Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1248. Ulsø og til 8/5 1775 Frerslev, fra den Tid til 31/3 1847 Braaby og nu Øster-Egede;

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/106; M. S. 1-a/100; L. S. v. W.; Lkm. 1/525; L. P. B. 99; M. 83;
Kbg. Ulsø 1717, Frerslev 1717, Braaby 1645, Ø. Egede 1643.
Anm. Frerslev er nu Annex til Hasle, Braaby ligeledes til V. Egede. Præsten boer i Olstrup
———————————

1. c. 1570. Jens Hansen, f. Fyen; [† •/3 – •/8 1610].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 147.

2. k. 23/9 1610 [r. Cap. Vordingborg-K. c. 91] Hans Christensen*; ~ Else Nielsdtr., Skifte i Vdbg. 3/2 1603; 2 S.; [† 13/9 1642; T. 290].

Vordingborg byfoged: Skifteprot. (1574-1632), fol. 127a-129a.

3. o. 1/12 1625**. Jesper Eriksen Ørbæk, f. c. 93; St. Nybg. 21; 1 ~ (45) . . . . ; 2 ~ St. Heddinge 24/8 51 Karen Saxesdtr. fra St. Heddinge; [† 15/10 1662; Enken gav et Becken til Frerslev K. 1662; Lgst.].

KUM I, s. 48 (»Casparus Erici Ørbeck, Fionus«); PT 8:6 (1927), s. 189; KS 2:1 (1857-59), s. 508; Kopskatten 1645, opsl. 62; Kbg. St. Heddinge (1650-1706), opsl. 9 (vielse); DanKir bd. 5, s. 586 (se nedenfor); bd. 6, s. 561-62 (se nedenfor); .

4. 20/10 1662 [p. Cap.* 23/11 53] Jens Madsen Perregaard (Pæregaard); maaskee St. Od. 43; ~ 27/10 69 Anna Pedersdtr. Andersen; u. B.; [† 1699; hans Navn paa Kirkeklokken 1664].

KUM I, s. 177 (»Ioannes Mathiæ Coldingius«); PT 7:5 (1920), s. 187 (Testamente 1675); DanKir bd. 6, s. 561 (se nedenfor).

5. 23/8 1697**, 2/1 1700 [r. Cap. Slangerup-U. 169 .] Mag. Clemens Pedersen Mulvad, f. c. 67; (Morbdr. t. Anna Stub ~ J. J. M. Poscolan i Sorø); F. P. Jessen Kjærgaard M., Rdmd. i Slag.; M. Mette . . . ; St. Slag. 88, Bacc. 89; Mag. Kbh. 4/5 12; ~ Kbh. Slotsk. 23/11 98 Gundel Andersdtr. Forsel, † efter 38; 3 S., 2 D.; [blev efter Pgdens. Brand 20/4 1717 funden i Porten med Portnøglen; foruden ham omkom fem Mennesker; Lgst.].

KUM II, s. 161, 166, 377 (»Clemens Petri Mulvadius«); E. Brejls skifteuddr.: Skælskør byfoged nr. 88; Viggo Mulvad: Mulvadslægten, 1989, s. 42, 55; DanKir bd. 6, s. 562 (se nedenfor).

6. 24/5 1717. Oluf Jacobsen Resen, f. i Skaane 29/10 70; St. Slag. 91; C. 15/7 09, n.; Pr. 38–51; 1 ~ 19 Anna Margrethe Tønnesdtr. Rosendal, f. 80, † 17/7 45; 1 S.; 2 ~ 1746 Marie Elisabeth Rose, d. Tureby 4/5 23, † før 53; (Halvsstr. t. P. Otteseni Refsnæs); F. Otto Pedersen, Ladefgd., siden Forp. p. Turebyholm; M. Christina Andersdtr.; 1 D.; see P. C. Ostenfeldt i Spjellerup-S.; [† 16/3 1753; Lgst.; W. 3/477].

KUM I, s. 184 (»Olaus Iacobi Resenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 30, 38; Kbg. S. Dalby-Tureby (1715-46) opsl. 128 (2. hustrus dåb), opsl. 142 (2. hustrus mors død), opsl. 85 (hustrus fars død); DanKir bd. 6, s. 562 (se nedenfor).

7. 13/4 1753, o. 1/6, Poul Thomsen Wellejus; [4/5 1755 Herlufmagle-T.; See Besser-O.].

8. 16/5 1755, o. •/6, Jacob Christensen Nøragger; [1765 V. Hæsinge-L.; see der].

9. 4/10 1765, o. 9/10, Hans Hansen Schousboe; [1/6 1770 Dalby-T.; see der].

10. 20/7 1770 [r. Cap. Kjettinge-B. 10/8 64] Daniel Winther; [8/5 1775 Hasle og Frerslev (eft. Rescr. 30/7 1762); see der].

