Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 78. Assens og Klakring,

Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

K. 11; L. S. 1/10; L. S. v. W.; P. 7; M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 195; Lkm. 1/142; Kbg. 1687.
Anm. Præsten boer i Kirkholm.
———————————

1. 1536. Hans Jensen; „habitavit in parvulo ædificio parochiæ annexæ“ (P.);

2. 1566. Johan Boethius (Butte); fordreven fra Klakring af Adelen på Barritskov, boede siden i Kirkholm*); [var her 1584].
*) Pont. Ann. 3/480 nævnes Hans Buch, som fik Tilladelse 1566 til at lade Embedet forsyne med en Cap., da han vilde opholde sig ved Universitetet; vistn. Nr. 2.

KS 3:2 (1877-80), s. 206.

3. 1587 el. 79. Peder Jensen af Urlev-S.-D.; Pr. (08. 10); [† 1632].

KS 5:2 (1903-05), s. 551; 3:2 (1877-80), s. 755.

4. o. 1632, Hans Antoniussen; St. Roesk. 26; see Etm.; [† 1682 el. 74].

KUM I, s. 75 (»Iohannes Antonij Cimber Roeskild.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 3.

5. 9/7 1671**, o. 13/11 74, F. S. Antonius Hansen, f. c. 37; St. Roesk. 57; ~ Margrethe Kaisdtr., f. c. 52; 3 S., 7 D.; 2 ~ Etm.; [† 20/1 1687].

KUM I, s. 272 (»Antonius Iohannis Cimber«); P-Aarh. f. 52b, opsl. 56 (»Antonius Johannis Assenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 1, 10; FAaW, s. 29.

6. 8/3 1687, o. 13/5, [Rtr. Skive 83–84] Jens Sørensen Filsted el. Assenius, f. c. 54; F. S. Jensen Jetsmark; M. Maren Vennikesdtr.; St. Hors. 73; 1 ~ 28/6 1688 F. E., † 16/12 96; 1 S.; 2 ~ Assens 4/11 98 Berte Lauritsdtr., f. c. 68, b. 6/10 99; F. J. Jensen, Degn i Hellested; M. Ingeborg Ibsdtr.; u. B.; 3 ~ Glud 28/7 1700 Dorthea Marie Henriksdtr. Blichfeldt af Vellev, d. 3/11 77; 5 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Søren J. A. i Laurbjerg-L.; Holger J. A. p. Endelave; [b. 16/12 1716].

KUM II, s. 42 (»Iohannes Severini«); P-Aarh. f. 57b, opsl. 61 (»Janus Severini Filsted«); FAaW, s. 28-29; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 10, 12, 19.

7. 25/1 1717, o. 26/2, Villads Bendixen Kop af Udbyneder-K., f. •/1 91; St. pr. 09, Bacc. 11; C. 12/9 13; Pr. 4/5 40; Mag. 42; 1 ~ 14/7 18 F. E., † 18/1 47; u. B.; 2 ~ Gangsted 17/10 47 Elisabeth Jensdtr. Zeuthen af Gangsted-S., f. 7/6 31; 2 S.; 2 ~ Etm.; [† 12/7 1753].

KUM II, s. 340, 254 (»Wilhadus Benedicti Kop«, 18 år gl.); FAaW, s. 28-29; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 54, 59.

8. 24/8 1753 [Hør. Vibg. 51] Ditlev Johansen Mehl, d. Vibg. Grbr. K. 2/10 26; F. Johan M., Juveleer og Hosp.-Forst.; M. Maren Mouritsdtr. Gram; St. Vibg. 46; C. 9/12 48, h.; Pr.; ~ 16/1 54 F. E., b. 3/4 82; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 20/1 1783; Lgst.].

KUM III, s. 65 (»Ditlouius Mehl«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1122; FAaW, s. 29; DanKir bd. 17, s. 1371 (se nedenfor).

9. 14/5 1783, o. 28/5, Vulf Sigvard Pedersen Rosenstand af Rødding-K., f. 9/4 57; St. pr. Vibg. 75; C. 83; ~ 1/8 83 F. D. Maren Groth Mehl, d. 24/9 55; b. 11/4 02; 3 S., 2. D.; [† 27/7 1796].

10. 1796 [Skp. 11/7 94, o. c. 8/7] Jens Høstmark Binderup, d. Anst 9/1 62; F. Erik Jørgensen B., Degn; M. Maren Hansdtr. Seest; St. Kold. 82, Bacc. 83; C. 11/1 87, n.; ~ Mette Kirstine Bie, f. Kbh. c. 73, † sst. 23/1 25; 4 S., 1 D.; [# 23/4 1824, † under Kur og Pleie paa Frederiks Hospital 28/7 25].

KoldStud s. 54-55; Nygards sedler: Børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1287, 1306; Kbg. Kbh. Trin. K. (1813-27 D) opsl. 419 (hustrus død).

11. 28/5 1824, o. 8/7 [Adj. Kbh. 12/11 22] Ernst Sophus Vilhelm Zahle; [13/3 1829 Hvedstrup-F.; see Hofpræster i Kbh.].

12. 13/5 1829. Mag. Lars Nannestad Boisen; [23/9 1831 Vesterborg-B.; see der].

13. 18/11 1831, o. 16/12, Poul Rützou af Refsnæs, f. Tirstrup 3/1 99; St. Hlh. 18; C. 22/7 22, l.; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 19/2 33 Marthe (kaldt Mathilde) Frederikke Ipsen, f. Kbh. 14/4 10; F. Mogens Ipsen, Gross. i Kbh.; M. Ane Cathrine Hansen; (42) 1 S.; 2 ~ 28/1 42 Formanden; [† 29/12 1838].

Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 21 (vielse); Kbg. Tirstrup (1791-1814) opsl. 30 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Priv. Pers.ark. ved LAV, R. lbnr. 1877; (hustrus fødsel).

14. 16/3 1839 [p. Cap. Rødby-R. 10/8 32] Johannes Hjorth, f. Rødby 22/12 04; F. Hans Christ. H., Kbmd.; M. Karen Sophie Jacobsdtr.; St. Nakskov 24; C. 13/1 31, h.; ~ Cathrine Elise Mejer af Rødby-R.; boer i Rødby (66); 1 S., 3 D.; [† 15/12 1848].

15. 10/2 1849 [p. Cap. Glud-H. 16/10 46, o. 9/12] Peter Plesner af Glud-H., f. 14/2 21; St. Hors. 37; C. 27/4 42, l.; Huslærer paa Jensgd. i 4 Aar; ~ 10/10 49 sin Cousine Caroline Eskildsen af Alrø, f. 26/11 27; (66) 2 S., 5 D.; [28/5 1874 Glud-H.; † 7/9 1894; E. S. 3/679].

VejAar 1926, s. 105-106 (Præsterækken i Glud-Hjarnø Sognekald); DanKir bd. 17, s. 1525 (Hjarnø kirke).

16. 3/8 1874. August Ehlers Blædel; see Lomborg-R.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2011. As Kirke, s. 1345-1374, Klakring Kirke, s. 1375-1396.