Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 261. Fjellerup og Glæsborg,

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

H. 5/280; K.; P.; L. S. 1/14; L. P. B. 225; Past. Reiersens Manuscript; M. S. III.;
Aarh. M.; Lkm. 5/331; Kbg. 1702.
———————————

1. 15 . . Simon Jensen; see Etm.

2. (1584). F. S. Jens Simonsen; [fmtl. hans Søn Simon Jensen Leth, der 1616 aflagde Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh.].

KS 3:2 (1877-80), s. 751 (»Simon Joannis f. Lætus, Fielderup«).

3. c. 1602. Niels Pedersen Bjerg (Bjerre) af Rimsø-K.; [var her endnu 1614; † c. 15; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 1602]

KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 746 (»Nicolaus Petri Montanus«); SevKV s. 15.

4. c. 1615. Niels Olufsen Steenvad; St. i Kbh. (09); ~ Anna Jensdtr.; [† 1651?; han synes, at have levet endnu 1660].

F-P s. 248 (»Nicolaus Olai Stenvad«); KS 3:2 (1877-80), s. 756; SevKV s. 15.

4b. (1645). Niels Rasmussen; maaskee identisk med forrige, men i saa Fald med fejlskrevet Fadersnavn i Præstemandtallet 1645.

P-Aarh. f. 33a, opsl. 35.

5. k. 24/3 1651, o. 29/4 [Hør. Kbh. (50)] Christen Sørensen Leth af Vegerslev-V.; St. Kbh. 44; ~ (trol. c. 50) Kirsten Christensdtr. i Kbh., der fikk skilsmisse 10/3 52, fordi han havde faaet et Barn med en anden Kvinde, Dorthe Hendrichsdtr.; F. Dr. Henrich Paasche, Læge v. Kbh. Børnehuus; M. Dorothe . . . ; [frasagde vist 1651, levede endnu 1652].

KUM I, s. 183 (»Christiernus Severini Leth«); KS 2:3 (1864-66), s. 259 (hører); P-Aarh. f. 14b, opsl. 17; LAV, Århus Biskop: Tamperretsprotokol 17/9 1651, 10/3 1652 (f. 24a-b, 26a-b, 27b).

6. k. 5/10 1651, o. 1/12, Hans Hansen Viinholt, f. Rand.; St. Kbh. 42, Bacc. 46; ~ Margrethe Svensdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1655].

KUM I, s. 170, 199 (»Iohannes Iohannis Vindfelt/Vindhold«); P-Aarh. f. 14b, opsl. 17.

7. k. 22/4 1655, o. 17/5, Niels Christensen Bøg, f. Vibg. c. 21; F. vist C. Lassen, Tømrer; St. Vibg. 44; Pr. 6/5 91; ~ F. E.; 2 S., 3 D.; see Christopher N. B. i Trige-Ø.; Christen N. B. Storring-S.-G.; [† 1702].

KUM I, s. 187 (»Nicolaus Christierni Bøg«); P-Aarh. f. 8b, opsl. 11; f. 16a, opsl. 18; Sixhøj nr. 164.

8. 25/8 1702, o. 27/10, Niels Iversen Rafn af Gl. Haderslev, f. •/12 71; St. Haderslev t. Wittenberg 89, i Kbh. 95; 1 ~ Birte Jørgensdtr. Kellet (Kehlet), † 19/8 36; u. B.; 2 ~ 9/5 37 Magdalene Amalie Milahrt, f. c. 09; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 18/9 1742].

KUM II, s. 214 (»Nicolaus Iver Roben Hatterslebiensis«); Achelis I, nr. 3723; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 9, 22; Nygaards sedler: Testamente.

9. 2/11 1742 [p. Cap.* 8/9 41, o. 8/12] Christen Bering, f. c. 12; (Bdr. t. J. B. i Hammelev-E.); vist Bacc. i Kbh. 35; ~ Fjellerup 19/12 43 F. E., f. c. 09, † p. Herningholm, b. Herning 16/10 77; 2 D.; see Etm.; [† 27/1 1766; „en heel vittig Mand; vel grundet i Sprogene og Videnskaberne“; gav 100 Rdlr. til Fattige].

KUM II, s. 558 (»Christiernus Berring«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 76, 85; Nygaards sedler: Vielse, børn, enkens død, enkens bror.

10. 18/4 1766 [Miss. v. Chrhaab i Grld. 58, o. 8/3] Jens Rasmussen Stage af Snodstrup, f. 22/8 32; St. Fdbg. 50; C. 56; ~ 67 F. D. Sophie Amalie Bering, f. 47, † Høibjerg 14/2 20; u. B.; [† 18/8 1780].

KUM III, s. 103 (»Ianus Stage«, 20 år gl.).

11. 4/10 1780, o. 6/12, Thomas Høeg Christophersen Møller, f. Nordborg 12/1 55; F. C. M., siden Eier af Aalykkegd. og Estruplund; St. Od. 75; C. 10/11 79; ~ 2/10 81 Dorothea Kallager, f. p. Gyldensteen, d. 15/7 64, † 30/12 39; F. Christian K., senest Eier af Meilgaard; M. Cathr. Henrichsen; 2 S., 1 D.; 2 ~ Kbh. 1/4 03 Engelbreth Hans Severin Benzon, Contr. v. det Schimmelmanske Sukkerraffinaderi; [# 1797; † m. p. Kbh. 1/2 02; begavet; „Lanius quidam eum apud uxorem suam deprehendisse dicitur; vir infelix, dolore, pudore, ægritudine dure affectus, se ipsum, ut ferunt fabulæ, interfecit“].

Achelis II, nr. 6893.

12. 3/11 1797, o. 20/12, Johan Ernst Plesner; [10/12 1824 Trige-Ø.; see Skjelby-Gu.].

13. 27/4 1825 [Cat. Veile 7/4 20] Ernst Carl Frederik Hoff; [6/9 1833 Vivild-V.; see der].

14. 8/1 1834, o. 14/3, Emil Ferdinand Hansen; [22/6 1854 Aarslev-T.; see der].

15. 5/9 1854 [p. Cap. Værum-Ø. 8/9 48, o. 1/12; Kristrup-H. 23/12 51] Christian Frederik Kay Reiersen; [10/3 1868 Karlslunde-K.; see der].

16. 27/5 1868 [Cat. Grenaa 20/11 57, o. 26/3 58] Peter Carl Dyrhauge, f. Aunø, Kjøng Sogn, 28/11 19; F. Valerius D., Forp., siden Gdeier.; M. Joh. Mar. Friis; St. Vdbg. 39; C. 6/7 46, h.; ~ 26/5 54 Margrethe Jensine Frost, f. 21/9 32; F. Erhard Christ. F., Eier af Klitgd. i Vendsyssel; M. Vilh. Fangel; (68) 2 S., 2 D.; [17/11 1877 Gjerrild-H.].

17. 17/1 1878 [Taarup-K.-B. 10/9 73] Jørgen Carl la Cour, f. p. Meilgd. 10/6 33; F. Holger la Cour, Forp., siden Eier af Kjærgd.; M. Edle Ingerslev; St. Aarh. 53; C. 23/1 60, h2.; Cap. p. p. Helsinge-V. 20/7 69, o. 15/9; ~ 6/5 74 Ida Huth, f. Kbh. 12/11 44; F. Cpt. Johan Herm. H.; M. Adolphine Møller; (75) u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.