Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 745. Lunde,

Lunde Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 108; M. S. 2-a/79; B. M. 458 og 469; F. M.; St. M.; Kbg. 1646.
Anm. Efter tidligere at have hørt til Skamby, var Lunde i Reformationstiden Annex til St. Hans Kirke i Odense.
———————————

1a. 15/9 1526. Niels Pedersen, byttede kald med Etm.; [7/8 1528 Nyborg; see der].

1b. 7/8 1528 [Nyborg 15 . . ]. Jacob Knudsen, byttede kald med Formanden.

FR s. 175; DanKir bd. 9, s. 5029 (se nedenfor).

1c. c. 1539(?) [vistnok Universitetetspedel 37–39] Laurits Eliesen, var tillige P. til Od. St. Hans K. og Pr. i Lunde Herred; Bønderne mente han var for streng, hvorfor de fik Tilladelse til, selv at kalde sig en Præst; [15 . . Od. St. Hans K.; see der].

1 (d). 15 . . Niels Paaske; [† 1554; Træramme og Lgst.].

DanKir bd. 9, s. 5029, 5069 (se nedenfor).

2. 1554. Hans Pedersen; ~ Karen . . . ; 13 B.; 2 ~ Etm.; see K. H. Lund p. Lyø; O. H. Lunde i Fangel; [† 8/9 1584; Lgst.; Fire før ham Kaldede nægtede, at modtage Embedet].

DanKir bd. 9, s. 5068 (se nedenfor).

3. 1584. Jørgen Hansen, f. i Sognet c. 55; St. 79; ~ F. E., † 8/12 02; u. B.; [† 1605; „sterk Tenor; stønner og tager neder i Brystet; hoster; durior in uxorem(1)“ (J. M. l. c.; Ny udg.: s. 122)].

FS nr. 313 (»Georgius Johannis«) eller nr. 324 (»Georgius Lund Bogonianus«); DanKir bd. 9, s. 5068 (se nedenfor).

4. 1605 [r. Cap. Od. Frue K. (03)] Oluf Andersen; [c. 1621 Lumby; see der].

5. 1621. [Hunseby, o. 1/5 05, fradømt Kaldet 19]. Jens Olufsen Riber (Lime), f. c. 80; (Morbdr. t. L. M. Lime i Husby-N.); F. O. Nielsen, Bgr. i Ribe; M. Lene Lauritsdtr. (2 ~ I. I. Hemmet i V. Vedsted, siden Biskop i Ribe); St. i Rostock 00, i Wittenberg s. A. til 02; St. i Kbh. (03); ~ F. E. i Hunseby: Karen . . . , b. Lunde 23/1 54; mindst 2 S.; see D. J. Rosenstjerne i Magleby p. L.; [b. 1/3 1639; fradømt Kaldet i Hunseby paa Herredagen i Antvorskov 1619, fordi han havde faaet det, ved at fraskrive sig noget Jordegods; den i B. M. nævnte Hans Iversen findes ikke nævnet hverken i Jordebogen fra 1690 el. i Blochs M. og var formodentligt Cap.; „Dn. Joannes in Lunde conquerebatur, sibi datam alapam usque ad sangvinem a Dn. Canuto in Egense (dvs. Norup) in conventu pastorum in templo Lyngby (dvs. Lumby)“(2). (F. S. 6/130)].

F-P s. 197 (»Johannes Olai Ripensis«); »F. S.« og »af Lumby« udgår, se PT 11:3 (1942), s. 192-196; Hegelund I s. 392, 438, II s. 228 (her forveksles han med borgmester Jens Olufsen i Ringkøbing, der var ~ Vibeke Madsdtr.); SB s. 144; KS 6:2 (1936-1938), s. 476-77; Kbg. Lunde (1646-1730) s. 173, opsl. 84 (enkens begr.).

6. 1639 [p. Cap. Lumby, o. 11/7 38] Laurits Christensen Achthon af Jordløse-H.; St. Od. 30; Rtr. Faabg. 20/4 36; ~ 24/11 42 Margrethe Jensdtr. Zeuthen af Od. St. Knuds K.; 4 S., 1 D.; see Etm.; Hans L. A. i Jordløse-H.; (H. P. Brylle i Brøndum-N.; K. N. Walther i Nestelsø-M.); [† 9/4 1674].

