Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 686. Kongsted,

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/53; M. S. 1-a/99; S. i K.; K. M. 39; Lkm. 1/519; M. 82; Kbg. 1715.
———————————

1. 15 . . Søren Andersen; i 35 Aar før og efter Reform.

2. 15 . . [p. Cap.*? . . ] Niels Pedersen; [† 10/3 1567; eft. M. Præst i Reformationstiden].

3. 15 . . [Cap.*] Søren Andersen; [† 10/3 1571; M.].

4. 1571. Knud Nielsen Nordrup (Aquilonus); ~ Sophie Bertelsdtr. (Schytte) af Dalby-T.; mindst 3 S., 1 D.; (Sønnen Bertel K. Aquilonius blev Sp. i Løderup og Hørup i Skaane; see N. H. Knoph og J. Borchardsen i Alsted-F.); 2 ~ Etm.; [† 12/3 1606; Eptph. »Canutus N. Aquilonus«].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 3:3 (1881-82), s. 241, Aquilonus er en latinisering af Nordrup, ikke ørn; PT 1:5 (1884), s. 242-43; DanKir bd. 6, s. 546 (se nedenfor); bd. 5, s. 1162 (Herlufsholm kirke).

5. •/7 1606 [Kbh. Nic. K. 1 r. Cap., o. 7/8 05] Hans Sørensen Nyborg*, f. Nybg. 27/12 80; St. Nybg. 02; Pr. •/4 45; 1 ~ 07 F. E.; u. B.; 2 ~ Dorthea Munck; u. B.; 3 ~ (45) Anna Jørgensdtr. af Hammer-L., levede 65; 6 D.; see Etm.; J. J. Engberg i Stubbekjøb.-M.; [† 17/7 1652; W. 2/130; Kisteplade].

FS nr. 487 (»Johannes Severini Neoburgensis«); F-P s. 190; KS 2:5 (1869-71), s. 147; Kopskatten 1645, opsl. 63 (1 datter hjemme); DanKir bd. 6, s. 548 (se nedenfor).

6. o. 27/8 1652. Kjeld Andersen Schytte af Tostrup-R., f. 2/6 19; St. Slag. 41; Pr. 78; 1 ~ 19/6 53 F. D. Abigael Hansdtr. Nyborg, f. 22/12 27, † 28/7 65; 5 S., 5 D.; 2 ~ 66 Engelke Albertsdtr. Schouward, † 21; M. Dorothea Friis; Stedfader Hieronymus Weitzius, Prof. eloquentiæ i Sorø; 2 S., 5 D.; see H. C. Mule, R. Blad og H. J. Hatting, alle i Karise-A.; Albert K. S. i Hvedstrup-F.; [† 4/11 el. •/10 1680; en særdeles opbyggelig, retsindig og gudsfrygtig Lærer].

KUM I, s. 165 (»Achilles Andreæ Toxotius«); KS 3:4 (1882-84), s. 516.

7. 1680 [vistnok p. Cap.* . .] Morten Hermansen Lipper; [susp. el. afsat 1694; S. Felding-A. 21/5 98; see Slaglille-B.].

8. 16/6 1694 [Lunde 93] Mag. Laurits Jensen Stadelin af Stadil, f. 7/12 69; St. Ringkjøb. 88; Mag. 98; ~ . . . Jørgensdtr. Horsin; see 2 Etm.; N. Hasse i Tranebjerg; [b. 10/9 1727].

KUM II, s. 164 (»Laurentius Iani Stadelinus«); Kbg. Kongsted (1715-55) opsl. 3 (fødselsdato).

9. 26/6 1722**. Mag. Rasmus Sørensen Brønstorph el. Brønsdorf, f. Kbh. 26/1 94; maaskee Bdr. t. Cathrine M. B. ~ M. J. Sigvardt i V. og Ø. Egede; F. S. B.; St. pr. 13, Bacc. 14; C. 17/11 16, l.; Mag. 18; 1 ~ 30/12 18 F. D. Charlotte Sophie Lauritsdtr. Stadelin, † 8/5 29; 3 S.; 2 ~ Mette Marie Wemmenæs; 2 ~ Etm.; [† 7/2 1732].

