Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Viborg.

No 1317. Sognepræster til Graabrødre Kirke (eller Nørresogn), Asmild og Tapdrup.

[Nørlyng Herred, Viborg Amt og Stift]

A. H. N.; M. S. III.; Ursin 20; Krog 166; Kbg. 1685.
Anm. Tapdrup og Asmild Sogne lagdes 7/2 1545 til Vibg. Graabrødre K. Kaldet blev perpetueret til Lectorerne i Viborg 18/2 1677. Kirken lukkedes 1812, nedbrødes 1830. Pladsen kaldes nu Tausens Minde.
———————————

 

A. Første Række Compastorer.

1. (1541. 59). Ib Poulsen; ~ Maren . . . ; 3 S., 1 D.; see Etm.; H. Ibsen t. Aalbg. Frue K.; S. Ibsen i Simested-H.-H.; A. Madsen i Hersom-B.-K.; [† 1567; fik 7/5 48, sammen med »Hr. Oluf (Schytte, se nedenfor), Skolemester i Viborgh, Brev ad gratiam paa Halvparten af Kronens Tiende over Taptrup og Asmyndt Sogne, som ere Annex til deres Kirker«; »Hr. Jeb Pouelsen, Succentor i Viborg Domkirke« fik 11/10 58 »Livsbrev paa et Vikarie til S. Karine Alter smstds., som er ledigt efter Hr. Jens Nielsen. Naar han er død, skal Vikariet altid ligge til Underhold for den, som er Succentor i Viborg Domkirk«; 18/10 1559: »Befaling til Hr. Otthe Krumpen for Fremtiden ikke at gjøre Hr. Ib Pouelsen Hinder paa det Vikarie i Viborg Domkirke, denne er forlenet med, da han har berettet, at den afdøde Konge har tilladt ham at beholde del for Livstid, hvorefter det altid skal ligge til en Succentors Underholdning.«].

KS 7:3 (1957-59), s. 17 (»Her Ib i Taptrup«); DV s. 18; DKR s. 383; KB bd. 2 (1556-60) s. 214, 325.

2. 1567 [r. Cap. Viborg Dk. . .] F. S. Poul Ibsen, f. 42; ~ Karen Olufsdtr. Schytte af Vibg. Graabr. K.-A.-T.; 2 ~ Etm.; [† 1572 ved, at skyde efter Krager, da Svantsskruen fløi ind i hans Pande].

3. 1572. Mag. Hieronymus Justesen Ranch af Vinkel-R., f. 39; St. i Rostock 61, i Wittenberg 63; Mag. sst. 4/6 72; Pr. i N. Lyng Herred (84); ~ F. E.; [† 3/12 1607; opførte Skuespil ved Kong Chr. IVdes Hyldning 84; W. 1/513; N. 299; Eptph. i Dk.].

Helk I, s. 353; KS 3:2 (1877-80), s. 205; EM bd. 6, s. 401-403.

4. 1608 [r. Cap. Vibg. Dk. og Hør. . .] Laurits Jensen Aagaard af Langaa-T.-V.; vist St. Vibg. (01); ~ Maren Andersdtr. Schytte af Vibg. Graabr. K.-A.-T., † 71; 7 S., 2 D.; see Anders L. Aa. i Ørum-V.-V.; Jens L. Aa. i Hem-H.-D.; Niels L. Aa. i Faxe; Oluf L. Aa. i Haasum-R.; Christen L. Aa. i V. Vedsted; Laurits L. Aa. i Vistofte; [† 1628].

F-P s. 173 (»Laurentius Aagaardt«).

5. 1628 [r. Cap. Vibg. Dk. 24] Laurits Nielsen Aalborg, f. Aalbg. 2/3 92; F. N. Pedersen, Vognmand; M. Maren Adsersdtr.; St. Aalbg. 15; udenlands 18–20; Hør. Vibg. 23; ~ 25 Birgitte Poulsdtr.; 4 S., 5 D.; [† 13/6 1654].

KUM I, s. 20 (»Laurentius Nicolai Alburgensis.«).

6. 21/9 1654 [p. Cap. Herrested, o. 6/5 40] Anders Christensen Achthon af Jordløse-H., f. 11/1 11; St. Od. 35; Hør. Od. . . ; Rtr. Middelf. 18/1 40; ~ 4/1 55 Maren Hansdtr. af Odder; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 25/5 1677].

