Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1384. Ølgod (St. Laurentii K.) og Strelluf.

Ø. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 4/517; M. S. III.; Lkm. 6/358; Kbg. 1700.
———————————

1. 2/2 1556. Søren Jensen Buch* af Skanderup; Pr. (84); 1 ~ . . . . ; 4 S., 3 D.; 2 ~ . . . ; 7 S., 3 D.; see Mogens S. B. i Borbjerg-R.; J. C. Kjedelsmed i Ø. Velling-H.-G.; Etm.; [† 1/2 1606; gav Altertavlen til Ølgod K. 96; lglds. Kalk og Disk 99; T. 289; Eptph.].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; Hegelund I s. 452, II s. 63; Buch-puslespillet: »Skanderup præster«; DanKir bd. 19, s. 1532, 1535-36, 1537, 1554--56 (se nedenfor).

2. 1606 [Cap.*, o. 27/11 05] Hans Sørensen; (Bdr. t. Niels S. i Grindsted-H.); vist 1 ~ F. D . . . . Sørensdtr. Buch; 2 ~ 12/6 08 Kirsten el. Karen Poulsdtr. Barfod af Øsse-N.; see P. J. Hemmet, P. Clausen og J. T. Mumme, alle i Albæk-V.; S. H. Ølgod i Gjesing-N.; J. H. Ølgod i Ormslev-K.; O. J. Bang i Høien-J.; [levede endnu 27/4 1642, da han blev dømt til at betale en Gjæld til en Bgr. i Ribe; lod Prædikestolen gjøre 09].

PT 1985, s. 203; KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 548; 6:3 (1939-41), s. 180 (Rettertinget); Hegelund I s. 448, 499, II s. 252, 273; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 83; PT 1991, s. 228; DanKir bd. 19, s. 1542-44 (se nedenfor).

3. (1646). Peder Jensen Riber; St. Ribe 35; Pr. 11/7 70; 1 ~ (46) Anne Jensdtr. Schytte af Lønborg-E., Skifte 27/5 80; 3 S., 3 D.; 2 ~ Magdalene Olufsdtr. Toft af Alslev-H., † 2/8 81, E. e. O. C. Toft i Alslev-H.; u. B.; 3 ~ Lucie Sørensdtr., f. Roeskilde c. 47, † 21/1 1711; see Etm.; L. L. Brorson og J. J. Tarm i Aadum; M. J. Monrad i Dalum-S.; [† c. 4/11 1683].

KUM I, s. 127 (»Petrus Ioannis Ripensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 1, 13; Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 83 (han er ikke F. S.).

4. 18/7 1682**. F. S. Jens Pedersen Ølgod; St. Ribe 79; 1 ~ Sofie Margrethe Iversdtr. Skjerne, Skifte 3/7 94; 1 S.; 2 ~ Ingeborg Christensdtr. Friis; u. B.; [† 1695].

KUM II, s. 92 (»Ianus Petri Zythagathus«); Nygaards sedler: Kapellan; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 4, 5.

5. 21/5 1695 [r. Cap. Grenaa-G. 21/7 86, o. 10/12] Jens Christensen Broch af Hammelev-E., f. c. •/11 56; vist St. Kbh. 76, Bacc. 77; ~ Grenaa 14/7 95 Birthe Andersdtr. Winther, Skifte 30/10 00; 2 D.; [b. 17/9 1722].

KUM II, s. 63, 72 (»Ianus Christierni Broch«); P-Aarh. f. 57b, opsl. 61; Nygaards sedler: Vielse, begravelse; Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 10, 18.

6. 26/10 1722 [Avernakø 6/8 12, som han udenvidere forlod c. 17 og reiste ud af Landet; fik Tilgivelse 12/12 21] Mag. Morten Caspar Jochumsen Wulfsburg; [15/4 1724 Søllested-V.; see der].

7. 5/8 1724 [Skarrild-A. 6/9 09] Christen Thomsen Lund, f. 8/2 83; F. Th. L. t. Bjødstrup, Gjellerup S.; M. Ellen Christensdtr.; St. pr. Ribe 01; C. 4/10 03, mediocr.; Rødding-L.-P., o. 8/2 05; Pr. 24; ~ 11/6 05 Helvig Christensdtr. Haderup af Haderup, f. c. 79, b. Skarrild 10/10 66; 13 B.; see A. N. Bisted i Skarrild-A.; (2 Sønner studerede); [† 1728].

KUM II, s. 268 (»Christiernus Thomæ Lundius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hammerum hrd. nr. 32; Ginding hrd. nr. 38; Kbg. Skarrild (1725-1770), opsl. 61 (enkens død »Madame Lunds«); J. Sulkjær: Arnborg Sogn i Hammerum Herred. Herning 1939 s. 130.

8. 13/9 1728, o. 18/11 [Hør. Kold. 29/9 22] Ude Sørensen Haar*, f. Kold. 8/9 94; (Farbdr. t. Joachim H. i Veien-L.); F. S. Udsen H., Kbmd. i Kolding; M. Dorothea Hansdtr.; St. Kold. 16, Bacc. 18; C. 26/9 20, h.; Pr. 30/6 42; ~ Kold. 23/6 29 Kirstine Hansdtr. Bruun, d. Kold. 16/4 09, b. Ølgod 20/6 68; (Sstr. t. Karen H. B. ~ F. H. Curtz i S. Vissing-V.); F. H. Hansen B., Kbmd. i Kolding; M. Kirsten Pedersdtr.; 6 S., 4 D.; see Etm.; Daniel H. i Spjellerup-S.; P. A. Rich i Hodde-T.; [† 19/1 1789].

