Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 564. Junget og Torum,

Nørre Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.*; L. P. B. 579; Lkm. 3/346; Kbg. 1689.
Anm. Een Familie i 200 Aar. I Gretterup har staaet en Kirke, som Kong Chr. III 1552 befalede, at skulle afbrydes (KB bd. 1 (1551-55) s. 175). I Pontoppidans Tid saaes endnu Rudera, og Bønderne bare endnu et Slags Ærbødighed for Kgden., ved det, at de ei gravede paa den. (Pont. Atl. IV. 743).
———————————

1. (1530). Peder Thomæsen; [o. 2/9 1537 Biskop i Børglum Stift; see Haverslev-B.].

FR s. 418.

2. (1545). Peder Savstrup; see Etm.

KS 7:3 (1957-59), s. 14.

3. c. 1552 [Tise 46(?)] Christen Jensen Sommer; Pr. . . ; ~ F. D. Maren Pedersdtr. Savstrup; 1 D.; see Etm.; (E. O. Torm t. Kbh. Frue K.).

4. c. 1584. Anders Sørensen Stub* af Aars-H.; ~ F. D. Johanne Christensdtr. Sommer; 20 B.; see 2 Etm.; Bjørn A. S. i Rerslev-Vi.; T. Sørensen, C. P. Aalborg og L. P. Aalborg, alle i Ulstrup-G.; N. A. Sjørup p. Fuur; [† 1634].

5. 1634 [p. Cap.* . . .] Peder Christensen Hjerk; maaskee af Hjerk-H.; St. 30; ~ F. D. Else Andersdtr. Stub; 2 ~ Etm.; [† 1645].

KUM I, s. 103 (»Petrus Christierni Hierchius«); Sixhøj nr. 72.

6. c. 1645. Christen Sørensen Lynderup (Synderup?); vist St. Vibg. 39; Pr.; 1 ~ F. E.; 2 ~ Karen Eriksdtr., levede 02; see Etm.; [† 1677; Pg. br. . . .].

KUM I, s. 150 (»Christiernus Severini«); Sixhøj nr. 72.

7. 23/7 1674**. Jesper Sørensen Altenhoff (Gammelgaard?); St. Vibg. 70; C. 72; ~ F. D. Else Christensdtr. Lynderup (el. Synderup), f. c. 55; 5 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see H. A. Høyer i Tise; [† 12/10 1688].

KUM II, s. 21 (»Casparus Severinj«); Sixhøj nr. 521; DanKir bd. 12, s. 521 (Skyum kirke).

8. 17/11 1688. Jens Mortensen Holst (Altenhof/Gammelgaard) af Tise, f. 62; St. Vibg. 86; C. 22/5 88, illum.; ~ 19/6 89 F. E., b. 12/2 40; 2 S., 2 D.; see Etm.; [† 1715; fik 17/8 89 Opreisning fordi hans Kone vilde komme nogle Uger for tidligt i Barselseng].

KUM II, s. 146 (»Ianus Martini Holst«); Sixhøj nr. 660; Nygaards sedler: Oprejsning.

9. 3/5 1715. Christen Feddersen Høyer, f. Skagen 14/2 85; F. F. H., Bgmstr.; M. Helvig Christensdtr.; St. Aalbg. 03; C. 5/9 04, l.; ~ F. D. Kirstine Jensdtr. Holst, f. 98; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Fedder C. H. her; [† 4/3 1724].

KUM II, s. 287 (»Christianus Fedderi Hoyerus«, 19 år gl.).

10. 18/4 1724. Jens Sørensen af Vilsted-V., f. 13/2 86; St. Aalbg. 02; C. 17/3 07, n.; ~ 25 F. E.; † 58; 3 S., 2 D.; [† 21/9 1741].

KUM II, s. 278 (»Ianus Severini Vilstedius«, 16 år gl.).

