Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1082. Spjellerup og Smerup,

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/96; L. S.*; Lkm. 1/503; M. 86; L. S. v. W.; Kbg. Spjellerup 1686, Smerup 1726.
———————————

1. (1535). Laurits . . .

2. 15 . . Thomas . . .

3. (1584) Jens Olufsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

4. c. 1588. Peder Jacobsen Mariager i 24 Aar; Pr. (08. 10); ~ Anna Villumsdtr.; see Etm.; J. P. Spjelderup i Hyllested-V.; H. J. Abel i Mariager; [† 1612].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; PT 11:3 (1942) s. 111.

5. 1612 [r. Cap. Rand. St. Mortens K. c. 05 el. 08] Niels Pedersen Wivild, vistnok af Vivild-V.; maaskee St. i Kbh. (03); 1 ~ F. D. . . . . . . ; 2 ~ (24) Margrethe Clausdtr. Lyschander (Schavboe) af Herfølge-S.; vist 2 ~ Etm.; [† 29/9 1646; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1605 og 1608; hans Navn paa Prædikestolen 1620].

F-P s. 198 (»Nicolaus Petri Viuel«); KS 3:2 (1877-80), s. 747 og 748 (»Nicolaus Petri Wiwild«); Kopskatten 1645, opsl. 62; DanKir bd. 6, s. 501 (se nedenfor).

6. 2/11 1645** [p. Cap. N. Jernløse-K., k. 21/12 42] Hans Christensen Undløse af Ondløse-S., f. c. 16; St. Hlh. 38; vist ~ (47) F. E.; [† før 1653].

KUM I, s. 146 (»Iohannes Christierni Undalosius«); KS 2:1 (1857-59), s. 508 (»Hans Christensen Undløse«, 26 år gl.); Kbg. Ø. Egede (1643-1760), f. 7a, opsl. 9 (»Hr. Hanses Hustru Margrete i Spielderup« var fadder).

6b. (1653. 54) [Rtr. Christianstad i Skaane 45, afsat 48 „for sin Uskikkeligheds Skyld“] Mag. Peder Clausen, f. Flensborg; St. Roesk. 42; Mag. Kbh. 20/5 45; [fmtl. † el. forflyttet c. 1656; »M. Peder Clausen i Spjellerup« var 16/11 53 Fadder for R. M. Faaborgs Barn i Hammer-L.; hans Navn paa Kirkeklokken i Smerup som Sp. 1654].

KUM I, s. 170, 193 (»Petrus Claudius/Claudij Flensburgensis«); Achelis nr. 2098 (dog forkert identifiseret); KS 3:3 (1881-82), s. 127; PT 1:4 (1883), s. 62; Bloch, S. N. J.: Bidrag til Roskilde Domskoles Historie, Hæfte 3, s. 29; Rietz, Johan Ernst: Skånska Skolväsendets Historia, Lund 1848, s. 506; DanKir bd. 6, s. 435 (se nedenfor).

7. o. 4/7 1656. Mag. Laurits Frederiksen (Hjort), f. 20; St. Lund 37, Bacc. 40; Mag. Kbh. 29/5 55; ~ (63) Margrethe . . . , f. 19, † Kbh. 89; [† 1677; Kisteplade].

KUM I, s. 139, 149, 255 (»Lavrentius Friderici Cervinus«); KS 7:2 (1954-56), s. 27; FWDP 1082,07; Kbg. Karise (1661-1814) opsl. 7 (Margrethe M. Lavridtzes i Spiellerup var fadder 7/10 1663); DanKir bd. 6, s. 504 (se nedenfor).

8. 18/8 1677. Mag. Jacob Nielsen Skrogsberg* (Scroxberg), f. 22/5 54; St. Kjøge 73; Mag. Kbh. 28/5 90; Pr. 9/6 10; ~ 1/10 79 Anna Holgersdtr. Bruun af Kundby, f. 20/10 56, † 1/11 10; Børnene toge Navnet: Lindam; see Etm.; V. J. Lindam i Dalby-T.; H. J. Hatting i Karise-A.; [† 11/4 1711; Kisteplade].

KUM II, s. 40, 173 (»Iacobus Nicolai Schroxberg/Scroxberg«); DanKir bd. 6, s. 504 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 3, 6.

9. 20/9 1709**. F. S. Holger Jacobsen Lindam, f. 2/10 82; St. Roesk. 00; C. 27/7 03, h.; 1 ~ Kbh. Frue K. 23/6 12 Karen Jacobsdtr. Pøl, † Kbh. 10/6 63; F. J. Sørensen; M. Karen Madsdtr. Scharschou; 2 S., 3 D.; 2 ~ Christen Dalsgaard i Kbh.; [† 4/3 1731; Kisteplade].

KUM II, s. 261 (»Oligerus Iacobi Lindam«); Kbg. Kbh. Frue k. (1704-13) opsl. 72 (1. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 3; DanKir bd. 6, s. 505 (se nedenfor).

10. 18/5 1731 [r. Cap. Vordingbg.-K. 23/7 23] Peder Hansen Paludan; [1/11 1731 Vemmetofte; see Kallundbg.].

11. 30/11 1731. Thomas Valentinsen Wegner; [1732 el. 33 Vemmetofte; see der].

12. 27/4 1733, o. 15/7, Mag. Peder Sørensen Heiberg; [7/5 1735 Vemmetofte; see der].

