Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 161. Brøndshøi og fra 1/3 1672 Rødovre,

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/58; L. P. B.; t.; K. M. 156; Lkm. 1/22; M. 23; Kbg. Brøndshøi 1660, Rødovre 1682.
Anm. Brøndshøi var tidligere tillagt Biskoppernes Enker, saa Præsterne vare Biskoppernes Capellaner. Fra 1703 til 1736 var Frederiksberg Annex.
———————————

0. (1539) Mathias Hansen; (Rørdam: Universitets Hist. 1/517).

1. (1561). Anders Jensen, tillige i Rødovre; [1566 Meelbye; see der].

2. c. 1576. Christen Mortensen Hobroe, f. c. 51; ~ Else Jensdtr., som overlevede ham; [† 26/5 1587; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; DanKir bd. 3, s. 346-48 (se nedenfor).

3. c. 1587. Poul Hansen Emdorph; [† 18/10 1609; Lgst.].

DanKir bd. 3, s. 349 (se nedenfor).

4. (1617). Christen Nielsen, tillige til Rødovre; see der.

(Udgår her, var Cap. i Hvidovre.) 4. 1619 Christen Mikkelsen Thisted.

5. 1630 [r. Cap. Tikjøb, o. 12/8 30] Niels Jacobsen, f. Skaane; vist St. Lund 25; ~ •/10 44 Margrethe Andersdtr.; [† c. 1654].

KUM I, s. 72 (»Nicolaus Iacobi Lundensis«).

6. o. 11/3 1654. Claus Pedersen Utterslev el. Mule; St. pr. 50; 1 ~ Ellen Nielsdtr., b. 9/2 74; 2 ~ 76 (Bev. 9/5) Kirsten Clemensdtr., E. e. J. Nestved og R. Olsen i Gjentofte, b. Kbh. Nic. K. 30/12 87; see Etm.; [fmtl. † c. 1683].

KUM I, s. 224 (»Claudius Petri Mulenius/Vtersleviensis«); PT 6:6 (1915) s. 286.

7. c. 1683 [Skp. 25/2 79, o. 2/4] Mag. Oluf Olufsen Schanche, f. 53; F. O. Fastesen S., Rdm. i Trondhj.; M. Else Hansdtr. Bitou; St. Trondhj. 75, Bacc. 77; Mag. Kbh. 17/6 80; ogsaa til St. Hans Kloster (Hosp.?) og Pesthuset; ~ 83 (Bev. 6/10) F. D.? Dorthea Clausdtr. Mule, som overlevede ham; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 1/12 1687; Lgst.; i Pont. Atl. (6/5) kaldes han Otto Spanche; var endnu Skp. 1682].

KUM II, s. 58, 71, 99 (»Olaus Scanckius/Dn. Olaus Olai Schanckius, ecclesiastes classis regiæ«); KS 5:4 (1907-1909), s. 685 (Skibspræster); STD Em2 s. 29; PT 7:2 (1917) s. 22; DanKir bd. 3, s. 348 (se nedenfor).

8. c. 1687. Mag. Niels Hansen Glumsøe* af Glumsø-B.; St. Sorø 82; Mag. Kbh. 28/6 88; 1 ~ F. E.; 2 B.; 2 ~ 2/11 92 Anna Margrethe Philipsdtr. Fleischer, † 22; F. Oberst P. F. til Assendrup; M. Marie Margrethe Kieszer; 3 ~ Karen . . . , f. c. 60, † Kbh. 37; [b. 1/10 1736; han var fra 1/6 1703 tillige P. t. Nyhollænderby (Frederiksberg), som ved hans Død blev et Pastorat for sig i Forening med Hvidovre; Portrait i Frederiksberg K.].

KUM II, s. 117, 159 (»Nicolaus Iohannis Glomsæus«); SB s. 207 (haver forkerte forældre); Kbg. Brøndshøj (1720-45), opsl. 62 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 120, 312; DanKir bd. 1-3, s. 468 (Frederiksberg kirke).

9. 12/10 1736, o. 18/10 [Degn i Søllerød c. 29] Hieronymus Larsen Aaschou af Søllerød, f. 8/2 09; St. pr. 23, Bacc. 24; C. 30/3 27; ~ 31/5 41 Anna Marie Urbansdtr. Bruun; F. Etrd. U. B.; M. Anna Leth; 2 ~ Mag. H. M. R. Lange, senest i Tjæreby-A.; [† 11/11 1744].

KUM II, s. 452, 459 (»Hieronymus Aaeskow/Hieronymus Laurentii Aaskaw«, 16 år gl.).