11. 27/10 1741, o. 22/11, F. Sts. Fedder Christensen Høyer, f. 1/8 16; St. Aalbg. 34; C. 11/7 41, n.; ~ Hvidbjerg 24/9 54 Johanne Marie de Leth, d. 27/2 34, † Kovstrup Mølle i Sønderhaa, Hassing hrd., 23/4 12; (Sstr. t. Nicolaj P. F. de L. i Sneibjerg-T.); F. Frederik Nielsen Leth p. Kovstrup, Sønderhaa S.; M. Birgitte Kirstine Pedersdtr. Damstrøm; 2 S., 4 D.; [† 25/6 1765].

KUM II, s. 552 (»Fedderus Hoyer«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Salling Nørre hrd. nr. 24; Sorø amt, Alsted hrd. nr. 82; Nygaards sedler: hustrus dåb, hustrus fader, enkens død.

12. 13/9 1765 [Helligsø-G. 30/12 57, o. 17/3 58] Johan Adolph Rasmussen Stage af Snodstrup, f. 29/10 30; St. Fdbg. 48; C. 16/3 56, n.; ~ 10/5 58 Margrethe Constantine Becher, f. c. 41, b. Ring 6/8 89; 4 S., 3 D.; [† 24/6 1772].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Tyrsting hrd. nr. 88; Nygaards sedler: 1787, enkens død.

13. 27/8 1722, o. 3/11, Mag. Søren Jeppesen Salling, f. Harre 39; F. J. Mathiesen; M. Anna Sørensdtr.; St. Aalbg. 65; C. 25/3 72, h.; Mag. 73; ~ 4/10 73 Maren Olsdtr. Westergaard af Selde-Aa., † 6/6 92; u. B.; [† 19/9 1791; W. 3/667; N. 517].

14. 3/2 1792 [r. Cap. Skive-R. 14/10 85, o. 9/12] Jens Groth Krag af Hjortshøi-E.-E., f. Horne i F. 9/12 47; St. Rand. 73; C. 23/3 78, h.; ~ Gjentofte 10/10 85 Ane Sophie Augusta Krag, d. Nestved 28/4 65, † Egense 13/12 48; F. Andreas K., Guldsmed i Nestved; M. Marie Margrethe Schou af Ulvborg-R.; 4 S., 2 D.; [† 13/4 1817; hæderlig].

Kbg. Næstved Skt. Peders (1680-1803), f. 246b, opsl. 249 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 1224; Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Ulfborg hrd. nr. 107, 117.

15. 1/8 1817 [Rold-V. 2/12 03] Christian Jes Almstrup; [14/8 1829 Aalbg. Frue K.-T.; see der].

16. 6/11 1829, o. 27/1 30 [Lærer v. Frelsers Sk. p. Chrhvn.] Andreas Brask, f. Kbh. 9/11 02; (Bdr. t. Edvard T. B. i Torup); F. Jens Henriksen B., Fuldmægtig i Hof- og Stadsrettens Skiftekommission; M. Magdalene Birgitte Jordt; St. Bgdsk. p. Chrhvn. 20; C. 24/10 25, l.; ~ 6/5 30 F. D. Margrethe Elise Marie Almstrup af Aalbg. Frue K.-T., f. 08; u. B.; [† 2/5 1863. Skal have været den Eneste, til at søge dette gode Kald, da Ansøgningerne paa Grund af Iisgangen i den strenge Vinter ikke kunde indkomme i den rette Tid. Dagen efter at han var kaldet, skulle over 50 Ansøgninger være indkomne].

17. 14/7 1863 [Roslev-R. 2/6 57] August Matzen, f. Helsing. 2/9 10; F. Joh. Vilh. M., Byskrvr.; M. Charl. Lov. Petersen; St. Helsing. 30; C. 30/10 35, h.; Cat. St. Hedinge 31/7 46, o. 21/10; Sp. Haasum-R. 11/9 49; ~ 1/5 47 Ophrine Nathalie Christiane Seerup, f. Kbh. 24/6 19; F. Nic. S., Bomulds- og Klædefabr. i Kbh.; M. Christiane Margrethe Heichelmann; 4 S., 2 D.; [† 30/3 1875].

Elvius, s. 249.

18. 9/6 1875. Frederik Gabriel Neckelmann; see Tvede-L.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.