13. 12/8 1735 [L. Hedinge-H. 21/9 31, o. 31/10] Christian Pedersen Ostenfeldt, f. Frederikstad i N. 25/2 02; F. P. Christensen O. af Vibg. Sortebr. K., Bgmstr.; M. Mette Værnskjold; St. pr. 21; C. 15/6 23, l.; V.-Pr. (30); 1 ~ Maren Jensdtr. Wiel, f. c. 10, † 24/4 38; F. J. Madsen W., Kbmd. i Drammen; M. Elsebeth Nielsdtr. Tulle; 2 S., 1 D.; 2 ~ Lucianne Sophie Sørensdtr. Jonæsen af Roesk. Dk., f. 07, † 3/2 69; 4 D.; see Peder C. O. her; I. I. Brinch i Kundby; [† 23/11 1761; Lgst.; W. 3/969; N. 444].

KUM II, s. 440 (»Christianus Ostenfeld, Norwagus«, 20 år gl.); NST 4 (1934) s. 205-206; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 14, i Vibg. amt, Nørlyng hrd. nr. 32; Kbg. Spjellerup (1727-1814) opsl. 56 (1. hustrus begr.).

14. 29/1 1762 [L. Hedinge-H. 19/9 60] Niels West Buch; [14/9 1787 Lyderslev-F.; see der].

15. 9/11 1787 [L. Hedinge-H. 26/2 62, o. 19/3] Peder Christiansen Ostenfeldt, en Søn af Nr. 13, f. L. Hedinge 10/10 33; St. pr. 56; C. 4/12 58, n.; 1 ~ 3/8 64 Anna Margrethe Olufsdtr. Resen af Ulsø-F., f. c. 48, † 14/9 81; 2 S., 3 D.; 2 ~ 82 Thomine Justine Bruun, f. 24/8 47, † 2/3 13; F. Johan Jacob B.; M. Anne Cathrine Basballe; 3 D.; [† 1/12 1795].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Frederiksborg hrd. nr. 15; PT 5:3 (1906), s. 105; DanKir bd. 6, s. 503 (se nedenfor).

16. 15/1 1796 [L. Hedinge-H. 21/12 87] Daniel Haar (Haahr) af Ølgod-S., f. 22/9 44; St. Hors. 64; C. 3/3 68, n.; p. Cap. Gudum-F. 16/8 80, o. 11/10; Fred. Trin. K.-V. 3/6 83; ~ Johanne Marie Clod af Fred. Trin. K.-V., f. c. 59, † Kragelund 30/10 35; 1 D.; [† 3/6 1801].

17. 17/7 1801, o. 13/11, Jacob Peter Mynster; [13/12 1811 Kbh. Frue K. 1 r. Cap.; see kgl. Confessionarier].

18. 20/3 1812 [Endeslev-V. 29/1 02] Theodor Lang, f. Gislev i Fyen 10/11 66; F. Rasmus Alexander Jørgensen L. af S. Høirup-G., Degn ss.; M. Anna Kiær; St. Od. 87; C. 14/1 94, l.; Skp. 11/7 94; ~ 10/11 02 Dorothea Marie Brandt af Snesere, d. Roholte •/2 77, † Søllerød 28/3 48; u. B.; [# 13/7 1831; Eier af Carlsminde, Søllerød S.; † 17/3 55; gjorde meget godt mod sin fattige Familie; N. 332; E. 2/92 og S. 2/133].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 109, 137.

19. 9/9 1831, o. 17/10, Julius August Tetens, f. Vibg. 2/11 99; F. Kmrd. Jacob T., Crtr. ss.; M. Johanne Cathrine Hansen; St. pr. 19; C. 17/1 25, l.; O.; [† 21/4 1833].

20. 7/6 1833 [Valløby-T. 9/3 32, o. 28/3] Peter Andreas Plum, f. Vdbg. 11/12 97; F. Anton Christopher Rohn P. af Kors.-T., Apoth.; M. Johanne Cathr. Møller; St. pr. 18; C. 25/10 24, l.; c. Adj. Kbh. 25; Adj. ss. 19/3 26; Medlem af Præstø Amtsraad 42; Suppleant (for Geistligheden) ved „de erfarne Mænds“ (aldrig sammenkaldte) raadslaaende Forsamling(1) 17/3 48; c. Hovedpræst i Husum og Kirkeprovst for Husum-Bredsted Pr. 28/9 50 – 11/5 51; R.* 21/5 51; D.-M. 25/3 76; ~ Chrbg. Slk. 12/5 26 Anne Louise Heger, f. Kbh. Vor Frue S. 19/9 99, † Valløby 19/1 33; F. Jens Stephen H., kgl. Skuespiller; M. Ellen Marie Smidth; 2 S., 3 D.; [† 17/1 1880; E. S. 2/686].

Elvius s. 476; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1809-28 V) opsl. 16 (vielse); Kbg. Kbh. V. Frue k. (1785-1804 F) opsl. 233 (hustrus dåb).
———————————

Noter:

(1) »de erfarne Mænds raadslaaende Forsamling« = De Rådgivende Provinsialstænderforsamlinger i Det Danske Monarki blev oprettet ved en anordning af 28/5 1831, som fastslog hovedlinjerne. Man nedsatte et udvalg, og et lovudkast blev forelagt en forsamling af »oplyste mænd« i kongeriget og en forsamling af »erfarne mænd« i hertugdømmerne. Baggrunden var et generelt forsøg på at komme tidens demokratisk/revolutionære strømninger i forkøbet.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Spjellerup Kirke, s. 493-505, Smerup Kirke, s. 426-436.