Musæus«).

9. 24/2 1712 [Rørbæk-G. 1/3 10] Peder Mikkelsen Karmark af Tim-M., d. Indsæt, Trondhj. St., 13/9 77; St. Holstebro 96, Bacc. 99; C. 27/8 99, n.; Cap. og Skolemstr. i Bjerregrav-Aa.-T.; 1 ~ Bjerregrav 16/12 05 sit Sødskendebarn Cecilie (Sidsel) Pedersdtr. af Ølby-A.-F., f. c. 85, b. Rold 8/8 14; 3 S., 1 D.; 2 ~ Rand. 23/5 15 Anna Lauritsdtr. Jespersen (Sstr. t. Anders L. J. i Ørsted-E. og t. Maren L. (J.), Moder t. A. J. Cramer i Søllerød); F. fmtl. L. Nielsen (Søn af N. Jespersen), Kbmd. i Randers; M. Elisabeth Simonsdtr.; 1 D.; 2 ~ Søren Jensen Bay, Kbmd. i Randers; see P. Sindberg i Rørbæk-G.; [b. 27/3 1716].

KUM II, s. 222, 245 (»Petrus Michaëlis Charmarchius«); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 224, 426, 487, Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 42; FWDP nr. 941.09, 975.13; Karmark s. 16-17.

10. 3/8 1716 [Fp. . . .] Mag. Frants Frederiksen Monrad, f. Øier, Aggershuus St., c. 80; (Bdr. t. Hans R. F. M. i Hesselager); F. Mag. F. Christen Eriksen M. af Kbh. Hel. G. K., Sp. ss. og Pr. i Øyer, Guldbrandsdalen; M. Birgitte Andersdtr. Cold; St. pr. 94; Mag. Kbh. 28/5 10; Skp. . . . ; ~ 21/9 15 Margrethe Albertsdtr. Rhold af Nysted-H., f. 6/8 88; 3 S.; 2 ~ 28/6 26 Mag. Peder Johnsen, Rtr. i Nykjøb. p. F., og † •/7 50: [† •/3 1721].

KUM II, s. 202 (»Franciscus Frideric. Monradus«).

11. 2/5 1721 [Rørbæk-G. 1/2 13] Peder Thomsen Karmark, f. Rand. 28/11 87; F. T. Pedersen K., Forv. p. Clausholm, siden Kbmd. og Rdmd. i Randers; M. Maren Michelsdtr.; St. Rand. 07, Bacc. 08; C. 28/5 11, n.; ~ Bodil Sørensdtr., f. c. 95, † 58; F. S. Pedersen Schiøt; M. Johanne Andersdtr.; 5 S., 9 D.; see Etm.; [† 7/2 1750].

KUM II, s. 322, 328 (»Petrus Thomæ Karmarch«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 114; Karmark s. 11, 21.

12. 19/6 1750, o. 10/3 51(!), F. S. Søren Pedersen Karmark, f. •/4 22; St. Vibg. 47; C. 2/5 50, n.; ~ Overgd., Ove S., 14/4 52 Else Cathrine Christensdtr. (Møller), f. c. 26, † her 2/7 02; 8 S., 3 D.; [† •/11 1770; var ikke dygtig og blev 1759 forrykt i Hovedet; eiede Kirkerne].

KUM III, s. 75 (»Severinus Karemarch«, 24 år gl.); Sixhøj nr. 1139; Karmark s. 31-32.

13. 29/1 1771 [r. Cap. Vibg. Graabrødre K.-A.-T. 26/6 61] Ole Hansen Sadolin; [27/10 1786 Vive-O.-V.; see der].

14. 27/10 1786 [r. Cap. Vibg. Dk. 13/6 81] Christopher Hansen Ferslev; [25/3 1803 Sæby; see der].

15. 25/11 1803, o. 25/1 04 [Hør. Hlh. 87] Christian Jes Almstrup; [1/8 1817 Junget-T.; see Aalbg. Frue K. o.s.v.].

16. 24/12 1817, o. 6/3 18 [Adj. Nybg. 14/4 10] Andreas Kjerulf Hasselager; [13/12 1826 S. Næraa-Aa.; see der].

17. 4/4 1827, o. 23/5, Peter Andreas Heiberg Jürgensen; [24/6 1837 S. Kirkeby-A.; see N. Vedby-A.].

18. 26/9 1837, o. 29/11, Frederik Münter; [11/2 1841 Karrebæk; see Ørslev-S.].

19. 1/5 1841 [Cat. Bogense 2/8 36, o. 14/9] Hans Christian Ebeling, f. Aarh. 19/6 04; F. Carl E., Org.; M. Anna Sophie Ingerslev; St. Aarh. 22; C. 10/7 28, h.; ~ Juliane M. Gregersen, levede 68 på Kronborg Slot; F. Cant. i Aalbg.; 2 D.; [† Aalbg. 8/5 1849].

20. 4/8 1849, o. 12/9 [c. Adj. v. Aarhs. Realsk. 17/9 39; Adj. ss. 10/10 40] Rasmus Tøxen Worm af Ørum-D., f. 19/1 16; St. Hors. 33; C. 3/7 38, l.; ~ Aarh. 10/4 50 Laura Frederikke Christiane Raae, f. 1/2 31; F. Peter R., Kbmd. i Aarh.; M. Frederikke Møller; 4 S., 2 D.; [13/9 1869 Gudum-F.].

21. 29/11 1869 [Miss. og Sem.-Lærer v. Godthaab i Grld. 19/3 58, o. 29/3; ved Julianehaab 61–68] Christian Heilmann Rosen af Kjettinge-B., f. Barløse 27/2 32; St. Nykjøb. 49; C. 18/1 55, l.; ~ 22/4 58 Caroline Adelaide Rosen af L. Lyngby-Ø., f. Trankebar 14/4 35; (78) 5 S., 2 D.; [7/6 1881 Faareveile].

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.