KUM II, s. 370, 380 (»Erasmus Severini Brønstrup«, 18 år gl.); Kbg. Kongsted (1715-55) opsl. 6 (1. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 1.

10. 7/3 1732, o. 20/8 Niels Christensen Arslev (Aarsleben) af Sorterup-O., f. 8/4 07; St. Slag. 25, Bacc. 26; C. 16/10 27, l.; 1 ~ •/3 35 F. E., † 6/1 43; 2 ~ Kongsted 2/8 43 Birgitte Marie Huulegaard, d. Kirke Eskildstrup 4/11 16; F. Thomas Olufsen H. i Stegstrup p. Sorø Gods; M. Arentse Arntsdtr.; u. B.; 2 ~ P. L. J. Hersleb i Brøndshøi-R.; [b. 6/12 1746].

KUM II, s. 471, 476 (»Nicolaus Arslebius«, 20 år gl.); Kbg. Kongsted (1715-55) opsl. 14 (2. vielse); Kbg. (Soderup-) Kirke Eskilstrup (1694-1745) opsl. 59 (2. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 23, 28; Jesper Holm: Stamtavle over slægten Huulegaard, 2016, s. 53, 64 (pdf).

11. 10/11 1747 [Skaanevig, Bergens St., 25/10 16] Johannes Axelsen Weile af Tryggelev-F., f. 1/10 81; St. Od. 00; C. 03, h.; ~ Cathrine Lauensberg fra Visby p. Gulland (Gotland), f. c. 72, † 16/6 66; u. B.; [# 1759; b. Skjerring Munkgd., Egaa S., 14/2 72].

KUM II, s. 256 (»Iohannes Axelides Veilejus«); PT 4:5 (1902) s. 71 (Weyle); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 57; Nygaards sedler: Testamente, begr. i Egå; Kbg. Kongsted (1748-1810) opsl. 272 (enkens begr.).

12. 12/10 1759 [V. og Ø. Egede 14/4 38, o. 21/5] Valdemar Christian Adolphsen Herbst, f. p. Bornholm 23/9 11; F. A. Tobias H., „centurio et machinator regius“(1); M. Anna Marg. Pedersdtr. Lobedantz af Fred. Mich. K.-E. r. Cap.; St. Kbh. 33, Bacc. 34; C. 22/10 37, l.; Pr. 18/12 61; 1 ~ 15/4 39 Elisabeth Marie Jochumsdtr. Broch, f. 25/5 21, † 13/5 42; F. J. B., Brygger i Kbh.; M. Elisabeth Henriksdtr. Stampe af Hammer-H.-S. -A.; u. B.; 2 ~ Egede 6/5 45 Christiane Charlotte Bagger af Hellested, f. 12/11 21, † 27/5 69; 3 ~ Kongsted 30/7 70 Pauline Andrea Christine Rogert af Utterslev, d. 29/5 47, † 12/6 93, Lgst. i Braaby K.; 2 ~ 2/11 84 Joh. Neergaard, Birkedmr.; [† 14/10 1783; Eptph.].

KUM II, s. 544, 551 (»Waldemarus Christianus Herbst«, 21 år gl.); Kbg. Utterslev (1682-1826) opsl. 95 (3. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2246 (3. hustrus slægt); DanKir bd. 6, s. 546 (se nedenfor); bd. 5, s. 596 (Øster-Broby kirke).

13. 26/11 1783 [V. og Ø. Egede 11/1 60, o. 22/2] Hans Hansen Rosenkilde af Brøndum-S.-T., f. 30; St. Aalbg. 46; C. 30/5 50, h.; Pr. 17/11 87; ~ Kbh. Frue K. 23/3 64 Marie Kirstine Jensdtr. Hegelund af Kbh. Frue K., f. Vallø 16/11 43, † Kbh. 26/10 19; 5 S., 1 D.; [† 15/8 1796].

Kbg. Kbh. Frue K. (1722-74 V) opsl. 163 (vielse); Kbg. Kbh. Holmens K. (1814-76 D), opsl. 21 (enkens død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 750.