11. 14/6 1775, o. 3/11, Hans Christopher From Thomsen Beck, f. Rynkeby 1/5 37; F. T. B., siden Bfgd., Byskrvr., Veiermstr. og Overmaaler i Middelf.; M. Else Marg. Hansdtr. From; St. Od. 55; C. 5/9 59, n.; Org. Middelf. 49–71; ~ Ingeborg Falch; u. B. her; [† 16/5 1793; Lgst.].

DanKir bd. 6, s. 561-62 (se nedenfor).

12. 5/7 1793 [Kbhs. Alm. Hosp. o. s. v. 22/2 s. A.] Mag. Hans Kofoed; [16/2 1798 Aversi-T.; see der].

13. 23/2 1798 [V. og Ø. Egede 16/9 96] Carl Gustav Flemmer; [20/3 1807 Besser-O.; see Alsted-F.].

14. 22/5 1807 [Fensmark-R. 8/2 93, o. 5/4] Hans Christian Winther, f. Slag. 16/11 59; F. Rasmus W., Hør.; M. Sidsel Marie Hørberg; St. Slag. 78; C. 6/7 84, h.; ~ Aversi 21/2 94 Johanne Dorothea Borchsenius af Huusby-V., d. 20/12 67; B.; 2 ~ 29/8 11 Dr. phil. R. Møller i Kjøbelev-V.; Blandt Børnene er den berømte Digter, Prof. Rasmus Villads Christian Ferdinand W.; [† p. Hosp. i Kbh. 3/6 1808].

Borchsenius, Christian: Slekten Borchsenius, Oslo 1965-72, s. 75, 78.

15. 2/9 1808 [p. Cap. Roesk. Dk. 13/4 s. A., o. 21/4] Poul Egede Glahn; [19/3 1824, r. Cap. Kbh. Garn. K.; see der].

16. 11/8 1824, o. 27/10, Christian Ditlev Fasting; [2/9 1835 Besser-O.; see der].

17. 5/1 1836 [Daler 17/9 30] Jens Bille Stauning; [17/9 1838 Herlufmagle-T.; see der].

18. 8/12 1838 [r. Cap. Besser-O. 23/8 36] Hans Peter Ovesen Balle; [31/8 1846 Aversi-T.; see der].

19. 31/3 1847 [Cat. Stege 16/10 40] Salomon Wulff; fik 10/7 1849 Ø. Egede istedetfor Braaby eft. Rescr. 5/2 47; [27/9 1854 Svendborg Frue K.; see Rorup-G.].

20. 20/10 1854 [Cat. Kjerteminde 2/9 45] Rasmus Raahauge Huus; [28/3 1863 Kjøng i S.; see der].

21. 10/6 1863 [dansk Compastor i Aabenraa 2/7 52] Andreas Peter Martin Leth af Middelf.-K., f. Nybg. 1/2 22; St. Ribe 38; C. 1/5 43, l.; Institutbstrr. i Middelf. 43; c. Adj. Ribe 10/5 45; Adj. ss. 20/4 46; Diac. i Aabenraa 31/8 50, o. Hjortkjær 12/9; ~ Ribe 24/6 46 Margrethe Regine Thorup, f. Ribe 24/6 20; (Sstr. t. C. E. Thorup i V. Hæsinge-L.); F. Prof., Dr. phil. Peter Nicolai T. af Guldager, Rtr. ss.; M. Frederikke Dorothea Abramowitz; u. B.; [18/1 1870 Middelfart-K.; R.* 16/5 92; # 31/12 94; † Middelfart 6/3 1905; E. S. 2/1 91; Portrait i Middelfart K.; Monument p. Kgd. sst.].

Arends II, s. 27: W. III. 442; M. 111; Fr. B. III. 152; Elv. 353 f.; Gr. & H.-F. I. 723 f.; Ersl. S. II. 191; B.-L.; St. f. Ribe. 35 f.; (Arends’ litteraturforkortelser); DanKir bd. 9, s. 2328 (Middelfart Skt. Nicolaj K.); Elvius s. 353-354; G-HF I, s. 723-727.

22. 9/4 1870 [3/2 1860, o. 28/3 Turø] Laurits Severin Sørensen; [29/4 1878 Vibg. Dk.-A.-T.; see Turø].

23. 8/7 1878, o. Aarh. 20/9, [c. Adj. Rand. 24/4 63; Adj. ss. 12/5 64] Eberhard Sophus Ehlers, af Laurbjerg-L., f. 5/1 37; St. Rand. 56; C. 29/1 62, l.; Lærer v. Schneekloths Instit. . . .; ~ 7/9 62 Anna Vilhelmine Pouline Lewerkhuusen, f. Rand. 6/7 40; F. Christ. Redlich Boserup L., Proc.; M. Ane Larsine Schiøth; (78) 6 S., 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt. udg. af Nationalmuseet 1933-35, Ulse Kirke, s. 559-562, Øster Egede Kirke, s. 563-573; bd. 5 Sorø Amt, udg. 1936: Freerslev Kirke, s. 581-587, Øster-Broby Kirke, s. 588-600.