Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1251. Urlev og Stenderup, samt til 16/2 1759 Dalby,

Bjerge Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/218; P. 6; M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 287; L. S. v. W.; S. i K.; Kbg. 1682 (÷ 1728-30).
Anm. Dalby nu Annex til Hedensted.
———————————

1. 15 . . Peder Nielsen; see Etm.

2. (1584). F. S. Jens Pedersen; Pr. (84, tillige for Hatting H.); see Etm.; J. J. Urlev i Tim-M.; P. Jensen i Assens-Kl.; [† 24/8 1592; satte følgende Gravskrift over sig selv; »corpus humo, superis animam commendo Johannes»].

KS 3:2 (1877-80), s. 206 og 207; HardAar 1910, s. 61.

3. 1593. F. S. Søren Jensen; Pr.; [† 1631; sagsøgte 17/5 03 den Mand, der havde købt Tiendekornet].

KS 5:2 (1903-05), s. 551; 3:2 (1877-80), s. 755; 6:2 (1936-38), s. 226.

4. 1631. Søren Pedersen Prip°, vist af Rødding-S.; St. Ribe 26; ~ Anne Hansdtr. fra Veile; see Søren S. P. i Vesterbølle-Ø.; [† 1680. »Non solum pastoratu quinquaginta annorum sed et aliis rebus celebratur. Vixit tempore hostilis invasionis Svecorum, qua multa tulit; graviora tamen passus est, cum gravis pestis in domum ejus illata vehementer grassaretur, et domesticos omnes et totam familiam necaret. Oppidani et vicini commercium omne cum eo fugiebant, quapropter, omni auxilio externo destitutus, solus in se totum onus suscipere cogebatur. Unus domesticorum post alium peste infectus occubuit; ad ultimum, omnibus langventibus et decumbentibus, is solus fossam fodere et cistam sepulchralem vehiculo arcessere, quam ferunt scrinarium, qui in Ørum habitabat, solitum fuisse, devehere in montem „Sommersbjerg“, ibique eam deponere, unde, ut dictum, pastor ipse domum secum transportaret». (Notitser af Nr. 13 foran i Kbgen.)].

KUM I, s. 79 (»Severin. Pet. Rødding«); Achelis I, nr. 1675.

5. 31/8 1669*, o. 4/10 70**, Anders Pedersen Galskjøt, Bdr. t. P. P. G., r. Cap. i Sæby; F. P. Thomsen G. af Hammer-H.-S.-A.; St. Aalbg. 60; [† 1672].

KUM I, s. 282 (»Andreas Petri Galschyt«); P-Aarh. f. 50b, opsl. 53.

6. 5/11 1672*, o. 3/12 73**, Ancher Rasmussen (Middelfart?); St. »Vardenburg« (Vordingbg.?) 64; [† 1682].

KUM I, s. 319 (»An[s]garius Erasmi Mittelfard«); P-Aarh. f. 52a, opsl. 54 (»Ansgarius Erasmi Medelfardensis«).

7. 20/5 1682 [Skp., o. 25/5 76] Elias Sørensen Holbech; St. Od. 68; ~ 78 (Bev. 30/1) Gjertrud Frederiksdtr. Busch, f. c. 47, b. Haraldsted 8/2 04; 2 S., 1 D.; [† 1697].

KUM II, s. 6 (»Elias Severini Holbecensis«).

8. 9/3 1697, o. 11/6, Jens Høstmark, f. Kbh. c. 67; St. Kbh. 90, Bacc. 91; 1 ~ Maren Sørensdtr., b. 25/8 02; 1 S.; 2 ~ Birthe el. Birgitte Christensdtr. Lottrup (Lautrup), f. Hors.; 6 S., 4 D.; see Niels J. H. i Pjedsted-G.; Anders T. J. H. i Ølsted; U. P. Toxverd i Raarup; [† 1722].

KUM II, s. 173, 180 (»Ianus Høstmark/Høstmarch«).

9. 31/7 1722, o. 26/9, Johan Hansen Treslov (Tresløv); St. c. 11, Bacc. 12; Alumn. p. Walkendorfs Coll. (13); ~ Kbh. 15/2 23 Anna Dorthea Nicolaisdtr. Mechlenburg; u. B.; 2 ~ Etm.; [† c. 1727, Skifte 28/4 s. A.].

KUM II, s. 378 (»Iohannes Treslow«); PT 8:1 (1922), s. 168, 8:6 (1927), s. 93; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 24, 32.

10. 11/7 1727 [vist Degn (Substitut) i Tamdrup 19]. Oluf Rasmussen Rask, f. Fred. 98; F. R. Ibsen, Bgr. i Fred.; St. Hors. 18; C. 5/12 24, n.; vist 1 ~ c. 19 Ulrikke Christine Ulrichsdtr. Zitscher af Lundum-H.; B.; 2 ~ F. E., † 11/3 30; u. B.; 3 ~ Hammel 20/2 30 (sit Sødskendeb.) Ulrikke Sophie Ibsdtr. Jæger, f. c. 08, † Aarh. 27/1 89; 3 S., 2 D.; see Frederik R. i Harridslev-A.; [† 1756].

