Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 909. Refsnæs,

Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1/a/157; U. A. H.; K. M. 18; Lkm. 1/943; M. 110; Nye khist. Saml. 3/456; Kbg. 1652.
———————————

0. 12/7 1528. Jesper . . .

FR s. 162.

1. 15 . . Anders Nielsen; [† 11/10 1555].

2. 1555. Christen Andersen; [† 14/1 1585].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; s. 154 (se nedenfor).

3. vist 1569** [r. Cap. Kallundbg. c. 28/2 65] Christen Christensen (Madsen?) Madum; [† 4/7 1602].

4. o. 4/8 1602. Anders Christensen Larberg*, maaskee af Laurbjerg-L., f. c. 72; St. i Kbh. (97); ~ Maren Sørensdtr., f. c. 95; (mindst) 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 19/4 1652; T. 290; Pg. br.; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1599].

F-P s. 149 (»Andreas Christiani Larbergius«); KS 2:5 (1869-71), s. 146; s. 155 (Arsherreds Provstebog); 3:2 (1877-80), s. 742 (»Andreas Christierni Laurbergius – non admissus«); Kopskatten 1645, opsl. 91.

5. o. 29/12 1651**. Søren Jensen, f. Kallundbg.; F. J. Christensen; St. Kbh. 43; 1 ~ F. E., † 26/3 60; 2 ~ 13/2 61 Elisabeth Sophie Larsdtr. (Gram) af Kallundbg. r. Cap.; 6 B.; 2 ~ Etm.; [† 15/4 1673].

KUM I, s. 177 (»Severinus Ioannis Calundanus.«); KS 2:5 (1869-71) s. 155 (se nedenfor); DanKir bd. 4, s. 1369 (se nedenfor), s. 3194 (Kalundbg. Frue K.).

6. 22/4 1673, o. 8/8 [Rtr. Ringsted 66] Laurits Olsen Koch af Asmindrup-G., f. 13/9 34; St. Roesk. 53; V.-Pr. 14/6 83; Pr. 4/6 84; ~ 2/4 74 F. E.; 6 B.; 3 ~ Etm.; [† 18/3 1691; var Forf. af den bekjendte Sang: „Danmark deiligst Vang og Vænge o.s.v.“; N. 314; Lgst.].

KUM I, s. 242 (»Laurentius Olai Coccius«); DanKir bd. 4, s. 1368-69 (se nedenfor).

7. 21/3 1691. Christopher Christensen Schiwe; St. Roesk. 87; 1 ~ 17/4 92 F. E., † 12; 2 ~ Anna Henriksdtr. Schreil fra Skaane; (Sstr. t. C. Schreil, r. Cap. i Rønne-K.); 2 ~ Etm.; [† •/3 1718. Han sær og slem; see khist S. III 2/30].

KUM II, s. 156 (»Christophorus Christierni Schive«); E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 129, 147.

8. 22/4 1718. Thue Christensen From, f. Holstebro •/9 85; F. C. F.; M. Birgitte Jacobsdtr. (2 ~ Peder Sørensen Byller, Farver i Middelfart); St. Helsing. 05; C. 22/3 13, h.; ~ F. E., „en slet Kvinde“, † 17/8 60; [† 24/2 1757].

KUM II, s. 306 (»Thuanus Chr. Ringcopiensis«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 483.

9. 11/2 1757** [p. Cap.* 4/12 39, o. 8/1 40] Frederik Velten Johansen Venuleth, f. Viskinde 31/3 14; (Morbdr. t. E. U. Amundin ~ J. O. Grundtvig i Ledøie-S.); F. J. Velten (Felten) Venulet, Foged og Skovrider p. Østrupgd.; M. Cathrine Hedvig Ipsen; St. Helsing. 35, Bacc. 36; C. 21/4 38, l.; Pr. 73; ~ 46 Margrethe Elisabeth Hessen, f. 17/6 14, b. 19/8 05; 1 S., 3 D.; see J. A. F. Monrad her; [† 24/1 1776; Lgst.].

KUM II, s. 563 (»Fridericus Valentinus Venulet«, 19 år gl.), s. 569 (Fridericus Venulet Velten«); Kbg. Viskinge (1685-1759), f. 62b, opsl. 55; Kbg. Røsnæs (1718-1814), f. 202b, opsl. 145; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 131, Kalundborg byfoged nr. 744, 478; DanKir bd. 4, s. 1369-70 (se nedenfor), s. 1488 (Årby Kirke).

10. 14/3 1776 [p. Cap. Eidsvold, Aggershuus St., 65] Peder Ottesen, f. Børsted, Tureby S., 15/7 33; (Halvbdr. t. Marie E. Rose ~ O. J. Resen i Ulsø-F.); F. O. Pedersen, Ladefgd., siden Forp. p. Turebyholm; M. Marg. Thams; St. Roesk. 55; C. 2/12 61, h.; 1 ~ Mette Christine Leganger, f. 32, b. 17/3 78; F. Hans Schreuder Eriksen L., Sp. Eidsvold; M. Karen Lind Ludvigsdtr. Schultz; u. B.; 2 ~ Svallerup •/3 80 Christiane Sophie Rauberg af Uby, f. 49; 2 ~ A. B. Ambders i Viskinde-A.; [† 11/3 1782].

