Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 390. Harte og Bramdrup,

Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 2/192; R. M.; M. S. III; Lkm. 6/107; Kbg. 1659.
Anm. Indtil C. Madsen (Aulin) boede Præsterne i Kolding; siden i Paaby.
———————————

1. 1539. Niels Hansen i 1 Aar.

2. 1540. Hans Kneus*; Pr. (84); see Etm.; J. M. Colding p. Frederiksborg Slot; J. K. Buch i Skanderup; [† 25/3 1591; hans Navn paa en Bygningstavle i Kolding K. 1575].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; Hegelund I, s. 281; II, s. 5; DanKir bd. 17, Kolding Skt. Nikolaj kirke, s. 627-29.

3. 1592. F. S. Poul Hansen Kneus; til Sorø Sk. 86; ~ 25/7 96 Magdalene Nielsdtr.; [† 1620].

SB s. 100 (»Paulus Johannis Kneffs«); KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 548; Hegelund I, s. 285; II, s. 177-178.

4. 1620 [Kold. Hosp., o. 9/4 08] Niels Jørgensen; [fmtl. † 1633].

Hegelund I, s. 496; II, s. 271.

5. o. 20/2 1633 [Hør. Veile . . .] Niels Simonsen; f. Veile; St. Ribe 27; [b. 12/2 1646].

KUM I, s. 82 (»Nicol. Sim. Vellejus«).

6. o. 11/3 1646. Mathias Olsen Møller, f. 17; St. Od. 42; ~ Mette Bertelsdtr.; [b. 15/8 1659].

KUM I, s. 171 (»Matthias Olaj Mollerus«).

7. E. f. B. 29/9 1659 [Hør. Kold. 14/7 57] Christen Madsen Aulum (Aulin), vistnok af Aulum; (Bdr. t. Jørgen M. A. i Velling); St. Vibg. 53; ~ Kolding 12/10 62 Lene Henriksdtr. Rafn, d. 1/1 47, † Harte 4/508; (Sstr. t. Maren H. R. ~ J. H. Jerne i Hammelev-E., t. Anna H. R. ~ H. H. Bang, r. Cap. i Fred. Trin. K.-V. og t. Johan H. R., Svigerfdr. t. M. C. Humble i Sest); F. H. Pedersen R., Rdmd. i Kold.; M. Lisbeth Johansdtr. Reiming (Reiminch); u. B.; 2 ~ Etm.; [afstod 1693 kaldet til Etm.; † 25/5 1694; Pg. br. •/1 1691].

KUM I, s. 243 (»Christiernus Matthiæ Aallinius«); Sixhøj nr. 275; Nygaards sedler: Vielse, afståelse, død, hustrus søskende, hustrus moder, hustrus død; Kbg. Kolding (1635-1712) opsl. 71 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 328; Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 3; Brusk hrd. nr. 9, 14.

8. 8/7 1693** [Hør. Fred. 91] Mag. Eskild Nielsen Busch; ~ 11/9 94 F. E.; [12/1 1714 Veile-H.; see der].

9. 26/3 1714 [Skp. c. 10] Henrik Christensen Sytkam (Søttkam), f. Holstebro; (Bdr. t. Marcus C. S. i Aars-H.); St. Od. 96; ~ Magleby p. L. 7/8 14 Johanne Margrethe Holmsted p. Brolykke, Langeland, boede 35 i Kold., b. ss. 16/3 46; (Faster t. Peder F. H. i Magleby-H. og t. Karen F. H. ~ C. Høst i Helsinge-D.); F. Christen Jonsen H. af Viby; M. Karen Krag fra Mesinge; u. B.; [b. 13/2 1730. Byen Bramdrup gik i hans tid til Sest].

KUM II, s. 218 (»Henricus Holstepontanus«); LAV: Holstebro byfoged (B-078), Justitsprot. (1737-1748), fol. 567b (1746); Nygaards sedler: Testamente, begravelse, enkens begr.; PT 3:4 (1895), s. 149 (Holmsted); VejAar 1927, s. 228 (Kolding Købstad 1735).

10. 3/3 1730 [Kold. Hosp. 24/7 22] Christen Lauritsen Søbye af Voldum-R., f. Søby c. 97; St. pr. 15; D. p. C.; ~ Anne Kirstine Debes af Brørup-L., † 58; 2 ~ 20/1 36 Hans Jepsen, Hsmd. i Læborg S.; [† 1734].

KUM II, s. 394 (»Christiernus Laur. Søbye«, 18 år gl.).

11. 23/6 1734 [r. Cap. Vraa-E.-S. s. A.] Jørgen Ottesen Mørch, f. Albæk 14/12 91; F. O. Jørgensen M., Bkdommer.; M. Karen Bertelsdtr. Luft; St. Sæby 09; C. 2/3 16, h.; r. Cap. Hellevad-H.-Ø., o. 11/9 16; ~ 7/6 34 Andrea Margrethe Gundersdtr. Torup af Børglum-V.-F., f. 00, † Pjedsted 54; u. B.; [† 1753; Lgst.].

