Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 582. Karlslunde og Karlstrup,

Tune Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/229; L. P. B. 62; K. M. 179; M. 96; Lkm. 1/356; L. S. v. W.; Kbg. 1645.
———————————

1. 15 . . Oluf Mule; ~ . . . ; [† 1577; boede i Roesk.].

2. 1577. Hans Pedersen Kiuse el. Kyse, f. i Kiuse i Sjælld. 47; 1 ~ Maren Andersdtr.; † 12/3 81; 2 ~ Dorothea Nielsdtr., † 10/12 19; see Etm.; Peder K. i Bregninge-B.; Jens K. i Nylarsker; Hans H. K. i Værløse; [† 27/12 1619; byggede Pg. op. Sognefolkene fik kglt. Brev om, at annamme ham, uagtet han ikke vilde ægte Enken (N. khist. Saml. 4/393); gav Sygekalk til Kirken 1599; hans Navn paa Pulpitur 1609; tidl. Portrait; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir, bd. 3, s. 1055, 1058, 1060, 1060-61 (se nedenfor).

3. o. 3/11 1619**. Mads Johansen Vessel (Remmersløff, Reerslev), vist af Rerslev-Vi., f. c. 92; St. Roesk. 17; Pr. c. 44; 1 ~ F. D. Anna Hansdtr. Kiuse, f. c. 00, † 52; 3 S., 1 D.; 2 ~ 56 Bodil Mikkelsdtr. af Greve-K.; B.; 2 ~ Etm.; see L. S. Weibye i Veiby-T.; H. M. Kyse i Ramløse-A.; [† 1657; Eptph.].

KUM I, s. 27 (»Matthias Iohannis Reersløff«); PT 8:6 (1927), s. 186 (»Mads Johansen Reerslev«); DanKir, bd. 3, s. 1060 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 41.

4. 1657 [Hør. Helsing. 48] Peder Corfitzen Hørby; St. Helsing. 45; ~ 22/6 56 F. E.; 1 S.; 3 ~ Etm.; [† 22/3 1661; Eptph.].

KUM I, s. 192 (»Petrus Cornificius Hørby«); HEB s. 232; NB! Må ikke forveksles med navnebroderen i Nordrup-F.; DanKir, bd. 3, s. 1060 (se nedenfor)

5. o. 27/3 1661. Evert (Edvard) Villumsen Diechmann, f. Malmø 34; F. Bgmstr.; St. pr. 56; ~ F. E., levede 86; 1 S., 1 D.; 4 ~ en Student, med hvem hun boede i en Eiendomsbondegd. ved Nestved; see S. Schmertz i Ø. Egesborg; [† 6/11 1666; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 261 (»Everhardus Dichmand«); DanKir, bd. 3, s. 1060, 1061 (se nedenfor).

6. o. 14/12 1666. Hans Olufsen (Roeskilde) af Roesk. Frue K., f. 34; St. Roesk. 54, Bacc. 56; ~ 82 (Bev. 1/7) Barbara Mortensdtr. Radich, f. 56, † 27; (maaskee Sstr. t. Poul M. R. p. Strynø); F. M. R., Organist i Roesk.; M. Mette . . . ; 2 D.; 2 ~ Ole Jensen Snidstorph, degn i Udby; [† 19/5 1685; var r. Cap. i 9 Aar, medens Biskop Wandall oppebar Kaldets Indtægter; Pg. br. 76; Eptph.].

KUM I, s. 248, 263 (»Iohannes Olai Roschildensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 5, Sømme hrd. nr. 15; DanKir, bd. 3, s. 1059-60 (se nedenfor).

7. 6/6 1685 [Ørum-V.-V. 29/1 78**, o. 30/5 79] Lars Jørgensen Bagge af Grenaa, f. c. 55; St. Aarh. 71; C. 23/12 74, n.; ~ Maren Andersdtr. Aagaard af Ørum-V.-V.; 2 ~ Etm.; [† 1687; hans Navn paa Altertavlen 85].

KUM II, s. 27 (»Laurentius Georgij Baggæus«); DanKir, bd. 3, s. 1054 (se nedenfor).

8. 8/2 1687 [Rtr. Holbæk 85] Mag. Gert Jochumsen Bonsach, f. Od. 14/9 53; F. Jochum Bonsach, Bartskær i Odense; M. Lucie Gertsdtr.; St. Od. 73; D. p. C. 78; Vice-Pr. p. Comm. s. A.; Mag. 80; Rtr. Slangerup 82; 1 ~ 3/5 88 F. E., † 89; 2 ~ . . . ; 3 ~ 01 Sidsel Henriksdtr. Hornemann, f. 6/7 79, † 9/10 58; F. H. H., Kbmd. i Trondhj.; M. Anna Nielsdtr. Tønder; see Andreas G. B. i Snesere; [1696 Trondhjems Dk. og Stiftspr.; # 27 el. 24; † 29/9 28; gav (19) 200 Rdlr. til Od. Sk.; W. 1/132; N. 76].

KUM II, s. 38 (»Gerhardus Ioachimi Bonsach«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1333; Wads sedler: Forældre.