10. 20/11 1744 [Skp., o. 4/6 43] Peder Lorents Jacobsen Hersleb, f. Stod, Trondhj. St., 7/10 18; F. J. H., Pr. og Sp. ss.; M. Inger Marie Frost; St. Trondhj. 34; ~ Kbh. Trin. K. 30/1 48 Birgitte Marie Huulegaard, d. Kirke Eskildstrup 4/11 16, † Roesk. 22/3 86, E. e. N. C. Arsleben i Kongsted; F. Thomas Olufsen H. i Stegstrup p. Sorø Gods; M. Arentse Arntsdtr.; u. B.; [15/4 1768 Frue K. i Trondhj.; † sst. 7/4 69; W. 1/435].

KUM II, s. 557 (»Petrus Laurentius Hersleb.«, 16 år gl.); Jesper Holm: Stamtavle over slægten Huulegaard, 2016, s. 53, 64 (pdf); Richter I, s. 49.

11. 10/6 1768 [r. Cap. Horbelev-F. 18/12 67] Hans Henrik Müller; [25/8 1773 r. Cap. Kbh. Hel. G. K.; see der].

12. 22/9 1773 [r. Cap. Slangerup-U. 28/10 57, o. 9/11] Poul Egberg, f. Lille-Hedinge 2/7 23; F. Carl E., Forv. i L. Hedinge; M. Margrethe Harboe; St. Kjøge 41; C. 16/7 48, n.; Degn i Odden 52; 1 ~ Kbh. Nic. K. 9/9 58 Laurette Martine Trampe, f. c. 23, † 26/4 66; F. Amdi Rasmussen Trampe, Sygetrøster i Kbh.; M. Birgitte Cathrine Christiansdtr. Brochmann, E. e. L. P. Jordhøy i Ude- og Oppe-Sundby; u. B.; 2 ~ Udesundby 13/10 69 Anne Maria Torp, † 29/7 82; F. Peder Sørensen T., Admiralitetsbud; M. Christiane Marie Elisabeth Mouritsdtr. (2 ~ E. S. Lemming i Ude- og Oppe-Sundby); u. B.; 3 ~ 31/7 83 Maren (Marie) Schive af Vig-A., d. 11/3 37, † Kongens Lyngby 10/7 06; u. B.; [† 29/9 1789; Lgst.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 112; i Kbh. amt, Sokkelund hrd. nr. 9, 40; Sundbo II, s. 188-189; Kbg. K. Lyngby (1806-27) opsl. 193 (enkens begr.); DanKir bd. 3, s. 349 (se nedenfor).

13. 9/10 1789. Frederik Westergaard; [20/5 1814 Karlslunde-K.; see der].

14. 5/9 1814, o. Roesk. 6/10 [Lærer ved Kbhs. Opfostringshuus 04] Morten Bendz Møller; [22/3 1836 Høie-Taastrup; see der].

15. 8/6 1836 [Sandager-H. 13/5 29] Ernst Henrik Clasen, f. Kbh. 21/1 94; F. Jstrd. Mathias Christ. C.; M. Margrethe Ingeborg Feltmann; St. v. W. 12; C. 18/7 21, l.; Sp. Verst-B.-V. 14/6 25, o. 28/10; ~ Kbh. Frue K. 21/7 26 Inger Margrethe Hansen, f. 5/3 97; F. Jstrd. Pet. Jac. H., Renteskriver; M. Juliane Marie Sørensen; u. B.; [# 22/8 1864; † 3/9 67].

16. 7/11 1864 [P. t. Flensbg. St. Johs. K. 22/4 51; afsat af d. t. R. 64] Carl Otto Schmidt-Phiseldeck, f. Kbh. 6/3 12; F. Cfrrd. Conrad Friedrich v. S., senest Deputeret i General-Toldkammer- og Commerce-Collegiet; M. Marie Vilhelmine Krohn; St. Kbh. 30; C. 21/4 35, l.; r. Cap. Asminderød-G.-F. 25/7 44, o. 21/8; c. P. St. Michaelis K. i Slesvig 24/9 50; Medlem af Examinationscollegiet for de theol. Studerende i Sl. 5/5 53; ~ 28/11 45 Frederikke Vilhelmine Antoinette Bournonville, f. Kbh. 28/9 17, † 6/7 97; (Faster t. Louise A. A. B. ~ M. P. Tuxen i Esbønderup-N.); F. Antoine Bournonville, Balletdirect. v. kgl. Theater; M. Louise Sundberg; 2 S., 3 D.; see Conrad Fred. Vald. S.-Ph., cd. th. 77/1; [† 26/11 1879; E. 3/75 og S. 3/83].