KUM I, s. 126 (»Andreas Christierni Iorlosius«); KS 3:5 (1884-86), s. 144 (»Andreas Christiernius«), s. 131 (»Andreas Christierni«, 29 år gl.).

7. 28/2 1677, o. 30/5 [Rtr. Slangerup 71] Mag. Jacob Pedersen Worm af K. Helsinge-D., f. 8/12 42; St. Slag. 63, Bacc. 64; C. 4/6 66, n.; Mag. 28/6 67; lect. th. Vibg. 12/6 69 (17/8 70); ~ 77 (Bev. 25/9) F. D. Abel Andersdtr. Achthon, f. 58; 2 ~ M. R. Trane til Viborg Dk.; [dømt fra Ære, Liv og Gods, og hans Skandskrift af Bøddelen at brændes, 24/1 el. 4/2 1681 formedelst satiriske Angreb paa Regjeringen; sendt til Trankebar, hvor han oversatte det Nye Test. paa Landets Sprog og kom i stor Anseelse; † 1694; W. 2/626; N. 679].

KUM I, s. 314, 322 (»Iacobus Petri Wormius«); PT 6:6 (1915), s. 295.

8. 8/2 1681 [Fp. c. 78] Mag. Martinus el. Morten Balthasarsen Rhodius, f. Roesk. 43; St. Roesk. 62; Rerslev-Vi. 21/12 69*, o. 10/3 71**; Mag. 83; ~ Maren Christensdtr. Dall, f. c. 51, † Vibg. 22; 1 S., 3 D.; see Niels M. R. i Galtrup-J.; 2 Etm.; P. L. Buchholtz i Almind-S.; E. P. Samuel, Enepræst her; [† 23/1 1716; føielig og eftergivende, men af et maadeligt Judicium; W. 2/265; N. 494].

KUM I, s. 310 (»Martinus Balthasaris Rhodius«).
———————————

 

B. Anden Række Compastorer.

1. (1543). Ole Nielsen Schytte; tillige Rtr. fra c. 40 til 54; ~ . . . . . ; 4 S., 2 D.; see Etm.; Peder O. S. i Gunderup-N.; Niels O. S. i Kobberup-F.; P. Ibsen og H. J. Ranch her; Christen O. S. r. Cap. Hammer-H.-S.-A.; (P. H. Butzer i Sønderup-S.); [† c. •/1 1591; vir doctus et industrius; fik 7/5 48, sammen med »Hr. Ib Povelssen (se ovenfor), Brev ad gratiam paa Halvparten af Kronens Tiende over Taptrup og Asmyndt Sogne, som ere Annex til deres Kirker«].

KS 3:4 (1882-84), s. 512-515; DKR s. 383.

2. c. 1577 [r. Cap. Viborg Dk. 67] F. S. Anders Olufsen Schytte; ~ Anna Nielsdtr. Juul; F. lect. th. N. J.; 1 D.; 2 ~ A. Hansen t. Aalbg. Frue K.; see L. J. Aagaard her; [† 1/9 1592; W. 3/577].

3. 1592 [Rtr. Rand. 85–88] Mag. Peder Erichsen Steen, tillige Canonicus; ~ Marie Jensdtr. Bloch af Vibg. Dk., † 13/2 00; [† P. 12/7 1602; skal fra 1588 have været Præst i Aarh. Stift, men hvor vides ikke].

KS 3:4 (1882-84), s. 560; Bloch, s. 31.

4. 1602. Clemens Eskilsen; [† P. 1602].

5. 1602 [Hospforst. i Viborg og Sp. t. Vorde-F.-R. 00] Søren Jensen Torup; [† •/8 1603].

6. k. 19/8 1603. Mag. Vilhelm Johansen (Hansen) Paludan; [1609 Viborg Dk.; see der].

7. 1609 [Cap.? Tved i Jydld. . . .] Søren Jensen Klimp; P. i Rødding-L.-P.; r. Cap. Vorde-F.-R.; ~ Kirsten . . . ; see Jens S. K. i Røgen-S.; [† 1623].