KUM I, s. 100 (»Lavrentius Christiernus«); KS 3:5 (1884-86), s. 143 (»Laurentius Christierni«, 30 år gl.), s. 129 (»Laurentius Christierni [Achton]«); PT 8:6 (1927) s. 236 (Bircherods Dgbg.).

7. 8/1 1672*, o. 16/3 74**, F. S. Christen Lauritsen Achthon, f. 45; St. Od. 60; ~ Margrethe Frantsdtr.; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 1688].

KUM I, s. 286 (»Christianus Laurentij«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 1.

8. 30/10 1688 [Skp. . . .] Hans Allesen (Hansen) Bunkeflod af Slag. St. Mikkels K., f. Bunkeflod i Skaane; St. Hlh. t. Sorø 59; t. Kbh. 60; Hør. Slag. 63; Rtr. Assens 10/11 68, afsat 71; Sp. Gislev-E., o. 9/11 74; afsat 78 formedelst Leiermaal; (der vare de, som meente, mere af Had, end af virkelig Brøde); Opreisning; 1 ~ 83 (Bev. 12/5) Kirsten, Laurits Winthers; u. B.; 2 ~ Ane Birgitte Warde; u. B.; 3 ~ F. E.; 1 S.; (see Hans C. B. t. Od. St. Hans K.); [† 18/12 1693].

KUM I, s. 289 (»Iohannes Iohannis Allesius«); SB s. 193-94; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 2; FWDP 745,8.

9. 1693. Laurits Jensen Stadelin; [14/6 1694 Kongsted; see der].

10. 16/6 1694 [p. Cap. Nakskov . . .] Hans Troelsen Holst, f. p. Lolld.; St. Roesk. 85; Hør. Nakskov . . ; p. Cap. Halsted-A. (92); Pr. . . ; 1 ~ Maria Pedersdtr. Bagger af Kjølstrup-A., f. 73, † 01; 2 S.; 2 ~ Birgitte Madsdtr. Mørch af Lumby; 2 S., 1 D.; 2 ~ Marcus Sørensen, Farver i Od., og † Lunde . . ; see P. H. Lund i N. Aaby-I.; [† 1721].

KUM II, s. 139 (»Iohannes Trugilli Holsatus«).

11. 30/6 1721. Anders Ibsen Barfoed; [3/8 1731 Lumby; see der].

12. 3/8 1731. Christen Nielsen Bech, f. Nørbæk, Vibg. Stift, 10/7 95; F. N. Espensen; M. Bodil Lauritsdtr.; St. Vibg. 18; C. 6/5 26, l.; ~ •/11 31 Anna Lauritsdtr. Lyngaa, f. c. 92, † 14/11 el. 15/11 66, Kammerpige hos Geheimeraadinde Sehested; F. L. Frantsen, Degn i Lyngaa; M. Ellen Andersdtr.; u. B.; [† •/12 1762; Begr. i K.].

KUM II, s. 418 (»Christiernus Bekkium«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 885; DanKir bd. 9, s. 5054, 5069 (se nedenfor).

13. 2/6 1759**, o. 16/3, Frederik Christensen Friis; [5/3 1762 Herrested-R.; see der].

14. 7/1 1763, o. 23/3, Johan Ernst Augustsen Heilmann; [22/10 1778 Kjerteminde-D.; see der].

15. 22/10 1778, o. 4/12 [Cat. Kbh. Holmens K. 72] Caspar Christensen Sibbern, f. Od. 3/11 35; F. C. Caspersen S., Uhrmager; M. Inger Kirstine Hansdtr. Harbo; St. Od. 54; C. 5/11 57, l.; ~ Anna Maria Zeuthen, d. 15/11 44, † 14/4 88; F. Jørgen Bernhard Olsen Z. af Gangsted-S.; M. Anna Cathrine Kyhn; 2 ~Martha Schiønning, som overlevede ham; F. Christian Larsen S., Skoleholder i Ude Sundby; M. Pernille Christine Jacobsdtr. Ring; u. B.; [† 16/1 1800].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5303, Gejstl. sk. i Odense amt, Lunde hrd. nr. 72; Frederiksborg amt, Ølstykke hrd. nr. 88.

