Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1158. Taarup, Kvols og fra 19/10 1825 Borris,

Fjends Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; Lkm. 3/120; L. S.*; L. S. v. W.; Kbg. 1687.
Anm. Borris var tidligere Annex til Ørum og Gammelstrup; Præsten boer i Dalsgaard.
———————————

1. 15 . . Marcus . . .

2. 15 . . Jacob . . .

2b. (c. 1543). Jens . . .

DV s. 232-33.

2c. (1545). Christen . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 18.

2d. (1568). Peder Jensen.

KS 3:5 (1884-86), s. 513.

3. (1584. 1626). Christen Nielsen; Pr. (10. 19); [† 1632].

KS 3:2 (1877-80), s. 203; 5:2 (1903-05), s. 548; 3:5 (1884-86), s. 105.

4. c. 1632. Laurits Jensen* (Osted), maaskee af Ousted-T.; St. Hors. 24; ~ Else Pedersdtr.; [† •/1 1684].

KUM I, s. 65 (»Lavrentius Ioannis f.«).

5. 1/2 1684 [p. Cap.*, o. 14/2 72] Niels Olsen Koch af Asmindrup-G.; St. Sorø 60; ~ Maren Christensdtr. Worgod, vistnok af Vorgod-V., f. c. 44, † •/12 19; [† 1685; W. 1/229; N. 314].

KUM I, s. 289 (»Nicolaus Olai Coccius«), SB s. 182.

6. 17/5 1685, o. 27/5, Anders Hansen Bonde af Hvedstrup-F., f. 38; St. Roesk. 61; C. 15/10 64, n.; [† 16/3 1686; W. 1/132; N. 76].

KUM II, s. 304 (»Andreas Iohannis Bondæus«).

7. 5/4 1686. Hans Villadsen Holstebroe, f. Holstebro 57; F. V. Hansen; M. Alhed Madsdtr.; St. Vibg. 77; C. 8/6 81, mediocr.; ~ Birgitte Andersdtr., vist af Boddum-Y.-H.; 1 S., 1 D.; [† 7/6 1692].

KUM II, s. 76 (»Iohannes Wilhadi Holstepontanus«); Sixhøj nr. 598.

8. 2/7 1692. Anders Sørensen Ølbye af Ølby-F., f. 25/8 63; St. Vibg. 86; C. 20/6 92, l.*; ~ Nysted 5/7 93 Ingeborg Jørgensdtr. Schumacher, levede 35 i Helsingør; F. J. Albertsen S., Insp. ved Øresunds Toldkammer; M. vistnok Anne Hermansdtr.; 1 S., 2 D.; [† 13/8 1699].

KUM II, s. 146 (»Andreas Severini Ølbye«); Sixhøj nr. 657; HEB s. 151; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Fjends hrd. nr. 4.

9. 2/9 1699, o. 11/10, Niels Pedersen Haar (Haard), f. Od. c. 68; St. Od. 93; C. 11/5 96, n.; ~ Karen Jonasdtr. Mangor, f. Manger, Bergens Stift, c. 66, boede 28 hos sin Dtr. i Kbh.; F. J. Elofssøn, Sp. ss.; M. Margrethe Ovesdtr.; 2 S., 2 D.; see A. J. Hvas i Serup-L.; J. C. Haar t. Viborg Graabr.-A.-T.; Sønnen Mag. Peder Elovius Mangor blev 22/5 27 Rtr. i Kors., 13/11 39 Sp. Spydebjerg, Aggershuus St.; [† 24/6 1712].

KUM II, s. 194 (»Nicolaus Petri Haar«); Lampe I, s. 354; Axel Linvald m.fl.: Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728. Kjøbenhavn 1906, s. 159; PT 7:2 (1917), s. 268-274.

10. 6/8 1712, o. 31/8, Jens Knudsen Aagaard af Voldum-R., f. c. 65; St. Vibg. 85; C. 23/5 88; ~ Sidsel Andersdtr.; 2 D.; 2 ~ C. Kirketerp i Ulbjerg-L.; [† 1724].

KUM II, s. 138 (»Ianus Canuti Aagardus«); Sixhøj nr. 652.

11. 29/7 1724, o. 13/9, Peder Lorents Jensen Nørholm af Gjødvad-B., f. 13/2 90; St. Aarh. 19, Bacc. 20; C. 7/9 22, h.; 1 ~ Anna Jacobsdtr. Møller af Dover-V., d. 5/7 94, † 27; 2 ~ Vibg. Graabr. K. 30/1 28 Ursula Margrethe Lindorff, b. Kbh. Holmens K. 4/4 34, vist E. e. Alart Minchen, Skræder i Vibg.; 2 D.; 3 ~ Dorthea Pedersdtr., f. c. 78, † 39; 4 ~ Johanne Bornich; [indkaldt for Landemødet 1/10 28, fordi han mishandlede ovennævnte U. M. Lindorff, som tilsidst forlod ham; maatte betale Mulkt; mishandlede ligeledes J. Bornich; tilsidst formedelst adskillige Enormiteter og Forseelser, saasom Drukkenskab, Utugt, Banden (endog i Skriftestolen), Mishandling af sin Moder og Hustru, samt Embedets fuldstændige Forsømmelse, dømt fra Kaldet 18/9 1744; † Christiania 20/6 70].