KUM II, s. 342 (»Georgius Ottonis Morrichius«, 18 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 3; KlitVen s. 73.

12. 3/2 1753, o. 29/3, Laurits Johansen Haagen, f. Rødby 28/10 13; F. J. H., Kbmd.; M. Karen Larsdtr. Ziir; St. Kbh. 37, Bacc. 39; C. 40; Lærer v. Waisenhuset 42; ~ Aalbg. Frue K. 20/6 54 Margrethe Hansen, f. Alslev v. Tønder; [# 29/9 1785; † Kold., b. her 28/10 87].

KUM II, s. 581, 598 (»Laurentius Haagen«, 23 år gl.).

13. 9/5 1776**, o. 21/6, Andreas Bertelsen Bruun, f. Fred., d. 28/1 48; F. B. B., Tobaksfabrikant, Kbmd. og Rdmd.; M. Kirsten Gudme af Herslev-V.; St. Fred. 64; C. 68, h.; ~ Fred. Mich. K. 23/9 85 Hagar Kirstine Iversen, † Kold. 8/9 18; F. Jochum Nielsen Iversen Erritsø i Fredericia; [b. 11/8 1798].

E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315.

14. 1798 [Søften-F. 6/3 95] Niels Gudme Blicher; Apr. 10/6 14; [19/2 1817 Gauerslund-V.; see der].

15. 21/7 1817, o. 29/8 [Adj. Kbh. 29/8 15 – 19/3 17] Jacob Thune; [11/4 1828 Taulov; see Gauerslund-V.].

16. 9/7 1828 [Torslev-S. 16/4 19, o. 9/6] Mathias Bramsen, f. Hørlykke, Skrydstrup S., 8/5 79; F. Erik B., Sognefgd.; M. Johanne Cathrine Pedersen; St. Kold. 03; C. 17/7 10, h., (forhøiet til laud.); Lærer v. Kbhs Fattigsk.; 1 ~ Rebekka Hedvig Bjørn, f. c. 72, † 9/7 25; 2 ~ 15/8 26 Jacobine Bjørn; sep. . . ; 3 ~ •/1 35 Dorothea Nissen, F. Asmus N., Contr. i Eistrup; [† 3/2 1835].

17. 6/5 1835, o. 24/6, Christopher Octavius Gede; [17/8 1842 Lindelse; see der].

18. 29/10 1842, o. 15/1 43 [c. Adj. Hors. 1/12 35] Laurits Rosendahl; [3/2 1855 Urlev-S.; see der].

19. 5/5 1855 [Hirtsholmene 22/7 49] Rasmus Johannes Baggesen; [31/10 1863 Oure-V.; see der].

20. 29/1 1864 [Vorbasse-H. 18/7 56] Johan Frederik Wesenberg, f. Rand. 11/9 14; F. Kgrd. Jacob Daniel W., Foged i Nørhald m. fl. H.; M. Ane Friis; St. pr. 32; C. 30/10 40, h.; p. Cap. Ørum-G. 12/9 42, o. 18/11; 1 ~ Kbh. 5/10 56 Charlotte Louise Fischer, f. Kbh. 26/1 10, † 14/7 60; F. Carl Gottlieb F., Kleinsmedmstr.; M. Susanne Dorothea Ritzmann; 1 D.; 2 ~ 3/8 69 Constance Christiane Helene Krarup af Veile-H., f. Bækbølling Pg. 4/7 23, † 6/7 70; [# 14/9 1874; † Frederiksberg 5/7 88].

VejAar 1947, s. 92-93 (se nedenfor).

21. 21/11 1874 [Cap. p. p. Balslev-E. 21/2 62, o. 16/4; Gram 15/2 64; (Sp. Fol 68; afsat af den preussiske Regering 70, fordi han ikke vilde holde den forordnede Kirkebøn for de tydske Vaabens Seir i Kampen med Frankrig); virkede en Vinter i den indre Missions Tjeneste i Kbh.; foretog en Reise til de nordamerikanske Fristater, for at forberede og grundlægge en Mission bl. de Danske; nedsatte sig siden i Gram, hvor han havde bygget sig en Bolig og en Forsamlingssal; udgav Bladet „Elias“; flyttede •/7 73 til Bellevue v. Kold., hvorfra han fortsatte sin Virksomhed som Reisepræd. i Nordslesvig, hvilken afbrødes ved den preussiske Regerings Forbud] Andreas Christian Ludvig Grove Rasmussen; [7/3 1878 Allerup-D.; see der].

22. 10/5 1878 [Cap. p. l. Hammer-L. 18/10 71, o. 25/10] Poul Theodor Sveistrup af Rødding-S. (F. nu i Veien-L.), f. Nørup 1/3 43; St. Hors. 64; C. 19/1 70, h1.; ~ 5/9 72 Hilda Marcussen, f. 15/7 44; F. Ulrik Chr. M., Grossr. og Consul i Helsing.; M. Agnes Mac-Gregor; (75) u. B.; [† 3/2 1897].

VejAar 1947, s. 96-97 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Schmidt, August F.: Bidrag til Harte Sogns Historie. Vejle Amts Aarbog 1947, s. 67-101.