16. 27/2 1801 [r. Cap. Dalum-S. 11/7 00, o. 1/8] Hans Christensen, f. Od. 69; F. C. Nielsen, Gartner; M. Johanne Maria Hansdtr.; St. Od. 88; C. 26/4 99, n.; ~ Regine Marie Lambech, f. 26/5 88, † 30/1 41; F. Guldsmed; M. Gjertrud Vedersøe; 2 S., 5 D.; see S. P. Lassen i Østrup-H.; [# 23/2 1823; † 11/12 29].

17. 23/4 1823, o. 25/6, Frederik Siegfried Selmer; [4/5 1825 Herrested-R.; see der].

18. 7/6 1825, o. 3/8, Peter Diderik Ibsen; [11/11 1831 Svendborg Nic. K.-T.; see K. Lyngby].

19. 2/3 1832 [Cat. Fred. Trin. K. 26/8 31] Arve Christian Linde Heiberg; [6/6 1840 Kjerteminde-D.; see Helsing. St. Olai K.].

20. 16/10 1840 [Norup 14/7 30] Christian Holger Hald; Pr. 18/7 44; [9/9 1844 Lumby; see der].

21. 7/11 1844 [Norup 17/12 40] Ove Malling Hofman (Bang), f. p. Bidstrup 8/1 08; F. Etrd. Niels H. (Bang), Besidder af Stamhuset Hofmansgave, bekjendt som Botaniker; M. Charlotte Malling, en Datter af Statsminister Ove M.; St. pr. 27; C. 26/4 36, h.; p. Cap. Lumby 13/4 39, o. 19/4; ~ 10/2 41 Mathea Urne Bodom, f. Frederikshald (Halden) 26/2 10, † 6/12 91; F. Sp. ss.; M. Erica (Ulrikka?) Bang; 3 S., 2 D.; see Niels H. B. i Vorde-F.-R.; [† 23/1 1868; Mindestøtte, opreist af Beboerne].

DanKir bd. 9, s. 5069 (se nedenfor).

22. 2/5 1868 [Strandby-F. 26/10 57] Caspar Nicolai Smith af Stege, f. Saxkjøb. 9/10 15; St. pr. 36; C. 11/7 42, l.; Huslærer p. Engestofte; p. Cap. Everdrup 6/12 45, o. 9/1 46; # 14/11 50; c. Sp. Skads, Tønder Pr., 24/9 50; Sp. ss. 26/5 51; Pr. 12/12 63 (1/1 64); 1 ~ 11/8 51 Elisa Augusta Giegengack, f. Maribo 4/1 23, † 23/7 57; F. Valentin G., Bog- og Papiirhandler samt Lotteriecollectr. og Opsynsmd. v. Befordringsvæsenet i Maribo; M. Kirstine (Christine) Marie Kauffmann; 3 B.; 2 ~ Aalbg. Bud. K. 8/12 59 Cecilie Margrethe Kjerulff, f. p. Hornskovgd., Farstrup S., 2/1 35, † 16/8 93; F. Propr.; M. Mette Kjeldsen; (67) 3 B.; [3/4 1875 Korup-U.; # 83; † Frederiksberg 14/12 91; E. S. 3/198].

23. 28/6 1875. Jacob Georg Thaning; see Sulsted-A.

———————————

Noter:

(1) »durior in uxorem« = Temmelig haard mod sin Hustru.
(2) »Dn. Joannes in Lunde conquerebatur, sibi datam alapam usque ad sangvinem a Dn. Canuto in Egense in conventu pastorum in templo Lyngby« = Hr. Jens i Lunde klagede over, at der var givet ham en lussing, så blodet flød, af Hr. Knud i Egense ved et præstekonvent i Lumby kirke. (Biskop Hans Mikkelsens dagbøger, 16/12 1629, s. 48)
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2019. Lunde Kirke, s. 5029-5078.