Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1359. Vorde, Fiskbæk og Romlund,

N. Lyng Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. P. B. 213; Lkm. 4/96; Kbg. 1700.
Anm. Efter Kong Fred. II’s Fundats af 8/1 1583 skulde Forstanderen for Vibg. Hospital være en Præst, hvem Sognekaldet i Vorde o.s.v. skulde tillægges, i hvilket Embede han da skulde have en Vicar. Ursin (Vibgs. Beskriv. S. 248) nævner 7 saadanne:
Mag. Thøger Pedersen (1599); see Aalbg. Bud. K.
Søren Jensen Thorup (1600–01; Ursin har 1583); see Vibg. Graabr. K.
Lctr. Villads Nielsen Brøns
Laurits Aagaard til Vibg. Graabr. K., † 1628
Chr. Christensen til 1632
Vilhelm Hansen Paludan t. Vibg. Dk.
L. C. Trane, siden til Vibg. Dk.; men der er megen Vildrede

Jesper Lund nævner 6 Vicarer el. res. Capellaner: 1. Cort; 2. Jens; 3. Philip; 4. Gert; 5. Søren Paaske, vistnok den, som 1631 var r. Cap t. Vibg. Dk.; 6. Jørgen Mathiesen; denne blev rimeligvis den første Sp.
———————————

1a. (1545). Peder Juel, (»Her Peder Iuell y Romlundtt«); [† 15 . .].

KS 7:3 (1957-59), s. 20; 2:6 (1872-73), s. 620.

1b. 15 . . Niels Jensen; [13/1 1583 Hjermind-L.-H.; see der; siges 83 at være „en god vellærd Dannemand, skikkelig udi Levned og Lærdom, og forne Sogne nu en Tid lang christeligen have forestaaet“].

1c. (1584). Søren Torup, Sp. i Romlund, tillige Hospforst. i Vibg.

KS 3:2 (1877-80), s. 205.

1d. (1608. 19). Søren Nielsen Paaske; i 1619 Cap. for Søren Klimp og Laurits Aagaard t. Vibg. Graabr. K.

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 104.

1 (e). c. 1654 [r. Cap.* 41] Jørgen Mathiesen, f. Vibg.; St. Vibg. 32; Hør. Vibg. . . ; r. Cap. Vibg. Dk. c. 40; [† 1667].

KUM I, s. 110 (»Georgius Matthiæ Viburgensis«); Sixhøj nr. 20.

2. 1667 [vist Hør. Varde 20/8 61] Peder Christensen Sinding, f. 30; St. Vibg. 60; ~ Anne Jepsdtr., f. c. 37, † 26/2 05; 6 S., 2 D.; see P. C. Worgod i Nørbæk-S.-L.; Etm.; Niels P. S. i Kundby; Jacob P. S. Hvornum-S.; [† 17/8 1702; forsaae sig engang slemt ved Nadverens Uddeling, men blev benaadet].

KUM I, s. 287 (»Petrus Christiani Sindingius«); Sixhøj nr. 371.

3. 23/9 1698**, o. 16/11, F. S. Christen Pedersen Sinding, f. 70; St. Vibg. 91; C. 5/7 94, n.; ~ 18/1 00 Sophie Pedersdtr. Hessel, E. e. S. M. Bryndum i Grinderslev-G., og † 29/7 07; 2 S., 1 D, 2 ~ Kjærsholm, Torning S., 16/10 08 Else Marie Hassel, † Vibg. 13/7 22; 2 S., 2 D.; see E. H. Brunow i Grinderslev-G.; Søren C. C. S. i Alsted-B.; Hans C. S. i Rødding-K.; [b. 19/9 1720].

KUM II, s. 182 (»Christianus Sindingius«); Sixhøj nr. 686; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 24, 36, 41; Nygaards sedler: Børn.

4. 15/11 1720, o. 14/3, Christian Gerhardsen Neve; [7/3 1733 Romø; see der].

5. 18/3 1733, o. 10/3 34, Søren Jensen Ferslev, d. Aalbg. 19/11 93; F. J. Sørensen, Skipper; M. Johanne Christensdtr.; St. Aalbg. 15; C. 16/2 23, n.; 1 ~ Aalbg. 9/9 34 Bodil Mikkelsdtr. Lunge, † 28/5 41 (druknede sig i en Brønd i Haven under Biskoppens Visitats); F. M. Nielsen L., Stiftsskrvr.; M. Maren Sørensdtr.; 1 S.; 2 ~ 25/6 43 Marie Kirstine Christiansdtr. Lünow, f. 23, b. 31/3 73; F. C. L., Foged i Fausing; 2 S., 1 D.; see Christian L. F. i Jelling-H.; [† 22/4 1775].