8. o. 10/8 1623. Mag. Oluf Christensen Kjedelsmed, f. Vibg. 87; F. C. Olufsen K., meget formuende; M. Mette Jensdtr.; St. Vibg. 07; St. i Wittenberg 08, Heidelberg 10; Mag. Kbh. 28/4 12; St. i Strasbourg 15, Basel 17, Padova 19, Roma 20, Sienna s. A.; Pr. i N. Lyng Herred 45; 1 ~ 17/10 24 Kirsten Andersdtr. Trane, † 17/8 29; F. Rdmd. i Vibg.; 3 S., 1 D.; 2 ~ 19/2 32 Karen (Cathrine) Johansdtr., f. Od.; (Sstr. t. Margrethe J. B. ~ H. I. Wandal t. Od. St. Knuds K. og t. Hedvig J. B. ~ J. H. Sperling t. Od. St. Knuds K.); F. J. Burchard, Rdmd. i Od.; M. Karen Nielsdtr. Bagger; 2 S., 4 D.; 2 ~ Jørgen Nielsen, Bgr. i Kjerteminde; see Anders O. Trane i Torslev; Etm.; [† 1655].

F-P s. 233 (»Olaus Christierni Viburgius«); Helk I, s. 276; Hegelund I s. 575, II s. 304; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 519.

9. 1654** [r. Cap. Vibg. Dk. 47] Jacob Christensen Ullitz af Ullits-F., f. 21; ~ 4/1 57 F. D. Karen Olufsdtr. Kjedelsmed; 3 S., 4 D.; see Christen J. U. i V. Hornum-H.-F.; Niels J. U. i Ulstrup-G.; N. H. Borch, r. Cap. i Korsør-T.; [† 3/4 1685].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 17; Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 65.
———————————

 

C. Enepræster.

1. 1685 [Compastor her 8/2 81; see der ] Mag. Morten Balthasarsen Rhodius; [† 23/1 1716].

2. 9/3 1712** [r. Cap.* 08] Mag. Claus Henriksen Krebs, d. Vibg. Sortebr. 11/8 75; F. H. K., Rdmd.; M. Cathrine Sidenborg; St. Vibg. 95, Bacc. 97; C. 12/8 97, h.; Hør. Vibg. . . ; ~ 23/3 09 F. D. Mette Sophie Mortensdtr. Rhodius, † 17/7 49; u. B.; [† 9/4 1726; velstuderet; førte sit Embede godt; roses for Fromhed og Retsind].

KUM II, s. 211, 225 (»Claudius Henrici Krebs«); Sixhøj nr. 704.

3. 3/5 1726 [1 r. Cap. Randers 7/8 16] Ernst Pedersen Samuel, f. Nykjøb. p. F. •/12 87; F. Kbmd. og Bgmstr.; M. Karen Nielsdtr. Schytte; St. Nykjøb. p. F. 10, Bacc. 11; C. 16/10 13, n.; Hør. Nakskov (12); p. Cap. Nakskov-B. c. 14; r. Cap. her 14 el. 16; ~ 1/5 14 Eva Marie Mortensdtr. Rhodius, en Datter af Enepræst Nr. 1, † 27/5 37; 3 S., 4 D.; [† 8/12 1732; reddede ved sin Aandsnærværelse Kirken i den store Ildebrand 26].

KUM II, s. 349, 354 (»Ernestus Samuel«, 22 år gl.).

4. 9/1 1733 [Skp. . .] Niels Jensen Hertzberg, f. Vraa 7/2 93; F. J. Gjertsen, Degn; M. Mette Heilesdtr.; St. Hjørr. 11; C. 2/3 16, h.; Hør. Hjørring 16–19; p. Cap. Eid i Bergens Stift, o. 4/9 19; ~ Dorothea Cathrine Pedersdtr. Harboe, b. 29/1 43; F. Mag. P. H., Sp. i Selløe, Bergens Stift; M. Marg. Randulf af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Bergen); 3 S., 4 D.; [7/2 1744 Findaas, Bergens Stift; † 17/10 64; var kyndig i Lægekunst, men fattig].