KUM II, s. 415 (»Olaus Erasmi Raschius«, 20 år gl.); PT 1981, s. 68, 72; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 24, 32, 63; Nygaards sedler: Ægteskabsbev. 1730, børn.

11. 14/12 1753*, o. 21/11 55**, Jens Jensen Falster, d. Hors. 6/9 22; F. J. F. i Horsens; St. Hors. 40, Bacc. 42; C. 12/3 48, l.; O.; [† 1758, Skifte 24/5 s. A.].

KUM III, s. 6, 18 (»Ianus Iani Falster«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 68; Nygaards sedler: Dåb.
(19/5 1758 Jacob Jacobsen Norup; Kaldsbrevet kasseret; see Nr. 13).

12. 16/2 1759 [Skp., o. 1/10 51] Jens Severin Mortensen Braëm af Raarup, f. 6/4 16; St. Od. 36, Bacc. 37; C. 29/1 39, l.; ~ Hors. 30/10 59 Abel Margrethe Adamsdtr. Helms, f. Hors. 7/2 31; u. B.; 2 ~ Horsens 14/11 64 Jens Nielsen Møller, Kbmd. i Horsens (Forældre til Magdalene Møller ~ P. M. Høeg i Ø. Tørslev-D.); F. A. Heinrichsen H., Kbmd. i Hors.; M. Magd. Nicolaisdtr. Sass; [† 8/2 1760].

KUM II, s. 572, 580 (»Ianus Severinus Bram/Braëm«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Enkens vielse.

13. 7/3 1760. Jacob Jacobsen Norup, f. Kjerteminde 27; F. J. N., Kbmd.; M. Hedvig Cathrine Kaisdtr. Hjort, hvis Fader var af Nustrup; St. Nybg. 46; C. 13/4 50, n.; ~ Øllegaard Lauritsdtr. Utzen af Gosmer-H., f. c. 27, † Gudum 20/10 97; 4 S., 2 D.; [† 1793].

Strøm 3, s. 12; Nygaards sedler: Børn; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

14. 6/9 1793 [Haurum-S. 29/6 92, o. 12/9] Oluf Nielsen Bech, f. Aarh. 28/12 60; F. Niels Knudsen B., Kbmd.; M. Kirstine Linaae; St. Aarh. 82; C. 16/10 87, n.; ~ Aarh. Dk. 10/5 93 Anna Mørch Galthen, d. Aarh. 3/10 71, † ss. 14/12 18; F. Markus Mørch Madsen Galten, Kbmd. og Vinhandl. i Aarh.; M. Jacobine Kaarsberg; 3 S., 5 D.; [† 4/6 1806].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 1048; Århus købstad nr. 2443; Nygaards sedler: Vielse, børn, hustrus dåb, hustrus forældre, enkens død.

15. 12/12 1806 [Kbh. Alm. Hosp. o.s.v., 5/8 03] Johannes Nicolai Balle* af Vemmelev-H., d. Tjæreby, Frederiksborg Amt, 16/3 67; St. pr. 90; C. 23/4 93, h.; Lærer ved Hel. G. Fattigsk.; (r. Cap. Ringkjøbing-R. 26/10 99, o. 18/12); 1 ~ Kbh. Hel. G. K. 2/11 98 sin Kusine Rebekka Elisabeth Balle, f. Kbh. 66, b. Kbh. 6/12 03; F. Thom. B., isld. Kbmd., Thehandler; M. Margrete Elisabet Schwartzkopf; 2 ~ Kbh. Frue K. 8/6 04 Magdalene Petersen, f. 2/8 80, † 26/12 49; 1 S., 3 D.; see Carl C. N. B. i Nebsager-B.; [† 28/10 1854].

16. 3/2 1855 [Harte-B. 24/10 42, o. 25/1 43] Laurits Rosendahl af Hatting-T., f. 15/6 02; St. Hors. 20; C. 31/10 32, l.; c. Adj. Hors. 7/12 35; ~ 10/5 43 Laura Cathinca Frederikke Bernth, f. Korsør 18/12 19; F. Jstrd. Laurits Andreas B., Foged i Vor og Nim Herreder; M. Stephine Lange af K. Stillinge; 3 S., 4. D.; [† 17/2 1875. Meget afholdt].

VejAar 1947, s. 90-91 (Harte Sogns Historie).

17. 9/6 1875 [Hjelpep. Viby-T. 1/11 65] Christian Georg Høst Brammer af Vemmelev-H. (F. er Biskop over Aarh. St.), f. Nakskov 16/6 27; St. Nykjøb. 45; C. 29/10 50, l.; c. Adj. Nykjøb. 28/4 51; Adj. ss. 23/4 52; Sp. Egebæk, Flensbg. Pr., 2/6 55, o. Aarh. 29/6; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; ~ 21/8 55 Elfride Sophie Rosendal, f. Fred. 15/12 26; F. Prof. Erik Pet. R.; Rtr. ss., senere i Nykjøb.; M. Bodil Cathr. Main; u. B.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2010. Urlev Kirke, s. 1157-1182, Stenderup Kirke, s. 1655-1682 (udg. 2013), Store Dalby Kirke, s. 1883-1902 (udg. 2014).