KUM II, s. 392 (»Severinus Ferslew«, 21 år gl.).

6. 28/6 1775 [Louns-A. 8/8 66, o. 8/10] Jørgen Nielsen Ravn, d. Vibg. Grbr. K. 8/4 33; (Bdr. t. Mette N. R. ~ R. Finderup i Vammen-B.-L.); F. N. Jørgensen R., Hattemager i Vibg.; M. Ellen Sørensdtr. Broch; St. Vibg. 56; C. 13/9 60, n.; Hør. og Cant. Vibg. 60; Pr. (70); ~ 67 Else Christine Plesner af Ørsted-E., f. 38, † c. 14; 4 S., 1 D.; [† Vibg. 7/4 1776].

KUM III, s. 160 (»Georgius Nicolai Rafn«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1232; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 1324, 549.

7. 5/6 1776, o. 31/7 [Hør. Fred. 69] Peder Wandet Friborg* af Herslev-V., f. 1/9 44; St. Vibg. 63; C. 5/12 65, h.; R.* 11/7 20; ~ 27/9 76 Mariane Schiernbech, f. Merringgd., d. 10/3 53, † Vammen 18/3 35; F. Hans S., Forv.; 2 S., 2 D.; see J. Stochholm t. Aalbg. Bud. K.; J. F. Becher i Bjerring-M.; [† 6/4 1822].

KUM III, s. 235 (»Petrus Wandet Friborg«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1296.

8. 7/8 1822. Hans Daniel Kopp; [29/9 1824 Græse-S.; see Ude- og Oppe-Sundby].

9. 27/4 1825 [p. Cap. Vigersted-K. 6/6 18, o. 10/6; Ulkebøl 3/5 20] August Carl Emil Clausen af Ulkebøl, f. Tandslet 3/10 85; St. Altona t. Kiel 07; C. Gottorp 13 (III*); ~ 25/11 25 Ane Marie Møller, f. 02, levede 68 i Viborg som Fattiglem; F. Skipper i Sønderbg.; 1 D.; [afsat 1839 formedelst Drikfældighed; † Vibg. 29/4 43; ulykkeligt gift].

Achelis I, nr. 8037.

10. 28/9 1839 [Rødding-L.-P. 25/8 37] Andreas Henrik Stibolt; [30/3 1852 Hinge-V.; see der].

11. 26/5 1852, o. 30/7 [c. Adj. Ribe 30/7 41; Adj. ss. 5/5 43] Carl Edvard Thorup; Pr. 23/2 56; [15/10 1862 V. Hæsinge-L.; see der].

12. 29/12 1862 [Cat. Skive 5/12 54, o. 7/3 55] Otto Christian Buchholtz, f. p. Saltø, Karrebæk S., 23/1 19; (Bdr. t. J. H. C. Buchholtz i Ølgod-S.); F. Hans Wandal B., Forp.; M. Elisabeth Redested Faber af Marvede-H.; St. Slag. 38; C. 16/1 44, h.; Kirkesanger og Førstelærer i Løgstør 24/1 48; ~ 13/10 48 Camilla Hammer af Vistofte, f. Besser 4/12 15, † Kjelleup 20/3 99; 4 S., 2 D.; see Heinr. Gottlob Melchior Hammer B., cd. th. 78/2; [28/6 1875 V. Velling-S.; fik ved sit Sølvbryllup 13/10 73 en elegant Fjedervogn og Seletøi; # 12/11 85; † Kjellerup 28/7 1893].

Elvius s. 572; G-HF II, s. 379-380.

13. 13/9 1875 [Hirtsholmene 22/4 73] Niels Hoffman (Bang) af Lunde, f. Norup 19/3 42; St. Od. 61: C. 24/1 68, h1.; Cap. p. p. Ønslev-E. 11/11 68, o. Od. 8/12; ~ 11/6 72 Elisabeth Cathrine Petronella Andersen, f. 4/2 46; F. Pet. Lud. A., cd. phil., Eier af Margrethenlund, Mar. Magd. S.; M. Mariane Fabricius, Oldfrue p. Gl. Bakkehuus; (78) 2 S., 1 D.; [25/2 1884 Ørum-G.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.