KUM II, s. 359 (»Nicolaus Iani Hestbergius«, 16 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 16-17; Lampe I, s. 203-205, II s. 158.
(7/2 1744 [Findaas, Bergens Stift 1/7 35] Johan Christopher Haar af Taarup-K., f. 1/11 05; St. Vibg. 24; Skp. 32; ~ Kirsten Jacobsdtr. Krag af Ousted-A.; 4 S., 2 D.; [24/7 1744 Voss, Bergens Stift; † 3/5 1751])
          KUM II, s. 462 (»Ioh. Christophorus Haar«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 925; Lampe I s. 433-434.

5. 24/7 1744 [Voss, Bergens Stift, 6/6 29] Mag. Jørgen Pedersen Harboe, f. Hafslo, Bergens Stift, 27/12 79; F. Mag. P. Nielsen H., siden Sp. i Selløe, samme Stift, og Pr. i Nordfjord; M. Susanne Olsdtr. Torp el. Hougs; St. Bergen 99, Bacc. 1700; C. 8/8 01, h.; Hør. Bergen 04; Crtr. ss. 08; Mag. s. A.; ~ Kbh. 30/7 09 Marie Elisabeth Lime (Lim), † Vibg. 30/6 47; 2 D.; [† 12/5 1752].

KUM II, s. 248, 254 (»Georgius Harboe«, 20 år gl.); Lampe II s. 158.

6. 25/8 1752, o. 11/10 [Hør. Aalbg. 43] Hans Lauritsen Raer (Rahr); [16/10 1759 Skjærbæk; see der].

7. 16/11 1759 [P. t. Viborg Tugt o.s.v. Huus 22/3 54] Frederik Astrup; [19/5 1777 Viborg Sortebrødre K.; see Viborg Dk.].

8. 20/7 1774 [r. Cap. Viborg Dk. 17/2 69, o. 31/5] Poul Hansen Rogert, f. Nakskov 20/7 29; F. H. Poulsen R. af Nakskov-B. r. Cap., Cant.; M. Kirsten Jacobsdtr. Cappel; St. pr. 49; C. 3/6 55, l.; ~ Gjedsted 25/10 80 Mette Marie Munch (ikke Martz); [# 18/4 1800; b. 19/4 03].

PT 12:5 (1950) s. 117 (Rogert).

9. 15/8 1800 [r. Cap. Viborg Dk. 1/10 90; tillige P. t. Tugt o.s.v. Huset 93] Rasmus Fog; [20/8 1812 tillige Viborg Dk.; see der].

———————————

 

 

No 1318. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) til Graabrødre Kirke, Asmild og Tapdrup.

[Nørlyng Herred, Viborg Amt og Stift]

A. H. N.; M. S. III.
———————————

1. k. 5/12 1685 [r. Cap. Nykjøbing-L.-E., k. 20/1, o. 7/4 75–79] Erik Jensen Breum af Grinderslev-G., f. 45; St. Vibg. 69; C. 1/8 71, n.; ~ Vibg. 14/5 85 Maren Nielsdtr. Nipgaard, † Vibg. 21/12 99; (Sstr. t. Maren N. P. ~ K. A. Schive t.Vibg. Sortebr. K.); F. N. Pedersen N., Rdmd. i Vibg.; M. Vibeke Poulsdtr.; 1 S.; [b. Vibg. Grbr. K. 28/4 1686].

KUM II, s. 13 (»Ericus Ioannis Breum«); Sixhøj nr. 506 (418); E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 35; Nygaards sedler: Vielse, søn, begr..

2. k. 4/7 1686, o. 8/10, Christen Knudsen Bruun el. Brunow; [7/4 1688 Ørum-B.-G.; see der].

3. k. 18/7 1688. Valdemar Pedersen Hissel; [29/1 1689** Gjødvad-B.; see der].

4. 30/3 1691, o. 1/4, Christen Nielsen Lundsgaard; [removeret 1695; see Hjermind-L.-H.].

5. o. 31/7 1695. Niels Mortensen Rhodius; [3/8 1708 Galtrup-J.; see der].

6. 1708 [Hør. her] Mag. Claus Henriksen Krebs; [9/3 1712** Sp. her; see der].

7. 1714 el. 16 [p. Cap. Nakskov-B. c. 14] Ernst Pedersen Samuel; [7/8 1716 første r. Cap. Randers, see Sp. her].