KUM II, s. 426, 429 (»Petrus Laurentius Nørholm«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Fjends hrd. nr. 35; Nygaards sedler: Kaldsbrev, børn.

12. 28/12 1744, o. 10/2 45, Thøger Poulsen Uttermøhlen, f. p. Knudstrup, Vesterbølle Sogn, 14/3 18; (Bdr. t. Hans P. U. i Lem-V.); F. P. Didriksen U., Forp.; M. Anniche Cathrine Hansdtr. Lundgaard af Hasle-S.-L.; St. Vibg. 37; C. 17/2 44, n.; Pr. c. 51; ~ 15/10 45 Sophie Olufsdtr. Winther, † Nibe 11/4 10; (Sstr. t. Birgitte Sophie O. W. ~ H. P. Uttermøhlen i Lem-V. og t. Else Johanne O. W. ~ V. J. Schaltz, r. Cap. i Simested-H.-H.); F. O. Jacobsen W., Forp. paa Holmgd. Skals S.; M. Maren Christensdtr. Solbjerg; 7 S., 2 D.; 2 ~ Nibe 28/8 76 Morten Steenholm, Veiermstr.; [† 3/7 1761].

KUM II, s. 584 (»Theocarus Vthermøller«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1008; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 440.

13. 21/8 1761, o. 9/9, Jørgen Grøn, f. Vibg. 9/12 32; F. Christen Lauritsen G., Kbmd.; M. Ellen Marie Jørgensdtr.; St. Vibg. 52; C. 15/9 55, h.; [† 27/9 1802].

KUM II, s. 123 (»Georgius Grøn«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1180.

14. 12/11 1802 [p. Cap. Herrested 30/7 s. A., o. 27/8] Christian Frederik Ludvig Friis; [20/7 1807 Herrested; see der].

15. 29/5 1807, o. 17/6, Niels Gjølbye; [7/6 1820 Borbjerg-R.; see Vig-A.].

16. 22/12 1820, o. 28/2 21, Jørgen Overgaard; tillige Borris 19/10 25; [9/6 1827 Alslev-H.; see Ønslev-E.].

17. 29/8 1827 [p. Cap. Spjellerup-S. 31/5 23, o. 3/7] Hans Larsen Møller; [12/3 1841 Gylling; see der].

18. 15/5 1841, o. 23/7, Christfried Ehrgott Jantzen, f. Nykjøb. p. F. 11/3 91; F. Cclrd. Adam Fred. J., Postmstr.; M. Anna Christine Fugl; St. Nykjøb. 11; C. 29/4 24, h.; O.; [# 6/2 1859; boede som entlediget hos en Hsmd. i Borup, Taarup S.; † 23/10 75; E. 1/ 771 og S. 1/931].

KUM III, s. 568 (»Iantzen, Christfried Ehrgott«, 19 år gl.).

19. 5/5 1859, o. 29/6, Jens Christian Jensen, f. Veiby 30/11 21; F. Niels J., Skllrr.; M. Augusta Hvidberg; St. Fdbg. 39; C. 25/10 44, h., Lærer 1 Aar i Sønderbg.; ~ 16/6 59 Ursula Sophie v. Pahlen, f. Rudkjøb. 2/4 26; F. Joh. Peter v. P., Bager; M. Ane Soph. Thomsen; u. B.; [† 27/6 1864].

20. 12/9 1864 [p. Cap. Bredsten-S. 19/9 57, o. Bredsten K. 21/10] Laurits Laurberg af Bredsten-S., f. 22/3 30; St. Ribe 48; C. 13/6 54, l.; ~ 25/11 57 Frederikke Emilie Jørgensen (Printz), f. Kbh. 8/8 20; F. Hans J., Skrædermstr.; M. Margrethe Winther; (68) 2 S., 4 D.; [† 11/3 1870].

21. 17/6 1870. Christian Ole Stephan Spleis; [8/6 1873 Torning-L.; see Vibg. Dk. r. Cap. o.s.v.].

22. 10/9 1873 [Cap. p. p. Helsinge-V. 20/7 69, o. 15/9] Jørgen Carl la Cour; [17/1 1878 Fjellerup-G.; see der].

23. 23/3 1878 [Cap. p. l. Klim-T.-V. 28/5 74] Valdemar Bille af Skyum-H., f. 10/2 44; St. Aarh. 63; C. 24/1 76, h2.; Cap. p. p. Velling 17/12 70, o. 3/2 71; ~ Skyum 4/9 72 Martine Frederikke Leisner, f. Aalbg. 15/5 42; F. A. J. L., Bomuldsvæver i Aalbg.; M. Ingeborg Leisner; (78) 1 S., 2 D.; [20/3 1883 Vesterbølle-Ø.].

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.