KUM III, s. 150 (»Petrus Ottesen«, 22 år gl.); Skifte eft. K. L. L. Schultz 1739, f. 43a.

11. 20/3 1782, o. 19/4, Johan Anton Frederiksen Monrad af Tømmerup, f. 18/3 36; St. Slag. 55; C. 25/2 68, n.; Opdrager og Førstelærer ved den anden af de til Erindring om Indfødsretten oprettede Skoler i Kbh. 77–78; (Sp. Løsning-K. 22/1 81); 1 ~ 77 Adelgunde Charlotte Venuleth, en Dtr. af nr. 9, d. 13/6 51, † Kbh. 16/1 79; u. B.; 2 ~ Friderikke Friborg, som overlevede ham; u. B.; 2 ~ Major Weismann; [† 9/10 1798; en god Præst og ivrig Ldmd.; uhyggelig literair Strid med Dr. R. Fleischer i Kallundbg.; N. 395; Kirkegaardsmonument].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 131; DanKir bd. 4, s. 1370 (se nedenfor).

12. 30/11 1798 [Tirstrup-F. 21/12 87, o. 30/1 88] Andreas Rützow af Feldballe-N., f. 30/12 58; St. Aarh. 80; C. 5/10 84, n.; Hør. Od. 85; 1 ~ 16/7 88 Johanne Marie Brendstrup, f. c. 67, † 2/2 06; F. Kbmd.; 12 B. (7 S., 4 D.); 2 ~ 2/11 08 Cathrine Sophie Jessen, d. Aunsøgd. 6/7 89, † Snedinge 29/10 73; F. Pet Christ. J., Forp.; M. Cathr. Hochland; 5 S., 1 D.; see Poul R. i Assens-Kl.; [† 4/8 1818; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 4, s. 1370 (se nedenfor).

13. 3/3 1819, o. 7/7 [Adj. Nybg. 13/9 11] Ulrik Christian Mule; [4/5 1832 N. Lyndelse-H.; see der].

14. 3/8 1832 [Timelærer v. Roesk. Sk. 16; tillige Præd. p. Bidstrup 27/11 16, o. 8/1 17] Peter Hemming Struch, f. Roesk. 21/4 87; F. Peter Herman S., Org.; M. Sophie Kornerup; St. Roesk. 07; C. 11/1 15, l.; ~ Kbh. Frue K. 25/5 17 Vilhelmine Theodora Westermann, f. 28/1 86, † 18/6 41; F. Jstrd. Marcus Nissen W., Generaladministrator ved Lottoriet i Kbh.; M. Vilh. Marcilia Christiane Wegener; 2 S., 2 D.; see C. H. O. Rasmussen i ; [† 18/4 1851; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 4, s. 1370 (se nedenfor).

15. 8/7 1851 [Fæmø 14/2 43, o. Kbh. 17/3] Peter Christian Erhard Schougaard, f. Saxkjøb. 10/7 13; F. Kmrd. Jørgen S., Toldinsp.; M. Henrica Frederica Christ. Seidelin; St. Hlh. 30; C. 28/4 35, l.; Adj. Hlh. •/2 35; 1 ~ 5/9 43 Hanne Sophie Abrahamine Hesselberg af Nestelsø-M., f. 10/11 15, † 9/1 45; 1 D.; 2 ~ 14/9 51 Ditlevmine Louise Christensen, f. 23/4 13; F. Hans C., Gdeier. i Dalbygd., Birket Sogn; M. Mette Christensen?; 1 S., 1 D.; [# 7/6 1860; levede 68 i Kbh.].

16. 31/8 1860 [p. Cap. Karlebo 12/12 44, o. 7/2 45] Georg Frederik Ludvig Piper, f. Kbh. 14/1 16; F. Joh. Fred. Vilh. P., Hofbager; M. Karen Kramp; St. Kbhs. Bgdsk. 35; C. 2/5 42, l.; ~ 13/11 60 Emilie Henriette Charlotte Piper, f. Kbh. 26/3 24; F. Joh. Georg Ernst P., Bagermstr.; M. Caroline Vilh. Otto; 2 S.; [# 12/8 1881; † 17/6 84].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Røsnæs Kirke, s. 1347-1373.
Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Arsherreds gamle Provstebog. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 152-166.
Rørdam, Holger Fr.: Nogle Optegnelser af Danevirkevisens Forfatter, Hr. Lauritz Olufsen Kok. Kirkehistoriske Samlinger, 2:3 (1864-66), s. 455-458.