7b. k. 5/10 1716. Mads Nielsen Rafn; [22/7 1721 Vedersø; see der].

8. o. 22/3 1722. Henrik Lorentzen Buchholtz; [13/8 1723 Høibjerg-E.; see Hvorslev-G.].

9. 1723. Caspar Peder Müller; [7/6 1728 Harridslev-A.; see der].

10. 25/7 1728, o. 6/8, Jes el. Jesse Severin Holmer, f. Rand. •/11 01; St. pr. 23; C. 21/7 27, l.; [afsat 1729].

11. 19/9 1729, o. 13/10, Henrik Herman Røeder; [26/1 1731 Vemmelev-H.; see der].

12. 21/9 1731, o. 10/10, Hans Christian Olsen Sadolin; [20/3 1739 Strandby-B.-M.; see der].

13. 15/5 1739, o. 27/5 [Hør. her] Ditlev Johansen Mehl; [5/4 1743 Hornslet; see Barrit-V.].

14. 11/5 1743, o. 28/8, Just Arctander Pedersen Hasse, f. Vibg. 21/3 13; F. P. Jacobsen H., Kbmd.; M. Maren Justsdtr. Arctander; St. Vibg. 35, Bacc. 36; C. 23/2 41, n.; [† 30/5 1749].

KUM II, s. 563, 569 (»Iustinus Hassius«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 993.

15. 4/7 1749 [p. Cap. Hem.-H.-D. 30/12 46, o. 18/3 47] Jesper Christensen Lund; [27/2 1761 Støvring-M.; see der].

(27/2 – 26/6 1761. P. E. Bondorff; see Aaby-B.)

16. 26/6 1761, o. 9/9, Ole Hansen Sadolin; [29/1 1771 Rold-V.; see Vive-O.-V.].

17. 22/3 1771, o. 14/8, Mag. Christian Nissen; [5/10 1774 r. Cap. Viborg Dk.; see Laastrup-S.].

18. 5/10 1774, o. 25/1 75, Andreas Christian Krog (d.e.), f. Meldal, Trondhj. St., 4/5 48; F. A. C. K., Sorenskrvr. i Ørkedal (Orkdal); M. Maria Lohmann; St. Trondhj. 66; C. 26/6 71, n.; ~ Kbh. 19/3 73 Frederikke Christiane Hempel, f. Kbh. 56, † Drangedal 18/4 82; F. Johan Ernst H., kgl. hoftrompeter; M. Catarina Spandberg; 2 S., 1 D.; 2 ~ Sandsvær 23/6 83 Else Marie Rogstad, f. Kongsberg 4/11 55, † Christiania 7/6 28; F. Thore R., Kbmd.; M. Cathrine Marie Nielsdtr. Gersvold (E.e. Mathias Poppe, res. Kap. p. Kongsberg); see Andreas C. K. i Herslev-G.; [24/3 1779 Drangedal og Tørdal, Aggersh. St.; 2/3 87 Gran, samme Stift; † 4/7 97; Forfatter af en Beskrivelse over Vibg.; W. 3/444].

NST 22 (1970), s. 101-103.

19. 8/9 1779, o. 17/11, Christopher Hansen Ferslev; [13/6 1781 r. Cap. Vibg. Dk.; see Sæby].

20. 22/8 1781, o. 18/10, Christian Johansen Kuhlmann; [17/3 1786 Selde-Aa.; see der].

21. 17/3 1786, o. 10/5, Johan Henrik Petersen; [29/12 s. A. Viborg Dk. r. Cap; see Dover-V.].

22. 29/12 1786, o. 22/2 87, Holger Kjerulf; [10/2 1792 Balling-V.; see der].

23. 10/2 1792, o. 23/3, Christian Sørensen Wad; [9/9 1796 Lem-V.; see der].

24. 2/12 1796, o. 18/1 97, Jens Høyer Leth; [15/8 1800 Skive-R.; see der].

25. 15/8 1800, o. 29/10, Martin Hartmann Lund; [31/5 1811 Levring-H.; see Sevel].

Nedlagt eft. Rescr. 24/7 1803.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Viborg.

No 1319. Præster til Tugt- og Manufacturhuset.

