Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 367. Haasum og Ramsing,

Rødding Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; Lkm. 3/298; Kbg. 1701.
———————————

1a. (1545. 49). Christen Bygsen.

KS 7:3 (1957-59), s. 14; DV s. 272.

1 (b). (1562. 73. 84). Erik Lauritsen; [† 1606. Lod 73 Fru Marg. Reventlau til Bustrup indstævne til Vibg. Landsthing, fordi hun havde ladet Kirkedøren lukke for ham. Hun undskyldte sig med, at Præsten var sit Embede uværdig, siden han i lang Tid ikke havde uddeelt Nadverens Sacramente og desuden førte et forargeligt Levnet i sit Huus med Banden og Alarm. Han blev frikjendt, og Fruen tilholdt, ingen Indpas at gjøre ham egenmægtigen, men gaae lovformeligen tilværks imod ham (Krog om Viborg S. 54, eft. Pontop. Annaler 3/436, hvor han kaldes Erik L.); neppe af Fjaltring, see J. H. 6/223; omtales ogsaa 3/8 90, da hans Søn forfulgtes(1) af Melchior Ulfstand for Slagsmaal].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 3:2 (1877-80), s. 205; 6:2 (1936-38), s. 221; DD bd. 8, s. 477.

1c. 1606. Thomas Nielsen, maaskee af Engom; i 3 Aar; maaskee St. i Kbh. 02; [levede endnu 1/5 1610].

F-P s. 186 (»Thomas Nicolai Engum«); KS 5:2 (1903-05), s. 550.

2. 15/7 1610, o. 25/7, Mogens Jensen af Voer-S., f. c. 87; St. i Kbh. (07); 1 ~ Mette Jensdtr. Bloch af Lem-V., † 15/11 20; 4 S., 3 D.; 2 ~ 14/10 21 Maren Jensdtr. af Ø. Velling-H.-G., † 14/11 34; 10 B.; 3 ~ 25/10 35 Anna Knudsdtr. af Solbjerg-S., f. 19/4 15; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; altsaa i Alt 21 Børn; see J. M. Haasum i Landet-B.; O. M. Haasum i Valløby-T.; S. M. Haasum i Simested-H.-H.; K. M. Haasum i Ønslev-E.; M. B. Koch i Lem-V.; Sønnen Jacob ble P. i Reslev og Karleby i Skaane; (A. P. Skive, r. Cap. i Rødby-R.); [† 24/8 1641].

F-P s. 226 (»Magnus Johannis Vore«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 59.

3. 1641. Oluf Lauritsen Aagaard af Vibg. Graabr. K.-A.-T., f. 1/11 13; St. Vibg. 33; ~ F. E.; 1 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; see P. H. Segedorph, r. Cap. Simested-H.-H.; [† 24/6 1648].

KUM I, s. 114 (»Olaus Laurentij Aagard«); Sixhøj nr. 24.

4. 1648. Niels Andersen Skive, f. 22, (Bdr. til Mag. Kjeld A. S. t. Vibg. Sortebr. K.); F. A. Christensen i Skive; M. Maren Poulsdtr.; St. Vibg. 45; ~ F. E.; 2 S., 2 D.; 4 ~ Etm.; see O. N. Haasum i Hundborg-J.; A. N. Haasum i Gjerrild-H.; [† 1661].

KUM I, s. 195 (»Nicolaus Andr[e]æ Schevius«); Sixhøj nr. 182; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 65.

5. 1661. Jørgen Madsen Skive; (Bdr. t. Laurits M. S. i Hundborg-J.); St. Vibg. 53; ~ F. E., † 22/1 03; u. B.; [† 18/9 1679].

KUM I, s. 243 (»Georgius Matthiæ Scevius«); Sixhøj nr. 272.

6. 5/1 1680 [P. i Lommestrø i Skaane, o. 29/3 67, – 76] Johannes Clausen Trænovius; [17/7 1683 Vinding-B.-V.; see der].

7. 21/7 1683. Christen Andersen Winding af Veierslev-A.-T., f. c. 53; St. pr. 80; C. 29/3 82, illum.; ~ Elisabeth Marie Pedersdtr. Fly af Rødding-K.; 3 S., 4 D.; 2 ~ L. M. Vidberg i Nautrup-S.-V.; see Peder C. W. i Brørup-L.; Anders C. W. i Storring-S.-G.; F. K. Blichfeldt i Sal-G.; [† 1697].

KUM II, s. 104 (»Christianus Andreæ Vinding«); FAaW, s. 40; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. amt, Fjends hrd. nr. 48; Århus amt, Ning hrd. nr. 15.

8. 22/6 1697. Jesper Hansen Lund; St. Sorø 85; C. 17/8 88, illum.; ~ Sorø Marie Hansdtr. Balche, f. c. 74; F. vist H. B., Hofsnedker i Kbh.; M. Susanne Hansdtr.; 2 ~ Etm.; see Christen J. L. og C. M. Skive her; [† 1706].