9. 8/8 1696. Mag. Christopher Didrik Johansen Friedenreich; [13/3 1711 Korsør-T.; see Aalbg. Bud. K.].

10. 10/4 1711, o. 20/5, Mag. Lorents Nicolaisen Lorentzen* af Oxenvad-J., f. 13/9 82; St. Sommersted t. Wittenberg 05, i Kbh. 07; C. i Kbh. 17/10 07; St. i Leipzig; Mag. Kbh. 4/5 12; Pr. 55; ~ 12/9 12 Elisabeth Dorothea Mikkelsdtr. Høielse af Faaborg-D., † 54; 3 S., 1 D.; [† 15/3 1765].

KUM II, s. 326, 377 (»Laurentius Lorentsøn Hattersleb«, 25 år gl.); Achelis I, nr. 4334; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 12.

11. 26/12 1760**, o. 6/3 61, Niels Hansen Aulum, f. Varde 23/4 24; F. H. N. Au.; M. Mette Wulff; St. Ribe 45; C. 48; Skoleholder i Hvessing 56; Degn i Egeslevmagle 21/10 58; ~ 28/3 58 Elisabeth Magdalene Henriksdtr. Pechüle, f. c. 33, b. 17/12 84; (Sstr. t. Eva L. D. H. P. ~ J. C. Müller i Haudrup-S.); F. H. P., Skræder i Kiel (Bdr. t. Marie P. ~ H. J. N. D. Finchenhoff i Sengeløse); M. Christine Elisabeth Utechten; 2 S., 6 D.; see Etm.; J. N. Engelstoft og F. D. Mellerup i Greve-K.; (C. F. Stub i Glostrup); [# 1798; † Kbh. 13/7 1802].

KUM III, s. 57 (»Nicolaus Aulum«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 71, i Kbh. amt, København nr. 85, 585; SjDegn s. 146-147.

12. 20/7 1798 [Vandborg 21/2 89, o. 22/4] F. S. Hans Nicolai Aulum, d. Egeslevmagle 26/8 59 (hvor F. var Degn); St. Roesk. 80; C. 12/10 84, n.; ~ 9/6 89 Anna Kirstine Lanng, f. 62; † 11/2 50; u. B.; [† 15/11 1813].

Kbg. Eggeslevmagle (1748-1814) opsl. 23 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 71, i Kbh. amt, København nr. 585.

13. 20/5 1814 [Brøndshøi-R. 9/10 89] Frederik Westergaard af Vigerslev-V., d. 9/10 59; St. Od. 72 (!); C. 17/7 81, l.; ~ Od. 90 Cecilie Cathrine Dorothea Margrethe Borchsenius af Huusby-V.; 4 S., 1 D.; see Peter G. W., Cat. Kjerteminde; [† Kbh. 2/1 1837].

14. 15/4 1837 [S. Kirkeby-A. 1/9 24] Peter Jensenius Sundorph, f. Kbh. 9/5 82; F. Søren Christ. S., Urtekrmr.; M. Mette Christine Colstrup; St. pr. 99; C. 20/10 03, h.; Sp. Naur-S. 27/12 13, o. 13/5 14; 1 ~ 14/5 14 Marie Kaalund, f. 11/11 79, † 28/9 15; F. Lieut. Christ. Fred. K. til Hessel; M. Lucie el. Lovise Magdalene Lüttichau; 1 S.; 2 ~ 28/6 17 Sophie Frederikke Thærøe, f. Frederiksværk 4/5 94, † Kbh. 29-30/4 77; F. Lars H. T., Skipper; M. Anna Cathrine Holst; 1 S., 2 D.; [† 30/4 1844; B. D. G. 1/170; gav Oblatæske til Kirken 42].

DanKir, bd. 3, s. 1055 (se nedenfor).

15. 26/8 1844 [Tersløse-S. 3/10 34] Christian Frederik Petri, f. p. Chrhvn. 8/4 96; F. Johannes P., Insp. v. Søkvæsthuset p. Chrhvn.; M. Margrethe Kirstine Fog; St. Kbh. 15; C. 18/7 20, l.; p. Cap. Kbh. Frelsers K. 13/2 24, o. 14/4; Cat. Veile 28/8 26; ~ Kbh. 14/6 26 Anna Claudine Christiane Mau, f. Kbh. 27/1 97, † 28/1 67; F. Hinrich Anton M., Bankcomm.; M. Cathrine Elisabeth Badstüber; 2 S., 7 D.; see Frederik C. P. i Louns-A.; [# 13/12 1867; E. S. 2/664].

16. 10/3 1868 [Fjellerup-G. 6/9 54] Christian Frederik Kay Reiersen, f. Rand. 10/4 18; F. Jstrd. Andreas Ludvig R., Herredsfoged; M. Charl. Cathr. Reiersen; St. Rand. 36; C. 9/5 42, l.; p. Cap. Værum-Ø. 8/9 48, o. 11/12; Kristrup-H. 23/12 51; R.* 26/5 67; (68) O.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Kalvslunde Kirke, s. 1045-1061; Kagstrup Kirke, s. 1062-1075.