14. 16/9 1796 [V. og Ø. Egede 17/12 83] Niels Jacob Nielsen Holbye, f. Skjold, Christiansands St., 54; F. N. Henrichsen H., Sp. t. Skjold, Vads og Tysvær; M. Laurentze Christine Michelet; St. Bergen 74; C. 80; p. Cap. Karlebo 12/4 80, o. 16/6; ~ 84 Vilhelmine Marie Meier; see M. E. Frogner i V. og Ø. Egede; [b. 5/7 1799; duelig Præd.; meget ærlig og retskaffen; talede Sandhed uden Personsanseelse].

NST 2 (1930), s. 281.

15. 23/8 1799 [V. og Ø. Egede 2/3 98] Hans Christian Flemmer; [25/11 1825 Stillinge; see der].

16. 25/1 1826 [L. Hedinge-H. 2/6 23] Frederik Cornelius Eberhard Bjørnsen af Helsing. St. Mariæ K., f. 24/4 81; St. Helsing. 99; C. 23/4 04, h.; r. Cap. Besser-O. 18/7 06, o. Kbh. 12/9; Fp. p. Kyholm o. s. v.(2) 23/10 08; Sp. Roholte 15/9 09; ~ 18/9 06 Rebekka Adolphine Rabeholm, f. 24/4 86, † Ringsted 10/11 58; F. Chinacpt. Mogens R.; M. Soph. Charl. Nielsen; 9 voxne B., hvoraf 2 S., 5 D.; see T. R. L. Jørgensen i Lindelse; Datteren Louise Cathr. B., bekjendt som Forfatterinde under Navnet: Elisab. Martens; [† 4/9 1831].

17. 21/12 1831 [V. Hornum-H.-F. 31/12 28, o. 10/4 29] Thure Krarup af Vivild-V., f. Aale 10/10 03; St. Aarh. 23; C. 23/4 28, l.; ~ 29 Henriette Steensen, f. p. Torpegaard i Fyen 26/1 08, levede 68 i Kbh.; F. Cpt. Hans Henrik Otto v. Steensen, Godseier; M. Anna Rasmussen; 3 S., 2 D.; [† 25/6 1840; E. 2/61 og S. 2/99].

18. 10/12 1840 [Vivild-V. 20/8 34] Hans Ingerslev* af Saxild-N., f. 30/7 87; St. Aarh. 06; C. 17/10 11, l.; Andenlærer v. Lyngby-Sem. •/10 13 – 15; Cat. Grenaa 15/4 18, o. 8/5; Sp. Ørting-F. 18/8 24; ~ 23/6 18 Christiane Margrethe From af L. Hedinge-H., f. Sørbymagle 27/4 94, † 6/11 45; 5 S., 6 D.; see Peter A. I., Cat. i Skive; Jacob F. I. i Vestervig-A.; [# 28/10 1863; boede 68 i Kbh.; † Vestervig 26/2 75].

19. 13/1 1864 [Vinding-B.-V. 19/10 53] Børge Quist Westesen, f. Store-Hebo, Janderup S., 3/8 17; F. J. Christian W., Propr.; M. Ursula Mette Marie Quist; St. pr. 35; C. 20/1 40, l., c. Adj. Vordbg. 25/1 45 – 30/9 46; Adj. Nykjøb. 27/11 s. A.; (Ord.-Tilladelse 31/12 50; o. Od. 3/1 51, for at constitueres i et Kald i Angel); ~ 7/6 55 Anna Frisch, f. 21/1 31; F. Joh. Pet. F., Propr. t. Havreballegd.; M. Joh. Harpøth; (68) 3 D.; [# 19/12 (31/12) 1878].

———————————

Noter:

(1) »centurio et machinator regius« = kongelig officer og ingeniør
(2) Kyholm er en ubeboet ø i Kattegat mellem Samsø og Vejrø. Øen har været befæstet i perioden 1801 til 1814, hvor den sammen med tilsvarende kanonstillinger ved Lilleør og på Besser Rev kontrollerede indsejlingen til Storebælt fra nord. 1830-1857 var der på Kyholm en karantænestation, hvor skibe på langfart skulle gå ind, hvis de havde smittefarlig sygdom om bord.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Kongsted Kirke, s. 530-548.