[Nørlyng Herred, Viborg Amt og Stift]

A. H. N.; M. S. III.; Kbg. 1828.
Anm. Bygget 1740; funderet 14/11 1743; forenet med Søndresogns res. Cap. 1/3 1789; med Domkirkens do. 1793.
———————————

1. 22/3 1754, o. 5/4, Frederik Astrup; [16/11 1759 Viborg Graabrødre K.-A.-T.; see Vibg. Dk.].

2. 25/1 1760, o. 5/3, Carl Nielsen Vium; [29/3 1765 Aulum; see Borbjerg-R.].

3. 18/7 1766, o. 8/10, Andreas Høyer; [10/6 1768 Vindum; see der].

4. 5/5 1769 [p. Cap. Skibsted-L. 10/8 64, o. 26/9] Jochum Irgens; [17/12 1770 Als; see der].

5. 25/2 1771, o. 14/8, Vincens Bregnholm; [23/4 1777 Haderup; see der].

6. 12/7 1777, o. 27/8, Ludvig Hemmer Bagger; [31/1 1781 Alling-T.; see Linaa-D.].

7. 16/5 1781 [p. Cap. Kollerup-V. 6/9 80, o. 11/10] Ove Kasbjerg; [15/10 1784 Grindsted-H.; see der].

8. 7/1 1785, o. 27/9, Gerhard Tetens; [2/6 1786 Gunderup-N.; see der].

9. 18/8 1786, o. 29/9, Henrik Christian Zahrtmann; [14/11 1788 Asfærg-F.; see Viborg Sortebrødre K.].

10. 13/1 1872 [Cap. p. p. Gjeldsted-R. 7/6 63, o. 24/7; Hjelpep. i Viby i F. 1/11 64; i Egense 65; Cap. p. p. Gjørlev-B. 23/12 65] Mathias Peter Bryndum; [# 22/3 1875; see Vandborg-F.].

Nedlagt.

———————————

 

 

No 1320. Ordinerede Catecheter i Viborg.

[Nørlyng Herred, Viborg Amt og Stift]

———————————

1. 28/2 1816 [p. Cap. Alsted-F. 5/6 15] Didrik Peter Lund; [6/8 1828 Hyllested; see Feiø].

Nedlagt 29/9 1829.

2. 17/8 1847 [p. Cap. Aaby-B. 17/7 40, o. 2/9] Andreas Jacob Kaarsberg; [7/11 1854 Lemvig-N.; see der].

3. 11/7 1855, o. 15/8, Hans Jacob Hørning; [24/12 1867 Høirup i Sjælland; see der].

4. 9/12 1868, o. 10/2 69, Vilhelm Carl Schousboe af Høie-Taastrup, f. Faabg. 7/9 41; St. Ribe 58; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 26/11 62 – 26/11 67; C. 19/1 64, l.; Lærer i Dansk v. Hærens Elevskole 1/5 68; ~ Dannemarre 12/8 69 Agnes Johanne Tobiesen af Dannemarre-T., f. Thorstrup 21/10 46; (73) 1 S., 1 D.; [18/1 1875 r. Cap. Kbh. Garn. K. Afskedsfest 11/8 s. A.; desuden paa forskjellige Maader viist Erkjendtlighed. Af Lærerne en kostbar og smagfuld Hængelampe; af Børnene et Album og en Contoirstol; af Arbeiderforeningen et smukt Taffeluhr; see D. T. 74/72; Sp. t. Kbh. Garn. K. 17/9 89; Biskop i Aalborg 17/5 88; † 26/2 1900; har publiceret flere Skrifter].

Borchs K. nr. 704; Elvius s. 283; DBL; Wikipedia.

5. 30/8 1875, o. 1/10, tillige Insp. v. Bgr.- og Almueskolevæsenet, Hans Peter Beckmann, f. Borød, Pedersbg. S., 22/9 45; F. Peter Jacobsen B., Vævermstr. i Sorø; M. Ellen Olsdtr.; St. Sorø 64; C. 20/6 69, l.; ~ Løgstør 31/5 83 Asta Thusnelda Faber, f. Aalbg. 20/1 52; F. Math. Jørg. F., Dampskibsfører; M. Sophie Magd. Mathiesen af K. Helsinge-D.; [20/3 1883 Haarby].

Elvius s. 169; G-HF I, s. 305.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.