Elvius s. 81; Arends II, s. 237: W. I. 231; M. 219. 569; Elv. 81; Fr.-B. I. 115; Ersl. III. 75, S. III. 83; Hjelholt; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Brønshøj Kirke, s. 332-350, Rødovre Kirke, s. 351-356.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 967. Rødovre (Ovre ved Dammen),

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M.; Kbg. 1682.
Anm. Kaldet var 1562-1582 tillagt en Professor i Kbh., som lod det bestyre ved en Capellan.

 

[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra H. F. Rørdams artikel om Rødovre, se nedenfor.]
———————————

1. (1562). Anders Jensen, tillige i Brøndshøi; [1566 Meelby; see der].

1b. (1578) [r. Cap. Kbh. Hel. G. K. . .] Bertel Jespersen, Bartholinernes Stamfader; [1578 r. Cap. Malmø; † 1612; see Kbh. Hel. G. K. r. Cap.].

1c. o. 26/3 1578. Anders Christensen Skovgaard; [1579 r. Cap. Kbh. Nic. K.; see Helsing. St. Olai K. 1 r. cap.].

2 (3). (1584. 88). Anders Sørensen; fik 30/6 88 kgl. Brev om, »at han indtil videre aarlig maa til Hjælp og Rente bekomme af Isløf Mark fire Læs Hø, som andre hans Formænd, Sognepræster i Offre øffre Sogn, for hannem haver«.

KS 2:4 (1867-68), s. 405; KB bd. 9 (1588-92) s. 75.

3 (2). 1593 [p. Cap. Brøndby V. og Ø. . .] Laurits Bertelsen.

4 (5). (1608. 10). Laurits Henriksen.

KS 2:5 (1869-71), s. 150.

5 (4). (1617). Christen Nielsen, tillige til Brøndshøi; [var maaskee fra 1630 alene her og † c. 1643?].

(Udgår her, han blev denne dato ord. til skibspræst. 6. o. 25/10 1618 som Skp. til Ostindien. Niels Sørensen Aarhuus, maaskee af Ølsted-T., f. Ølsted; vist St. Aarh. 17)
        KUM I, s. 28 (»Nicolaus Severini«); PT 8:6 (1927), s. 185 (»Hr. Niels Sørensen Aarhuus fra Ølsted«).
(Udgår her, var Cap. i Hvidovre. 7. o. 24/11 1619. Christen Mikkelsen Thisted (Tidsted).

7. k. 16/1 1643. Jens Nielsen Nachedam, kun i meget kort Tid, f. c. 12; St. Roesk. 33; [† el. forflyttet 1643].

KUM I, s. 115 (»Ioannes Nicolai Nachedam«); KS 2:1 (1857-59), s. 508 (»Hans Nielsen Nackedam«, 31 år gl.).

8. o. 20/4 1643. Hans Albertsen (Clark); vist St. Aarh. 40; [fmtl. † el. forflyttet 1643].

KUM I, s. 157 (»Iohannes Alberti«); KS 2:1 (1857-59), s. 508 (»Hans Albertsen Clark«); han kan ikke være identisk med r. Cap. Præstø-S..

9. k. 4/10 1643 [Vamlingbo-S. paa Gotland c. 19, afsat 22] Niels Sørensen (Gullandsfar, Gottlandus), f. p. Gotland c. 91 (Farbdr. t. S. P. Judichær i Slangerup-U.); F. S. Jensen fra Viborg, Sp. i Hablingbo og Silte; M. Anne Povelsdtr.; St. i Kbh. (07), vistnok Bacc. 11; Skp. 8/9 34; ~ (30) . . . . ; (mindst) 2 D.; [† i høi Alder •/2 1671; Rødovre Sogn led meget under Krigen 1658–59, maaskee mere end noget andet Sogn i Danmark – og det vil sige meget. Kirke, Pg. og den allerstørste Del af Bøndernes Huse og Gaarde ble ødelagte af Svenskerne, og Materialerne anvendte til deres Lejr].

F-P s. 232 (»Nicolaus Severini Gothlandus«); KUM I, s. 3 (»Nicolaus Severini«); KS 2:1 (1857-59), s. 509 (»Niels Sørensen Gullandsfar«); Kopskatten 1645, opsl. 7 (to døtre over 15 år); Åberg s. 65-82 (se nedenfor).

Derefter •/3 1672 Annex til Brøndshøi.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.: Rødovre Præstekald (indtil 1671). Kirkehistoriske Samlinger, 3:2 (1877-80), s. 334-344.
Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Rødovre Kirke, s. 351-356.
Åberg, Åke: Niels Sörensen i Vamlingbo. Ett Stycke Gotländsk litteraturhistoria frän 1600 talet. Särtryck ur ”Gotländskt Arkiv 1968”.