KUM II, s. 139 (»Casparus Ioh. Lundius«); SB, s. 213; Nygaards sedler: hustru; PT 6:5 (1914), s. 109.

9. 14/12 1706. Christen Sørensen Winther, f. c. 77; St. Od. 97; ~ 13/8 08 F. E., b. Haasum 5/9 32; [† 5/7 1718].

KUM II, s. 226 (»Christiernus Wintherus«); Nygaards sedler: vielse, enkens død.
(Udgår her. Har vist ikke eksisteret. 10. 15/8 1718. F. Steds. Christen Jespersen Lund; [† c. 1722])
        Sixhøj nr. 771.

11. 15/8 1718. Christen Mortensen Skive, f. Skive 3/4 84; F. M. Christensen, Snedker; M. Anne Christensdtr.; St. Vibg. 04; ~ F. Sstr. 25/4 19 Susanne Jespersdtr. Lund, f. her c. •/4 99, † 31/12 32; 5 S., 1 D.; see J. C. Lund i Støvring-M.; Morten C. S. i Vandborg; [† 19/12 1741].

KUM II, s. 296 (»Christ. Martin. Schevius«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 771; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 65; Nygaards sedler: Kaldsbrev.

12. 9/2 1742, o. 4/4, Frederik Pedersen Deichmann; [17/2 1758 Engom; see der].

13. 7/4 1758, o. 21/6, Niels Berntsen Mulvad af Brøndum-H., f. 30; St. Vibg. 50; 1 ~ 17/10 58 Else Pedersdtr. Deichmann af Aardestrup-B.-G.; 2 S., 1 D.; 2 ~ 24/4 76 Dorothea Helvig Lauritsdtr. Aagaard af Aardestrup-B.-G., f. 2/9 49; 1 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Peter L. M. i Sennels; [† 21/6 1788].

KUM III, s. 103 (»Nicolaus Bernhardi Mulvad«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1162.

14. 13/8 1788, o. 19/9, Laurits Jensen Ørum, f. Rand. 31/8 55; F. J. Jepsen Ø., Rdmd.; M. Cathr. Borum; St. Rand. 78; C. 1/7 83, n.; 1 ~ 24/4 89 F. E., † 90; 1 D.; 2 ~ Rand. 15/3 91 Ane Sophie Bech, f. c. 60, † 5/6 27; [# 28/5 1824; † 12/3 27].

Nygaards sedler: Vita, børn, ft. 1801, enkens død.

15. 12/1 1825, o. 9/2 [Førstelærer i Skive 16] Rasmus Rasmussen, f. Krabbesholm 1/5 87; F. Johannes R. Propr.; M. Elise Cathr. Hansen; St. Aarh. 08; C. 21/6 12, l.; ~ Anna Elisabeth Dyhrberg, levede 68; 8 B.; [† 1/7 1849].

16. 11/9 1849 [Cat. St. Hedinge 31/7 46] August Matzen; [2/6 1857 Roslev-R.; see Junget-T.].

17. 31/8 1857, o. 28/10 [Skllrr. og Kksgr. i Hanehoved, Meelby S. i Sjælld., 19/3 42] August Abraham Reimert Sinding, f. Høiby 2/8 14; F. Niels Ferslew S.; M. Kirstine Jørgensen (O. P.); St. Slag. 34; C. 4/2 41, h.; ~ 10/8 41 Sophie Kirstine Jacobsen, f. Kbh. 18/9 07; F. Joh. Georg J., Bundtmager i Kbh.; M. Sus. Andrea Sinding; 2 S., 2 D.; [23/12 1872 Hem-H.-D.; fik som Mindegave et smukt Skrivebord og et Bordstel, samt et ikke ubetydeligt contant Overskud; see D. T. 73/48].

18. 11/3 1873 [Cap. p. p. Bredsten-S. 27/4 67, o. 21/6; Høielse-L. 26/10 69] Frederik Vilhelm Bülow; [1/3 1878 Havrebjerg-G.; see der].

19. 3/5 1878, o. Kbh. 15/5 [Skllrr. v. Mantzius’s Skole i Birkerød •/5 74] August Ludvig Schrøder (Skrøder), f. Kbh. 26/10 48; F. Joh. Ludvig Boye S., Fuldm. i Kbhs. Magistrat (Bdr. t. Ludvig A. N. i Nysted-H.); M. Emilie Aug. Lanzky; St. pr. 66; C. 27/1 75, h1.; ~ Birkerød 16/7 75 Anna Sophie Nissen, f. Kbh. 31/12 35; F. Oberstlieut. Jac. Edv. N., Chef f. 2. Reserve-Inf.-Bat.; M. Franziska Margr. Baden; (78) u. B.; [† 5/3 1884].

Elvius s. 172.
———————————

Noter:

(1) forfølge = (jur.) stævne for domstolene; sætte under tiltale.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.