KUM II, s. 401, 429 (»Udæus Severini«, 22 år gl., »Udeus Haar«); KoldStud s. 173-174; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 487, 379; Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 44.

9. 16/1 1782** [p. Cap.* 5/9 66, o. 7/10] Hans Pertou, f. Hors. 34; Bdr. t. Søren P. i Kattrup-Ø.-T.; F. Jens P., Maler; M. Gedske Asmussen; St. pr. 54; C. 2/8 56, n.; ~ 30/10 65 F. D. Karen Udesdtr. Haar, f. 28/5 33, † her 2/7 06; [† 14/11 1801].

10. 5/2 1802 [Lemvig-N. 27/9 93] Herman Esmann, f. Rand. 8/8 55; F. Christ. Fred. E., Fændrik v. d. slesvigske Kyradseer-Rgmt.; M. Anna Borup; St. Rand. 76; C. 22/1 83, n.; Sp. Meirup 30/11 87, o. 27/2 88; ~ 24/6 88 Gjertrud Sophie Borgen af Lyngaa-S., f. Veierslev 18/3 62, † 10/5 27; 2 S., 8 D.; see N. Theilgaard i Vinkel-R.; Magnus V. E. i Øsløs-V.-A.; [† 24/5 1824; hans Navn paa Kirkeklokken 22; Mindeplade i K.].

DanKir bd. 19, s. 1553, 1557 (se nedenfor).

11. 1/10 1824 [V. Hornum-H.-F. 30/9 15] Frederik Holmsted Paludan; [6/12 1836 Sæby-H.; see der].

12. 11/3 1837 [Grindsted-G. 12/10 32] Jens Henrik Brandt; [8/7 1851 Skeby-O.; see der].

13. 20/9 1851 [Medbestyrer af Kbhs. Bgdsk. 1/10 44; tillige P. t. Kbhs. civ. Arresthuus 19/1 45, o. 9/4] Jacob Michael Henrik Stilling, f. Vibg. 8/1 16; F. Christian S., Guldsmed; M. Anna Erslev; St. Vibg. 32; C. 11/7 40, l.; Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 41; tillige v. Kbhs. do. 44; 1 ~ 45 Maria Camilla Thomasine Lassen, f. Frederiksberg 7/7 19, † 27/1 49; F. Jstrd. Lars L., Toldinsp. i Helsing.; M. Kirstine Cathr. Elisab. Møller; 2 ~ 9/9 53 Maria Gabriele Beata Kalkar af Gladsaxe-H., f. Od. 17/5 29; 3 B.; 2 ~ 13/11 64 Skibsfører Harald Rothe af Kbh. Frue K.; [† 9/5 1858; E. S. 3/284; Eptph.].

Sixhøj nr. 1664; DanKir bd. 19, s. 1557 (se nedenfor).

14. 27/7 1858, o. 15/9, Axel Viggo Læssøe; [20/3 1869 Svallerup; se der].

15. 2/7 1869 [Harridslev-R. 15/10 1860, o. 28/11] Johan Henrik Caspar Buchholtz, f. p. Saltø, Karrebæk S., 24/2 21; (Bdr. O. C. Buchholtz i Vorde-F.-R.); F. Hans Wandal B., Forp.; M. Elisabeth Redsted Faber af Marvede-H.; St. Slag. 39; C. 7/7 45, h.; Huslærer; Skllrr. Tømmerup 14/10 53–60; ~ Nybg. 5/5 55 Dorothea Gesina Schnittger, f. Chrhvn. 31/10 26, † 15/9 81; F. Erdmann Nic. Joach. S., Dyrlæge; M. Abelone Mogensen; 3 S., 2 D.; [† Kallundbg. 26/10 1875; Eptph. i Ølgod K.; Monument p. Tømmerup Kgd.].

Elvius s. 610; DanKir bd. 4, s. 1434 (Tømmerup kirke); bd. 19, s. 1557 (se nedenfor).

16. 14/1 1876 [Bølling-S. 9/8 69, o. 24/9] Jørgen Christian Fenger Olrik af Tikjøb-H.-H., f. Kors. 8/5 34; St. Fdbg. 52, fik 57 en Øjensygdom; C. 21/6 59, h1.; Alumn. p. Valkendorfs Coll.; c. Lærer v. Blinde-Instit. 1/10 60; Tredielærer ss. 15/4 62; ~ Kbh. St. Johs. K. 8/5 72 Claudine Michaeline Sørensen Hagsted, f. Hagsted, Skanderup S., 31/12 43, † 20/2 87; F. S. Pedersen, Gdeier. i Hagsted; M. Kirstine Clausdtr.; (78) 1 S., 4 D.; [14/1 1894 Stillinge; † 17/12 96, begr. i Ølgod; lod 89 et gl. Døbefad istandsætte til K.].

Elvius s. 610-11; G-HF II, s. 180-181; DanKir bd. 19, s. 1540 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1998-91. Ølgod Kirke, s. 1515-1562, Strellev Kirke (Ringkøbing amt, endnu ikke udgivet).